In het kort wat ideeën over zakendoen

 

Deze pagina bevat korte ideeën die worden gescheiden door de koppen.

Herziening van de octrooiwetten
Het is niet onredelijk dat de uitvinder van een nieuw product een tijdlang patent krijgt om van dat product te profiteren. Het zou niet mogelijk moeten zijn dat een nieuw product op de markt wordt gebracht, waarbij de uitvinder patent aanvraagt en vervolgens een groot bedrijf het patent koopt en het ergens in een la stopt, zodat de nieuwe technologie die zou kunnen concurreren met hun bestaande bedrijf, vanaf het begin wordt onderdrukt.

Kun je echt zeggen dat de persoon die een nieuw product heeft uitgevonden daar de eigenaar van is? Komt er geen punt waarop je moet zeggen dat bepaalde producten, bepaalde vormen van technologie, zo belangrijk zijn voor het welzijn van iedereen dat niet één persoon of één bedrijf de macht mag hebben over het gebruik van die technologie? Stel je voor dat iemand in een ver verleden het patent op het wiel had aangevraagd en dat jullie allemaal een vergoeding moesten betalen aan een of ander monsterlijk bedrijf voor het feit dat je wielen onder je auto hebt.

Bepaalde vormen van technologie worden aan de mensheid gegeven ten behoeve van iedereen. Waar komen nieuwe uitvindingen en technologie eigenlijk vandaan? Ze komen niet uit de lucht vallen noch komen ze voort uit de gedachten van één persoon. Ze komen uit een rijk van hoger bewustzijn. De mensen die zogenaamd iets uitvinden zijn alleen maar de ontvanger. Ze zijn niet aan het uitvinden, ze stemmen zich af opdat ze iets kunnen ontvangen wat al in het hogere bewustzijn bestaat als een volledig ontwikkeld idee. Iemand die zich kan afstemmen en een nieuwe uitvinding bedenkt, verdient het om beloond te worden, maar de uitvinding moet worden gezien als een geschenk aan alle mensen en moet worden gebruikt voor het welzijn van iedereen.

Slechts één voorbeeld hiervan: Is het redelijk dat een particuliere onderneming – bestuurd door een zeer kleine groep mensen – vrijwel de volledige controle heeft over de software die negentig procent van de computers op de wereld bestuurt? Komt er geen punt waarop je moet zeggen dat computers te belangrijk zijn geworden voor de wereld als geheel om hebzucht en winst de motor voor ontwikkeling te laten zijn? We kunnen niet toestaan dat hebzucht en winst een bedrijf in staat stelt om het gebruik van software, het gebruik van computers, zodanig te beheersen dat innovaties worden tegengehouden die hun unieke positie zouden kunnen bedreigen.

De computerindustrie is relatief jong en daarom is de samenleving enigszins verrast door de opkomst ervan. Niettemin is het nooit te laat om een stap naar achteren te doen en alles te heroverwegen. Er moet opnieuw worden nagedacht, zodat ofwel de samenleving Microsoft een ultimatum stelt om de controle over en het bezit van de software te wijzigen, ofwel de samenleving besluit een volledig transparante entiteit in overheidsbezit te maken die nieuwe software gaat ontwikkelen die op alle computers kan draaien.

Als we willen voorkomen dat computers worden gebruikt om elk aspect van ons leven te beheersen, dan moeten wij, de mensen, het eigendom van computertechnologie claimen. Dit betekent dat we de grootst mogelijke mate van transparantie moeten eisen van elk aspect van de ontwikkeling van de cruciale software die de wereld letterlijk laat draaien.

Van agressieve bedrijven tot creatieve bedrijven
Geleidelijk aan kan er een verschuiving plaatsvinden waardoor jij je begint te realiseren dat het ouderwetse kapitalistische bedrijfsmodel volledig achterhaald is. We zijn allemaal wezens die het potentieel hebben om ons bewustzijn uit te breiden en te groeien; ineens zal er een verschuiving komen. Het bedrijfsleven zal afstappen van het huidige kapitalistische model, waarin de agressievere bedrijven het overleven en floreren, waarin bedrijven elkaar proberen te overtroeven, proberen de concurrentie te vernietigen, proberen het monopolie te verwerven.

In plaats daarvan zal er een verschuiving komen en zal worden aangetoond, en dat is tot op zekere hoogte al het geval, dat de bedrijven met de grootste creativiteit zullen floreren, omdat zij met nieuwe ideeën zullen komen. Die zullen hele nieuwe industrieën uitvinden, of liever het instrument zijn om nieuwe industrieën te ontvangen die de ouderwetse kapitalisten zich niet eens konden voorstellen of niet serieus konden nemen.

Er is een groot Amerikaans bedrijf, genaamd Xerox. Die had een kleine onderzoeksafdeling die de vrijheid kreeg om hun creativiteit te gebruiken en in de kinderschoenen van het computertijdperk had die een computermuis uitgevonden. De leidinggevenden van Xerox kregen dit kleine apparaatje aangeboden en ze zeiden: “Verwacht je serieus dat Xerox reclame maakt voor een apparaat dat een muis heet?” Ze verwierpen die techniek volledig, maar die werd vervolgens ontdekt door de oprichter van de Apple-computer die het potentieel ervan zag en ineens ontstond er een totaal nieuwe industrie die de ouderwetse kapitalisten niet eens konden doorgronden. Toch zijn er nog enkele ‘die hard’ kapitalisten die niet kunnen doorgronden wat er met de computerindustrie is gebeurd. Ze wachten eigenlijk op het moment waarop de computerindustrie zal afnemen en niet meer van belang zal zijn en we terug kunnen keren naar de oude manieren van zakendoen.

Dit lijkt op de dinosaurussen die weigerden te sterven maar die uiteindelijk wel uitstierven. In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn, in de niet al te verre toekomst, zal er een verschuiving plaatsvinden waarbij veel bedrijfsleiders in eerste instantie in de ontkenning gaan en zullen proberen door te gaan met de normale gang van zakendoen. Toch zullen steeds meer mensen zien, en er zullen steeds meer nieuwe leiders opstaan die zien, dat de echte sleutel tot de toekomst creativiteit is. Dan zal er ook een verandering komen waardoor je goed ziet wat creativiteit is.

Hoe kunnen we creativiteit daadwerkelijk vergroten? Hoe kunnen we creativiteit stimuleren? Is het niet logisch dat mensen wanneer ze hun gewaarzijn, hun niveau van bewustzijn, verhogen, hun creatieve bronnen vrijmaken, creatiever worden? De leiders van het bedrijf zullen dit gaan bevorderen in hun bedrijven; ze zullen gaan eisen dat de samenleving dit op grote schaal doet. Ineens kan er een verschuiving komen die afwijkt van de agressievere vormen van zakendoen en ligt de focus op creativiteit.

Dit kan ook een verschuiving veroorzaken omdat de mensen zien dat er een bepaalde cyclus is geweest in de evolutie van veel bedrijven. Een bedrijf begint iets op een nieuw terrein. Het is in een expansieve fase. Er kan wel wat ruimte zijn voor creativiteit, maar dan groeit het bedrijf uit tot het een bepaalde omvang heeft waardoor het nu ofwel de hele industrie of een bepaald land domineert. Ineens is er een verschuiving waardoor het bedrijf zich nu meer zorgen maakt over het behouden van het marktaandeel, de marktpositie, in plaats van het uit te breiden, in plaats van creatief te zijn, in plaats van op zoek te gaan naar nieuwe afzetgebieden. Dit heeft er eigenlijk voor gezorgd dat veel bedrijven stagneren of in verval raken. Veel bedrijven zijn zelfs verdwenen omdat ze zichzelf niet opnieuw konden uitvinden. In plaats daarvan kwam er een ander bedrijf op dat meer met de tijd meeging, meer afgestemd was op de nieuwe mogelijkheden, meer afgestemd op de behoeften van de mensen en ineens namen zij de markt over. Bedrijfsleiders zullen zich er meer bewust van worden hoe ze dit kunnen vermijden en dat ze dit ook willen voorkomen.

Een nieuw eigendomsmodel voor bedrijven
Er zal een verschuiving plaatsvinden omdat bedrijfsleiders beginnen te beseffen dat ze om echt creatieve mensen aan te trekken, echt toegewijde mensen, echt evenwichtige mensen die psychologisch heel zijn om hun taken goed uit te kunnen voeren, een nieuw eigendomsmodel moeten vinden. Het is niet genoeg dat één persoon of een kleine groep aandeelhouders eigenaar is van het bedrijf en dat de meeste werknemers werken voor een salaris zonder ooit het gevoel te hebben dat ze er eigenaar van zijn of fysiek het bedrijf in eigendom krijgen.

Naarmate het bewustzijn wordt verhoogd en men zich bewuster wordt van de machtselite, zal men begrijpen dat bedrijven – de bedrijven die het meest creatief zijn – zich niet kunnen laten overnemen door een financiële machtselite die gewoon aandeelhouder is. Als een bedrijf groot genoeg wordt of groeipotentieel lijkt te hebben, kopen ze de aandelen zodat ze winst kunnen maken als een bedrijf groeit. Voor de rest geven ze absoluut niets om het bedrijf of de mensen die er werken en als het erop aankomt, zijn ze bereid hun aandelen te verkopen, het bedrijf te verkopen, het bedrijf te laten fuseren met andere, het te laten overnemen door grotere bedrijven of iets dergelijks.

Deze nieuwe bedrijfsleiders zullen begrijpen dat er een eigendomsmodel moet komen waardoor de mensen die in het bedrijf werken, de eigenaar zijn van het bedrijf en de vruchten plukken van het succes ervan, in plaats van enkele aandeelhouders die niets hebben bijgedragen aan het bedrijf, maar alleen de winst pakken. In dat proces zijn ze bereid het bedrijf om zeep te helpen als ze daar op korte termijn niet meer winst uit kunnen halen.

Er zullen verschillende manieren komen om dit nieuwe eigendomsmodel te implementeren en dit zal de mensen die bij het bedrijf werken natuurlijk een groter gevoel van zingeving geven, een groter gevoel van persoonlijke betrokkenheid en eigenaarschap, een groter gevoel dat ze ergens deel van uitmaken. Ze mogen creatief zijn en een bijdrage leveren. Nogmaals, je zult zien dat deze bedrijven zullen floreren en dat ze de economie in veel naties zullen gaan overnemen.