Het materialisme is een ideologie die mensen uitbuit

Wanneer een hele samenleving berust op een idee, en wanneer dit idee belangrijker is dan het individu, of het nu gaat om de fysieke overleving van het individu of het psychologische welzijn van het individu, dan heb je een samenleving die mensen misbruikt en uitbuit. Dan wordt de bevolking misbruikt. Natuurlijk zie je samenlevingen waarin mensen naar Siberië werden gestuurd als ze het niet eens waren met de communistische ideologie. Of naar een concentratiekamp als ze het niet eens waren met de nazi-ideologie. Dit is een extremere vorm, maar de meeste mensen in democratische landen die beweren vrij te zijn (van het volk, door het volk en voor het volk), worden gegijzeld door een kleine intellectuele elite die fanatiek het idee van materialisme promoot en het feit negeert dat dit het welzijn van de bevolking niet bevordert. Deze mensen zijn zo fanatiek dat ze bereid zijn de mensen daadwerkelijk uit te buiten, de mensen te misbruiken om een ideologie te bevorderen. Dit is zeer beledigend en een democratische regering heeft de verantwoordelijkheid om haar burgers hiertegen te beschermen. Wanneer je dit begint te begrijpen, dan kun je de noodzaak ervan inzien dat we de manier waarop we de samenleving benaderen, moeten heroverwegen.

Je kunt zelfs tot het besef komen dat het niet een kwestie is van denken dat we het tot nu toe verkeerd hebben gedaan. Het gaat erom dat we beseffen dat de volgende logische stap in dit proces van collectieve bewustwording is dat we een stap verder gaan en het psychologisch welzijn bevorderen. Om dit te kunnen doen, moeten we natuurlijk de psyche begrijpen. Om de psyche beter te kunnen begrijpen, moeten we de onwil van de materialistische wetenschap overwinnen om het bewustzijn serieus te bestuderen en serieus te overwegen dat ons bewustzijn niet alleen elk aspect van ons persoonlijke leven beïnvloedt, maar dat het collectieve bewustzijn de samenleving als geheel beïnvloedt. We moeten zelfs de mogelijkheid onderzoeken of het collectieve bewustzijn het fysieke, materiële universum kan beïnvloeden.

De verborgen superstructuur
Door een subtiele mentaliteitsverandering kan de samenleving uit de huidige impasse komen en plotseling grote sprongen maken, ook op wetenschappelijk gebied. Ten eerste kan er vooruitgang worden geboekt op het terrein van de psychologie; te begrijpen wat voor soort wezens we zijn en wat ervoor zorgt dat iemand zich goed voelt over zichzelf. Dit kan tot veel vooruitgang leiden. De bewustere mensen moeten beseffen dat achter de intellectuele machtselite die het materialisme wil bevorderen en achter de andere machtselites die op zoek zijn naar macht of economische macht, energetische matrices of draaikolken in het collectieve bewustzijn zitten.

Er is een heel erg krachtige collectieve vortex opgebouwd, die helemaal teruggaat tot Aristoteles, door het katholieke tijdperk heen naar het wetenschappelijke tijdperk waarin mensen niet naar het geheel willen kijken. Deze vortex voorkomt dat mensen naar het geheel kijken, dat ze of hun geest afsluiten of zich fanatiek concentreren op het begrijpen van bepaalde details en denken dat we het geheel niet hoeven te begrijpen, of dat het te groot is om te begrijpen. Dit zorgt ervoor dat mensen zich concentreren op de materiële wereld, zodat ze nooit tijd hebben om een stapje naar achteren te doen en grotere vragen te stellen, zoals: “Waarom doen we dit, waarom blijven we dit doen, ook al zien we dat het niet werkt?” Het voorkomt dat mensen zeggen: “Nu we dit al een tijdje doen, zullen we eens een stapje naar achteren doen en bekijken wat de gevolgen daarvan zijn? Wat gebeurt er eigenlijk ten gevolge van deze benadering van de wetenschap en werkelijkheid? Begrijpen we meer van het universum als we naar de details kijken?”

Je openstellen voor wetenschappelijke vooruitgang
Sinds de komst van de kwantumfysica is er geen doorslaggevende vooruitgang geboekt op het gebied van de wetenschap en dit zou ons moeten tonen dat de wetenschap de verkeerde richting opgaat. Je kunt ook een stapje naar achteren doen en zeggen: “Bereiken we wel iets op het gebied van de bevordering van het welzijn en geluk als we al onze aandacht op details en technologie en de materiële wereld richten? Hebben we mensen gelukkiger gemaakt door voor alles een materiële verklaring te zoeken?” Het is niet moeilijk om te zien dat we dat niet hebben gedaan en zou er dan ook iets kunnen ontbreken aan onze aanpak?

Dit wil niet zeggen dat de wetenschap het helemaal bij het verkeerde eind heeft als het gaat om details. Focussen op details is het Omega-aspect van wetenschap bedrijven, en focussen op grotere structuren, focussen op het geheel, focussen op patronen, is het Alpha-aspect van wetenschap bedrijven. De manipulatoren zijn erin geslaagd om de mensen het Alpha-aspect van de wetenschap te laten vergeten door te zeggen dat dit behoort tot het terrein van religie en dat alles wat je via je intuïtie krijgt, gewoon bijgeloof is; het kan niet worden bewezen.

Als je een ouderwetse krantenfoto van een roos maakt en naar de afzonderlijke stippen kijkt, kun je niet bewijzen dat ze een roos vormen. Als je alleen naar subatomaire deeltjes kijkt, kun je niet bewijzen dat ze een heelal vormen. Toch neem je met je bewustzijn waar dat er een universum is. Er is een geheel maar dat kun je niet bewijzen als je naar details kijkt. Alle mensen hebben het vermogen om naar het geheel te kijken, en dit is in feite alleen maar de bedoeling van wetenschap bedrijven: niet elk detail begrijpen maar het geheel. Je kunt het geheel niet begrijpen als je alleen naar details kijkt. Je moet een stapje terug doen, je moet je intuïtieve vermogens gebruiken om naar patronen te kijken, ze samen te voegen en het geheel te zien.

Het vermogen om naar het geheel te kijken kan ook worden gemanipuleerd door de manipulatoren en dat proberen ze te doen door ideologieën te maken. Wat is het doel van de meeste ideologieën die je op wereld ziet? Ze beweren allemaal dat het de bedoeling is om de allerhoogste waarheid te geven over hoe het universum werkt. Dit is pure propaganda. Dit heeft niets met de werkelijkheid te maken. Het doel van de manipulatoren is daadwerkelijk een valse theorie te presenteren, een vals geheel, en dan te zeggen dat het universum zo behoort te werken, dat het universum zo werkt, en dan de mensen zover te krijgen dat ze zich op het idee concentreren in plaats van hun vermogen om te kijken te gebruiken om te zien hoe dingen echt werken. Werkt de economie zoals de kapitalisten of de communisten zeggen? Of werkt de economie op een heel andere manier? Dit geldt voor alles.

Wat er echt moet gebeuren in de samenleving, en wat bijna op het punt staat om te gebeuren, is dat steeds meer mensen vragen gaan stellen en zeggen: “Waarom hebben we voor de benadering gekozen dat we eerst een theorie vormen over hoe we denken dat de wereld werkt en proberen we daarna die theorie te bewijzen of te weerleggen? Dit was misschien handig in de tijd dat we primitievere wetenschappelijke middelen hadden dan tegenwoordig, maar we kunnen nu echt een sprong maken waardoor we ons niet meer op de theorie concentreren maar observeren hoe dingen echt werken. We kijken niet alleen naar de details, maar ook naar het geheel, naar de verbanden, naar het grotere geheel.”