In het kort wat ideeën over het oplossen van problemen

 

Hoe je externe problemen transcendeert
Veel mensen op de moderne wereld hebben tegenwoordig een product dat eigenlijk nog maar een eeuw of twee geleden een grote luxe was, en dat is vrije tijd. Die vrije tijd zou je kunnen gebruiken om een hogere visie te krijgen en ervoor te zorgen dat je deze implementeert in plaats van je over te geven aan leeg amusement. Wat zou ervoor nodig zijn om mensen deze overgang te laten maken zodat ze een positieve kijk op de toekomst krijgen en de mogelijkheid hebben om de huidige omstandigheden te veranderen in een Tijdperk van Hoger Bewustzijn? Dat je bereid bent te begrijpen dat heel veel problemen die de aandacht van mensen opslokken, onbelangrijk zijn. Het zijn slechts kleine probleempjes, die moeten worden losgelaten.

Hoe kun je dit dan doen? Dat kan beginnen met de erkenning dat er op dit moment bepaalde fysieke, materiële omstandigheden op aarde zijn; die zijn manifest in jullie samenleving. Jij, als individu (of je het nu weet of niet), hebt slechts beperkte bevoegdheden om situaties te veranderen, omdat ze collectief zijn veroorzaakt. Je kunt tot het besef komen dat je niet in deze omstandigheden leeft omdat de omstandigheden bepalen wie je bent. Jouw relatie tot de omstandigheden is dat je die omstandigheden ervaart.

Je ervaart niet de omstandigheden; je ervaart iets wat in jouw eigen geest (gedachten) is gecreëerd. Alles is energie en alles is een energieveld. Er is een bepaalde fysieke situatie, maar in tegenstelling tot de zintuiglijke ervaring en het algemene begrip, bestaat die fysieke situatie nog steeds uit vibrerende energie. Het is een energieveld en wanneer je de situatie ervaart, dan treedt je persoonlijke energieveld in wisselwerking met dat andere energieveld. Jouw geest ervaart de interactie, dat interferentiepatroon, tussen het energieveld buiten jou en je eigen energieveld. Dit betekent dat zelfs als je het energieveld buiten jou niet kunt veranderen, jij wel je eigen veld kunt veranderen en als je dat doet, verander je jouw ervaring van de omstandigheden.

Dan kun je begrijpen dat je een bepaald probleem, waar je misschien mee bent opgevoed (door je ouders, je leeftijdsgenoten of je samenleving) en wat jij erg belangrijk vindt, niet echt zo belangrijk is omdat dit niet meer bepaalt wie jij bent en jij toestaat dat het bepaalt wie jij bent door je aandacht erop te richten. Het is mogelijk om het probleem op een andere manier waar te gaan nemen en dan zul je zien dat de beleving ervan verandert. Het heeft geen vat meer op je, en dat is het moment waarop je het echt als onbeduidend kunt gaan beschouwen. Het kan je er niet van weerhouden om te gaan waar jij wilt gaan. Het gaat er niet om dat je tot het besef komt (zoals het vanuit de traditionele religies op jou wordt geprojecteerd) dat je een zondaar bent en dat iets heel verschrikkelijk of heel erg is.

In plaats daarvan vraag ik jou dat je beseft dat jij je momenteel op een goede plek bevindt, maar de vraag is: “Zou je meer op de aarde willen ervaren zolang je nog geïncarneerd bent?” Hoe kun je die ervaring dan krijgen? Begrijp je niet dat de illusie die de gevallen wezens in het leven hebben geroepen, is dat de enige manier waarop jij je ervaring van het leven kunt veranderen, is dat je de omstandigheden verandert. De waarheid (die we jullie nu al jaren vertellen) is dat de enige manier waarop jij je ervaring van het leven kunt veranderen, is je interne situatie veranderen.

Positief in het leven staan
De manier is dat je positief naar het leven en de toekomst kijkt. Je realiseert je dat je, wanneer je bij jezelf begint, niet alleen je eigen ervaring van het leven verandert, tegelijkertijd ook het totale collectieve bewustzijn verandert. Als er in jouw specifieke land een probleem is waar de meeste mensen zich grote zorgen over maken, dan verander je het collectieve bewustzijn als jij je eigen waarneming van dat probleem verandert.

Je zou kunnen zeggen: “Maar is dat dan zoveel dat het significant is?” Het is significant omdat jij geen geïsoleerd individu bent. Aan ieder van jullie (die openstaat voor een hoger bewustzijn) zijn veel andere mensen verbonden in een structuur die lijkt op een piramide. Wanneer jij je bewustzijn verhoogt, trek je degenen beneden jou ook omhoog en maak je het hen gemakkelijker om hun waarneming te veranderen.

Zij hebben ook weer een eigen piramide onder zich en dat betekent dat zij, wanneer ze omhooggaan, alle mensen onder hen optrekken. Zo kan slechts één persoon een kettingreactie op gang brengen die zich geleidelijk over een hele samenleving verspreidt. Op die manier verandert het bewustzijn. Het bewustzijn is altijd op die manier veranderd. Het begint met één, daarna twee, dan drie, en daarna meer. Ineens ontstaat er een verschuiving omdat het de meerderheid van de mensen in een samenleving duidelijk wordt dat er iets is veranderd, of dat er iets moet veranderen en dat ze verandering willen.

Het Tijdperk van Hoger Bewustzijn kan niet geboren worden uit de as van de huidige samenleving die aan het instorten is. Er kunnen dingen worden veranderd door de mensen die de visie begrijpen dat je positieve veranderingen teweeg kunt brengen door voort te bouwen op wat is bereikt. Als je naar een samenleving als Europa (of de Verenigde Staten) kijkt, dan kun je zien dat er, hoewel ze een hoger ontwikkelingsniveau hebben, een probleem is, en nog een probleem, en het volgende. Je zou je kunnen concentreren op de problemen en denken dat de samenleving op de rand van instorten staat. Je zou ook je waarneming kunnen veranderen en je realiseren dat er, ongeacht de problemen die er zijn (en dit betekent niet dat je ze ontkent), enorme vooruitgang is geboekt vergeleken met hoe de samenleving er vijftig of honderd jaar geleden uitzag. Dit kun je eigenlijk niet ontkennen. Als je het niet gelooft, ga dan met je grootouders praten als die nog leven, en vraag hen om jou te vertellen hoe het was toen zij nog kind waren, en dan zul je zien dat er vooruitgang is geboekt. Je kunt de houding krijgen dat we veel vooruitgang hebben geboekt.

We hebben een goede basis om nog meer vooruitgang te boeken en het positief te bekijken, omdat we niet langer veranderingen doorvoeren om te ontsnappen aan iets wat slecht en ondraaglijk is. We voeren veranderingen door omdat we zien dat er nog veel meer kan worden gedaan; dat er nog meer kan worden ervaren, dat we nog meer kunnen manifesteren. De bewuste mensen kunnen die omschakeling maken, door positief te zijn, om de angst te overstijgen dat morgen alles zou kunnen instorten. Er kunnen hobbels op de weg liggen, maar het gaat erom dat je beseft dat er hobbels op de weg zijn, meer niet. Het zijn slechts hobbels op de weg, maar die houden je vooruitgang niet tegen. Die houden de vooruitgang van de samenleving niet tegen.

Je zou je waarneming zelfs nog meer kunnen veranderen en je realiseren dat de hobbels op de weg niet eens hobbels op de weg zijn. Het zijn gewoon manifestaties die mensen de kans geven om hun waarneming te veranderen. Er zijn mensen die vasthouden aan de status quo, die hun waarneming niet willen veranderen. Soms moeten ze worden wakker geschud om hun waarneming te kunnen veranderen.

Als je al hebt besloten om je waarneming te veranderen in positieve zin, waarom zou je daar dan last van hebben? Waarom zou je hier met angst en schroom naar kijken? Waarom zou je ontmoedigd zijn omdat je denkt dat alles heel erg is, terwijl iets in werkelijkheid niet erger is dan jij je voorstelt. Zie het als iets positiefs, als springplank naar een nieuwe ervaring, individueel en collectief. Hoe zal de collectieve ervaring ooit veranderen als er geen mensen zijn die hun individuele ervaring durven te veranderen?

Problemen oplossen zonder geweld
Wat is er nodig om dienstbaar aan het leven te zijn? Dat je vrede hebt met jezelf. Als jij geen vrede hebt met andere mensen om je heen, de omstandigheden waarin jij je bevindt of met de planeet waarop je leeft, dan komt dat omdat je geen vrede hebt met jezelf.

De interne oorzaak van terrorisme
Je kunt dit overdragen op een natie en zeggen dat een natie, als die geen vrede heeft met andere naties, dat komt omdat ze geen vrede met zichzelf heeft. Dit is een belangrijk idee om naar het collectieve bewustzijn te sturen, zodat naties eerlijk naar zichzelf kunnen kijken en kunnen zien of ze in vrede leven met hun buren, in vrede leven met de wereld. Als ze ontdekken dat ze geen vrede hebben met de wereld, dan moeten ze niet meer doen wat ze de laatste jaren hebben gedaan, waardoor er bepaalde terroristische aanslagen zijn geweest.

Ze moeten niet doen wat de Verenigde Staten heeft gedaan sinds de terroristische aanslagen in 2001. Je moet begrijpen dat het ergste wat je kunt doen wanneer je wordt aangevallen door een macht van buitenaf, is de muren rondom je geest versterken. Juist de vestingwerken die je rond je geest hebt gebouwd, hebben die de aanval uitgelokt. Als je die vestingwerken niet had gebouwd, dan had je een ander signaal naar de kosmische spiegel gestuurd. Wat voor signaal geef je af wanneer je vestingwerken bouwt? Je wilt leven in een wereld waarin vestingwerken nodig zijn. Pas als er af en toe een aanval is, weet je dat ze nodig zijn.

Natuurlijk zijn er veel naties op de wereld die niet op het niveau zijn waarop ze dit kunnen zien. De Arabische naties bijvoorbeeld, waar veel aanvallen vandaan komen, zouden op dit moment niet kunnen inzien dat het hun eigen houding die externe vijand oproept. Een aantal Europese landen bevinden zich op het niveau waarop ze het willen erkennen. Daarom is het gewoon een kwestie van het laten doorbreken naar het bewuste niveau, opdat ze volledig erkennen dat je eigen interne strijd een externe vijand in het leven roept of op zijn minst een externe vijand aantrekt waar jij het doelwit van wordt.

Jezelf beschermen
Veel mensen zullen bezwaar maken tegen deze uitspraak en wijzen op allerlei voorbeelden in de geschiedenis. Ze zullen zeggen: “Wat hadden de mensen dan aan Hitler moeten doen? Hadden ze zich niet moeten verdedigen? Hadden ze Hitler de hele wereld moeten laten overnemen? Hadden ze de Sovjet-Unie de hele wereld moeten laten overnemen? Hadden ze Attila de hele wereld moeten laten overnemen?” Het is mogelijk om fysiek bepaalde maatregelen te nemen die gericht zijn op het verdedigen van jezelf in een praktische situatie, maar met een manier van denken die in vrede is.

Dit lijkt misschien een tegenstrijdigheid, maar het is geen tegenstrijdigheid wanneer jij je best doet om een hoger inzicht te krijgen. Het is mogelijk om te begrijpen dat er misschien naties op de wereld zijn die agressieve bedoelingen hebben en dat de enige manier om hen ervan te weerhouden je aan te vallen, is dat ze bang zijn voor de gevolgen omdat jij een goede verdediging hebt. Op dit moment kunnen niet alle naties hun leger opgeven. Er zijn naties die dat wel kunnen omdat ze bereid zijn een voorbeeld te geven. Het is wel mogelijk om een bepaalde verdediging te behouden die een aanval kan afschrikken, ook al ben je niet in een gemoedstoestand die een aanval aanmoedigt.

In Europa waren in feite landen die dit bewustzijn al in bepaalde mate hadden bereikt vóór de terroristische aanslag in 2001. Na die aanslag gingen veel landen in Europa mee met de reactie van de Verenigde Staten op die aanslag. Dit heeft een nieuw bewustzijn in Europa opgeroepen omdat de naties van Europa zich ook bedreigd voelden. Dit besef heeft de terreuraanslagen op dit continent versneld en zal dat blijven doen totdat het weer wordt opgegeven.

Terrorisme is onbelangrijk
Het is gemakkelijk om vrede te voelen als er geen dreiging lijkt te zijn en alles pais en vree is. De uitdaging is om ook innerlijk vrede te hebben, zelfs als er enige bezorgdheid lijkt te zijn, omdat een macht op de wereld je wil aanvallen. De echte uitdaging is natuurlijk dat je op een aanval reageert me vrede. Deze test hebben de Europese landen de afgelopen jaren vanzelfsprekend niet met vlag en wimpel gehaald. Toch zijn er nu een aantal naties die deze test willen halen door te zeggen: “We kunnen niet toestaan dat externe aanvallen, externe bedreigingen, ons terugdringen in de bewustzijnsstaat die we aan het einde van de Koude Oorlog hebben opgegeven. We kunnen ons niet laten dwingen om onze nationale groei terug te brengen.”

De naties van Europa moeten beseffen dat ze eerst innerlijke vrede moeten manifesteren om te voorkomen dat er een vijand van buitenaf komt, om de reactie van het universum te voorkomen die hun mening bevestigt dat ze worden bedreigd. De naties van Europa zouden inderdaad voorzorgsmaatregelen moeten nemen om verdere aanvallen te voorkomen. Nogmaals, dit is een samenspel van praktische wijsheid waardoor je de huidige omstandigheden accepteert zoals ze zijn en de nodige stappen onderneemt om op de beste manier die mogelijk is met die omstandigheden te leven zonder daardoor je vooruitgang te laten afremmen en je grotere doelen te manifesteren.

De terroristische aanslagen zijn niet meer dan een zeer onbeduidend incident in de lange geschiedenis van Europa. Wanneer je de visie ziet van wat Europa kan worden, dan laat jij je er door dergelijke aanvallen niet van weerhouden om de richting van die visie op te gaan.

Je richten op mogelijkheden in plaats van problemen
Als het bewustzijn een reeks veranderingen doormaakt die zullen leiden tot het Tijdperk van Hoger Bewustzijn, dan kan het voor de meeste mensen moeilijk zijn om zelfs maar te bevatten dat dergelijke veranderingen kunnen plaatsvinden. Dit is een van de redenen waarom wij ons tot nu toe hebben gericht op de bewustwording van het probleem, omdat veel mensen zich nog steeds zo concentreren op de problemen dat ze denken: “Ja, als er een betere tijd moet komen, moeten we dit probleem en dat probleem en het volgende probleem overwinnen.”

Er zal een verandering komen die misschien subtieler is dan welke andere ook en die is dat mensen hun aandacht beginnen te verleggen van problemen naar mogelijkheden, het potentieel. Ineens zal men inzien dat veel mensen op dit moment denken dat de problemen reëel zijn en dat het potentieel een fantasie is of in ieder geval zeer onwaarschijnlijk. Er kan verandering komen omdat de mensen beginnen te beseffen dat de problemen in zekere zin (vanuit een bepaald perspectief) irreëel zijn en het potentieel reëel. De mogelijkheden zijn reëel en dit kan tot een verandering leiden die er in veel landen al is gekomen. Er zijn in de afgelopen eeuw geleidelijk veranderingen gekomen omdat de materiële welvaart is toegenomen. Mensen hebben zonder het te beseffen een positievere kijk op het leven gekregen, kijken met meer vertrouwen naar het leven. Ze hebben het gevoel gekregen dat ze misschien in een vriendelijker universum leven dan hun grootouders, en zeker op een vriendelijkere wereld.

Dit kan een verschuiving veroorzaken waardoor mensen daadwerkelijk beginnen te accepteren dat het materiële rijk hen wil koesteren en hen alles wil geven wat ze nodig hebben op het materiële vlak, zodat ze kunnen streven naar het verhogen van hun bewustzijn. Dit is een zeer subtiele verandering die een ongelooflijk grote impact kan hebben op hoe mensen over zichzelf denken, hoe ze over de wereld denken, hoe ze over elkaar denken, hoe ze zich tot elkaar verhouden. Waarom zou jij je naaste moeten wantrouwen als je het universum niet wantrouwt, vooral wanneer je de fundamentele menselijkheid zowel in jezelf als in je naaste ervaart.

Je zult zien dat buurlanden die in voorgaande eeuwen, misschien zelfs in voorgaande decennia conflicten hebben gehad, elkaar wantrouwden, dat wantrouwen ineens loslaten en nauwelijks kunnen begrijpen dat ze vroeger wantrouwend naar elkaar keken. Ze realiseren zich: “Waarom zouden we elkaar eigenlijk niet vertrouwen, we lijken tenslotte erg op elkaar.”

Een van de terreinen waarop dit mogelijk zou kunnen gebeuren, zijn de drie Scandinavische landen: Noorwegen, Zweden en Denemarken. Ze lijken zo op elkaar in taal, cultuur en mentaliteit. Zodra je verder kijkt dan bepaalde nationale verschillen, dan zie je dat ze qua mentaliteit erg op elkaar lijken. Hoe komt het dat naties als Denemarken en Zweden in de loop der eeuwen samen zoveel oorlogen hebben gevoerd dat de enige twee naties die meer oorlogen hebben gevoerd, Engeland en Frankrijk zijn? Dit is een feit waar veel mensen in Scandinavië zich niet van bewust zijn. Hoe komt dit?

Het potentieel bestaat, een heel reëel potentieel, dat de Scandinavische landen ineens een hoger bewustzijnsniveau krijgen en zeggen: “Waarom wantrouwen we elkaar? Waarom werken we niet meer samen?” Dit kan natuurlijk ook gebeuren in andere delen van de wereld waar landen heel dicht bij elkaar staan. Ze zitten gewoon vast in een spiraal omdat ze niet weten waarom ze elkaar niet vertrouwen, het is gewoon zo. Niemand wil een stap terug doen en zeggen: “Is het eigenlijk wel logisch dat we dit wantrouwen blijven houden dat decennia of eeuwen geleden misschien redelijk was, maar is dat nog wel relevant, is het zelfs tegenwoordig nog relevant?”

Problemen transcenderen in plaats van oplossen
De bewustere mensen moeten zich bewust zijn van veel problemen opdat ze de samenleving kunnen helpen om ze te transcenderen. Maar het belangrijkste proces om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te manifesteren is níét het overwinnen van al deze problemen. Zelfs als we alle problemen morgen zouden oplossen, dan zou dit niet automatisch het Tijdperk van Hoger Bewustzijn manifesteren. Een gouden eeuw moet samen gecreëerd worden door mensen die geïncarneerd zijn en een hoger bewustzijn hebben. Die moet geleidelijk aan gebeuren zodat mensen zich er niet door overvallen voelen, maar een rol spelen bij het manifesteren ervan. Ze voelen zich erbij betrokken en dat zij die gouden eeuw ook bezitten, en een verandering in bewustzijn is het grootste onderdeel om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te vormen. Wanneer je het bewustzijn verandert, vervagen de problemen; die worden getranscendeerd.

De bewustere mensen kunnen de krachten van hoger bewustzijn machtigen om in te grijpen en de krachten en manipulatoren te verwijderen die op een agressieve manier de problemen in stand houden die ze in de eerste plaats hebben veroorzaakt. Dit is een tweeledig proces. Als je de krachten van de dualiteit niet verwijdert, zullen de mensen hun bewustzijn niet kunnen veranderen in een positieve benadering. Wanneer je de dualistische krachten verwijdert, wordt die verandering veel gemakkelijker en wanneer die verandering er komt, is het niet zo dat alle problemen op een lineaire manier worden opgelost. Het is niet zo dat de oorzaak van het probleem vernietigd zal worden, maar de mensen zullen gewoon dat bewustzijn transcenderen. Plots vervaagt het probleem of de mensen denken er niet meer aan omdat ze zich richten op de oplossing, op de mogelijkheid om een betere samenleving te manifesteren. Dat zal het Tijdperk van Hoger Bewustzijn werkelijk manifesteren, maar dat kan niet zolang de aandacht van de mensen in allemaal negatieve spiralen wordt getrokken die door de manipulatoren in stand worden gehouden. Het kan gewoonweg niet.

Je zou kunnen zeggen dat het kan gaan zoals het de afgelopen tweeduizend jaar is gegaan, maar dat het zal een veel langzamer proces zal zijn. Het is mogelijk om het proces te versnellen, als de mensen door het verwijderen van die dualistische krachten plotseling wakker worden en zich bevrijd voelen van de last die hen vroeger in allemaal reactionaire patronen en spiralen zoog. Wanneer die aantrekkingskracht er niet meer is, zullen ze vrij zijn om een stap naar achteren te doen en te zeggen: “Waarom hebben we dit wantrouwen? Waarom doen we de dingen op deze manier? Waarom zoeken we niet naar betere oplossingen? Er moeten toch betere oplossingen zijn.” Ineens groeit het besef: Ja, dit is een betere oplossing en ineens zullen mensen begrijpen dat je iets niet aan de samenleving of aan andere mensen moet opdringen. Het spreekt voor zich dat dit de volgende stap is in de evolutie van de samenleving.

Het Tijdperk van Hoger Bewustzijn moet geleidelijk komen
Soms worden de bewustere mensen zo enthousiast om een betere tijd te brengen dat ze het graag in een oogwenk zouden willen zien gebeuren, door een of andere dramatische verschuiving. Ze willen dat die dramatische verschuiving zo plotseling gebeurt dat er een of andere wonderbaarlijke gebeurtenis plaatsvindt, zoals de wederkomst van Jezus of dat de aarde naar de vijfde dimensie gaat of wat de mensen zich daar ook maar bij voorstellen, en dat iedereen versteld staat van deze schijnbaar wonderbaarlijke gebeurtenis.

Het tijdperk van hoger bewustzijn brengen is een geleidelijk proces waardoor de mensen dit niet beschouwen als een wonderbaarlijke gebeurtenis, maar als iets vanzelfsprekends, als de voor de hand liggende volgende stap voor de samenleving en daarom implementeren ze die met dat niveau van bewustzijn, met die benadering. Niet omdat het hen overvalt, maar omdat het gewoon een natuurlijke, vanzelfsprekende stap is om het proces voort te zetten om een steeds betere samenleving te manifesteren waarin mensen zich goed voelen over zichzelf.

Het gaat er niet om dat je zegt dat we de economie moeten veranderen en daarom moeten we dit, dat of nog iets anders doen, zodat we een plan kunnen uitstippelen. Nee, het is een kwestie van het bewustzijn verhogen zodat veel verschillende mensen op veel verschillende plaatsen stap voor stap het ineens vanzelfsprekend vinden om iets te doen. Sommige mensen denken: “O, dit idee kwam gewoon op het juiste moment en iedereen kon zien dat het vanzelfsprekend was en daarom hebben we het geïmplementeerd.”

Zo denken veel mensen bijvoorbeeld over democratie, maar het is niet uit de lucht komen vallen. Het kwam voort uit een hoger bewustzijn en het was in feite een lang proces dat ver teruggaat in de geschiedenis om de huidige moderne democratieën voort te brengen. Er moesten heel veel ideeën de wereld in worden gebracht voordat dit kon gebeuren.

Alles waarmee we zijn opgevoed, opnieuw overwegen
De bewustere mensen moeten begrijpen hoe diepgaand de bewustzijnsverschuiving gaat die nodig is om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te manifesteren. Wanneer jij je dit begint te realiseren, zul je een heel belangrijk principe onderkennen. Om je te bevrijden van het collectieve bewustzijn op deze planeet, moet je bereid zijn om letterlijk opnieuw over alles na te denken waarmee je bent opgevoed. Je moet zelfs de meest subtiele overtuigingen in twijfel trekken die niet eens politieke of religieuze ideologieën zijn. Het zijn de subtiele overtuigingen die niemand in twijfel trekt, omdat ze al zo lang deel uitmaken van het collectieve bewustzijn dat iedereen ze als vanzelfsprekend beschouwt.

Een onderdeel van het bewandelen van het pad naar een hoger bewustzijn is dat je bereid bent je iets af te vragen wat iedereen als vanzelfsprekend beschouwt, zodat jij je kunt bevrijden van collectieve illusies. Dan word jij een voorloper in het aannemen en accepteren van een hogere bewustzijnsstaat die bevrijd is van eeuwenoude illusies. Wanneer je een van die voorlopers wordt, kun jij je plaats innemen en het evenwicht bewaren voor miljoenen anderen terwijl de verschuiving in bewustzijn zich als kringen in het water verspreidt.

Het evenwicht bewaren voor anderen
De meeste bewustere mensen hebben, misschien meerdere keren op hun persoonlijke pad een bepaalde identiteitscrisis doorgemaakt waarin ze alles in twijfel moesten trekken waarin ze geloofden. Je moest bereid zijn om alles los te laten waarin je geloofde en al je overtuigingen op te geven en te wachten tot je iets terugvindt wat echt is. Niet iedereen op de planeet is klaar om dat te doen – is bereid en in staat om dat te doen – en daarom moet er iemand zijn die het evenwicht kan bewaren als de verandering in bewustzijn er komt.

Wanneer je bereid bent diepe overtuigingen, illusies, te onderzoeken, en die illusies loslaat en accepteert dan is de waarheid dat een hoger bewustzijn je zal bevrijden, dan kun je het evenwicht bewaren voor veel andere mensen, misschien wel miljoenen andere mensen. Als ze het nieuwe bewustzijn accepteren, zullen ze er niet door overweldigd worden. Ze zullen hun gevoel van continuïteit en identiteit niet verliezen, maar in staat zijn om een veel snellere overgang te maken naar een hogere bewustzijnsstaat.

Er bestaat grote kans dat de overgang naar het Tijdperk van Hoger Bewustzijn soepel en geleidelijk verloopt. Er bestaat een kleine kans dat de mensheid alles bij het oude zal laten totdat de planeet het gewicht van hun karma aan de ene kant en het gewicht van het nieuwe licht dat vrijkomt aan de andere kant, gewoon niet meer dragen. Die wordt dan verscheurd door het verschil tussen die twee.

De mensheid zal ontwaken, maar dat zal buitengewoon ruw gaan in vergelijking met hun hoge potentieel om geleidelijk op het hogere bewustzijn over te gaan zonder zelfs maar volledig te beseffen wat er gebeurt. De mensen worden gewoon wakker en zeggen: “Hé, ik geloof niet meer in de oude overtuigingen. Ik geloof niet meer dat dit onmogelijk is. Ik geloof niet meer dat wij, het volk, niet de macht hebben om onszelf te regeren.”

Een nieuwe toekomst zien door de onoplosbare problemen los te laten
Door het pad naar een hoger bewustzijn te bewandelen, vormen de bewustere mensen een spoor in het collectieve bewustzijn dat anderen kunnen volgen zonder dat ze vast blijven zitten in de modder. Ze moeten in de modder zitten en begrijpen: “O, daar is een pad dat naar hoger gelegen grond leidt. Die weg wil ik volgen. Hoe doe ik het?” Ze schreeuwen tegen je: “Hoe ben jij uit de modder gekomen?” Je kijkt om en zegt: “Ik heb het gewoon allemaal achtergelaten!” Als ze het begrijpen, kunnen ze hetzelfde doen. Je maakt het voor steeds meer mensen mogelijk om het moeras gewoon achter zich te laten. Ze kunnen de onoplosbare problemen achter zich laten en zeggen: “We hoeven deze problemen niet op te lossen. We moeten iets hogers manifesteren.”

Vele jaren geleden vertelde men een verhaal over de stad New York die aan het einde van de 19e eeuw met een groot logistiek probleem te maken had. Het grootste deel van het transport in de stad was met paard en wagen en je weet wat paarden overal op straat achterlaten. Enkele zeer slimme ingenieurs berekenden dat, als de paarden hun behoefte onbepaalde tijd in het huidige tempo zouden blijven doen, het slechts een kwestie van een aantal jaren zou zijn voordat de stad New York verdronk in de paardenmest, want er was geen manier om het uit de straten weg te halen. Zoals degenen die in New York City zijn geweest, zullen zien, ligt er niet veel paardenmest, al kunnen er misschien wel andere soorten mest op straat liggen. De reden hiervoor was natuurlijk dat er een nieuwe technologie was uitgevonden die paarden als vervoermiddel overbodig maakte.

Dit is het belangrijkste idee van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. Er zijn hier problemen die niet opgelost kunnen worden. Zelfs hoger bewustzijn kan ze niet oplossen. Niets zou deze problemen kunnen oplossen, omdat mensen ze gewoon opnieuw zouden veroorzaken zolang ze hun waarneming niet hebben veranderd. De enige manier om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te brengen, is nieuwe ideeën te geven die de oude problemen gewoon transcenderen, zodat de mensen kunnen zien: “O, natuurlijk, ik wil geen paard en wagen als ik in een auto kan rijden. Natuurlijk wil ik dit oude probleempje niet houden als er iets beters is.

Zoek altijd naar de praktische oplossing, niet de ideale
In veel gevallen is er gewoon niet één kandidaat of politieke partij die op één lijn zit met een hoger bewustzijn. Wees daarom een praktisch realist. Je zoekt niet de ideale kandidaat, je zoekt de kandidaat die de mensen in een bepaalde natie de les kan geven die ze moeten leren om te beslissen dat zij, de mensen, de leiding over hun natie moeten nemen en dat zij niet meer de machthebbers die macht laten misbruiken.

Vergroot je vastberadenheid over dat júllie, de bewuste mensen, de leiding hebben in jullie natie – niet de machtselite, niet de lagere krachten, niet degenen die slecht, corrupt en hebzuchtig zijn en alleen kijken naar hoe ze zichzelf kunnen verrijken en geen liefde voelen voor de mensen. Voel zoveel liefde voor de mensen in jouw natie dat je gewoon niet accepteert dat bepaalde omstandigheden in jouw natie kunnen blijven bestaan.

Jouw vastberadenheid kan de open deur zijn voor ongelooflijke hulp uit een hoger bewustzijn. Je kunt licht oproepen, je kunt de leiding oproepen die sleutelfiguren kan inspireren die in de positie verkeren dat ze het politieke landschap in zeer korte tijd ingrijpend kunnen veranderen. Toch hebben ze niet helemaal de macht, de stuwkracht, om de weerstand tegen hun missie te doorbreken. Dit is de manier om het hogere concept voor jouw natie te bewaren. En zelfs een paar mensen kunnen dit doen, wanneer je eerst streeft naar de verticale eenheid met je eigen hogere zelf en een hoger bewustzijn, en dan naar de horizontale eenheid met elkaar.

Er is een bepaald aantal mensen nodig dat hierbeneden in eenheid samenkomt, om de reactie van Boven volledig op te wekken. Je moet twee dingen doen om de maximale impact op je land te hebben. Je moet ten eerste de verbinding tot stand brengen met een hoger bewustzijn dat jullie in je hebben, jullie hogere zelf. Je moet een gevoel van eenheid met een hoger bewustzijn tot stand brengen, zodat je niet langer in de leugen trapt dat je gewoon een menselijke wezen bent dat hier op aarde rondloopt en dat je niet meer macht hebt dan een ander mens. Jullie zijn geen mensen. Jullie zijn wezens met een hoger bewustzijn die op aarde rondlopen in een menselijk lichaam. En de kracht die je hebt, wordt alleen beperkt door je vermogen en de bereidheid om de kracht van hoger bewustzijn door je heen te laten stromen.

En ten tweede moet samenkomen in ware eenheid, het ware gevoel van eenheid hier beneden, omdat je elkaar niet als concurrent, als tegenstander van elkaar, ziet. Je realiseert je dat wanneer je meningsverschillen hebt, zoals natuurlijk het geval zal zijn, de enige manier om dergelijke verschillen op een harmonieuze manier op te lossen, is dat je altijd op zoek gaat naar de hogere visie, het hogere doel, dat de lagere verschillen kan vervangen waarvan veel eerlijk gezegd uit het ego voortkomen.

Maar natuurlijk komen niet alle meningsverschillen voort uit het ego. In veel gevallen is het gewoon zo dat je een ander bewustzijn hebt en daardoor heb je de neiging om je te richten op een andere oplossingen voor hetzelfde probleem. In veel gevallen kunnen beide oplossingen goed zijn. Dus welke neem je? Misschien kun je soms meer dan één gebruiken. Maar in veel gevallen moet jij je bewustzijn verhogen en je afstemmen op een hoger bewustzijn, zodat je kunt gaan zien welke oplossing in deze specifieke situatie de meest praktische is.

Hoger bewustzijn zoekt niet naar de ideale oplossing omdat de ideale oplossing in veel gevallen nog niet gemanifesteerd kan worden omdat we niet dicht genoeg bij het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zijn. Zoek naar de meest praktische oplossing in een specifieke situatie. Wanneer je erop afgestemd bent, zie je vaak een oplossing die jou ideaal lijkt. En daarom staan de bewustere mensen vaak tegenover elkaar, omdat iedereen pleit voor de beste oplossing – gezien vanuit het perspectief van zijn of haar bewustzijn.

Het is triest om twee mensen te zien die het oneens zijn, terwijl ze allebei gelijk hebben omdat de oplossing die ze zien vanuit het perspectief van hun bewustzijn, de ideale is. Bedenk dat zelfs als je de ideale oplossing voor een probleem of situatie kunt zien, het misschien niet mogelijk is om die oplossing te manifesteren omdat het gewoon niet praktisch is – gezien de omstandigheden en het bewustzijn van de mensen. Vermijd zulke confrontaties en ga op zoek naar de meest praktische oplossing en word het eens te elkaar in die praktische situatie.

Dit zal jullie zo’n groot gevoel van eenheid geven, zo’n groot gevoel van harmonie en vrede onder elkaar omdat je doel hetzelfde is, dat je echt het podium kunt vormen dat de oplossing vanuit een hoger bewustzijn naar beneden zal halen. En als je die eenheid kunt bereiken – boven en beneden – dan zul je zien dat het politieke landschap in je land in zeer korte tijd begint te veranderen. Maar de eenheid moet hier beneden zijn en de eenheid tussen ieder van jullie en het hogere bewustzijn.

Een hoger bewustzijn kan de problemen in elk land overwinnen
Over de hele wereld zie je veel problemen. Het zijn ernstige problemen. Vanuit menselijk perspectief lijken ze onoverkomelijk, omdat er geen oplossing voor lijkt te zijn. Maar dat is alleen zo als je ze vanuit menselijk perspectief bekijkt. Met een hoger bewustzijn realiseer jij je dat met een hoger bewustzijn alles mogelijk is. En dan is er echt voor elk probleem een oplossing. En het enige wat je hoeft te doen is je hart en geest te openen om die oplossing te zien en op te roepen dat die zich manifesteert – en het hogere bewustzijn zal echt de oplossing geven voor elk probleem dat je in een land tegenkomt.

Dit is niet zomaar een praatje. Het gaat niet over een of andere utopie die niet uit kan komen. Het zal niet van de ene dag op de andere gebeuren, niet binnen tien jaar. Maar het zál gebeuren, als je accepteert dat het zal gebeuren en als je weigert de leugen te blijven accepteren dat het niet kan gebeuren.

Een hoger bewustzijn kan elk aspect van een lager bewustzijn dat tegenwoordig op planeet aarde te vinden is, verteren. Wanneer je naar je land kijkt, ga dan niet denken dat de problemen onoverkomelijk zijn en niet kunnen worden opgelost door hoger bewustzijn.

Het hogere bewustzijn kan elk menselijk probleem verteren. Het enige wat je hoeft te doen is het oproepen, maar dat niet alleen – je roept het niet simpelweg op door een ritueel te doen, maar door één te worden met het hogere bewustzijn dat jij bent, zodat je hele wezen de open deur is voor dat bewustzijn. Dat is jouw ware potentieel, dat is jouw ware recht, namelijk dat je de overwinning mag opeisen als het wezen dat je bent en om hier op aarde te zíjn, hier op aarde, op het aardse vlak, de belichaming en het anker en de open deur voor het hogere bewustzijn waaruit jij bent voortgekomen. Dit laat de aarde draaien. En dit staat niet in de meeste spirituele leringen die op deze planeet worden gegeven. Je moet begrijpen dat het allerhoogste potentieel dat jij bezit, is dat je, hier op aarde, één wordt met een hoger bewustzijn, zodat er een eenheid kan zijn, zo Boven, zo beneden.

Om dat hogere bewustzijn te verankeren, om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn in het fysieke octaaf te verankeren, moet je die eenheid hier beneden vormen, de horizontale eenheid tussen jullie, omdat het Tijdperk van Hoger Bewustzijn het Tijdperk van Gemeenschap is. De bewustere mensen kunnen niet extreem egoïstisch worden door te denken dat zij als enigen de aarde redden.

Zelfs als één geïncarneerde persoon de aarde zou kunnen redden – wat simpelweg niet mogelijk is – maar zelfs als het mogelijk zou zijn, wil het hogere bewustzijn dat niet zien gebeuren. Omdat ze de mensheid op het niveau van begrip wil brengen dat een hoger bewustzijn in ieder mens aanwezig is en dat je alleen wanneer je samenkomt in eenheid, het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zult worden.

Heeft Christus niet gezegd: “Hij die de grootste onder u wil zijn, laat hem de dienaar van allen zijn.” En de waarheid van die uitspraak is dat wanneer je echt groots bent en een grote visie hebt, dan zie je dat je geen apart individu bent, maar dat je deel uitmaakt van de bewustere mensen, en dat geldt voor ieder mens. En zodoende besef je dat de enig ware manier om jezelf te verheffen, is het Al te verheffen.