In het kort wat ideeën over organisaties

 

De ongestelde vragen stellen
Wanneer je een hoger bewustzijn hebt, kun je een stap naar achteren doen en beginnen met het stellen van enkele van de miljoenen vragen die mensen, die vastzitten in het bewustzijn van gescheidenheid, gewoon niet kunnen stellen omdat ze deze vragen niet eens kunnen bedenken. De wetenschappelijke elite kan bijvoorbeeld miljarden dollars uitgeven aan onderzoek naar inconsequente theorieën in een poging inconsequente theorieën te bewijzen, terwijl er miljoenen mensen verhongeren.

Je kunt je afvragen: “Hoe is het mogelijk dat er naties zijn met zoveel materiële welvaart – en wel zoveel dat echt niemand meer nodig heeft en zeker niemand meer zou willen – zolang er twee miljard mensen of meer leven onder de armoedegrens en miljoenen mensen verhongeren?” Alleen het bewustzijn van gescheidenheid kan het feit verklaren dat veel van de rijkste naties volledig opgaan in hun welvarende levensstijl, alleen gericht op het vergaren van steeds meer geld, steeds meer eigendommen, grotere huizen, grotere auto’s, meer vakanties. Trouwens, als ze op vakantie gaan, gaan ze dan kijken hoe mensen in andere delen van de wereld echt leven? Nee, ze reizen misschien naar een land waar veel arme mensen zijn, maar ze reizen naar de beschermde en exclusieve toeristenresorts die zijn opgezet door de internationale machtselite.

Wat voor bewustzijn heeft geen mededogen met het feit dat niet iedereen een levensstijl heeft die spirituele wezens waardig is? Alleen het bewustzijn van gescheidenheid. Ik zeg dit niet om iemand iets kwalijk te nemen of iemand beschaamd te maken, zodat hij zijn aanpak verandert. Ik wijs er gewoon op dat het Tijdperk van Hoger Bewustzijn er zal komen als miljoenen mensen een zeker onderscheidingsvermogen krijgen waardoor ze die vragen vanzelf beginnen te stellen en ze in het openbaar stellen, ze publiekelijk projecteren met alle middelen die ze tot hun beschikking hebben. Dit varieert van het bespreken met hun kennissen tot erover schrijven waar maar een mogelijkheid toe is, en zelfs ergens waar geen opening is, zoals het opzetten van organisaties die het bewustzijn van deze problemen willen vergroten; ook organisatie die het doel hebben om het bewustzijn van de problemen die te maken hebben met vrouwen te vergroten. Er kunnen echter nog veel meer van dat soort organisaties worden opgericht om het bewustzijn van bepaalde kwesties te vergroten.

Het is mogelijk om een wereldwijde overkoepelende organisatie te vormen die als doel heeft om bewustwording te creëren op alle mogelijke manieren. Dit is natuurlijk iets waar veel mensen met een verscheidenheid aan ervaring voor nodig zijn. Je zou kunnen zeggen: “Hoe zit het met de Verenigde Naties, is dat niet een van de doelen van de Verenigde Naties?” Dat zou natuurlijk kunnen, maar op dit moment niet, want er zijn natuurlijk niet genoeg mensen die openlijk durven toegeven dat het leven ook een niet-materiële kant heeft. De samenleving, de beschaving, kan haar potentieel niet waarmaken als we niet erkennen dat het leven een hoger aspect heeft. We kunnen als mens maar tot zover gaan. Alleen wanneer we meer onderscheidingsvermogen krijgen, zijn we in staat om een stap naar achteren te doen en de vragen te stellen die we niet eens kunnen stellen vanuit het bewustzijn van gescheidenheid.

Organisaties die berusten op het ego
Jullie kennen allemaal het verhaal over de duivel die zegt dat hij zich er geen zorgen over maakt dat mensen de waarheid vinden; hij gaat ze gewoon vragen om die te organiseren. Veel bewustere mensen hebben die verklaring zo opgevat dat er een inherent probleem is met het organiseren van iets.

Dit klopt natuurlijk niet. Er is geen inherent probleem met iets op aarde. Er is een inherent probleem met alles wat wordt gedaan vanuit het dualistische bewustzijn of het bewustzijn van het ego. Tot nu toe heeft de duivel het op deze planeet gemakkelijk gehad, want telkens wanneer hij mensen vroeg om iets te organiseren, was het van te voren al bekend dat ze van het niveau van het ego zouden komen. Hun ego’s zouden gaan botsen, en de gebruikelijke spelletjes die je keer op keer ziet, zouden zichzelf overtreffen. Het zou niet lang duren voordat de organisatie zelf haar eigen draaikolk van energie had gevormd.

Het conflict tussen de mensen hield iedereen aan de grond genageld in een wervelende neerwaartse spiraal omdat ze vaak dachten dat ze goede spirituele mensen waren die voor een hoger doel werkten. In werkelijkheid kwamen ze langzaam of snel in een neerwaartse spiraal terecht, vaak zonder dat ze het merkten. Dit is de reden waarom je veel spirituele bewegingen hebt gezien die een tijdje een bepaald momentum hadden, maar waar het uiteindelijk slechter mee ging of die zelfs instortten of uiteenvielen door interne conflicten. De duivel wist dat hij, omdat mensen zich niet echt bewust waren van het ego, omdat ze niet bereid waren hun ego onder ogen te zien en dat te confronteren, alleen maar hoefde te zorgen dat ze het organiseerden. Dan is de rest, zoals ze zeggen, geschiedenis.

Transparante gemeenschappen en samenlevingen
In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zullen mensen op een hoger niveau komen, op het niveau komen waarop ze genoeg van patronen van hun ego hebben opgelost om een eenheid te kunnen vormen zonder dat die eenheid, die eenheid met elkaar, wordt overgenomen door de patronen van hun ego. Dit vereist dat we een gemeenschap creëren waarin je genoeg van je ego hebt opgelost om vrij over van alles te praten en elkaar alles te vertellen zonder dat iemand wordt beledigd en ineens wegloopt.

De soort gemeenschappen en organisaties die zullen ontstaan in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn, hebben dit soort transparantie. Het zijn echter niet alleen spirituele gemeenschappen, maar allerlei soorten organisaties – zelfs organisaties in de samenleving, zelfs de organisatie die een samenleving is, die een natie is.

In dit tijdperk maakt het internet het mogelijk om informatie direct te verspreiden en wordt het erg moeilijk om bepaalde soorten informatie te onderdrukken die de mensen op wie die informatie zich richt, liever verborgen blijven. Je ziet dit met de Panama Papers of zelfs wat er gebeurt op Facebook wanneer een bepaald idee zich heel snel kan verspreiden. De technologie die het jullie nu mogelijk maakt om informatie te verspreiden is er al, en daardoor wordt het steeds moeilijker om informatie te onderdrukken.

Waarheen beweegt de samenleving zich? Naar een plek waar niets echt verborgen kan blijven. Dit betekent niet dat je in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn geen privéleven kunt hebben. Je kunt natuurlijk nog steeds een persoonlijke relatie of een gezin hebben en het is niet zo dat iemand kan controleren wat jij in je huis doet. Maar in de openbare ruimte, als het gaat om een vorm van organisatie waarbij veel mensen betrokken zijn – en dit kan veel meer mensen raken, zoals de samenleving – kan niets worden verborgen. Transparantie moet en zal er zijn.

De denkwijze dat je niets te verbergen hebt
Zelfs onder de bewustere mensen is er voor veel van jullie nog wel een bepaald element van je ego dat zich hiertegen verzet en zegt: “O, maar ik wil zeker niet dat de mensen alles van mij weten.” Het is niet zo dat mensen alles over je hoeven te weten, maar je moet op het punt komen – als de bewustere mensen die de voorlopers zijn van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn – dat je niets in je bewustzijn of je leven wilt verbergen.

Dit gaat niet over de situatie dat je weet dat je iets hebt gedaan wat je wilt verbergen, of weet dat je een bepaald element van je psychologische problemen wilt verbergen. Het gaat erom dat je de houding krijgt dat je niets wilt verbergen, dat er zich niets in de toekomst zou kunnen voordoen waar je niet naar wilt kijken, dat jij je geen situatie op aarde kunt voorstellen waarin je niet bereid zou zijn om de confrontatie aan te gaan en daar doorheen te gaan als dat deel uitmaakt van je pad.

Om volledig in de stroom van de rivier te zijn, moet je jezelf overgeven aan de stroom van de rivier. Je moet je ervan bewust zijn: “Ik ben in de rivier. Ik sta niet op de oever te kijken naar de stroom die langs mij stroomt. Ik heb me ondergedompeld in de rivier. Ik drijf mee en waar de rivier me ook stroomafwaarts brengt, welke ervaringen de rivier ook naar boven haalt, ik ga niet aan de kant staan toekijken. Ik ga me niet vasthouden aan een tak aan de oever van de rivier. Ik ga geen weerstand bieden aan de stroom. Ik ga me niet vastklampen aan een rots. Ik ga dwars door die ervaring heen mee met de stroom van de rivier. Zelfs als ik in die stroom ben, zal ik me ervan bewust zijn dat ik meega met de stroom van de rivier. Ook al is het op dit moment misschien onaangenaam, ik weet dat de rivier me door deze ervaring heen zal dragen en dat er daarna weer een kalme fase komt in de rivier.”

Je kunt je niet volledig afstemmen op de Rivier van Leven als je weerstand biedt aan de stroom, als je zegt: “Ja, ik wil mee met de Rivier van Leven, maar alleen als hij mooi stroomt en mij mooie ervaringen geeft. ” Dan ga je niet met de rivier mee.

Geen geheime organisaties meer
In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zal het voor alle organisaties steeds moeilijker worden om in het geheim te functioneren. Het zal steeds moeilijker worden om verborgen te blijven. Wat in jou wil iets verbergen? Dat is je ego. Wie zijn de mensen die iets willen verbergen in de samenleving? Wie zijn de mensen die macht willen uitoefenen en dit voor de bevolking verborgen willen houden?
Dat zijn natuurlijk de mensen die volledig gevangenzitten in hun ego, en dat zijn de manipulatoren, de machtselite, de mensen die volledig gevangenzitten in het dualistische bewustzijn.

Wanneer jij je afstemt op de Rivier van Leven, dan kun je zien dat er achter alle turbulentie voortdurend beweging zit. Bij al die organisaties, misschien geheime organisaties, misschien samenzweringen, er kan op dit moment van alles aan de gang zijn, hoef je alleen maar je visie voor ogen te houden en je geen zorgen te maken hierover. Je moet afstemmen op de rivier en meegaan met de stroom van de rivier waardoor je de stroom in het collectieve bewustzijn versterkt. Je brengt de samenleving sneller op het punt dat alle geheimen, alle barrières, wegvallen en mensen niets meer kunnen verbergen.

Daarom zullen de mensen die zich willen verstoppen omdat ze iets te verbergen hebben, gaan beseffen dat ze beter geen openbaar ambt of baan kunnen zoeken omdat ze zich niet kunnen verbergen. Er vindt al een bepaald selectieproces plaats omdat er mensen zijn die ervoor hebben gekozen om zich niet kandidaat te stellen voor een ambt, omdat ze weten dat ze iets hadden gedaan dat niet verborgen zal blijven als ze het veel openbaardere proces zouden moeten doorlopen dat men tegenwoordig heeft om gekozen te worden in veel landen. Er zijn ook mensen die bepaalde psychische problemen hebben en weten dat ze woedend zullen reageren als ze worden uitgedaagd en die ervoor hebben gekozen om zich niet kandidaat te stellen. Dit betekent dat degenen die in het verleden dictator waren, zich in sommige gevallen niet kandidaat stellen voor een democratisch ambt en dit heeft vervolgens een bepaalde samenleving behoed voor een doodlopende weg waarin ze zouden zijn overgenomen door iemand met een grotere dualistische bewustzijnsstaat.