In het kort wat ideeën over creativiteit

 

Een enorme sprong van de huidige omstandigheden naar het Tijdperk van Hoger Bewustzijn
Wat er op aarde moet gebeuren om in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te komen is zo’n enorme sprong tussen waar de planeet nu is en de plek waar de gouden eeuw zich bevindt dat de meeste mensen het met hun huidige bewustzijnsstaat nauwelijks zouden kunnen doorgronden. Toch heb je nog steeds het potentieel om snel hogerop te komen, zodat je de visie voor deze planeet en voor het Europese continent kunt beginnen te doorgronden.

Als je bereid bent jezelf te transcenderen, dan kan het hogere bewustzijn beginnen zijn visie voor dit continent en voor deze planeet te geven aan degenen die bereid zijn om op het niveau te komen waarop ze die visie kunnen doorgronden zonder weggeblazen te worden, zonder angst of twijfel of scepsis te krijgen en te zeggen dat iets onmogelijk kan, dat dit onrealistisch is, gewoon weer een utopie is.

Ook al zal de visie in het boek Utopia nooit precies zo uitkomen als men destijds dacht, het betekent niet dat het concept van een utopie onrealistisch of onmogelijk is. Het is inderdaad mogelijk, maar alleen door zelftranscendentie. En alleen wanneer mensen zijn geïncarneerd, bereid zijn zichzelf te transcenderen, zodat hun geest het kanaal kan worden, de open deur, om die visie over te brengen van het hogere bewustzijn naar het materiële rijk, waar die visie kan worden uitgedrukt op zo’n manier dat de mensen het kunnen begrijpen. Ze kunnen dan beginnen in te zien dat het misschien wel mogelijk is om de samenleving zo radicaal te transformeren dat ze binnen enkele decennia net zo’n grote sprong kan maken als de sprong van feodale samenlevingen naar geïndustrialiseerde naties met een democratische staatsvorm.

Bedenk eens hoe groot die sprong is geweest. Denk je dat als je iemand die in de middeleeuwen leefde vóór de komst van de wetenschap, vóór de Reformatie, vóór de Inquisitie, had verteld over het tijdperk van technologie en het tijdperk van democratie, dan in staat zou zijn geweest om die visie te bevatten en die mogelijkheid te accepteren? Men zou het bij voorbaat hebben verworpen als totale fantasie, totaal onrealistisch, en zo ver weg dat ze er niet eens over zouden kunnen nadenken. En dit is nu juist het probleem dat het hogere bewustzijn door de eeuwen heen heeft gehad. Hoger bewustzijn heeft geïncarneerde mensen nodig die bereid zijn om hogerop te komen, zodat ze de visie kunnen doorgronden die de meeste mensen op deze planeet nog niet willen accepteren. Zij kunnen dan de voorlopers zijn die begrijpen dat er een betere manier is.

Denk eens na over de uitspraak: “Onze manier is niet beter. Onze manier is gewoon anders.” Hoewel die bewering wel enigszins waar is, bestaat het gevaar om er zo naar te kijken uit de overtuiging dat elke manier een goede manier is en dat elke manier gewoon een andere manier is en dat alle manieren even goed zijn, maar er is echt een betere manier. Dit betekent niet dat er maar één manier goed is of dat er maar één religie of één organisatie of één leer de enige ware is, maar het betekent wel dat er een betere en een slechtere manier is. Er zijn veel versies van de slechtere manier en er zijn veel manieren om het hogere niveau te bereiken. En het is niet slechts één organisatie die het Tijdperk van Hoger Bewustzijn tot stand zal brengen.

Want dit kan eigenlijk alleen gebeuren als er mensen zijn die beseffen dat er een betere manier is die de dualiteit ontstijgt, die verder gaat dan het grijs denken – waardoor elke manier goed lijkt – en die verder gaat dan het zwart-witdenken – waardoor het lijkt alsof er maar één goede manier is en alles wat anders is van de duivel moet komen. Iemand moet reiken naar de hogere manier, de betere manier, en het bewustzijn uitdagen dat mensen laat vasthouden aan de slechtere manier. Iemand moet naar voren willen treden en erkennen dat de mogelijkheid bestaat dat je alle beperkingen kunt overstijgen waarvan de meeste mensen denken dat je ze onmogelijk kunt overwinnen. En jij hebt de potentie om dit te doen, maar je moet het doen door eerst in de spiegel te kijken en te beseffen dat jij ook je eigen beperkingen kunt overwinnen.

Individuele expressie in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn
Er is geen vooraf gemaakt plan voor de globale structuur van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn, maar binnen die structuur is veel ruimte voor individuele creativiteit. Een concreet voorbeeld is dat er een bepaald gebouw moet komen en in het globale plan staat dat zo’n gebouw moeten worden gebouwd omdat het iets symboliseert dat belangrijk is voor het collectieve bewustzijn, maar de details van het ontwerp zelf zijn niet belangrijk. Er is ruimte voor individuele expressie en dit geldt natuurlijk voor alle niveaus van de samenleving.

Er zijn bepaalde algemene ideeën, bijvoorbeeld voor het onderwijs en hoe kinderen zelfs op de kleuterschool les kunnen krijgen, maar dat betekent niet dat er maar één juiste manier is om dit te doen. Er zijn veel manieren om deze principes tot uitdrukking te brengen door specifieke soorten kleuterscholen, specifieke soorten scholen, te bouwen. Het is niet zo dat alle scholen over de hele wereld een gemeenschappelijk leerplan moeten hebben of op een bepaalde manier gebouwd moeten worden of bepaalde principes moeten hebben. Er is veel ruimte voor individuele expressie; er is veel ruimte voor scholen die zich richten op het ontwikkelen van technische of wetenschappelijke vaardigheden van de kinderen of andere die zich richten op sport, andere die zich richten op muzikale of creatieve vaardigheden en vele andere dingen waaronder bijvoorbeeld dienstbaarheid. Waar is een school die zich richt op het helpen van kinderen om te leren hoe ze dienstbaar aan het leven kunnen zijn?

Om te voorkomen dat dit nog ingewikkelder wordt; het gaat hierom: Alfa en Omega moeten elkaars polariteit zijn om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te kunnen manifesteren. Dit geldt voor alle niveaus, van het algemene niveau van een samenleving tot je individuele psyche en je relatie met je echtgenoot en kinderen. Alpha en Omega, niet alleen verticaal maar ook horizontaal. Dit is het idee, het algemene idee. Denk na over hoe je dit kunt toepassen op alle aspecten van het leven en realiseer je dat je het vermogen hebt om contact te maken met je hogere zelf. De bewustere mensen hebben genoeg eenheid bereikt om specifieke antwoorden van binnenuit te kunnen krijgen wanneer je de kennis en expertise hebt. Erken dat je die kennis bezit, je hebt de kelk waar het hogere bewustzijn doorheen kan stromen, maar je moet je erop concentreren om de open deur voor de stroom van hoger bewustzijn te zijn in plaats van te denken dat de stroom van bewustzijn alleen door iemand anders kan stromen die een speciale status heeft die jij niet hebt.

Wanneer er op je werkplek een discussie is over een specifiek probleem, dan kun jij de open deur zijn voor een idee dat voortkomt uit een hoger bewustzijn. Dit zal niet alleen een nieuwe oplossing brengen, maar ook een geheel nieuwe manier van kijken naar dit terrein, een totaal andere benadering die bovenzinnelijk is en duidelijk voortkomt uit het immateriële bewustzijn dat naar de materie stroomt.

Materialisatie: materie-realisatie. Materie die zichzelf realiseert als gewaarzijn. Materie zal zichzelf nooit realiseren als gewaarzijn omdat materie zich niet bewust is van zichzelf. Omdat je geïncarneerd bent, kun jij de materie zijn die zich realiseert als gewaarzijn en de brug vormt tussen materie en gewaarzijn, zodat de matrices van hoger gewaarzijn in de materie kunnen worden gerealiseerd. Dit is de alchemistische sleutel tot het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. Dit is ware alchemie, niet omdat je op zoek bent naar een geheime formule of een geheim ingrediënt dat mechanisch tot een bepaald resultaat zal leiden. Je probeert de open deur te zijn voor het hogere bewustzijn om verandering in de materie teweeg te brengen. Het is niet zo dat je een magische formule vindt waarmee je water in wijn of lood in goud verandert; je staat het hogere bewustzijn toe om dat te doen. Je begrijpt en accepteert dan dat je een hoger bewustzijn niet kunt dwingen om hetzelfde resultaat mechanisch steeds weer opnieuw te produceren, want de Geest waait waarheen hij wil.