Een hoger bewustzijn van het wetenschappelijk materialisme

 

Denk eens na over de huidige stand van de wetenschap. Er is een wetenschappelijk establishment dat een bepaald filosofisch raamwerk heeft omarmd, dat je het wetenschappelijk materialisme kan noemen. De heersende ideeën die de wetenschappelijke gemeenschap domineren, zijn dat er niets buiten het materiële universum is.

Voor veel mensen in de wetenschappelijke gemeenschap, voor veel mensen in regeringskringen en voor veel mensen in het openbare leven, is het buitengewoon belangrijk dat de wetenschap met het ultieme bewijs van deze filosofie komt. Er worden wetenschappelijke experimenten uitgevoerd die erop gericht zijn om met zo’n ultiem bewijs te komen, zoals de wetenschap zich dit ultieme bewijs momenteel kan voorstellen en hoe je daaraan komt.

Er is onderzoek naar verre sterrenstelsels, de geboorte en de evolutie van sterrenstelsels, zoals wat de geboorte van een zon veroorzaakt, wat voor de desintegratie van een zon zorgt. Of bestaat er zoiets als zwarte gaten? Wat veroorzaakt een zwart gat; zijn ze de doorgang naar een parallel universum of iets anders? Er is onderzoek gedaan naar de kosmische achtergrondstraling die zou bewijzen dat er een oerknal heeft plaatsgevonden omdat die een overblijfsel zou zijn van de oerknal, zo luidt de theorie. Men doet een poging om steeds krachtigere machines te bouwen die subatomaire deeltjes steeds dichter bij de lichtsnelheid kunnen brengen. Er wordt aangenomen dat als je een deeltje kunt versnellen tot de snelheid van het licht, je het allerbeste kunt demonstreren hoe materie is ontstaan. Toch kunnen wetenschappers het niet eens worden over wat een subatomair deeltje is, maar hoe weten ze dan wat ze proberen te versnellen?

Het huidige wetenschappelijke paradigma bepaalt de soort experimenten die wetenschappers kunnen begrijpen, en er is ook nog een ander paradigma dat zegt dat het heel veel geld mag kosten om het wetenschappelijke paradigma te bevestigen. Wat zou het betekenen als juist het wetenschappelijke paradigma dat de basis vormt voor die experimenten fundamenteel beperkt of zelfs fundamenteel in gebreke is? Zou dit dan niet inhouden dat deze experimenten geen enkele kans van slagen hebben om het gewenste resultaat op te leveren, omdat het resultaat waarop wordt gehoopt, wordt beschreven door een onvolledig of onbetrouwbaar idee?

Zou dit niet betekenen dat al die miljarden dollars die aan dit dure onderzoek worden uitgegeven, in feite (als je volkomen eerlijk en oprecht bent) verspild, volledig verspild, zijn? (Je kunt wel stellen dat al het onderzoek dat wordt gedaan bepaalde technologische mogelijkheden zal vergroten die praktische effecten kunnen hebben of resultaten kunnen opleveren.) Aan de ene kant heb je een wetenschappelijk establishment dat een ultieme theorie, de ‘Theory of Everything’, wil bewijzen en aan de andere kant is men bereid om enorme hoeveelheden geld uit te geven aan onderzoek dat alleen de theorie probeert te bewijzen.

De mensen in de wetenschappelijke en regeringsinstituten die de beslissingen nemen om deze experimenten uit te voeren en miljarden dollars daaraan te besteden, zitten in hun zeer comfortabele kantoren, die bijna een ivoren toren is, of in ieder geval een glazen toren. Ze hebben enorme salarissen en een veilig leven omdat ze het gevoel hebben dat hun positie in het wetenschappelijke establishment veilig is, evenals hun inkomen en hun pensioen. Ze leiden een heel comfortabel materieel leven en negeren daarbij volledig dat miljarden mensen op deze planeet onder de armoedegrens leven.

Er zijn miljoenen kinderen die elk jaar verhongeren door gebrek aan voedsel of door ondervoeding. Er zijn tal van problemen en gevallen waarin mensen een ellendig materieel leven leiden, maar juist de mensen met dat comfortabele materiële leventje negeren ze volledig en zijn bereid miljarden dollars onderzoeksgeld uit te geven om deze theorieën te onderzoeken. Of onderzoek te doen naar wapens om mensen te doden in plaats van al hun aandacht te richten op het oplossen van de zeer reële problemen waarmee de mensen op aarde worden geconfronteerd.

Elitarisme en wetenschap
Is het wel verstandig om miljarden dollars uit te geven om de mens weer naar de maan te sturen of de mens naar Mars te sturen, of kun je beter hetzelfde bedrag uitgeven aan het verbeteren van het leven op deze planeet? Er zijn mensen die geloven dat de mensheid op een dag de hulpbronnen op deze planeet zal hebben verbruikt en dat ze naar andere planeten moeten verhuizen om het te overleven. Niemand denkt dat ze genoeg ruimteschepen kunnen bouwen om zeven miljard mensen naar een andere planeet te vervoeren. Daarom stellen ze zich alleen voor dat ze genoeg ruimteschepen voor zichzelf bouwen, voor de elite, en dit is precies het probleem.

Het probleem is de elitaire manier van denken. Dit heeft te maken met het feit dat er een kleine groep manipulatoren op deze planeet is die een bepaalde mentaliteit hebben. De test bestaat er natuurlijk uit of mensen de manipulatoren zullen volgen, zullen mensen de elite volgen, of zullen ze voor zichzelf opkomen? De manipulatoren geloven dat ze superieur zijn aan anderen. In sommige gevallen kunnen ze hun vermogen beter benutten om macht te misbruiken. Dit is de reden waarom ze indruk kunnen maken op mensen omdat ze bepaalde vaardigheden hebben of een magnetisch charisma als sterke leiders, zoals je in de loop van de geschiedenis meer dan eens hebt gezien.

Wat jullie de joods-christelijke traditie of de drie grote monotheïstische religies noemen – het judaïsme, het christendom en de islam – werden beheerst door een specifiek paradigma dat in sommige opzichten sterk lijkt op het paradigma dat in de wetenschap heerst. Men gelooft in een ultieme theorie, een ultiem geloofssysteem en een ultieme religie. De wetenschap en religie verschillen niet veel als je alle uiterlijke camouflage weghaalt en kijkt naar de psyche, de mentaliteit, de paradigma’s erachter – het verlangen om de ultieme waarheid te definiëren.

Onderwerping aan de ultieme theorie
Deze manier van denken zegt: “Het leven in het materiële rijk moet zich onderwerpen aan de ultieme theorie. Mensen moeten zich onderwerpen aan de ultieme theorie en hun leven dienovereenkomstig leiden.” Dit is de eis van zowel de traditionele religies als de wetenschap. Dit was de eis van het communisme en het is de eis van het kapitalisme op een enigszins omslachtige, zeer goed gecamoufleerde, manier. Het individu moet zich onderwerpen aan de corporatie, tenzij het een ouderwetse corporatie is die door één individu wordt geleid, maar dan moeten alle andere mensen zich aan hem onderwerpen, behalve natuurlijk de elite.

Je ziet opnieuw de eis dat iedereen zich moet onderwerpen, behalve natuurlijk de elite, want die staat boven de wet. Dit is de reden dat de drie monotheïstische religies vrouwen systematisch onderdrukken en klein houden, maar hebben ze alleen vrouwen onderdrukt en klein gehouden? Nee, ook mannen hebben ze onderdrukt en kleingehouden, in ieder geval de mannen die geen deel uitmaken van de elite. Het gaat niet alleen om mannen en vrouwen. Ja, vrouwen worden meer onderdrukt dan mannen en dit moet worden gecorrigeerd, maar je kunt het probleem met vrouwen daar niet los van zien en zeggen: “Wat moeten we doen om de onderdrukking van vrouwen te stoppen”, zoals sommigen van de feministische leiders hebben gedaan. Je zult nooit een einde maken aan de onderdrukking van vrouwen als je ook geen einde maakt aan de onderdrukking van mannen, omdat je dan een einde maakt aan de denkwijze van de manipulatoren, zodat ze deze planeet niet langer kan regeren en worden ontmaskerd, want zij vormen een perversie van hoger bewustzijn.