3.01 Decreet aan Heros en Amora

 

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid op door mijn wezen heen te stromen en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep geliefde Heros en Amora op vloedgolven van het Robijn-Roze Vuur van Liefde te sturen om in mij alle condities te verteren die mij scheiden van de Rivier van Leven, waaronder… (Doe persoonlijke oproepen)

1. O Heros-Amora, door jouw tedere liefde
kan het me niet schelen wat anderen misschien van mij vinden.
Eén met jou, eis ik een nieuwe dag op,
als een onschuldig kind dartel ik, en speel.

O Heros-Amora, een nieuw leven is begonnen,
ik lach de duivel, die ernstige duivel, uit.
Ik baad mij in jouw heerlijke Robijn-Roze Zon,
omdat ik weet dat van mijn God het leven een plezier mag zijn.

2. O Heros-Amora, het leven is zo fijn,
ik zie dat de wereld prachtig speelgoed lijkt.
Wat mijn geest erop projecteert,
wordt door de spiegel van het leven precies zo gereflecteerd.

O Heros-Amora, ik oogst wat ik zaai,
toch is dit Plan B om mij te helpen groeien.
Want Plan A is natuurlijk dat ik in de stroom stap
en wordt ondergedompeld in de Oneindige Liefde die jij me schenkt.

3. O Heros-Amora, jij brandt alle condities weg,
ik weet dat IK vrij BEN om de volgende stap te nemen.
Ondergedompeld in de stroom van oneindige Liefde
weet ik dat mijn Geest van Boven is gekomen.

O Heros-Amora, nu ik ontwaakt ben,
zie ik dat ware liefde geen voorwaarden kent.
De duivel zit vast in zijn dualiteit,
maar IK BEN door de waarheid over Liefde bevrijd.

4. O Heros-Amora, ik voel dat ik eindelijk
uit de val van mijn verleden ben ontsnapt.
In ware liefde eis ik de vrijheid om te groeien,
ik voel me altijd één de met de Oneindige Stroom van Liefde.

O Heros-Amora, condities zijn banden
die een net van kronkelende leugens vormen.
Jouw liefde kent geen grenzen, ze vliegt altijd verder
en verheft al het leven in de Robijn-Roze lucht.

Coda:

Accelereren naar Eenwording, IK BEN echt,
Accelereren naar Eenwording, opdat al het leven heelt,
Accelereren naar Eenwording, IK BEN méér,
Accelereren naar Eenwording, allen zullen grote hoogten bereiken.

Accelereren naar Eenwording! (3x)
Geliefde Heros en Amora.

Accelereren naar Eenwording! (3x)
Geliefde Chamuël en Naastenliefde.

Accelereren naar Eenwording! (3x)
Geliefde Paul de Venetiaan.

Accelereren naar EenEenwordingzijn! (3x)
Geliefde IK BEN.

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen gebruikt wordt om het Ma-terlicht te bevrijden opdat de volmaakte visie van Christus zich in mijn eigen leven, bij alle mensen en op de planeet kan openbaren. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is af! Amen.