Incarneren bij een gezin met een lager bewustzijnsniveau

 

Vraag: Als we in een vorig leven op aarde een hoger bewustzijnsniveau bereiken, kunnen we ons dan vrijwillig onderdompelen in een lagere bewustzijnsstaat binnen een bepaalde familie en natie om van daaruit te ontwaken en te helpen het collectieve bewustzijn te verheffen?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria – Webinar 2023: Een spiritueel persoon zijn in een chaotische wereld

Welnu, het korte antwoord is ja, en in feite een vrij algemeen scenario. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je dit vrijwillig doet. Je kunt misschien karma hebt met een bepaalde persoon die zich in een lagere bewustzijnsstaat bevindt en dat je daarom bij die persoon wilt incarneren. Om dit te doen, moet je naar een lager bewustzijnsniveau gaan om zelfs maar bij die familie te kunnen incarneren. Maar wanneer je dit doet, heb je natuurlijk de kans om sneller op te klimmen naar het bewustzijnsniveau dat je eerder had.

Soms kun je de wens hebt om een bepaalde persoon te helpen. Je kunt er zelfs aan gehecht zijn om een bepaalde persoon of groep mensen te helpen, en daarom bied je vrijwillig aan om naar hun niveau af te dalen om hen te laten zien dat er een alternatief is en dat er een ander pad is.

Je zou kunnen zeggen dat het niet zo ongewoon is dat iedereen die misschien na dit leven kan ascenderen, een vrij hoog niveau van bewustzijn heeft bereikt in zijn laatste incarnatie, en dat je om zelfs in dit leven te kunnen incarneren, geboren moest worden in een gezin met een lager bewustzijnsniveau omdat er niet zoveel kansen zijn om geboren te worden in een gezin met een hoog bewustzijnsniveau.

Er zijn veel meer mensen die in hun laatste leven een hoger bewustzijnsniveau hebben bereikt dan er gezinnen zijn met een hoog bewustzijnsniveau. Als het in je goddelijke plan staat dat je ascendeert, dan moest je hoogstwaarschijnlijk incarneren bij een familie met een lager bewustzijnsniveau. Dit geldt ook voor sommige mensen die ervoor gekozen hebben om niet te ascenderen, maar om opnieuw te incarneren om de Gouden Eeuw te helpen manifesteren.