1.03 Decreet aan Master More

 

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op door mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid die IK BEN heen te stromen en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep geliefde Master More, de andere Chohans en de Maha Chohan aan om vloedgolven van licht uit te geven om alle blokkades en elke gehechtheid te verteren die mij beletten om één te worden met de eeuwige stroom van creatieve wil en de eeuwig transcenderende kracht, waaronder… (Doe persoonlijke oproepen.)

1. Master MORE, kom naar voren.
Ik wil jouw vlam van méér absorberen
Master MORE, mijn wil is zo sterk,
mijn krachtcentrum wordt gezuiverd met gezang.

O Heilige Geest stroom door mij,
ik ben de open deur voor gij.
O machtige, snellende stroom van Licht,
transcendentie is mijn heilige recht.

2. Master MORE jouw wijsheid stroomt,
omdat ik mij steeds beter afstem.
Master MORE wij hebben een band die mij helpt
om de leugen van het serpent te doorzien.

O Heilige Geest stroom door mij,
ik ben de open deur voor gij.
O machtige, snellende stroom van Licht,
transcendentie is mijn heilige recht.

3. Master MORE, jouw liefde is zo mooi,
ik denk dat er geen zuiverder liefde bestaat.
Master MORE, jij bevrijdt mij van
alle voorwaarden die ik stel.

O Heilige Geest stroom door mij,
ik ben de open deur voor gij.
O machtige, snellende stroom van Licht,
transcendentie is mijn heilige recht.

4. Master MORE, ik zal mij door jou laten
disciplineren om mij te zuiveren.
Master MORE, mijn intenties zijn zuiver,
omdat ik altijd één ben met jou.

O Heilige Geest stroom door mij,
ik ben de open deur voor gij.
O machtige, snellende stroom van Licht,
transcendentie is mijn heilige recht.

5. Master MORE, mijn visie verbeterd,
de wil van God zij altijd geprezen.
Master MORE, de creatieve wil,
die al het leven steeds verder verheft.

O Heilige Geest stroom door mij,
ik ben de open deur voor gij.
O machtige, snellende stroom van Licht,
transcendentie is mijn heilige recht.

6. Master MORE, jouw vrede bestaat uit de kracht
die de demonen van oorlog zal verslinden.
Master MORE, we dienen al het leven,
onze vlammen verteren oorlog en strijd.

O Heilige Geest stroom door mij,
ik ben de open deur voor gij.
O machtige, snellende stroom van Licht,
transcendentie is mijn heilige recht.

7. Master MORE, ik voel mij zo vrij
door de eeuwige band van jou met mij.
Master MORE, ik word herboren
door de stroom van jouw eeuwige vrolijkheid.

O Heilige Geest stroom door mij,
ik ben de open deur voor gij.
O machtige, snellende stroom van Licht,
transcendentie is mijn heilige recht.

8. Master MORE, jij brengt alles in evenwicht,
de zeven stralen als ik dit vraag.
Master MORE, eeuwig méér ,
ik ben de open deur voor de Geest.

O Heilige Geest stroom door mij,
ik ben de open deur voor gij.
O machtige, snellende stroom van Licht,
transcendentie is mijn heilige recht.

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden opdat de volmaakte visie van Christus zich in mijn eigen leven, in dat van alle mensen en op de planeet kan openbaren. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is af! Amen.