In het kort wat ideeën over corporaties

 

De multinationals te slim af zijn
Het potentieel bestaat dat er een verschuiving komt in de manier waarop je naar de economie kijkt en de belangrijkste spelers in de economie, om te beginnen de grote multinationale ondernemingen die nu een ijzeren greep hebben op de economie van de Verenigde Staten. In de staat Californië bijvoorbeeld zorgde de goudkoorts ervoor dat de meeste immigranten naar deze staat toekwamen. Wat was de drijfveer daarachter? Er is altijd een hoger en een lager potentieel. Het laagste potentieel was de droom om gemakkelijk aan geld te komen: gewoon het bos in kunnen lopen en goudklompjes oprapen, zodat je de rest van je leven kon leven zonder te hoeven werken. Daarnaast het grotere potentieel dat iedereen gelijke kansen kreeg. Of je nu rijk of arm was, geschoold of niet, je had de kans om goud te vinden. Het kwam min of meer overeen met een speelveld waarop niemand in het bijzonder beter was dan anderen, althans in het begin.

Dit is de hogere droom waarop Californië is gebouwd, de droom dat iedereen het potentieel heeft om er als het ware iets van te maken, om iets te creëren: een bedrijf, een nieuw idee, een nieuwe innovatie die de oude economische orde achterhaalde. Zie je niet dat het geen toeval is dat de grote groei van de computerindustrie hier in deze staat heeft plaatsgevonden? Zie je niet dat dit een totaal ander niveau van economische activiteiten is die de oude gevestigde bedrijven aanvankelijk niet helemaal konden doorgronden – omdat die zo verschilden van hun paradigma, hun bedrijfsmodel, dat ze de waarde er niet van inzagen.

Heb je het opnieuw niet begrepen dat de hele dot-comcyclus die ook in deze staat centraal stond, weer een totaal andere manier was om naar rijkdom te kijken, een totaal andere manier om de economie te benaderen. De machtselite is er natuurlijk snel en probeert de macht te krijgen, maar deze staat heeft juist het potentieel om dit uit te dagen door innovaties te belonen in plaats van macht.

Onlangs hebben de wetgevers in deze staat het potentieel gezien van het onderzoek naar alternatieve energie en hebben ze bepaalde maatregelen genomen om dat onderzoek te stimuleren. Ze zien dat dit een zegen zou zijn voor de staat die mogelijk een geheel nieuwe industrie zou kunnen ontwikkelen, een totaal nieuwe groeisector. In een nieuwe sector ontstaan veel kleine bedrijfjes omdat ze een innovatief idee hebben. Na een tijdje stappen de grote bedrijven en banken erin, nemen het over en beginnen ze te consolideren.

Door continu te blijven innoveren kun je de macht gewoon voor blijven. Echte innovatie is een uitdrukkingsvorm van hoger bewustzijn en laat zich niet in een hokje stoppen, laat zich niet beheersen. Als je blijft innoveren, kun je sneller zijn dan degenen die innovatie willen stoppen om hun greep op de markt of de economie te behouden.

Zie je dit niet terug bij het bedrijf Microsoft dat vanaf het allereerste begin meer bezig was met het vernietigen van de concurrentie dan nieuwe innovaties toestaan? Innovatie is de sleutel tot het doorbreken van de oude patronen, de oude mal, die de economie en alle aspecten van het leven in een samenleving stagneert, zodat je innovatie stopt, je groei stopt.

Opnieuw nadenken over bedrijven
In de feodale samenlevingen van Europa had de machtselite van die tijd – de koning, de adellijke klasse en de kerken – de innovatie de kop ingedrukt door zowel de gedachten van de mensen als hun situatie op de wereld te beheersen. Niemand durfde met nieuwe ideeën te komen, omdat ze waarschijnlijk een of andere katholieke doctrine zouden tegenspreken en naar de hel gezonden worden. Niemand had de tijd, de energie of de middelen om een nieuw idee werkelijkheid te laten worden, want ze moesten zwoegen om in hun levensonderhoud te voorzien en hun fysieke lichaam te onderhouden.

Dit is totaal het tegenovergestelde van een vrije samenleving. Hoger bewustzijn heeft het potentieel om zoveel nieuwe innovaties op alle terreinen naar buiten te brengen dat de oude gevestigde machtselite niet in staat zal zijn om die te beheersen of tegen te houden. Het is niet alleen een kwestie van innoveren om nieuwe producten en nieuwe technologie te bedenken. Het is ook een kwestie van innoveren door nieuwe concepten, nieuwe ideeën, nieuwe manieren om naar de oude perspectieven te kijken, nieuwe manieren om naar zaken te kijken, naar buiten te brengen.

In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn moet over alles opnieuw worden nagedacht. We moeten het basiselement van de Amerikaanse economie heroverwegen, namelijk het bedrijf dat groter is geworden dan een mens kan controleren. Het wordt dan een beest op zich dat geen respect heeft voor de waarde van het menselijk leven, geen respect heeft voor het algemene doel van de natie, geen respect heeft voor mensenrechten. Het zal gedachteloos alle mensenrechten terzijde schuiven om meer winst te boeken voor de aandeelhouders, die geen deel uitmaken van de productie van de goederen die door het bedrijf worden geproduceerd.

Opnieuw nadenken over de aandelenmarkt
Er is grote behoefte om opnieuw na te denken over wie de bedrijven bezit, om opnieuw na te denken over de aandelenmarkt. Is het juist om een aandelenmarkt te hebben waarop mensen iets kopen op grond van speculaties in plaats van de werkelijke waarde van het bedrijf waarvan ze de aandelen kopen? Is dit niet een volledige ontkoppeling die opnieuw oneerlijk voordeel oplevert voor degenen die geld hebben en het onmogelijk maakt voor degenen die nooit zijn opgeklommen.

In de afgelopen tien jaar of langer is er een verandering opgetreden omdat veel meer mensen via pensioenfondsen op de aandelenmarkt zijn gaan beleggen. Ook al zijn er meer mensen in de middenklasse die rijker worden, de kloof tussen rijk en arm in dit land is in die periode meer toegenomen dan ooit tevoren.

Er is nog steeds een grotere kloof tussen rijk en arm, en er bestaat nog steeds een onderklasse die vanwege het huidige systeem nooit de kans zal krijgen om deel uit te maken van de economische groei. Er is grote behoefte om opnieuw na te denken over de hele structuur, het fundament, onder de economie.

Dit gaat natuurlijk niet over socialisme of communisme. Het gaat om een totaal nieuwe economie waar noch staatscontrole noch bedrijfscontrole is. Innovatie is de drijvende kracht, de innovatie die ontstaat door een hoger bewustzijn. De rol van een hoger bewustzijn is het doorbreken van de oude patronen die mensen in de val houden en voorkomen dat ze verder gaan met de Rivier van Leven, wat de continuering van hoger bewustzijn is.