In het kort wat ideeën over de machtselite

 

Waarom de elite niet kan winnen
De manipulatoren kunnen een zekere mate van macht krijgen. Het is hetzelfde als de energiebronnen die je tegenwoordig hebt, namelijk dat je er om er energie uit te krijgen, iets in moet stoppen, dus je moet iets hebben om in het proces te stoppen. De mensheid begint te beseffen dat het materiële universum in de huidige situatie slechts beperkte middelen heeft. De manipulatoren kunnen het op den duur niet winnen, want hun energie zal opraken.

De machtselite beperkt zichzelf
De reden hiervoor is dat je, wanneer je de dualistische manier van denken krijgt, bij alles wat je doet een impuls geeft. Je kunt iets op aarde doen; je kunt de macht grijpen en je kunt de mensen manipuleren. Je kunt iets doen wat een zeer indrukwekkende prestatie lijkt te zijn, zoals het Romeinse rijk opbouwen dat grote macht had in de oudheid. Het had in feite meer macht in de oude wereld dan een macht sindsdien ooit heeft gehad. Als je kijkt naar de technologie die toen beschikbaar was, dan had het Romeinse rijk meer macht dan de Verenigde Staten of de Sovjet-Unie of China vandaag de dag ooit hebben gehad. Maar alles wat de Romeinen deden, zond een energie-impuls uit naar het universum. Toen die impuls naar hen terugkwam, was die het tegenovergestelde van hun expansie. Tegelijkertijd was het Romeinse rijk gebouwd op het feit dat het rijk zelf niet genoeg energie produceerde om zichzelf te kunnen onderhouden.

Daarom moest het Romeinse rijk uitbreiden, niet alleen om fysieke grondstoffen uit de nieuwe provincies te halen, maar ook om energie te halen uit de mensen die werden veroverd. Ze moesten uitbreiden om hun macht te behouden. Ze konden niet stil blijven zitten omdat ze geen samenleving hadden gecreëerd die genoeg energie kon produceren om zichzelf te onderhouden, dus moesten ze wel uitbreiden.

Maar hun eerdere expansie had een impuls gecreëerd die vanuit het universum naar hen terugkwam en hun expansie tegenwerkte en daardoor kwam er een punt waarop het Romeinse Rijk gewoon stagneerde. Dat kon niet meer uitbreiden en omdat dit van binnenuit niet genoeg energie produceerde, begon het in te storten. Dit is ook met de Sovjet-Unie gebeurd. Dit gebeurt er ook vandaag de dag tot op zekere hoogte met de Verenigde Staten die in plaats van de staat toe te staan om de macht over te nemen, bedrijven in staat heeft gesteld om de macht over te nemen.

Er zit een limiet aan hoeveel je kunt uitbreiden, dus de enige manier om verder te komen is dat je energie haalt uit een bron die niet materieel is. Daarom zal een realistische evaluatie van de situatie aantonen dat de machtselites aan het verliezen is en al vanaf het begin aan het verliezen was. Op het moment dat ze agressieve daden begonnen te verrichten, begonnen ze eigenlijk al de weerstand op te roepen die hen onherroepelijk zou verslaan.

Het Tijdperk van Hoger Bewustzijn kan er nu al zijn
De vraag is natuurlijk: “Hoelang gaat het duren voordat de weerstand die ze zelf in het leven hebben geroepen, hen verslaat?” Zoals je bij het Romeinse rijk hebt gezien, kostte het behoorlijk wat tijd. Heb je tijd om daarop te wachten? De bewustere mensen kunnen de cyclus versnellen, zoals dit al gebeurt door de mensen die een hogere visie kunnen bevatten. Je kunt zeggen: “Waarom zouden we tweehonderd jaar moeten wachten op een Tijdperk van Hoger Bewustzijn als we het nu al kunnen hebben?”

Je kunt de omslag maken: “Ik leef nu in het hogere bewustzijn en daarom leef ik in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn heb ik de leiding over mijn eigen gedachten en energieveld. Ik hoef me absoluut geen zorgen te maken over de rest van de planeet, maar waar ik ben, is het Tijdperk van Hoger Bewustzijn ook.” Dit kunnen jullie allemaal zeggen, allemaal besluiten, en allemaal zo leven.

Je kunt die visie voor de planeet voor ogen houden. Wat betekent het om de visie te hebben op wat er gaat gebeuren en hoe de mensen zullen ontwaken? Dat betekent gewoon dit: In je energieveld, in gedachten, besluit je dat je in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn leeft. Dit betekent niet dat je blind bent voor wat er op de wereld gebeurt, maar het betekent heel eenvoudig dat jij je boven het niveau van angst en twijfel hebt verheven.

Kijk eens naar al die goedbedoelende mensen op de wereld. Ze hebben een visie op een betere tijd, ze verlangen naar een betere tijd, maar dan gebeurt er iets op de wereld en ineens krijgen ze angst en denken ze dat alles allemaal bergafwaarts gaat, nu gaan we niet meer vooruit, voorwaarts. Of ze komen een website tegen vol samenzweringstheorieën of een andere website, en ineens raken ze zo gefocust op een probleem dat ze beginnen te twijfelen. Dit kan worden overwonnen door te accepteren dat het Tijdperk van Hoger Bewustzijn er nu al is.

Hoe de machtselite iets normaals gebruikt om de vooruitgang te stoppen
De gemiddelde mens op deze planeet – de ‘normale’ mens – heeft werkelijk geen idee wat echt is en onecht. Mensen zijn inderdaad geprogrammeerd om te denken dat de materiële wereld en de omstandigheden die je nu ziet, echt en normaal zijn en daarom zo moeten blijven.

Dit is natuurlijk de programmering van de machtselite. Ze willen dat mensen de status quo handhaven die hun privileges en hun macht in stand houden. Zodra ze die bevoorrechte posities en machtsposities hebben, is hun grootste zorg die niet te verliezen. Daarom proberen ze de vooruitgang juist tegen te houden; ze proberen nieuwe uitvindingen, nieuwe ideeën, nieuwe filosofieën, nieuwe concepten tegen te houden. Wanneer ze nieuwe ideeën niet kunnen tegenhouden, zoals nieuwe ideeën op het gebied van spiritualiteit en religie, proberen ze te voorkomen dat de bevolking die ideeën omarmt door het wapen te gebruiken dat je normaal moet zijn. Ze zeggen: dit nieuwe idee is niet normaal. Het is een sekte, het is slecht, het is gevaarlijk.

De ontmaskering van de machtselite
Macht is natuurlijk enorm misbruikt op planeet aarde. Wetenschappers die de Deense samenleving hebben bestudeerd, hebben vastgesteld dat er vijf miljoen mensen in Denemarken zijn, maar dat er slechts iets meer dan vierhonderd mensen het land besturen en dat die een machtselite vormen. Ze gebruikten zelfs het woord machtselite en de titel van het boek was ‘Power Elite’. Dit is natuurlijk in elk land hetzelfde, ook al is in sommige landen de machtselite die de bevolking bestuurt soms nog kleiner dan de bevolking. De mensen moeten wakker worden en beseffen dat er, ongeacht het feit dat je een democratie hebt, nog steeds een kleine elite is van mensen die veel meer macht hebben dan goed voor hen is en voor het welzijn van de samenleving.

Wat laat de geschiedenis je zien? Er is een oud gezegde: “Alle macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut.” De simpele vergelijking is dat niemand die zich in een dualistische, afgescheiden bewustzijnsstaat bevindt, kan omgaan met te veel macht. Dit is heel eenvoudig. Er is niemand die onbeperkte macht over anderen kan hanteren. Waarom denk je dat Jezus en de Boeddha geen machtspositie in de samenleving hadden? Omdat ze dit hadden begrepen en ze beseften dat het hun missie was om een andere bewustzijnsstaat te laten zien. Hiermee veroordeel ik geen mensen die een machtsposities hebben aanvaard en ermee hebben geworsteld. Veel mensen moesten dat te ervaren. In sommige gevallen was dat beter dan het alternatief; dan een manipulator de troon van de macht te laten bestijgen.

Desalniettemin is het een feit dat macht die in handen van een paar mensen wordt geconcentreerd, misbruikt zal worden. Dit betekent niet dat macht kwaadwillig of met negatieve bedoelingen wordt misbruikt. In feite heeft niemand in veel moderne samenlevingen, zoals Denemarken, direct, bewust, kwade bedoelingen. De mensen die de machtselite vormen, zijn niet allemaal manipulatoren. Ze hoeven niet allemaal volledig blind te zijn door het dualistische bewustzijn. Ze zuchten niet naar persoonlijke macht, maar ze kunnen alleen macht uitoefenen door hun visie, en waarom hebben ze moeite gedaan om een machtspositie te bereiken? Dat kwam omdat ze een bepaalde visie hadden.

Het is misschien geen kwaadaardige visie, maar wel een persoonlijke, subjectieve, beperkte visie. Dit is het enige wat je kunt hebben zolang je geïncarneerd bent. De mensen hoeven niet beslist macht uit te oefenen op een manier waardoor je ze als slecht of manipulatief beschouwt. Ze doen in veel gevallen wat zij denken dat goed is en ze doen dat naar beste kunnen, maar doen dat alleen met de beperkingen van hun visie. Het is bijna onmogelijk om een machtspositie te willen zonder te denken dat je beter dan de mensen weet hoe het land bestuurd moet worden.

Bijna elke leider in de geschiedenis, zelfs degenen die manipulatoren zijn geweest en die men later als slecht zijn gaan bezien. Adolf Hitler vinden de meeste mensen tegenwoordig duidelijk slecht. Niettemin vond hij wel dat hij handelde om de samenleving en zelfs de mensheid te verbeteren.

De bevoorrechte elite
De manipulatoren hebben altijd bevoorrechte posities willen hebben. Ze hebben moeten toegeven dat ze in veel opzichten de voor hen ideale samenleving niet hebben kunnen handhaven, namelijk de samenleving die je in Europa zag tijdens het feodale tijdperk. Je had een heel kleine adellijke klasse die een comfortabel, welvarend leven leidde omdat de meerderheid van de bevolking slaaf was van de adellijke klasse. Ze hadden graag zo’n soort samenleving in stand willen houden, maar in de ontwikkelde naties zijn ze daar niet in geslaagd omdat de mensen ertegen in opstand kwamen en ze te goed opgeleid waren en het zich bewust begonnen te worden.

De manipulatoren hebben een situatie tot stand moeten brengen waardoor je nu een aantal naties hebt waarin de bevolking in het algemeen een comfortabele levensstijl heeft gekregen. Ze zijn er nog steeds in geslaagd om een ongelijke verdeling van grondstoffen in stand te houden, waardoor honderden miljoenen mensen in armoede leven. Ze weten dat dit hen op de lange termijn niet lukt omdat de mensen in de rijkere landen er al tegen in opstand komen. Ze weten diep in hun hart dat het niet goed is. De manipulatoren proberen wanhopig deze situatie in stand te houden door de ideeën naar buiten te brengen dat de planeet het simpelweg niet aankan; dat er niet genoeg middelen zijn en dat de bevolking dus ingeperkt moet worden.

Dit is een totale leugen! De bewustere mensen moeten accepteren dat planeet aarde eigenlijk geen recht van bestaan meer heeft als de manipulators erin zouden slagen de bevolking van deze planeet drastisch te verminderen. Dit zou berusten op de beoordeling dat het hele universum vooruit zou gaan, maar dit betekent dat de planeet uiteen zou vallen. Als de bevolking teruggebracht zou worden tot het niveau dat sommige manipulatoren voorstellen, dan zou de planeet eenvoudig uit elkaar vallen omdat ze geen recht van bestaan zou hebben om als platform te dienen voor de groei van zielen.

De enige manier waarop de planeet haar bestaan kan rechtvaardigen, is dat de bevolking blijft groeien totdat die zich rond de tien miljard mensen zal stabiliseren. De planeet is ontworpen om dat aantal te krijgen en tenzij er een aantal volledig krankzinnige maatregelen worden genomen, zal de bevolking blijven toenemen totdat dit aantal is bereikt. Dit is de enige praktische manier om mensen te dwingen om na te denken over de huidige verdeling van grondstoffen en het huidige gebruik van technologie.

De oorsprong van het bewustzijn van ongelijkheid
Verandering begint bij het besef dat het leven op aarde niet is zoals het bedoeld is, omdat het leven op aarde er niet op gericht is om mensen gelijke kansen, gelijke rechten en gelijke waarde te geven. De reden hiervoor is dat er een elite is die altijd probeert privileges en macht over de bevolking te krijgen. De elite heeft niet de mentaliteit dat alle mensen evenveel waard zijn, want zij geloven dat ze meer waard zijn dan de gewone mensen.

De machtselite en het bewustzijn van gescheidenheid
Waarom willen de leden van de elite niet dat mensen zich hiervan bewust worden? Ten eerste omdat ze niet willen worden ontmaskerd, ze willen niet dat men ziet hoe ze zijn. Ze weten dat als mensen de elite zien en zien hoe ze eigenlijk zijn: de keizer zonder kleren, ze dan niet bereid zullen zijn om zich aan hen te onderwerpen. Waarom zou jij je onderwerpen aan de elite als je ziet dat de elite geen macht heeft? Hoe kun je zien dat de elite geen macht heeft? Wanneer je begrijpt dat je meer bent dan een menselijk wezen. Je hebt het potentieel om een hoger bewustzijnsniveau te bereiken en daarom hoef jij je aan geen enkele macht op aarde te onderwerpen.

Je kunt een bewustzijnsstaat bereiken waarin je in een fysiek lichaam op aarde kunt lopen zonder onderworpen te zijn aan een macht op aarde. Je bent bereid om de open deur te zijn voor een hoger bewustzijn dat niet beheerst kan worden door de machtselite. Ze kunnen hun macht over de mensen niet behouden wanneer voldoende mensen zichzelf beginnen te beschouwen als niet-materiële wezens met het potentieel om de open deur te zijn voor de kracht van hoger bewustzijn.

Het laatste wat de machtselite op aarde wil, is dat mensen het voorbeeld volgen van mensen die een hoger bewustzijn hebben bereikt waardoor er ineens tienduizend mensen met een hoger bewustzijn op aarde zijn. Waarom zijn ze hier eigenlijk zo bang voor? Wanneer er mensen zijn die een bepaald bewustzijn hebben bereikt, dan onderwerpen zij zich niet aan het bewustzijn van de elite. De essentie van dit bewustzijn is dat je jezelf ziet als een gescheiden wezen, gescheiden van hoger bewustzijn en gescheiden van andere mensen.

Het bewustzijn van ongelijkheid
Waar leidt dit toe? Tot het bewustzijn dat je op aarde ziet, het bewustzijn van ongelijkheid. De essentie van het elitaire bewustzijn is precies het tegenovergestelde van hoger bewustzijn. Wanneer je een hoger bewustzijn hebt, is het duidelijk dat alle mensen evenveel waarde hebben en gelijke kansen verdienen. Het bewustzijn van elitarisme berust op fundamentele ongelijkheid; dat niet alle mensen gelijk geschapen zijn; ze zijn niet allemaal begiftigd met onvervreemdbare rechten die geen macht ter wereld hen kan ontnemen. De machtselite kan alleen maar macht hebben, een bevoorrechte positie innemen, als ze niet gelijk is aan een meerderheid van de bevolking. Die moet een soort filosofie vinden die mensen naar beneden haalt en verdeelt in verschillende categorieën. Dat zag je in alle vroegere beschavingen en ook tegenwoordig nog.

Je ziet dat zelfs de christelijke religie, zelfs de leringen die door Christus werden gegeven, werden gebruikt om een elitaire samenleving te creëren en in stand te houden en te onderhouden, waarin de koning, de adellijke klasse en de kerkelijke hiërarchie een bevoorrechte klasse vormde en de meerderheid van de bevolking letterlijk het eigendom of slaaf van deze bevoorrechte klasse was. Je hebt dit bij het communisme gezien, ook al zei men wel dat alle mensen gelijk waren en dat er geen klassen in de samenleving zouden zijn. Natuurlijk was er wel een klasse mensen die het communistische systeem leidden. De belofte werd ook gedaan in de democratische naties dat iedereen gelijk is voor de wet, maar zoals je in de Verenigde Staten en in andere naties ziet, is er duidelijk een elite die regeert door middel van economische macht, die achter de schermen regeert.

Deze elite kan alleen regeren omdat de meerderheid van de bevolking ook verblind is door de illusie van gescheidenheid. Dit maakt het mogelijk dat je op aarde zo’n ongelooflijke ongelijkheid kunt zien tussen bijvoorbeeld de rijke landen, zoals de Verenigde Staten, en de allerarmste landen die je in Afrika, Azië of Zuidoost-Azië ziet.

Wanneer je een zekere mate van hoger bewustzijn begint te bereiken, kom je allereerst tot het Alpha-besef: “Ik ben geen mens, ik ben meer dan een menselijk wezen; ik ben meer dan een geëvolueerd dier; ik ben een niet-materieel wezen dat is afgedaald uit een hoger rijk.” Als je dit besef echt begint te integreren, kom je op het punt waarop je om je heen kijkt en zegt: “Als ik een niet-materieel wezen ben, waar zijn dan alle andere mensen op aarde vandaan gekomen? Zijn dat ook geen hogere wezens?” Dit leidt tot het voor de hand liggende besef: “Ja, alle menselijke wezens zijn ontstaan als niet-materiële wezens.”

Dit leidt tot een bewustzijnsstaat die wordt gekenmerkt door eenheid in plaats van gescheidenheid. De verticale eenheid omdat je weet dat je één bent met je hogere wezen in plaats van gescheiden te zijn van je bron. Er is ook horizontale eenheid omdat je weet dat je één bent met alle andere menselijke wezens in plaats van dat je van hen gescheiden bent. Dit uitte Jezus toen hij zei: “Ik en mijn Vader zijn één” en “Als je iets voor de minste van mijn broeders doet, doe je het ook voor mij.” Dit begin je te voelen wanneer je een bepaalde mate van hoger bewustzijn bereikt.

De giftige ideeën van de manipulatoren
De manipulatoren op deze planeet proberen al lange tijd de mensen in de val te lokken door bepaalde ideeën naar het massabewustzijn uit te stralen die vrijwel hetzelfde effect op het bewustzijn hebben als nucleaire straling op het fysieke lichaam. Omdat de straling de structuur van het atoom zelf afbreekt, wordt de bouwsteen van het fysieke lichaam door de nucleaire straling vernietigd.

En er is een parallel met het emotionele, mentale en identiteitsrijk, omdat bepaalde ideeën die voortkomen uit de onbewuste geest hetzelfde effect hebben als fysieke straling. Ze laten het weefsel van het emotionele lichaam, van het mentale lichaam, van het identiteitslichaam, uit elkaar schudden. En daardoor verlies je het innerlijke gevoel dat je meer bent dan een gemechaniseerd mens dat je meer bent dan een mechanische robot, meer dan een menselijk, materieel wezen. Je vergeet het; je durft het niet te geloven – en zo ga je twijfelen aan je oorsprong. En je gelooft dat de giftige, nucleaire, radioactieve, ideeën bepaalde macht hebben over jou of je samenleving, of dat je hen een soort loyaliteit verschuldigd bent.

Geen enkel argument, geen enkele redenering die jou gepresenteerd zou kunnen worden zou de effecten van die straling, die neerslag in de geest, kunnen tegengaan. Het enige tegengif is het licht zelf, het licht van hoger bewustzijn waardoor mensen rechtstreeks ervaren dat ze meer zijn dan mensen, zoals ‘mens’ wordt gedefinieerd door die giftige ideeën.

Elitarisme berust op grenzen in het collectieve bewustzijn
Stel je voor dat je vanuit de ruimte, van een afstand, naar de aarde kijkt. Niet zo ver dat je de afzonderlijke naties en grenzen niet kunt zien, maar stel je voor dat je naar een wereldbol kijkt waarop de grenzen tussen naties zijn getekend. Je ziet dat er zelfs op fysiek niveau grenzen zijn.

Als je naar bepaalde gebieden gaat, zoals de Europese Unie, dan zie je dat die grenzen niet beslist een fysieke afbakening hebben. Ze zijn niet duidelijk gemarkeerd. Als je naar de grens gaat, dan zijn er veel plaatsen waar je zo over de grens kunt gaan zonder dat er een hek of barrière is. Je kunt zelfs vele malen over die grenzen heen rijden zonder zelfs maar te hoeven stoppen om jouw identiteitspapieren, enzovoort te tonen. Je weet ook dat er andere delen op de wereld zijn waar veel meer fysieke grenzen zijn.

Doe nu een stap naar achteren en kijk verder dan het fysieke vlak. In het collectieve bewustzijn van de mensen zijn ook grenzen getrokken. Er worden veel soorten grenzen in het collectieve bewustzijn van de mensheid gevormd. Sommige collectieve grenzen volgen de nationale grenzen omdat de mensen aan de ene kant van de fysieke grens een bepaalde houding hebben ten opzichte van de mensen aan de andere kant en vice versa.

Je ziet ook andere grenzen die alleen maar in het bewustzijn worden gevormd door bepaalde houdingen, denkwijzen. Je ziet bijvoorbeeld duidelijk, zeer duidelijk, grenzen tussen mensen die tot verschillende religies behoren en die zijn niet hetzelfde als de landsgrenzen. Als je naar wat kleinere dorpen in de Verenigde Staten gaat, dan zie je bijvoorbeeld dat je daar een Central Square kunt hebben. Op elke hoek van het plein staat een plaatselijke kerk, een kerk met een eigen gemeente. Het zijn allemaal christenen, maar het zijn wel verschillende soorten christenen. Als je naar het bewustzijn zou kunnen kijken van zo’n klein dorp, dan zie je zelfs dat er grenzen bestaan tussen mensen die tot de verschillende kerken behoren. Er bestaan toch grenzen in het collectieve bewustzijn ook al wonen de mensen in hetzelfde dorp en zijn ze in veel gevallen familie van elkaar en kennen hun families elkaar al heel lang.

Wanneer je dat op de schaal van de mensheid legt, dan zie je dat er heel veel grenslijnen zijn getrokken op basis van religie. Er zijn natuurlijk andere grenslijnen die berusten op religieuze overtuigingen en er zijn enkele zeer duidelijke grenslijnen getrokken tussen degenen die zichzelf beschouwen als onderdeel van de elite en die zichzelf gescheiden van de mensen zien; ‘het volk’ zoals ze hen vaak noemen. Ze denken zelfs dat het ‘hun volk’ is maar ze hebben alleen maar minachting voor die mensen. Je kunt zien dat er overal op de planeet grenslijnen zijn getrokken op basis van zeer kunstmatige criteria.

Natuurlijk kun je ook nationale grenzen tussen landen zien dat die berusten op kunstmatige criteria die vaak het gevolg zijn van een politieke situatie die honderden jaren geleden heeft plaatsgevonden of een oorlog die honderden jaren geleden plaatsvond en daar een grens hebben getrokken, maar er is echt geen logische, rationele reden voor. Je ziet dat al die lijnen in het collectieve bewustzijn kunstmatig zijn; in de meeste gevallen berusten op dualistische criteria. Ze komen duidelijk voort uit het bewustzijn van gescheidenheid, omdat mensen zich graag onderscheiden van andere mensen.

De grootste kracht van antivrijheid
Wat is de grootste kracht van antivrijheid op aarde? Juist dit bewustzijn van elitarisme, omdat de alfa van de elite denkt dat ze het recht hebben om te regeren en de omega is de afgoderij van de mensen die denken dat ze de elite nodig hebben om een goed functionerende samenleving te hebben. Heeft een natie of een groep mensen een elite nodig om een goed functionerende samenleving te hebben? De overgrote meerderheid van de mensen op aarde zou ja zeggen, als je ze deze vraag zou stellen. Zelfs mensen in democratische landen zullen zeggen: “We hebben toch zeker een elite nodig die de ervaring, de knowhow, heeft om het land te besturen.”

Is het hele idee van een democratie niet dat je geen elite hebt die in een bepaalde stand werd geboren aan wie je nooit mag twijfelen of hen tegenspreken? Er zitten natuurlijk mensen in de regering die bepaalde ervaring hebben, maar die kunnen worden vervangen door andere mensen die het kunnen overnemen en toch de regering goed laten functioneren. Waarom heb je dan een elite nodig? Waarom laat je dan nog steeds in veel democratieën (in feite in alle democratieën) een elite bestaan die het land achter de schermen beïnvloedt, ook al zijn ze nooit door het volk gekozen?

Dit is een van de uitdagingen voor de democratische naties, omdat veel mensen in democratische naties zullen zeggen: “We hebben geen dictatuur. We hebben een vrije democratische regering, daarom worden we niet bestuurd door een elite, door een verborgen machtselite.” In alle democratische naties bestaat een machtselite en die trekt aan de touwtjes van de marionetten in het parlement. Dit gebeurt niet altijd op een kwaadaardige manier. Niet op een illegale, ongrondwettelijke of misleidende manier. Het gebeurt gewoon omdat je connecties hebt en door die connecties het denken van de mensen kunt beïnvloeden, maar het blijft een vorm van elitarisme.

Er zijn heel veel naties op de aarde die denken dat ze vrij zijn, maar die zijn nog steeds in handen van een kleine elite. Denk maar aan de president van de Verenigde Staten. Dit is een volk dat voor de keuze staat tussen twee kandidaten om president te worden (2016), de ene zijn ze gaan beschouwen als onderdeel van de gevestigde politieke elite en ze willen iets anders. Dus kiezen ze voor de andere kandidaat, die zichzelf presenteert als een meer populistische kandidaat die geen deel uitmaakt van de politieke elite – en dat is waar. Maar was hij geen zakenman die miljardair is voordat hij werd gekozen? En is er in de Verenigde Staten geen elite van zakenlieden die miljardair zijn, die niet eens respect hebben voor de politieke elite, het politieke apparaat of het politieke proces, maar denken dat ze het recht hebben om dingen te doen die zij willen, zoals ze ook in hun bedrijven doen, waar de CEO een soort god is die bijna goddelijke krachten bezit? Dus hoe denkt het Amerikaanse volk dat die persoon hen kan bevrijden van het elitarisme?