Avatars en de oplossing van het raadsel van de vrije wil

 

Vraag: In de leringen staat dat wij, als avatar, hier kunnen zijn gekomen met een verkeerd begrip van de vrije wil of in ieder geval tegen het advies in van onze leraren in een hoger rijk. Toch zijn er ook leringen die zeggen dat avatars zich vrijwillig hebben aangemeld om de mensheid te dienen om de mensheid de keuze te geven om óf de gevallen wezens óf de avatars te volgen. Kunnen de meesters deze twee ogenschijnlijk verschillende leringen bespreken?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria – Webinar 2023: Een spiritueel persoon zijn in een chaotische wereld

Ten eerste zijn er verschillende groepen avatars die van verschillende natuurlijke planeten komen en die verschillende redenen of motivaties hadden om naar de aarde te komen. Maar ten tweede moet jij je realiseren dat die twee elkaar niet uitsluiten, dat die onverenigbaar zijn. Je kunt je vrijwillig aanmelden om op een lagere planeet te incarneren om het spirituele evenwicht te bewaren en de mensen een alternatief te geven voor de gevallen wezens, terwijl je nog steeds de vrije wil niet helemaal goed begrijpt. Dit komt veel voor bij de meeste avatars die naar de aarde zijn gekomen.

Begrijp me niet verkeerd, we zeggen niet dat je geen dienst verleent als je op aarde incarneert. We zeggen niet dat we niet willen dat avatars op aarde incarneren als tegenwicht voor de gevallen wezens. Je incarneert niet op aarde tegen het advies van je spirituele leraren in, maar je hebt niet begrepen wat je spirituele leraren je probeerden te vertellen over vrije wil en hoe die werkt op een onnatuurlijke planeet.

Je begrijpt dat er ook avatars zijn die de betekenis van vrije wil niet hebben begrepen, maar die hier wilden incarneren om een dienst te verlenen. Er zijn andere avatars die de betekenis van vrije wil begonnen te begrijpen, maar die wisten dat er iets was wat ze nog niet helemaal hadden begrepen. Hun motivatie om naar de aarde te komen was gedeeltelijk dat ze iets wilden leren, wilden begrijpen wat ze nog niet hadden begrepen. Er zijn ingewikkelde redenen voor waarom een avatar naar de aarde komt, en we hebben ook gezegd dat je één reden kunt hebben in het equivalent van je bewuste gedachten, maar er kunnen ook dieperliggende redenen zijn die je niet helemaal begrijpt en die je dan kunt gaan begrijpen; wat de sleutel is tot je ascensie van een onnatuurlijke planeet – dat je iets gaat begrijpen wat je niet begreep op een natuurlijke planeet en iets opruimt wat je niet op een natuurlijke planeet hebt opgeruimd.

Maar er zijn zeker verschillende groepen avatars op aarde en we zijn ergens begonnen door leringen te geven en we willen er uiteindelijk steeds meer geven totdat we hopelijk het hele spectrum bestrijken.