In het kort wat ideeën over grondstoffen

 

Geen schaarste aan middelen in het tijdperk van hoger bewustzijn
Om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te brengen moet je alles heroverwegen wat deel uitmaakt van het leven in de oude tijd. Hoger bewustzijn staat op het punt een licht op deze planeet te laten schijnen waardoor er geen schaduwen meer zullen zijn. Niemand en niets kan zich verbergen, er zullen geen illusies en leugens zijn die zich mogelijkerwijs kunnen verbergen voor het licht – het licht van hoger bewustzijn – dat op deze planeet zal schijnen door de mensen die bereid zijn om opnieuw over alles na te denken in hun eigen leven en zodoende de katalysator te worden voor een ontwaken in het massabewustzijn.

Een van de dingen waar opnieuw over nagedacht moet worden, is het hele concept van schaarste aan grondstoffen. Vanaf het allereerste begin zijn jullie geprogrammeerd om te geloven dat de planeet aarde slechts beperkte grondstoffen heeft en daarom slechts een beperkt aantal mensen kan onderhouden. Dit is voor honderd procent een leugen. Dat klopt totaal niet. Deze planeet heeft geen schaarste aan materiële grondstoffen. Er is een gebrek aan liefde in het hart en dat heeft sommige mensen in staat gesteld om een elite te vormen die de haves zijn, in tegenstelling tot degenen die de have-nots zijn.

Dit wilden ze graag op deze planeet vanaf het moment dat ze hier mochten incarneren; een planeet waarop ze een elite konden vormen die privileges kreeg; die meer overvloed, privileges en macht had dan de meerderheid van de bevolking zodat ze het gevoel kunnen krijgen dat ze speciaal zijn. Het egoïsme – en het egocentrisme dat de liefde in het hart doodt – dat rechtstreeks verantwoordelijk is voor iets wat een gebrek aan fysieke middelen lijkt te zijn. Er is een gezegde in sommige oude landen dat als er ruimte is in het hart, er ook ruimte is in het huis. Welnu, als er ruimte is in het hart, dan is er ook ruimte op de planeet.

Schaarste is niet onvermijdelijk
Als het bewustzijn veranderde en we zagen dat een hoger bewustzijn zich verspreidde, dan zie je dat de schaarste aan middelen die vandaag onvermijdelijk en onoverkomelijk lijkt, ineens gewoon zal verdampen zoals de dauw in de ochtendzon. Er is geen schaarste aan grondstoffen, alleen de illusie dat er schaarste is, die door de elite aan de mensen wordt opgedrongen. Ze moeten schaarste hebben, zodat zij zelf meer kunnen hebben dan anderen.

Je kunt geen elite hebben die meer heeft dan de bevolking als er meer dan genoeg grondstoffen zijn. Je moet kunstmatig een situatie scheppen waardoor de mensen verhinderd wordt om een rechtvaardige beloning voor hun werk te ontvangen. De elite is erin geslaagd om de vruchten van de arbeid van het volk te stelen, door die in hun eigen handen te concentreren in plaats van de handen te laten van degenen die het werk hebben gedaan; de mensen die de zaden in de grond stoppen en daarom recht hebben op de oogst. Dit bewustzijnsstaat moet worden uitgedaagd voordat het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zich kan openbaren. In een gouden eeuw bestaat geen schaarste aan middelen zijn, noch zal het grootste deel van de bevolking op deze planeet onder de zogenaamde armoedegrens leven, iets wat een volkomen kunstmatige constructie is. In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn zal iedereen op aarde, materieel en psychologisch, een welvarend leven leiden. Dat zal een heel andere afweging zijn dan wat zij nu beschouwen als de grens tussen armoede en niet-armoede.

De realiteit die tot de mensen moet doordringen, is dat schaarste een totale illusie is; welvaart is de realiteit – het echte potentieel voor planeet aarde. Zei Christus niet: “Vrees niet kleine kudde, want de Vader heeft het welbehagen om u het koninkrijk te geven.” Dat is echt zo. De mensen kunnen het koninkrijk alleen niet krijgen als ze dat koninkrijk verwerpen. Ze zullen het koninkrijk alleen afwijzen als ze de leugen zijn gaan geloven – van de elite – dat er voor hen geen plaats is in de herberg, er is geen plaats in het koninkrijk, om aan dezelfde tafel te zitten als de elite.

De Bijbel zegt duidelijk: “God kent geen aanzien des persoons.” Wanneer je terugkijkt op de geschiedenis, zie je dat het hele idee van elitarisme geen voeling heeft met de realiteit van hoger bewustzijn. Hoger bewustzijn zit in alles en iedereen. Iedereen op deze planeet is oneindig veel waard in de ogen van hoger bewustzijn. Hoger bewustzijn wil dat iedereen een welvarend leven leidt. Dit betekent niet dat sommigen bereid zullen zijn om harder te werken en daarom een beetje meer hebben dan anderen. Het betekent echter niet dat je een samenleving kunt krijgen waarin een paar mensen onnodig welvarend zijn terwijl veel mensen in bittere armoede leven. Dit is een van de dingen die moet veranderen.

Hoe je de grondstoffen vergroot
Je zult nauwelijks kunnen geloven wat deze planeet kan voortbrengen met betrekking tot grondstoffen wanneer de trilling wordt verhoogd; wanneer er een stroom in de vorm van een acht is van hoger bewustzijn dat naar jou beneden loopt. Niet alleen de planeet zelf levert grondstoffen, maar als we de planeet sneller op een hoger niveau brengen door energie vrij te maken, komen er meer grondstoffen beschikbaar. Materie is immers energie. Hoe meer energie vanuit een hoger bewustzijn in het energiesysteem van de aarde wordt vrijgegeven, hoe meer materiële grondstoffen er zullen zijn voor praktische toepassing.

Wanneer je begint te beseffen dat je veel meer kunt bereiken met een hoger bewustzijn, dan kun je opeens rust in jezelf vinden. Als individu begin je te beseffen dat je niet volledig afhankelijk bent van materiële, fysieke hulpbronnen, dat je groei nooit kan worden gestopt door de omstandigheden op aarde. Het is ook mogelijk dat een natie begint te beseffen dat ze niet zo afhankelijk is van de medewerking van andere naties. Je hoeft als natie niet het gevoel te hebben dat je absoluut iets van andere naties nodig hebt, en je bedreigd te voelen als ze je niet geven wat je denkt nodig te hebben.

Je realiseert je dat je als natie een inherente creativiteit hebt en daardoor naar buiten kunt brengen wat je nodig hebt, en dan voel jij je niet langer bedreigd door anderen. Je hoeft niet meer met geweld iets van anderen af te pakken. Waarom zou je de moeite doen om iets met geweld te pakken als je het veel gemakkelijker van binnenuit kunt krijgen, om iets vanuit een hoger bewustzijn te krijgen? Wanneer een natie zich hiervan bewust begint te worden en zich niet zo bedreigd voelt, kan die natie echt in vrede leven met haar buren. Die innerlijke vrede zorgt ervoor dat het land zich niet bedreigd voelt, totaal niet bedreigd, door wat dan ook op aarde.

Schaarste en immigratie
Alles moet worden uitgedaagd, maar er zijn bepaalde dingen die eerst moeten worden uitgedaagd; een daarvan is natuurlijk het bewustzijn van schaarste en gebrek. De staat Californië heeft zo’n overvloed aan grondstoffen dat er absoluut geen reden is waarom een substantieel deel van de bevolking van deze staat in armoede zou moeten leven. Dit heeft veel gevolgen. Nogmaals, een van deze gevolgen is dat je erover moet nadenken dat het bewustzijn van de elite een zeer subtiele verdeeldheid in de bevolking tussen de haves en de have-nots heeft gevormd. Eén voorbeeld hiervan, is het hoger bewustzijn dat er miljoenen mensen in deze staat zijn die leven als illegale immigranten, illegale vreemdelingen, waardoor ze niet de rechten hebben die door de grondwet worden gegarandeerd? Ze hebben geen stemrecht, ze hebben geen gezondheidszorg of andere uitkeringen.

De waarheid is dat het bewustzijn van schaarste, het bewustzijn van de machtselite, aanleiding heeft gegeven tot het zeer subtiele geloof dat er maar een bepaald aantal mensen in de Verenigde Staten mogen zijn. Wat staat er in het oude gedicht: “Geef me je vermoeide, je arme, je opeengepakte massa mensen die ernaar verlangt om vrij te ademen.” Staat er een getal bij hoeveel van de opeengepakte massa mensen dit land mogen binnenkomen? Nogmaals, de Verenigde Staten heeft voldoende middelen om een veel grotere bevolking dan nu te onderhouden.

Er zijn mensen die geloven dat republikeinen die de republikeinse partij steunen en een anti-immigratieagenda steunen, de mensen met een hoger bewustzijn zijn. Dit is niet de waarheid. De uitdaging voor de staat Californië is dat ze de voorloper wordt om de federale wetten te wijzigen om de mensen die daar zijn – en die niemand serieus van plan is uit het land te verwijderen – dezelfde rechten en privileges te geven als elke andere burger zodat er geen opdeling van de bevolking is in gewone burgers en een onderklasse.

Wat voor zin heeft het dat het rijkste land ter wereld een klasse paria’s heeft die niet dezelfde rechten hebben als de rest van de bevolking? Dit is natuurlijk een achterhaald idee zoals iedereen die erover nadenkt, in zijn hart wel weet. Dit wil niet zeggen dat je de sluizen moet openzetten voor iedereen die daar naartoe wil komen. Als je wat meer vertrouwen hebt in het hogere bewustzijn, dan zal het hogere bewustzijn de instroom van immigranten van over de hele wereld reguleren, zodat alleen het aantal daar aankomt dat daar hoort te zijn.

De angst die sommige mensen hebben, klopt natuurlijk wel enigszins dat er misschien schaarste aan banen en middelen in dit land ontstaat als de Verenigde Staten meer immigratie zouden toestaan. Die realiteit bestaat, maar die is tijdelijk, en dat komt omdat deze natie zo onder de duim zit van de machtselite waardoor er opnieuw de schaarste in het leven wordt geroepen. De huidige economie zou moeilijk grotere aantallen immigranten kunnen onderhouden. Als die immigranten hier toch zouden komen, dan zou dat een impuls geven om de fundamentele economische dynamiek te veranderen. Om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn binnen te halen, moeten er veel meer gelijke economische kansen komen in dit land.