In het kort wat ideeën over het geldsysteem

 

Een nieuw bewustzijn over geld
Wat hebben de meeste mensen in het ontwikkelder deel van de wereld geleerd over geld? Je weet dat veel mensen in zo’n armoede leven dat ze niet veel geld te besteden hebben en daarom niet de zorgen over geldoverschotten hebben die jij hebt, geld dat niet nodig is om jou en je gezin alleen maar in leven te houden. Vooral in de laatste generatie zie je in veel landen dat de meerderheid van de bevolking welvaart kent. Ze hebben meer geld gehad dan absoluut noodzakelijk was voor hun fysieke, materiële overleving en levensonderhoud. Dit heeft geleid tot een geheel andere kijk op geld, omdat je ineens kunt kiezen wat je met je geld doet.

Wat hebben veel mensen van deze ervaring geleerd? Ze hebben geleerd dat er mensen zijn die erop uit zijn om hun geld te krijgen en die zullen proberen het geld zo te manipuleren dat ze het kwijtraken door verschillende intriges. Sommige zijn misschien relatief onschuldig, in die zin dat ze je iets laten kopen of een ervaring laten opdoen die je niet echt nodig hebt, die niet erg belangrijk voor je is, maar die je misschien een goedkoop, kortstondig gevoel van amusement geven. Veel mensen hebben ook geleerd dat er ernstiger vormen van oplichting zijn en regelingen die zich erop richten om geld van je af te pakken, en daarin gaan ze zover dat ze zelfs meer dan jouw overschot pakken, maar alles afpakken wat je hebt. Dit kan van alles zijn; van verschillende oplichterstrucs tot grotere oplichterstrucs; door de economie te manipuleren, door markten en verschillende pensioenfondsen en -regelingen te manipuleren die er zouden moeten zijn voor jouw pensioen, maar die er plotseling niet meer zijn vanwege manipulaties.

Wat hebben mensen hiervan geleerd? Ze hebben geleerd dat ze zich ervan bewust moeten zijn wat ze met hun geld doen. Voordat ze hun geld aan iemand geven, moeten ze erover nadenken wat die mensen ermee gaan doen. Zal het er nog steeds voor jou zijn? Gaat het zich echt tienduizend keer vermenigvuldigen zoals ze je hebben beloofd? Of is het gewoon te mooi om waar te zijn? De meeste mensen zijn zich er steeds meer van bewust dat zij, voordat ze geld uitgeven, een zorgvuldige, afweging moet maken van de gevolgen, want als je het geld eenmaal hebt uitgegeven of het van je bankrekening afgeschreven is, heb je geen garantie dat het terug kunt krijgen. Dit is praktische wijsheid.

Het geldsysteem in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn
In de niet zo verre toekomst zal er een doorbraak komen in het bewustzijn over de machtselite en hoe de machtselite de economie en het geldsysteem heeft gemanipuleerd. Dit zal veel naties ertoe brengen om een werkelijk revolutionaire verandering in bewustzijn door te voeren omdat ze beseffen dat het in feite een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een democratische regering is om ervoor te zorgen dat de economie van hun land en zelfs de economie van de wereld niet mag worden gedomineerd door een kleine machtselite, en in handen is van een kleine machtselite, die de belangen van de mensen niet op het oog heeft. De mensen kunnen hen niets schelen en ze beschouwen ze alleen als slaven die het voor hen kunnen laten werken en zij de vruchten kunnen plukken van de arbeid van de mensen.

Dit is natuurlijk geen democratie, dit is geen vrijheid en het is de verantwoordelijkheid van een democratische regering om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. Men wordt zich ervan bewust dat we opnieuw moeten nadenken over hoe het geldsysteem werkt; we moeten uit de op schulden gebaseerde economie komen. We mogen niet toestaan dat een kleine machtselite geld drukt en de winst plukt door het uit te lenen met rente. Dit moet de staat op zich nemen en de staat moet de controle hebben over het geldsysteem, zodat alleen de staat profiteert en de mensen er daardoor ook van profiteren. Als de staat geld verdient aan geld, hoeven mensen niet zoveel belasting te betalen.

Het moet duidelijk zijn dat het enige instituut in de samenleving dat het recht heeft om geld te verdienen met geld, de staat is. De staat kan natuurlijk niet ingaan op de vele vormen van intriges die de kapitalisten hebben bedacht om de economie te manipuleren, omdat de staat er geen belang bij heeft om de economie te manipuleren. Die heeft alleen maar belang bij het vormen van een geldsysteem dat de grootste hoeveelheid creativiteit mogelijk maakt, het verplaatsen van het geld, het grootste vermogen om nieuwe bedrijven te financieren. Dit zal de groei van de economie bevorderen, en hoe meer de economie groeit, hoe meer dit in het belang is van alle mensen en natuurlijk ook de staat. Dit zijn heel erg drastische verschuivingen vergeleken met wat jullie nu hebben, maar niet zo onrealistisch dat het nog ver weg is. Het kan zover komen dat men zich zo bewust is van het bestaan van machtselites dat die zeer snel door de democratische naties uit hun functie worden gezet.

Er zal, óf een groter besef komen van hoe de machtselites werken en hoe antidemocratisch dat is, óf het besef zal komen dat onze economieën, onze op schulden gebaseerde economieën, zullen instorten als we het geldsysteem niet hervormen. De schuld heeft dusdanige proporties bereikt dat geen enkel land die kan terugbetalen en het is in feite op geen enkele manier democratisch en op geen enkele manier in overeenstemming met de democratische idealen dat de bevolking van een heel land financieel tot slaaf wordt gemaakt, zodat de meerderheid in de volgende vele decennia de rente moet terugbetalen aan een kleine machtselite met hun inkomsten. Hoe kan dit democratisch zijn? Hoe kan dit vrijheid zijn? Hoe kan dit worden toegelaten in een democratische natie, in een democratische wereld?

Dit heeft te maken met uitbuiting omdat men, naarmate de mensen beginnen te beseffen dat de economie wordt uitgebuit door een kleine elite, zal inzien dat we dit niet kunnen laten gebeuren en daarom een nieuw geldsysteem zullen opzetten. Dan kan het nieuwe geldsysteem op verschillende manieren worden geïmplementeerd, maar het belangrijkste wanneer je de rijkdom niet concentreert of laat concentreren in de handen van een klein percentage van de bevolking maar over de hele bevolking verspreidt, is dat de bestedingen, consumentenbestedingen zoals dat vaak wordt genoemd, dan zullen toenemen. Dit betekent dat er behoefte zal zijn om allemaal goederen te produceren die mensen willen kopen en dit zal een enorme groei in de economie creëren.

Het is gewoon een feit dat als 2% van de bevolking van de Verenigde Staten 90% van de rijkdom beheert, die 2% het geld heeft om alle luxe jachten te kopen die ze willen, maar hoeveel luxe jachten kun je eigenlijk gebruiken? Als je in plaats daarvan een deel van dat geld aan de bevolking zou geven, dan zouden veel meer mensen misschien geen luxe jacht willen kopen, maar wel een mooie boot. Ineens zou er een veel grotere vraag naar boten zijn dan nu naar luxe jachten, en dat zou een enorme groei van de economie teweegbrengen.

Dit is slechts een heel eenvoudig voorbeeld, maar er zullen zoveel andere veranderingen plaatsvinden als je het geld vrijmaakt zodat het niet vast komt te zitten in investeringsprogramma’s die eigenlijk alleen maar tot doel hebben om steeds grotere getallen te worden op de bankrekening van bepaalde mensen, zodat zij zich steeds rijker kunnen voelen. Ze zijn al lang het punt voorbij waarop ze het geld daadwerkelijk kunnen uitgeven, maar ze hebben die onverzadigbare behoefte omdat ze zijn meegezogen door de manipulatoren die hen in hun macht hebben. Ze hebben een onverzadigbare behoefte om steeds meer geld te vergaren. Wanneer dit niet meer mag, zit het geld nu niet meer vast, het wordt vloeibaar gemaakt. Daarom zal het vrijkomen om te worden geïnvesteerd in nieuwe bedrijven, in nieuwe ondernemingen, en ineens zal er weer een enorme groei in de economie komen.