Onderzoek je rol in de realiteitssimulator

 

Hoe kun jij de inferioriteit-superioriteits-, of de superioriteits-inferioriteits-, dynamiek, beginnen te doorzien? Wanneer je in het dualiteitsbewustzijn bent, kun je natuurlijk geen vrede hebben. Dat is onmogelijk, en hoe komt dat? Omdat de ene dualistische polariteit niet zonder de andere kan bestaan.

Een dualistische eigenschap of polariteit kan niet op zichzelf, onafhankelijk, gescheiden, bestaan. Die kan alleen bestaan in relatie tot, een verbond hebben met, de tegenovergestelde polariteit. Dit houdt in dat beide polariteiten zich in je gedachten bevinden wanneer jij in het dualiteitsbewustzijn komt. Die zullen jouw wezen twee tegenovergestelde kanten optrekken en daarom kun jij nooit rust, ware vrede met jezelf, hebben.

Als jij iemand bent die gevangenzit in het gevoel dat jij je meestal superieur voelt, kun je niet ontkomen aan het feit dat je slechts superieur bent vergeleken met iemand die inferieur is. Daarom moet jij altijd jouw superioriteit beschermen, of die zelfs tot in het oneindige uitbreiden in een concurrentiestrijd die nooit stopt. Dat kan niet anders.

Als jij iemand bent die vooral wordt gedomineerd door inferioriteit, dan kun jij ook niet aan superioriteit ontkomen. Je weet dat er mensen zijn die superieur aan jou zijn en jou misschien onderdrukken en misschien heb je wel de behoefte om tegen hen te strijden. Of misschien vecht je wel niet, maar droom je ervan dat jij op een dag een status van superioriteit bereikt.

Begrijp je niet dat veel oude volksverhalen en sprookjes op aarde, veel moderne boeken, veel moderne films, de dynamiek hebben die de aarde al heel lang domineert? Namelijk dat een kleine elite superieur is en een groter deel van de bevolking inferieur is. Veel van die verhalen schilderen iemand af die eerst niet de moeite waard was, onbekend, van lage afkomst, of onrechtvaardig werd behandeld en dan gebeurt er iets wonderbaarlijks en ineens krijgt iemand een superieure status. Dit is de droom van de mensen die zich inferieur voelen, maar ook de droom van de superieure mensen: de mensen moeten blijven geloven dat er op een dag een wonder zou kunnen geschieden waardoor zij een superieure status krijgen.

In plaats daarvan is de waarheid dat jij, als je bereid bent de verantwoording voor jezelf te nemen, een systematisch pad kunt volgen dat je niet een status van superioriteit oplevert, maar je boven die inferioriteit en superioriteit plaatst. Je verheft jezelf naar het overvloedige leven dat direct van binnenuit komt en niet afhangt van verschijnselen op de wereld.

De concurrentiestrijd in het bedrijfsleven om de superioriteit
Kijk eens hoe het bedrijfsleven de mensen heeft bedrogen door hen te laten denken dat de enige manier om geld op deze wereld te verdienen, is dat je een opleiding doet, een baan zoekt, een klein plekje in de hiërarchie van het bedrijfsleven vindt en daar te blijven zitten zonder gekke sprongen te maken. Maar er zijn altijd alternatieven. Zie je niet dat het bedrijfsleven maar één belangrijk doel heeft. Wanneer een bedrijf een bepaalde afmeting krijgt, vindt er vaak een omslag plaats. Die krijgt het gevoel dat ze een bepaalde plaats op de markt heeft veroverd en dan maakt die zich drukker om het beschermen van die positie.

Wanneer je wereldwijd naar corporaties kijkt, zie je dat de meerderheid daarvan zich drukker maakt over het krijgen van een monopolie of iets wil beschermen wat zij als een monopolie of een veilige positie beschouwen. Er komt eigenlijk een moment waarop een bedrijf innovaties wil tegenhouden. Daarom wil een corporatie de in potentie creatieve mensen binnenhalen om hun creativiteit de kop in te drukken, zodat de mensen het gevoel hebben dat zij die moeten onderdrukken om binnen het kader van dat bedrijf te passen.

Het alternatief is dat je een vernieuwer bent, dat jij je afstemt op de matrixen van een Tijdperk van Hoger Bewustzijn. Je kunt één van de nieuwe uitvindingen ontvangen, één van de nieuwe ideeën, die nodig zijn om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te bevorderen. Daarvoor zul je natuurlijk een geldelijke vergoeding ontvangen, want jij vermenigvuldigt je talenten en het leven laat je niet onbemiddeld zodat je het leven diensten kunt blijven verlenen.

Er is altijd een alternatief voor de status-quo. Wanneer jij je aanpast aan een van de kaders die door het dualiteitsbewustzijn zijn gevormd, kun jij geen vrede hebben. Er zal altijd wel iets komen dat je naar het andere uiterste meetrekt. Als je het bedrijfsleven ingaat en denkt dat je maar een ondergeschikte werknemer met een lage rang bent, kom je steeds hoger in de hiërarchie. Dan komt er een moment waarop jij in het bedrijfsleven bent opgeklommen en dan begint er een omslag plaats te vinden en krijgen de mensen het gevoel dat zij hun positie moeten verdedigen. Ze voelen zich bedreigd door de mensen die onder hen staan, van wie zij weten dat die graag willen opklimmen net als zij voordat zij die positie hadden.

De meeste mensen zijn paranoïde schizofreen
Zie je niet in dat jij paranoïde schizofreen bent zolang jij vastzit in het dualiteitsbewustzijn. Je kunt er niet omheen. Het is een feit dat de mensen die in de gevestigde orde van de psychologie als paranoïde schizofreen worden bestempeld, slechts mensen zijn die de kwaal, die 99,9% van de mensen op deze planeet heeft, in zeer extreme mate hebben. De meeste mensen zijn paranoïde schizofreen, alleen zijn sommige vormen van paranoïde schizofrenie zo veel voorkomend dat ze normaal worden beschouwd.

Er komt een moment waarop iemand moet zeggen: “De keizer heeft niets aan.” Je moet dat natuurlijk erkennen als je vrede wilt; je moet uit die dualistische polariteiten stappen, erover heen stappen, want je kunt daar geen vrede in vinden. Dat heeft de Boeddha met de Vier Edele Waarheden proberen uit te leggen. De Eerste Edele Waarheid wordt gewoonlijk beschouwd als dat je zegt dat het leven lijden is, maar de waarheid is eigenlijk dat het leven uit lijden bestaat zolang jij in de dualiteit bent.

De dualistische polariteiten, de aantrekkingskracht tussen die twee, maken van jou een huis dat tegen zichzelf verdeeld is en dat zorgt ervoor dat jij geen vrede voelt. Er zijn natuurlijk veel verschillende definities van lijden, maar als je verder kijkt dan de oppervlakkige verschijnselen, is het niet zo dat lijden wordt veroorzaakt door niet-vrede. Als jij geen vrede hebt, lijd jij. Op het moment dat jij innerlijke vrede voelt, transcendeer je het lijden, zelfs als de omstandigheden in de buitenwereld niet ideaal zijn. Als jij gemoedsrust hebt, lijd jij niet en dat is de reden dat er bejaarden zijn die innerlijke rust kunnen voelen ook al begint hun lichaam tekenen van slijtage te vertonen.

Hoe je innerlijke rust krijgt
Je ziet maar heel zelden op aarde mensen die vrede met zichzelf hebben. Het hogere bewustzijn wil graag dat iedereen die innerlijke rust begint te voelen.

Die krijg je echter pas wanneer je op het punt komt waarop je naar jezelf wilt kijken en zegt: “Ik voel geen vrede, toch? Nee, ik voel geen vrede, maar waarom voel ik dan geen vrede? Wat voor gevoel heb ik wel, wat zijn de reactiepatronen waardoor ik geen vrede voel? Waarom reageer ik zo, wat is de overtuiging die er achter mijn reactiepatronen schuilgaat, de overtuiging die ik eigenlijk over mijzelf, over het leven, heb?” Als je goed kijkt, zie je geleidelijk aan dat je heel subtiele overtuigingen hebt. Een verwachting over hoe het leven eruit moet zien, en als het leven niet zo verloopt, lijd je omdat jij naar de tegenovergestelde polariteit streeft; hoe jij denkt dat het leven eruit moet zien.

Er komt een moment waarop jij je moet afvragen: “Wil ik mijn hele leven lang verwachtingen najagen, wil ik altijd blijven proberen om het universum aan mijn verwachtingen te laten voldoen?” Of doe ik een stapje naar achteren, kijk naar die verwachting en zeg dan: “Houdt deze verwachting mij in het lijden vast en niet de omstandigheden in de buitenwereld?” Wanneer je dat besef krijgt, dan begin je pas echt aan het pad naar Christusschap en zelfs Boeddhaschap en nog verder.

De werkelijkheidssimulator die de aarde is
Wat is planeet aarde? Sommigen van jullie kennen wel de oude tv-show ‘Star Trek’. Enkelen van jullie weten dat er in het ruimteschip de ‘Enterprise’ iets was wat ‘holodeck’ heette en wanneer je naar het holodeck ging, simuleerde een computer een totaal kunstmatige omgeving. Zolang jij binnen het holodeck bleef, leek het alsof die omgeving echt bestond. Planeet aarde is dus gewoon een werkelijkheidssimulator.

Wij hebben het over de kosmische spiegel gehad. We hebben gezegd dat de basisenergie elke vorm aanneemt die jij erop projecteert, maar de bedoeling daarvan is dat je de ervaring krijgt die jij hebt gezegd dat je wilde, op basis van de mentale beelden die jij in gedachten hebt geformuleerd en op de kosmische spiegel hebt geprojecteerd.

Een van de bedoelingen is jou die ervaring geven, jou teruggeven wat jij uitzendt. Het andere aspect is dat iets wat bij jou terugkomt, ook echt lijkt. Het effect hiervan is dat als jij geen verantwoording neemt voor de impuls die jij hebt uitgezonden – zoals jij niet kunt wanneer je in de dualiteit bent, dan geloof jij dat wat jij op aarde meemaakt een wereld is die echt bestaat die een of andere bron buiten jou heeft geschapen, of dat nu een God in de hemel is, of door middel van natuurlijke processen.

Begrijp je wat ik bedoel? Je gelooft dat die wereld echt bestaat en daarom kun je geloven dat die niet het gevolg is van jouw bewustzijnsstaat en dat jouw bewustzijnsstaat hier niets aan kan doen. Jij denkt dat je omstandigheden in de buitenwereld niet kunt transcenderen, maar dat jij je Geest eraan moet onderwerpen en dat jij je aan de omstandigheden moet aanpassen in plaats van de heerschappij over de aarde te nemen en jouw potentieel gebruiken om medeschepper te worden.

Ontwaken uit gesimuleerde ervaringen
Daar is niets mis mee. Dit is het openbaren van de vrije wil. Je vrije wil geeft jou het recht om de dualiteit in te gaan. Wanneer jij beneden het egocentrische bewustzijnsniveau zit, begin je in de illusie te geloven dat de wereld waarin jij leeft de echte wereld is die niet door de bewustzijnsstaat van mensen kan worden veranderd. Dit is één van de twee soorten ervaringen die een werkelijkheidssimulator jou moet geven.

De eerste ervaring is dat je erin wordt ondergedompeld. Jij wordt ondergedompeld in de wereld die de werkelijkheidssimulator heeft geschapen en jij gelooft dat die ook echt zo is. Je gelooft dat hij macht over je heeft, niet alleen fysiek, maar zelfs over jouw Geest zodat jij je aan moet aanpassen.

Ga eens tweeduizend jaar terug, toen Jezus op aarde rondliep. De overgrote meerderheid van de mensen op deze planeet werd totaal in beslag genomen door deze onderdompelingservaring. Wat kwam Jezus aantonen, wat kwam de Boeddha aantonen, wat kwam PadmaSambhava aantonen, wat kwamen alle spirituele leraren aantonen?

Zij kwamen aantonen dat de onderdompelingservaring niet de enige ervaring is die je in de werkelijkheidssimulator die aarde heet, kunt krijgen. De andere ervaring die jij kunt krijgen, is de ervaring dat je wakker wordt, omdat jij gewekt wordt uit het gevoel dat de wereld waarin jij leeft, echt, onveranderlijk, is. Dan begin je aan het opwaartse pad waarin je door de illusies heengaat en geleidelijk meesterschap over de zeven soorten spirituele energie krijgt die het hele materiële universum vormen. Op het zesennegentigste niveau heb je enig meesterschap over de materie verworven, zodat jij niet meer gelooft dat de materie echt is, of dat de materie macht over jouw Geest heeft.

Word je bewust van jouw reactiepatronen
Iedereen die dit leest, heeft een omslag gemaakt. Je zit niet meer totaal in de onderdompelingservaring, je bent in de ontwakingsfase gekomen. Het gaat er alleen maar om hoeveel vorderingen je maakt in het proces dat leidt van totale onderdompeling tot totaal ontwaken.

Door je bewust van dit het proces waaraan jij bezig bent, gewaar te worden, kun jij het jezelf veel gemakkelijker maken. Jij kunt om te beginnen niet alleen naar jouw reacties kijken, niet alleen naar de overtuigingen kijken die de oorzaak zijn van die reacties, maar je kun je ook gaan afvragen: “Waarom lijkt dit mij allemaal echt toe? Waarom lijkt het alsof een bepaalde situatie macht over mij heeft? Waarom lijkt het alsof ik van streek moet raken wanneer mensen bepaalde dingen doen, is dat wel echt nodig? Moet ik wel altijd op die manier reageren?”

Je kunt proberen om in gedachten en met wilskracht jezelf te dwingen om een bepaald reactiepatroon te veranderen en daar kun je ook wel wat succes mee hebben. Maar de volwassener aanpak is dat jij jezelf vragen blijft stellen tot je op het punt komt dat er een subtiele verandering plaatsheeft, en dan lijkt die situatie waar jij vroeger juist op reageerde, jou niet meer echt toe.

Wanneer die jou niet meer echt toe lijkt, heeft die ook geen macht meer over jou. Begrijp je niet dat iets alleen wanneer het echt lijkt, macht over je heeft. Alleen wat jij denkt dat echt is, zal jou ervan overtuigen dat jij je Geest moet aanpassen of beperken aan het verschijnsel in de buitenwereld. Het is trouwens een heel belangrijke stap om te nemen, om de tijd te nemen om naar jouw leven te kijken en te zien wat echt is. Wat echt lijkt, wat lijkt alsof het macht over jou heeft, en daarna je overtuigingen gaan onderzoeken die jou dat laten geloven. Waarom lijkt iets echt?

Je was een poos ondergedompeld in bepaalde omstandigheden, maar toen begonnen er langzaam vage gedachten je denken binnen te sluipen. Als je het probeert, kun je gaan begrijpen dat jij begon te onderzoeken of jouw omstandigheden en jouw beperkingen wel echt waren. Als jij dit proces wilt proberen te versnellen, kun je tamelijk snel zover komen dat de sluiers wegvallen en beseffen dat je een kans krijgt om uit dit kader te stappen. Je hebt de kans om creatief te zijn.

De angst overwinnen dat jij niemand bent
Veel mensen moeten eerst door een fase heen waarin ze hun angst opruimen, de angst die in hen geprogrammeerd zit. Wat gebeurt er wanneer jij je uit het systeem terugtrekt, wanneer jij niet meer in de gezamenlijke kaders past? Het dualiteitsbewustzijn heeft je natuurlijk heel erg geprogrammeerd. Begrijp je niet dat ze jou iets meer te bieden hebben dan een financieel veilig bestaan? Ze bieden jullie een gevoel van superioriteit aan, maar dit betekent wel dat je inferieur bent, niets bent, als jij je uit de genadeloze concurrentiestrijd in het bedrijfsleven terugtrekt. “Wat doe jij tegenwoordig? Je hebt ontslag genomen, wat doe je nu?” Wie ben jij wanneer je niet meer in het gezamenlijke kadertje zit dat bepaalt wie jij bent maar ook ieder aspect van jouw creatieve expressie?

Enkelen van jullie moeten naar deze angst kijken en onderzoeken waarom jij je zo voelt. Waarom geloof je de programmering die zegt dat jij niemand of inferieur bent als jij niet aan de verwachtingen voldoet. Jullie hoeven niet allemaal ontslag te nemen. Als jij de overtuigingen bewuster gaat onderzoeken die jouw huidige situatie echt en onvermijdelijk laten lijken, kan er een moment komen waarop jij je niet uit jouw situatie hoeft terug te trekken. Je ziet natuurlijk dat er ook andere mogelijkheden zijn en dan verander je.

Natuurlijk moet er iets in jou sterven voor je de kansen in creativiteit ziet en dat is het bewustzijn dat ervoor gezorgd heeft dat jij je met die vroegere situatie vereenzelvigde. Je bouwt een soort zelfgevoel, een bepaalde identiteit, op; een bepaalde rol en je projecteert de Bewuste Jij erop. Maar er zit verschil tussen de rol en de situatie in de buitenwereld.

Je hoeft niet beslist je baan op te zeggen of met je familie te breken om op een hoger niveau te komen, maar je moet wel het identiteitsgevoel dat jij hebt, willen onderzoeken en die identiteit laten sterven, zelfs als je ego tegen jou staat te roepen dat je in een vacuüm terecht zult komen, dat je niemand zult zijn, dat je inferieur zult zijn, dat je geen bestaan zult hebben. Je moet dat identiteitsgevoel toch laten sterven voor je het heldere inzicht krijgt, een lege geest, om de nieuwe kansen te zien waar jij je op kunt richten.

Het niemandsland
Soms kun je daadwerkelijk in een niemandsland terechtkomen omdat je ziet hoe onecht jouw situatie is. Je bent niet meer volledig overtuigd dat alles zo moet gaan, maar je hebt nog niet je identiteitsgevoel losgelaten, die rol die jij jezelf had gegeven. Je kunt daardoor de nieuwe kansen nog niet zien, en dus moet je bereid zijn om je identiteitsgevoel te betwijfelen en willen doen wat Jezus zei: Degenen die hun leven – hun identiteitsgevoel – willen behouden, zullen het verliezen. Degenen die hun leven willen opgeven om mijnentwil, zullen zien dat er nieuwe kansen komen.

Dit is natuurlijk het pad naar Christusschap omdat je begint aan de verschijnselen te twijfelen die jou laten geloven dat jij je, als oneindige Geest, moet aanpassen aan de eindige verschijnselen. Het belangrijkste wat jij je kunt realiseren, is: Wat onecht is, heeft geen macht over wat echt is. Wat oneindig is, is niet verplicht zich aan eindige verschijnselen aan te passen.

Natuurlijk hebben jullie allemaal een fysiek lichaam, jullie moeten je aan allerlei situaties aanpassen, maar we hebben het niet over je gedrag in de buitenwereld, maar je identificatie. Jullie zijn allemaal geïncarneerd, jullie hebben allemaal gezinnen waar jullie voor moeten zorgen en dit is prima, maar je hoeft je niet met die rol te identificeren, zodat jij denkt dat er niets meer is.

Sommigen hebben misschien kleine kinderen en hebben het gevoel dat ze nooit eens tijd voor zichzelf hebben. Maar als je desondanks naar het identiteitsgevoel kijkt dat jij als ouder hebt opgebouwd, ontdek je misschien dat er, als je die identiteit onderzoekt, altijd af en toe tijd voor jezelf is. Je kunt zeker van standpunt veranderen en dan zie je dat je zelfs met een druk schema tijd voor jezelf kunt maken. Het is maar hoe je het bekijkt.

Wanneer jij je in de onderdompelingservaring bent, denk je dat alles echt is en dat het geen kwestie van perspectief is. Wanneer je in bewustwordingservaring komt, begin je te begrijpen: “Ah, dit is onecht, dit is een kwestie van perspectief. En als ik van standpunt verander, dan veranderen de omstandigheden in de buitenwereld of mijn benadering daarvan verandert. Ineens verandert mijn ervaring van het leven, waardoor ik mij niet meer door die omstandigheden ingeperkt voel.

Naarmate dit bewustwordingsproces vordert, begin je in te zien en zelfs te accepteren dat niets op aarde echt is en dat het allemaal een kwestie is van perspectief, van waarneming. Dit is een waarheid die dieper gaat, die het hogere bewustzijn je probeert te onderwijzen, afhankelijk van de situatie en het bewustzijnsniveau waarin het in de fysieke vorm verscheen die de mensen konden begrijpen.