De noodzaak om het concept dat je iets bezit, heroverwegen

 

De bewustere mensen moeten een van de fundamentele instituties van de menselijke samenleving in twijfel trekken, zelfs van het menselijk leven op deze planeet, namelijk het concept eigendom. Wat kun je echt bezitten op deze planeet waarop alles zo vluchtig is dat het vandaag hier kan zijn en morgen alweer verdwenen is? Wat bezit je als je op de wereld komt? Wat neem je mee als je deze wereld verlaat?

Welnu, wat je bezit – of wat je in ieder geval idealiter zou moeten bezitten – wanneer je op deze wereld komt, is je eigen wezen, je eigen geest, je eigen psyche, je eigen ziel. Naarmate je tijd doorbrengt in dit materiële rijk, groei je in statuur. Als je weggaat, neem je de groei mee die jij je hebt eigen gemaakt – de wijsheid, de liefde, de kracht die je bent geworden. Die kun je meenemen terwijl je heel goed weet dat je geen materiële bezittingen mee kunt nemen.

Alles is gemaakt van hoger bewustzijn
Er zijn veel meer bewuste mensen spiritueel en daarom zijn ze niet zo gehecht aan geld of materiële bezittingen als de mensen van de wereld, vooral de elite. Denk eens na over een heel simpele waarheid: alles komt voort uit een hoger bewustzijn, want zonder hogere energie werd niets gemaakt wat wel gemaakt is. Alles wat je maar zou kunnen hebben op deze wereld is gemaakt van hogere energie. Achter de vormen schuilt een universeel aspect van deze energiestroom, die je de Rivier van Leven zou kunnen noemen.

Wat jij vorm noemt, is iets wat in ieder geval tijdelijk bestaat. Dit betekent dat iemand een mentaal beeld op de basisenergie heeft geprojecteerd, waardoor een deel van die energie uit de Rivier van Leven is gehaald, waardoor het niet meer meegaat op de stroom van die rivier en in plaats daarvan een materiële vorm krijgt. Dit is op zich niet verkeerd. Hoe zou jij op de materiële wereld kunnen bestaan, als niets een materiële vorm had? Het probleem doet zich voor wanneer mensen worden beïnvloed door het dualiteitsbewustzijn, waardoor ze zich gescheiden voelen van hun bron en van de Rivier van Leven. Wanneer ze die scheiding voelen, gaat onvermijdelijk gepaard met de angst voor verlies.

De angst voor verlies vormt de tegenpool van een ander, subtieler, gevoel, namelijk het gevoel dat jij (dat wil zeggen de aparte jij die zich nu gescheiden voelt van het geheel en de Rivier van Leven) daadwerkelijk iets op deze wereld kunt bezitten. Wanneer je het gevoel hebt dat je de eigenaar van iets bent, dan wil je het behouden als je eenmaal iets hebt. De angst voor verlies motiveert je om te houden wat je hebt en eraan vast te houden. Dit zeer diepgewortelde, zeer subtiele, psychologische mechanisme zorgt ervoor dat je jezelf nog verder afscheidt van de Rivier van Leven.

De wereld is ontworpen om jou overvloed te geven
Je bent naar een wereld gezonden die zo goed is ontworpen dat ze jou een leven in overvloed kan geven. De wereld is ontworpen om je alles en nog wat te geven, wat je maar wilt. Als je echter iets probeert te bezitten, beperk jij je bezittingen tot datgene wat je op dit moment kunt bedenken in plaats van mee te stromen met de Rivier van Leven.

Je hebt vrije wil gekregen. Je hebt de mogelijkheid gekregen om beelden op te leggen aan de basisenergie, waardoor het licht een vorm aanneemt waardoor het tijdelijk in een bepaalde vorm zal stagneren. Je hebt het recht om dit te doen, om elke gewenste vorm te creëren. Het hogere bewustzijn wil graag dat je geen genoegen neemt met de vormen die je momenteel kunt bedenken, maar dat je deel uitmaakt van de voortdurende beweging van de Rivier van Leven. In plaats van vast te houden aan één beperkte vorm, transcendeer jij jezelf voortdurend, transcendeer je voortdurend je vroegere mentale beelden zodat die geen gesneden beeld worden. Daarom probeer je niet vast te houden aan één bepaalde vorm, want je bent bereid die vorm te transcenderen, waardoor die vorm meer kan worden.

Dit kunnen het menselijke ego en de mensen die vastzitten in het bewustzijn van gescheidenheid niet doorgronden. Ze geloven dat ze een bepaalde vorm zullen verliezen als hij verandert. In zekere zin is dit waar. Als je tien dollar op de bank hebt staan en je krijgt er rente over en jij daarna twaalf dollar hebt, dan ben je in zekere zin die tien dollar kwijt, in ieder geval het gevoel dat je tien dollar op de bank hebt staan. Is dat wel een verlies, of heb je dan nog iets meer gekregen?

Daag het gevoel van eigenaarschap uit
De bewustere mensen krijgen de kans (niet alleen in hun eigen leven maar ook in het collectieve bewustzijn en zelfs door je hierover uit te spreken in de samenleving) om het gevoel van eigenaarschap uit te dagen. Dit is de heel subtiele programmering die bij bijna iedereen is geprogrammeerd, althans in de welvarender landen op deze planeet, dat je gelooft dat een van de belangrijkste doelen in het leven is dat je iets bezit en te verzamelen wat je bezit. Die heel subtiele programmering is de belangrijkste factor het overvloedige leven zich op deze planeet niet manifesteert. Het overvloedige leven betekent een staat waarin ieder mens genoeg te eten heeft, een fatsoenlijke plek heeft om te wonen en een levensstandaard die iemand de vrije tijd en energie geeft om het bewustzijn te verhogen.

Deze planeet is heel goed in staat om tien miljard mensen een welvarend leven te geven. Vanzelfsprekend is dat op dit moment niet zo. De reden is dat de laagste tien procent van de mensen – de machtselite – zo gevangenzit in het gevoel van eigenaarschap en de angst voor verlies dat ze de rijkdom en hulpbronnen van de wereld voor zichzelf hebben vergaard en in hun eigen handen hebben geconcentreerd – daarmee van iemand anders afpakken.

Dit is deels een volledig onbewuste drijfveer die voortkomt uit de angst voor verlies en de illusie dat het gescheiden zelf alles kan bezitten. Dit is ook het verlangen om beter te zijn dan anderen omdat ze meer foefjes, meer dingen, meer bezittingen hebben. Dit verhindert ook dat zelfs de natuur zelf verandert, zodat ze de overvloed zou kunnen produceren die nog meer mensen zou kunnen voeden dan er nu hier leven. De mensen in de top tien procent, de bewustere mensen kunnen dit beter gaan begrijpen en dit in hun eigen leven demonstreren. Laat zien dat je één wordt met de Rivier van Leven wanneer je de behoefte opgeeft om iets te bezitten als gescheiden zelf.

Dit betekent niet dat je geen persoonlijke bezittingen hebt. Je mag wel bepaalde bezittingen hebben, maar je hebt die bezittingen niet om ze te hebben, om het gevoel te hebben dat jij ze bezit. Ze zijn een hulpmiddel om je Goddelijke plan ten uitvoer te brengen. Je hebt dan het bewustzijn getranscendeerd waarin het bezitten van iets een doel op zich wordt. In plaats daarvan realiseer jij je dat iets in eigendom hebben op deze wereld eenvoudigweg een middel is om het grotere doel van je Levensplan ten uitvoer te brengen, om te helpen het Tijdperk van Hoger Bewustzijn op aarde te manifesteren.

Overwin je gehechtheid aan het bezitten van iets
Voor veel van de bewustere mensen zal het nodig zijn om enkele drastische stappen te nemen om de programmering dat je iets bezit op te geven die al zo lang diep in jullie geworteld zit. Veel spirituele mensen geven een tijdje alle materiële bezittingen op om dit te kunnen doen. Het is niet de enige manier om het gevoel dat je iets bezit te overwinnen. Het is inderdaad beter dat je elke gehechtheid aan je materiële bezittingen opgeeft, zodat je alleen bezit wat je nodig hebt om je Levensplan te verwezenlijken. Al het andere wat niet nodig hebt voor een specifiek doel, valt gewoon van je af.

Er is geen absolute wet die zegt dat spirituele of religieuze mensen arm moeten zijn. Je hoeft geen wijze te zijn die ronddwaalt met een gewaad als zijn enige bezit, bedelend om eten. Dit helpt de meeste mensen niet om hun Levensplan ten uitvoer te brengen. Wanneer je het gevoel van bezit dat het gescheiden zelf heeft, je verlangens, je creativiteit, je behoeften opgeeft, kunt samensmelten met de Rivier van Leven. De Rivier van Leven zal met veel plezier en vreugde al jouw ware behoeften vervullen, alle behoeften die nodig zijn om je Goddelijke plan uit te voeren. Daarmee help je andere mensen; je bevrijdt ze. Je helpt de hele planeet om dichter bij het manifesteren van het overvloedige leven te komen.

Daag de illusie uit dat er gebrek is
Om hun illusie van iets bezitten te verkopen – en het valse geloof dat de mensen die meer bezitten, beter zijn dan mensen die minder hebben – moesten de machtselite en de manipulatoren nog een subtiele illusie verkopen. Dit is het bewustzijn van gebrek (dat er gebrek is en beperkingen zijn) en dat dit onvermijdelijk is. Wanneer je opgaat in de Rivier van Leven, is er geen behoefte aan gebrek. Wanneer je echt opgaat in de rivier, word je niet alleen één met de rivier, je wordt de rivier. Dit betekent dat je – met jouw wezen – een deel van de stroom van de Rivier van Leven richting geeft. Je kunt het – de basisenergie – zo richten dat je alles wat je nodig hebt, manifesteert om je Levensplan uit te voeren.

Dit is geen oppervlakkig psychologisch mechanisme dat je gemakkelijk kunt loslaten door een paar affirmaties te geven of een paar uur naar een psycholoog te gaan. Dit is een heel diepgeworteld mechanisme dat vereist dat je serieus nadenkt en je ziel onderzoekt, zodat je eindelijk gaat inzien dat het een illusie is. Je kunt de waarheid gaan geloven dat je niets zult verliezen wanneer je bereid bent om je verwachtingen van hoe het leven zou moeten zijn te transcenderen, wanneer je bereid bent om je angst voor verlies onder ogen te zien en te overwinnen. De Rivier van Leven zal je graag meer geven – naarmate jij ook meer wordt. Naarmate jij meer wordt, zul je – omdat je in de stroom van de Rivier van Leven bent – ruimhartig geven wat je ruimhartig hebt ontvangen in plaats van alles te willen bezitten en beheersen. Daardoor verspreid je de rijkdom, verspreid je de overvloed en iedereen zal meer hebben.

Alleen door de illusie van de manipulatoren lijkt het alsof er maar een beperkte hoeveelheid middelen is. Daarom lijkt het dat niemand genoeg heeft als je die middelen verspreidt naar ieder mens op de planeet. Dit willen ze je laten geloven. De realiteit is dat iedereen welvarender wordt wanneer de mensen die iets bezitten, ruimhartig beginnen te geven wat ze hebben ontvangen. De hele economie zal op een hoger niveau komen en daarom zullen de economische kansen en de collectieve hoeveelheid rijkdom in een samenleving dramatisch en exponentieel toenemen.