8.04 Het Decreet van Eenzijn

 

1. Surya, jij die volmaakt in evenwicht bent,
die jouw licht als een stralende zon laat schijnen
vanuit de Godster die de aarde met zo’n onstuitbare
kracht bezielt dat dit voor haar wedergeboorte zorgt.

O Alpha-Omega in de Grote Centrale Zon,
bevrijdt nu de Oneindige Kracht van het Eenzijn
om de sluier van de leugens van de dualiteit te vernietigen
en alle mensen van de banden daarmee los te snijden.

Geliefde Surya, jouw in evenwicht brengende kracht
overspoelt de aarde als een stralende bui;
omdat we zien dat Vader en Moeder één zijn,
zullen wij ons tot in het oneindige gelukzalig voelen.

2. Het vrouwelijke herleeft in vrouw en man;
de matrix onthullend van Gods volmaakte plan;
alle gesneden en oude beelden verterend;
de religie verheffend boven de aardse norm.

O Alpha-Omega in de Grote Centrale Zon,
bevrijdt nu de Oneindige Kracht van het Eenzijn
om de sluier van de leugens van de dualiteit te vernietigen
en alle mensen van de banden daarmee los te snijden.

Geliefde Surya, jouw in evenwicht brengende kracht
overspoelt de aarde als een stralende bui;
omdat we zien dat Vader en Moeder één zijn,
zullen wij ons tot in het oneindige gelukzalig voelen.

3. De Gouden Eeuw van Saint Germain wordt eindelijk werkelijkheid,
de leugens van de dualiteit zijn iets uit het verleden,
de Goddelijke Moeder wordt in iedereen verheven
die zich naar binnen keert en naar de oproep luistert.

O Alpha-Omega in de Grote Centrale Zon,
bevrijdt nu de Oneindige Kracht van het Eenzijn
om de sluier van de leugens van de dualiteit te vernietigen
en alle mensen van de banden daarmee los te snijden.

Geliefde Surya, jouw in evenwicht brengende kracht
overspoelt de aarde als een stralende bui;
omdat we zien dat Vader en Moeder één zijn,
zullen wij ons tot in het oneindige gelukzalig voelen.

4. Maraytaii is de naam van de Goddelijke Moeder
die al haar kinderen oproept hun licht te laten schijnen,
We scharen ons nu bij Jezus en nemen het beste standpunt in
door te bevestigen dat het koninkrijk van God nabij is.

O Alpha-Omega in de Grote Centrale Zon,
bevrijdt nu de Oneindige Kracht van het Eenzijn
om de sluier van de leugens van de dualiteit te vernietigen
en alle mensen van de banden daarmee los te snijden.

Geliefde Surya, jouw in evenwicht brengende kracht
overspoelt de aarde als een stralende bui;
omdat we zien dat Vader en Moeder één zijn,
zullen wij ons tot in het oneindige gelukzalig voelen.

5. Moeder Maria toont met haar vrouwelijke straal
alle mensen de weg naar het koninkrijk in hun innerlijk.
Want wanneer we God in iedere vorm zien,
weten we dat overvloed de ware norm is.

O Alpha-Omega in de Grote Centrale Zon,
bevrijdt nu de Oneindige Kracht van het Eenzijn
om de sluier van de leugens van de dualiteit te vernietigen
en alle mensen van de banden daarmee los te snijden.

Geliefde Surya, jouw in evenwicht brengende kracht
overspoelt de aarde als een stralende bui;
omdat we zien dat Vader en Moeder één zijn,
zullen wij ons tot in het oneindige gelukzalig voelen.

6. Vervolgens worden we door de geweldige Master More
over de uitgestrekte zee naar een verwelkomende kust geleid
waar alle dualistische stemmen staken,
omdat wij net als Heer Boeddha in ons centrum van vrede rusten.

O Alpha-Omega in de Grote Centrale Zon,
bevrijdt nu de Oneindige Kracht van het Eenzijn
om de sluier van de leugens van de dualiteit te vernietigen
en alle mensen van de banden daarmee los te snijden.

Geliefde Surya, jouw in evenwicht brengende kracht
overspoelt de aarde als een stralende bui;
omdat we zien dat Vader en Moeder één zijn,
zullen wij ons tot in het oneindige gelukzalig voelen.

7. Nu Alpha-Omega hun eenheid onthullen,
weten wij dat gescheidenheid niet echt kan bestaan.
En dan kunnen we de Grote Centrale Zon ingaan
waar de allergrootste overwinning van eendracht wordt behaald.

O Alpha-Omega in de Grote Centrale Zon,
bevrijdt nu de Oneindige Kracht van het Eenzijn
om de sluier van de leugens van de dualiteit te vernietigen
en alle mensen van de banden daarmee los te snijden.

Geliefde Surya, jouw in evenwicht brengende kracht
overspoelt de aarde als een stralende bui;
omdat we zien dat Vader en Moeder één zijn,
zullen wij ons tot in het oneindige gelukzalig voelen.

8. En zo gaan we voort met het verkondigen van het geweldige plan
om de gescheidenheid tussen God en de Mens te overbruggen.
Gehoor gevend aan de oproep om medeschepper te worden,
terwijl we de aarde verheffen om haar de Godoverwinning te geven.

O Alpha-Omega in de Grote Centrale Zon,
bevrijdt nu de Oneindige Kracht van het Eenzijn
om de sluier van de leugens van de dualiteit te vernietigen
en alle mensen van de banden daarmee los te snijden.

Geliefde Surya, jouw in evenwicht brengende kracht
overspoelt de aarde als een stralende bui;
omdat we zien dat Vader en Moeder één zijn,
zullen wij ons tot in het oneindige gelukzalig voelen.

Omdat ik weet dat de vraag het antwoord afdwingt, ben ik bereid mezelf te veranderen en ik ben bereid om veranderingen in mijn wereld te zien. Dus accepteer ik dat mijn oproep zich heeft gemanifesteerd overeenkomstig de zuivere waarneming van mijn IK BEN Aanwezigheid. Amen.