In het kort wat ideeën over het menselijk potentieel

 

Het niet-begrepen potentieel van het bewustzijn
Als je gaat kijken naar wat mensen nodig hebben om zich goed te voelen over zichzelf, dan kom je uiteindelijk uit bij de rol van het bewustzijn en het potentieel van het bewustzijn. Wanneer mensen eerlijk gaan kijken naar het potentieel van het bewustzijn, dan kom je vroeg of laat tot het besef dat dit potentieel veel groter is dan iemand ooit eerder heeft begrepen. Je komt dan tot de conclusie dat het mogelijk is om iemands bewustzijn duidelijk naar een hoger niveau te tillen dan het niveau dat de meeste mensen tegenwoordig hebben. Je zult dan zelfs wetenschappelijk ontdekken dat er een systematisch proces is waardoor mensen hun bewustzijn op steeds hogere niveaus kunnen brengen.

Wat je op lange termijn echt een goed gevoel geeft, is dat je werkt aan het actualiseren van jezelf en het manifesteren van een hogere bewustzijnsstaat. Iets wat je echter op korte termijn een goed gevoel geeft, is heel eenvoudig: dat je niet wordt gemanipuleerd door een kracht buiten jou. Er zijn natuurlijk krachten vanbinnen, namelijk je eigen ego. Het eerste niveau van realisatie is dat de samenleving zich begint te realiseren dat als mensen zich goed willen voelen over zichzelf – wat meer is dan een emotioneel gevoel, maar dat ze er ook op mentaal en identiteitsniveau vrede mee hebben dat ze zijn wie ze zijn en met hun leven – dit vereist dat mensen niet worden uitgebuit door krachten van buitenaf. Dit kan ertoe leiden dat we moeten begrijpen dat als we ernstigere vormen van geestesziekte willen verklaren, moeten erkennen dat er bepaalde energie is of wezens zijn die niet materieel zijn die toch de menselijke psyche kunnen beïnvloeden.

In het begin zal het voor wetenschappers moeilijk zijn om dit in woorden uit te leggen, maar geleidelijk aan kunnen ze een universele taal ontwikkelen waardoor ze kunnen uitleggen dat bepaalde krachten die zich niet in het materiële rijk bevinden, de menselijke psyche kunnen beïnvloeden en mensen op verschillende manieren kunnen manipuleren. Dit zal het eerst worden ontdekt als ze kijken naar geestesziekten en ernstiger gevallen van psychische aandoeningen die allemaal worden veroorzaakt omdat iemand openstaat voor dergelijke krachten. Zodra de samenleving dit begint te begrijpen, begint ze te begrijpen dat we, als we psychische aandoeningen willen overwinnen en eigenlijk de epidemie van geestesziekten willen overwinnen, dit moeten gaan bekijken en manieren moeten vinden om mensen te helpen om dit te overwinnen en zichzelf ertegen te beschermen. Dit lijkt misschien een vergezochte ontwikkeling, maar die is eigenlijk heel realistisch, iets wat precies binnen het bereik ligt van wat er in een paar decennia kan gebeuren. Veel mensen, veel psychologen, veel gezondheidswerkers, over de hele wereld zijn dit natuurlijk al gaan begrijpen. Ze moeten worden aangemoedigd om ermee naar buiten te komen en te zeggen dat we een nieuwe aanpak van geestesziekte nodig hebben, omdat onze huidige aanpak mensen niet helpt.

Wat is het doel? Ontdekken wat wel werkt. Uitzoeken wat mensen helpt. Ontdekken waardoor ze zich beter voelen over zichzelf en hun leven. Dit is de allerhoogste verantwoordelijkheid van een democratische samenleving en een democratische regeringsvorm. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de mensen in democratische landen om hun regering ter verantwoording te roepen, want wie zal dat anders doen? Je kunt niet verwachten dat de overheid daar rekenschap van aflegt. Dit is de taak van het volk, of je nu een democratie hebt met een volksvertegenwoordiging of een directe democratie.