In het kort wat ideeën over gratis energie

 

Gratis energietechnologie is bedoeld om mensen te bevrijden, niet om ze tot slaaf te maken
Het is waar dat het Tijdperk van Hoger Bewustzijn deel uitmaakt van het naar voren brengen van nieuwe technologie, nieuwe kennis, nieuwe economische filosofieën en systemen, nieuwe politieke filosofieën, nieuwe spirituele en religieuze filosofieën. Maar hoewel die nodig zijn en daadwerkelijk het Omega-aspect zijn van een gouden eeuw, kan geen enkele hoeveelheid technologie, kennis, politieke hervormingen of sociale programma’s of religieuze programma’s ooit het Tijdperk van Hoger Bewustzijn brengen.

Het Tijdperk van Hoger Bewustzijn is geen mechanisch tijdperk en kan niet op mechanische manieren worden binnengehaald. Het is een tijdperk van hoger bewustzijn. Het hogere bewustzijn wil liever niet zien dat de vlam van vrijheid wordt vervormd door juist de technologie die wordt gegeven om mensen de vrijheid te geven om hun groei in bewustzijn te vervolgen – in plaats van hun tijd en energie te besteden aan het verdienen van de kost op de droge grond.

Het vrijgeven van nieuwe technologie zal dus zeer nauw worden afgemeten aan de toename van het bewustzijn onder de bewustere mensen op deze planeet. De technologie die een revolutie teweeg kan brengen in de energieproductie en daardoor staat elk aspect van de industrie en het leven op deze planeet klaar om vrijgegeven te worden. Maar die technologie zal pas worden gegeven als een cruciaal aantal mensen een cruciale mate van onderscheidingsvermogen heeft getoond, zodat ze het evenwicht kunnen bewaren dat kan voorkomen dat die nieuwe krachtige technologie wordt misbruikt voor een oorlog en macht, zoals we hebben gezien bij elke andere technologie die aan de mensheid is gegeven, en is misbruikt door de machtselite.

Wanneer je naar technologie kijkt, zie je hoe het keer op keer wordt gebruikt voor machtsdoeleinden, voor het onderdrukken van de mensen en het concentreren van macht, rijkdom – zelfs vrijheid – in handen van de elite. Dit kan niet zo blijven doorgaan en daarom heeft het hogere bewustzijn bepaald dat dit moet worden toegestaan als het inderdaad nodig is dat de wereld door een grote energiecrisis of een grote oorlog om olie gaat opdat de mensen zich bewust kunnen worden van de gevaren en de beperkingen van technologie zonder een hogere visie.

Maar het hogere bewustzijn zou veel liever een scenario zien waarin de meest bewuste mensen een laatste poging doen om hun psyche te helen, hun ego bloot te leggen en hun hogere bewustzijn te manifesteren en uit te drukken, waardoor ze het evenwicht kunnen bewaren, voordat er een grote energiecrisis – die tot een derde wereldoorlog zal leiden – zal plaatsvinden, en het hogere bewustzijn de technologie kan uitgeven die olie binnen een paar decennia overbodig zal maken.

Vrijheid heeft vele facetten, en een aspect van vrijheid is zeker dat je onbeperkt, gratis energie beschikbaar hebt voor de ontwikkeling van elk aspect van de menselijke samenleving. Stel je voor dat je op een afgelegen eiland in het midden van een enorm meer een vorm van technologie zou kunnen hebben die elektriciteit produceert zonder fossiele brandstof te verbranden. Dus zelfs op een afgelegen eiland zou je een bloeiende stad kunnen bouwen, zelfs een bloeiend spiritueel retraiteverblijf, want je zou niet afhankelijk zijn van alle monopolies op energie.

Een essentieel onderdeel van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn is dat er daadwerkelijk samenlevingen met een gouden eeuw kunnen zijn op locaties waar je het nu niet kunt overleven. Daardoor kunnen de bewustere mensen zich terugtrekken uit de drukte van de beschaving en retraitecentra bouwen die het evenwicht kunnen bewaren en mensen in staat stellen om aan de steden te ontsnappen, zichzelf te vernieuwen, hun bewustzijn te verhogen en vervolgens terug te gaan naar de steden om de mensen te verzorgen die nog niet ontwaakt zijn.

Gratis energie en het verlangen om het leven te dienen
Hoe zou gratis energie ooit een fysieke realiteit kunnen worden als het werd gemonopoliseerd door een of andere multinationale onderneming die het wil gebruiken om de wereld te beheersen en alle naties van de wereld te chanteren? Hoe zou dit ooit vrije energie kunnen zijn? Gratis energie kan niet worden gemonopoliseerd, niet worden afgedwongen. Wat zou ervoor nodig zijn om mensen de kennis te laten ontvangen van hoe deze onbeperkte energie kunnen gebruiken? Ze moeten de houding krijgen dat ze gewoon het leven willen dienen; niet voor persoonlijk gewin, persoonlijke erkenning; niet voor roem of fortuin, voor de Nobelprijs of wat ook maar. Ze doen het omdat ze het leven willen dienen.

Heel veel mensen op de wereld zijn wetenschappers, uitvinders, visionairs. Ze staan tot op zekere hoogte open voor nieuwe ideeën, nieuwe manieren om naar dingen te kijken, maar hun motivatie berust nog steeds op hun ego. Ze hebben een bepaalde motivatie om zelf iets te winnen, of zelfs hun natie of om een bepaalde ideologie of een bepaald denksysteem te bewijzen. Hierdoor kunnen ze nieuwe ideeën en nieuwe technologie niet ontvangen. Het vraagt onbaatzuchtige dienstbaarheid, waarbij je niet gemotiveerd wordt door aardse verlangens. Je realiseert je dat je eigenlijk wel een beloning op aarde kunt krijgen als je dat wilt, maar je kunt je beloning ook in een hoger rijk krijgen.

De beloning die je op aarde kunt krijgen, zal altijd beperkt zijn, maar de beloning in een hoger rijk is veel groter. Je kunt op het punt komen waarop je zegt: “Ik ga me de rest van de tijd dat ik geïncarneerd ben, concentreren op het dienen van het leven, en ik zal mijn beloning na dit leven krijgen.” Dat is een houding van werkelijk onbaatzuchtige dienstbaarheid. Je kunt die alleen hebben als je vrede hebt met jezelf, omdat je beseft dat niets op aarde uiteindelijk belangrijk voor je is. Er is iets wat jij veel liever wilt. Je wilt een hoger bewustzijn krijgen, maar ook je Levensplan uitvoeren terwijl je geïncarneerd bent en het meeste halen uit de ongelooflijke kans die het is om geïncarneerd te zijn.

Afstappen van technologie die op geweld berust
In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zul je een nieuwe vorm van technologie zien opkomen die berust op een nieuwe bewustzijnsstaat die niet afgedwongen wordt. Kijk eens hoeveel technologie je tegenwoordig op de wereld hebt, vooral op het terrein van energie. Zie dat het op geweld berust. Neem nu olie; hoe is olie ontstaan? Organisch leven verzamelde zich, stierf en werd onder druk gezet totdat het een vloeibare, zwarte substantie werd. Hoe wordt olie gewonnen? Met geweld, door in de aarde te boren. Hoe wordt het geraffineerd? Opnieuw met geweld. Hoe wordt het gebruikt om jullie auto’s van stroom te voorzien? Door een verbrandingsmotor waarbij de kracht van een explosie de zuigers dwingt te bewegen. Geweld, geweld, geweld – overal geweld.

Vergelijk dit eens met de uitspraak die Jezus deed aan het begin van het vorige tijdperk: “Vrees niet kleine kudde, want het is je vader geeft je met het grootste genoegen het koninkrijk.” Dit is de antithese van technologie die op geweld berust en de economie die op geweld berust en een op geweld gebaseerde wereld. De mogelijkheid bestaat zeker dat de mensheid op een dag een niveau van collectief bewustzijn zal bereiken, waarop ze niet eens technologie nodig hebben, maar hun behoeften zich rechtstreeks manifesteren door de kracht van hun geest. Maar dat stadium is nog ver weg. Het zou misschien mogelijk zijn tegen het einde van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn, als het tijdperk zich ontwikkelt tot het hoogste potentieel, maar tot die tijd zal er behoefte zijn aan technologie – een nieuwe vorm van technologie, die echter niet berust op geweld, maar op meer inzicht in de natuur, het materiële universum en de hogere wetten, zodat mensen kunnen werken met het leven, met een hoger bewustzijn, met de natuur – en daarom technologie kunnen ontwikkelen waarmee je echt energie kunt produceren zonder brandstof te verbranden.

Dit is een reële mogelijkheid in de niet al te verre toekomst, maar het zal een grote omslag vergen. De mensheid zal in de eerste plaats moeten beginnen het bewustzijn van de machtselite te onderzoeken, want een hoger bewustzijn kan geen technologie vrijgeven die met het huidige bewustzijnsniveau onmiddellijk zou worden gemonopoliseerd of onderdrukt door de machtselite. Het hogere bewustzijn kan deze technologie pas vrijgeven als het er zeker van kan zijn dat het alle mensen evenveel ten goede zal komen en niet zal worden gebruikt – niet alleen voor winst, maar ook voor politieke machtsdoeleinden door de machtselite.

Je denkt misschien dat bepaalde vormen van technologie al door de elite zijn onderdrukt – dat valt niet te ontkennen, maar er is technologie in het hogere bewustzijn die veel geavanceerder is dan alles waar men zelfs maar van kan dromen, behalve dan misschien en heel klein aantal mensen dat hun bewustzijn heeft afgestemd op het potentieel voor het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. En die technologie stelt je in staat om onbeperkte hoeveelheden energie te produceren zonder een centrale productiefaciliteit of zelfs maar één centraal distributienetwerk. En daarom kan het niet worden gemonopoliseerd door een bedrijf of een land.

Het is echt bevrijdende technologie, want de reden waarom de mensheid beperkt is tot op geweld gebaseerde technologie is dat de mensheid in de macht was van het bewustzijn van de machtselite. Het bewustzijn van de manipulatoren kan natuurlijk geen technologie bedenken die niet op geweld berust. Maar zelfs als ze het zouden kunnen, zouden ze het niet willen, want technologie die op geweld berust, stelt hen juist in staat om technologie te monopoliseren. Want wie het geweld kan overwinnen, of het recht om geweld te gebruiken, kan ook een monopolie verwerven.

Geen enkel gewoon gezin kan in de achtertuin een kerncentrale bouwen. En dit is nog een voorbeeld van de complexiteit van technologie die op geweld berust, omdat die zulke enorme en gecompliceerde fabrieken vereist dat ze alleen kunnen worden gebouwd door regeringen of grote bedrijven – en daarom, alleen al door hun aard, openstaan om door de machtselite te worden beheerst. De hogere technologie is zo eenvoudig dat iedereen die kan bouwen en dat je een elektriciteitscentrale, een kleine centrale, in je eigen huis kunt hebben die in al je energiebehoeften kan voorzien, zonder dat je ooit de oliemaatschappijen, of de elektriciteitsbedrijven, of de gasbedrijven nog iets hoeft te betalen. Dit is de soort technologie die het hogere bewustzijn wil vrijgeven. Die bestaat al in de hogere rijken, maar totdat het bewustzijn verandert, zal het niet worden vrijgegeven.