In het kort wat ideeën over het kapitalisme

 

Waarom het kapitalisme faalt
Hoe kun je de open deur zijn voor hoger bewustzijn als je probeert je medemens in slavernij te houden? Hoe kun je de open deur zijn voor vrijheid als je niet bereid bent om die vrijheid aan iedereen te geven? Dat kan natuurlijk niet! Dat is onmogelijk en er zijn dus mensen die beweren dat ze de mensen willen bevrijden – of het nu door een communistisch systeem of een kapitalistisch systeem is – maar ze kunnen de mensen niet bevrijden door een van die beide systemen. In feite is er nog nooit een systeem geweest en zal er nooit een systeem komen dat mensen zal bevrijden.

Want vrijheid kan niet in een systeem worden gedwongen. Vrijheid is vrijheid! Vrijheid is spontaniteit, vrijheid is onvoorspelbaar. En wat is het doel van een systeem? Alles voorspelbaar te maken, zodat iets in het systeem past, zodat het altijd het gewenste resultaat oplevert dat de mensen die de leiding hebben over het systeem, graag willen zien. Ze kunnen wel goede bedoelingen hebben, maar wordt er niet gezegd dat de weg naar de hel geplaveid is met goede bedoelingen, en dat is ook zo.

Waarom het kapitalistische systeem faalt
Het is geen goede bedoeling als je denkt dat je mensen wilt bevrijden maar denkt dat dit alleen kan als je ze dwingt tot een bepaald systeem. Hoger bewustzijn heeft geen plan om van het komende gouden tijdperk een gesloten systeem te maken. Het is niet het doel dat iedereen in een bepaald systeem past, zelfs niet een bepaalde leer.

De stroom van hoger bewustzijn kan niet worden voorspeld door de lineaire, analytische, menselijke geest, het kan niet worden ingepast in enig systeem dat is gecreëerd door de analytische, lineaire, menselijke gedachten. En daardoor zullen de mensen die proberen het allerbeste systeem te bedenken, zich gewoon niet meer kunnen afstemmen op een hoger bewustzijn. En zij zullen achterblijven wanneer steeds meer mensen mee willen gaan op de stroom van een hoger bewustzijn.

Wat zie je bij de financiële crisis van 2008 op de hele wereld? Het is simpelweg dit: het kapitalistische systeem werkt niet meer. Het communistische systeem had natuurlijk evenmin de huidige economische problemen kunnen oplossen. Je kunt er geen systeem op toepassen, want je moet meegaan met de stroom van hoger bewustzijn zonder te weten waar je heen gaat. En dit willen de machtselites op de wereld natuurlijk niet zien gebeuren.

Want wat proberen ze nu al zo lang in de kapitalistische wereld te doen? Ze proberen een verborgen systeem te creëren, waardoor ze de economie in hun macht kunnen krijgen, de aandelenmarkt beheersen, de valuta’s beheersen en die naar eigen goeddunken laten stijgen of dalen, zodat zij de touwtjes in handen houden: wanneer er een opleving komt, wanneer er een neergang komt – en dan kunnen zij profiteren van zowel de opleving als de neergang.

In feite kunnen ze er alleen van profiteren als ze kunstmatige oplevingen en neergangen veroorzaken, want zij – de machtselites – profiteren niet van een gestage groei die inderdaad het hoogste potentieel van de economie is. En daardoor zullen die economieën, de naties die proberen vast te houden aan de oude gewoonten, het inderdaad bijna onmogelijk vinden om hun financiële situatie op te lossen, om de problemen op te lossen. En alleen degenen die bereid zijn verder te denken dan de oude patronen, die bereid zijn om mee te gaan op de stroom, zullen in staat zijn om deze financiële crisis te doorstaan en er uiteindelijk sterker uit te komen.

De economie van hoger bewustzijn
Want natuurlijk, wanneer de systemen omvallen, zal de machtselite het altijd uitschreeuwen. En die zal proberen de mensen te laten geloven dat die systemen te groot zijn om te falen, zodat ze moeten worden ondersteund met het geld van de mensen om een of andere ramp te voorkomen. Het is allemaal een rookgordijn, want wanneer de door de machtselite gecreëerde systemen omvallen, dan heeft het hogere bewustzijn de ruimte om te stromen. En er is geen betere economie dan de economie van hoger bewustzijn. Dat wil zeggen: er is geen betere economie voor de mensen dan de economie van hoger bewustzijn, want het is natuurlijk niet de beste economie voor de elite omdat ze kunnen niet voorspellen waar het heen zal gaan. Ze willen iets voor niets, en dat is een principe dat niet werkt in het leven – ook niet op het pad naar hoger bewustzijn.