In het kort wat ideeën over democratie

 

Waarom bouwen democratieën legers op?
Hoe komt het dat er democratische naties zijn die doorgaan met het opbouwen van hun legers, zoals de Verenigde Staten, die steeds geavanceerdere wapens blijven produceren ook al is er echt geen vijand waarvoor ze die wapens nodig hebben? Ze zijn niet nodig voor de landsverdediging en de grondwet zegt specifiek dat de federale regering moet zorgen voor de verdediging van het land. Er staat niet dat de federale regering de verplichting heeft om een gewapende macht te creëren die overal ter wereld op elk moment kan toeslaan en regeringen kan omverwerpen of hier of daar een oorlog kan beginnen of ergens waar iemand dat maar wil. De nationale defensie heeft geen nucleair aangedreven vliegdekschepen nodig die overal ter wereld een aanvalsmacht kunnen sturen.

Wat projecteert een natie op de kosmische spiegel zolang ze in deze bewustzijnsstaat verkeert? Wat de kosmische spiegel zal reflecteren, is niet per se dat een vijand die de Verenigde Staten kan bedreigen, maar wel de schijn ophouden dat die vijand er is, en daardoor het voortzetten van die volkomen onnodige wapenwedloop rechtvaardigt.

Stel je voor dat niet alleen het geld dat in wapens wordt gestoken, maar ook het onderzoek naar meer wapens, zou kunnen worden vrijgemaakt. Stel je voor dat de gedachten van de wetenschappers die zich nu concentreren op wapenonderzoek, zouden kunnen worden benut om andere dingen te doen, zoals alternatieve vormen van energie, het uitroeien van ziekten, het uitbannen van armoede en honger. Om dit te laten gebeuren, moet jij je eens afvragen: “Waarom is dit niet al gebeurd?”

Een vijand voor de wapenwedloop in het leven roepen
Het enige antwoord is dat de leden van de elite niet willen dat het gebeurt. Ze willen hun macht en hun privileges behouden. Ze willen in de eerste plaats het gevoel houden dat ze bijzonder zijn, dat ze tot een elite behoren die meer heeft dan het volk. Ze willen geen gelijkheid; ze willen geen gelijke kansen; ze willen bevoorrechte posities die niemand kan aanvechten.

Dit hebben ze altijd al gewild. Ze hielden van de feodale samenlevingen van Europa, omdat ze in een bepaalde stand werden geboren en er een leven lang in bleven. Ze hebben geprobeerd om opnieuw die soort samenleving te creëren onder het mom van democratie en een zogenaamde vrijemarkteconomie. Natuurlijk heeft bijna geen enkel land de afgelopen eeuw de vrije economie gehad omdat het kapitalisme zijn tentakels heeft weten uit te spreiden naar alle naties die niet onder het communisme vielen.

Die spreidde zelfs zijn tentakels uit tot in het communisme, want wie heeft Lenin en de bolsjewistische revolutie gefinancierd? Wie bleef de Sovjet-Unie kredieten verstrekken zodat ze de wapens konden blijven maken die de voortdurende wapenwedloop tussen oost en west noodzakelijk maakten? Als je geen echte vijand hebt, moet je er een creëren. Dan krijg je een dualistische strijd tussen de twee kanten die het kenmerk zijn van het dualistische bewustzijn.

Hoeveel mensen op aarde kunnen zulke vragen stellen? Als je ziet dat tienduizenden mensen een hogere mate van bewustzijn bereiken, dan zullen ze deze vragen gaan stellen. Sommigen zijn al daarmee begonnen.

De behoefte aan transparantie bij de overheid
Kijk eens naar de Verenigde Staten en hoe ze één persoon hebben vervolgd die het aandurfde om vertrouwelijke bestanden naar Wikileaks te lekken. Je zou kunnen zeggen dat hij onpatriottisch was en de natie in gevaar bracht, maar een natie komt pas echt in gevaar wanneer een regering niet transparant is. Wie wil geen transparantie: de machtselite. Wat hebben ze gedaan? Ze zijn niet dom. Toen ze de opkomst van de Verenigde Staten zagen als democratische natie die had geprobeerd het elitarisme uit te roeien, maakten ze zich grote zorgen. Ze maakten zich nog meer zorgen toen ze zagen dat andere naties het voorbeeld van de Verenigde Staten volgden en democratieën vormden.

Wat is de essentie van een democratie? Dat elke persoon in die samenleving één stem heeft en dat alle stemmen hetzelfde tellen. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat elke persoon zijn of haar stem moet uitbrengen op basis van wat ze weten. Ze kunnen niet stemmen op iets wat ze niet weten. Wat betekent dit? Het betekent dat een democratie alleen optimaal kan functioneren als er volledige transparantie is in de overheid, in het bedrijfsleven en in alle aspecten van de samenleving.

Denk je dat de machtselite deze ontwikkeling leuk vond? Ze zagen – al decennia eerder – wat er ging komen en dat democratieën steeds transparanter zouden moeten worden en daardoor kon de machtselite zich steeds minder achter iets verschuilen. Denk je echt dat het hun vermogen te boven ging om te zeggen: “We moeten dit stoppen en hoe kunnen we dat doen? Ah, we zullen een vijand van de democratie creëren, namelijk de Sovjet-Unie.”

De Sovjet-Unie zou vijandig zijn en spionnen naar het westen sturen en er zelf geheimzinnig over doen en proberen te voorkomen dat mensen in het westen te weten komen wat daar aan de hand is. Door de oprichting van dit ene staatsapparaat, had je plotseling een rechtvaardiging waardoor democratische leiders konden zeggen: “Maar we kunnen niet transparant zijn, want dan kent de Sovjet-Unie al onze geheimen en kunnen ze ons vernietigen. We moeten bepaalde dingen geheimhouden voor de Sovjet-Unie.” Het probleem was natuurlijk echt dat de machtselite dingen geheim wilde houden voor de mensen in democratische landen.

Vrijheid van wil en democratie
Veel van de volwassener democratieën staan voor een speciaal soort inwijding. Ze zijn lang in een fase geweest waarin ze probeerden specifieke omstandigheden op de wereld te manifesteren omdat ze dachten dat dit belangrijk was, dat dit een doel op zich was of dat dit mensen gelukkig zou maken. Nu realiseren ze zich echter dat het mensen niet echt gelukkig maakt als ze specifieke materiële omstandigheden hebben, dus wat doen we nu? De verandering is nu gericht op de psyche, de oplossing van psychologische problemen. Het doel is niet dat een democratie zorgt dat er specifieke omstandigheden komen, maar de mensen te helpen om hun psychologische problemen op te lossen en in bewustzijn te groeien. In zekere zin is het de bedoeling dat de wil van mensen wordt bevrijd en daarom moet een samenleving zichzelf bevrijden van alle bagage die ze met zich meedraagt uit het verleden, door tradities, door subtiele overtuigingen over wat wel of niet kan.

Iemand die honderd jaar geleden leefde, zou niet kunnen accepteren of geloven dat je het leven dat jullie tegenwoordig hebben, zou kunnen krijgen. Dus als je de visie van je grootvaders met je meedraagt, dan zullen ze de vooruitgang die jullie kunnen boeken, inperken. Je moet als democratie bereid zijn om jezelf te bevrijden van die bagage, die beperkingen van wat er wel of niet kan gebeuren, want zolang je denkt dat iets niet kan gebeuren, kan het ook niet gebeuren. Het is het oude liedje: “Of je nu gelooft dat je het kunt of gelooft dat je het niet kunt, je hebt gelijk”, omdat je alleen iets kunt medescheppen wat je kunt zien en wat je kunt kiezen, wat je hebt gekozen.