In het kort wat ideeën over het verschil tussen echt en onecht

 

Onderscheid maken met een hoger bewustzijn
De essentie van de boodschap die Jezus kwam brengen, is juist dat je onderscheid maakt tussen wat echt en onecht is, wat een hoger bewustzijn is en wat het dualiteitsbewustzijn is. Wat zal de mensen in staat stellen om hun macht terug te pakken en op te staan tegen de elite, in het besef dat ze geen elite nodig hebben om hen te regeren, over hen te heersen of hen toegang tot de hemel te geven? De mensen hoeven alleen maar het feit te erkennen dat de elite regeert door middel van illusies en leugens die voortkomen uit het dualiteitsbewustzijn. Er is een alternatief voor dat bewustzijn, namelijk dat je het hogere bewustzijn kunt herkennen, waardoor je weet wat uiteindelijk echt is en onecht is.

Nog een subtiele overtuiging, van de subtiele manier van denken, waarmee je ongetwijfeld bent opgevoed, is dat er niets meer is dan wat de mensen de waarheid vinden. Je bent opgevoed om de basale paradigma’s van de gezagsdragers van jouw samenleving niet in twijfel te trekken, of die nu van de kerk, de staat, de media of wat dan ook komen. Al zeventienhonderd jaar is de christelijke kerk, de officiële christelijke kerk, een werktuig geweest van de machtselite om de leringen van Christus te verdraaien. In plaats van de mensen te bevrijden, zijn ze gebruikt om de mensen nog meer te onderdrukken.

Nog een subtiele overtuiging, van de subtiele manier van denken, waarmee je ongetwijfeld bent opgevoed, is dat er niets meer is dan wat de mensen de waarheid vinden. Je bent opgevoed om de basale paradigma’s van de gezagsdragers van jouw samenleving niet in twijfel te trekken, of die nu van de kerk, de staat, de media of wat dan ook komen. Al zeventienhonderd jaar is de christelijke kerk, de officiële christelijke kerk, een werktuig geweest van de machtselite om de leringen van Christus te verdraaien. In plaats van de mensen te bevrijden, zijn ze gebruikt om de mensen nog meer te onderdrukken.

Die situatie moet worden herkend en aangepakt door mensen in deze tijd. Er zijn genoeg mensen geïncarneerd die dit op innerlijk niveau weten, zodat ze wakker kunnen worden en veranderingen eisen, niet alleen op religieus vlak maar ook in de politiek en in alle aspecten van de samenleving. Je moet simpelweg begrijpen: Er is een hogere waarheid die boven de dualistische, zogenaamde, waarheid staat. Ieder mens heeft het potentieel om die waarheid in zijn hart te kennen als hij bereid is op zoek te gaan naar die waarheid op de enige plek waar je die kunt vinden, namelijk het koninkrijk binnenin jezelf. Daardoor vind je de sleutel tot kennis waarmee je het echte van het onechte kunnen scheiden.

De voorlopers, de mensen in de top tien procent, moeten zich bewust worden van deze waarheid. Ze moeten hun onderscheidingsvermogen durven uit te oefenen en dat onderscheidingsvermogen durven uiten door de waarheid te zeggen die zij zien (zelfs als het niet de hoogste waarheid is, zal het nog steeds een hogere waarheid zijn dan de waarheid die de elite verkondigt). Wanneer je die waarheid durft uit te spreken, dan zie je dat er een kettingreactie ontstaat die zich zal verspreiden. Alle fundamenten zijn gelegd; het is gewoon een kwestie van het laatste zetje geven dat voor een doorbraak zorgt.

Het verschil weten tussen iets wat echt is en onecht
Het grootste geschenk dat je de mensheid kunt geven, is dat je het verschil weet tussen iets wat echt en onecht is. Er zijn trouwens veel mensen op de aarde die het verschil niet weten. Dit geldt niet alleen voor degenen die duidelijk gestoord lijken en moeite hebben om vanuit een normaal perspectief te weten te komen wat echt of onecht is. Veel mensen lijken normaal, maar toch hebben ze geen idee van wat echt en wat onecht is.

In zekere zin kun je beter in de war zijn over wat echt en onecht is dan in een toestand verkeren waarin je absoluut zeker weet wat echt is, maar wat jij denkt dat echt is, helemaal niet echt is. Dan heb je niet eens een opening om mee te werken – want deze mensen denken niet dat ze met een crisis te maken hebben. Ze denken niet dat ze moeten veranderen, dat ze iets moeten leren, dat ze hun perspectief moeten veranderen, dat ze genezen moeten worden, dat ze opnieuw moeten nadenken over wat zij geloven dat echt is. Ze zijn onbereikbaar voor een leraar met een hoger bewustzijn, want de valse leraren hebben hen er zo van overtuigd dat ze zeker weten dat iets wat onecht is, echt is. Toch zijn veel mensen bereid om een hoger in bewustzijn te krijgen omdat ze wel opnieuw over alles willen nadenken.

De grootste bedreiging van je vrijheid
Wat is de grootste bedreiging voor jouw vrijheid en de vrijheid van de mensheid; de grootste belemmering om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te brengen? Deze factor is altijd het grootste obstakel is geweest voor de spirituele groei van de mensheid, voor het ontwaken van de mensen.

Het is de zeer subtiele, zeer verraderlijke programmering waaraan jullie allemaal aan zijn blootgesteld vanaf het moment dat je voor het eerst op deze planeet incarneerde, en zeker gedurende je hele leven. Dit is de programmering dat je geacht wordt normaal te zijn, een normaal mens. Wat betekent het om normaal te zijn? Is het geen poging van de manipulatoren en de machtselite om je in een hokje te stoppen? Je concentreert je zo op het naleven van de normen die door jouw samenleving zijn bepaald dat je die normen niet durft aan te vechten – en daarom de status quo die de elite aan de macht houdt, niet durft uit te dagen. Zolang je in het model van een normaal mens past, durf jij je Levensplan niet uit te voeren en durf je al helemaal niet je hogere bewustzijn tot uitdrukking te brengen. Er moet toch een samenleving op deze planeet zijn – althans in de recente geschiedenis – waarin een hoger bewustzijn in actie als normaal werd beschouwd door de machthebbers.

Degenen die op dit moment zijn geïncarneerd om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te helpen manifesteren, hebben zeker als onderdeel in hun Levensplan staan dat ze spreken over de omstandigheden in de samenleving en dat ze de leugens en illusies moeten aanvechten. Je helpt het allermeest als je de allergrootste illusie, de illusie dat het normaal is, uitdaagt. Als je naar het leven van Christus kijkt, dan zie je dat hij ook werd uitgedaagd om normaal te zijn, zelfs door zijn eigen moeder en zijn broers en zussen die naar hem toe kwamen terwijl hij aan het prediken was, omdat hun idee van wat het betekende om normaal te zijn, werd vernietigd.

Het is zo gemakkelijk om naar de mensen te kijken die de normen van jouw specifieke samenleving niet naleven en ze te bestempelen met een mooie medische term, of het nu gaat om bipolair, krankzinnig, schizofreen, depressief, borderline en dergelijke. Er zitten mensen in psychiatrische inrichtingen die eigenlijk meer contact hebben met de werkelijkheid dan de gemiddelde mens. Er zitten natuurlijk ook mensen in psychiatrische inrichtingen die geen voeling hebben met de werkelijkheid en niet weten wat echt en onecht is.

Als jij je levensplan wilt uitvoeren, als jij je hogere bewustzijn wilt manifesteren en wilt doen waarvoor je hier bent gekomen – namelijk om te helpen het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te brengen – dan moet je eens lang en goed in de spiegel kijken en zeggen: “Waardoor ben ik gehecht aan normaal zijn, aan het naleven van de normen die zijn bepaald door mijn samenleving, mijn familie of zelfs door mijn eigen gedachten of mijn ego?” Je moet beoordelen of jij je meer zorgen maakt of je door de samenleving als normaal wordt beschouwd of dat jij je zorgen maakt over het uitvoeren van je Levensplan. Dit gaat niet over het manifesteren van iets wat duidelijk waanzin is, want hoger bewustzijn in actie betekent niet dat je krankzinnig bent in de ware betekenis van het woord. Het betekent wel dat je bereid bent verder te gaan dan de normen, om zelfs dingen te doen die voor ‘normale’ mensen misschien een beetje ‘gek’ lijken, zoals het populaire gezegde luidt.

Dit vraagt je niet om ‘buiten zinnen’ te zijn maar om ‘bij zinnen’ te zijn, in je hart, waardoor je weet wat echt is voor jou en jouw missie. Je staat niet toe dat een kracht van buitenaf ervoor zorgt dat je die missie afbreekt, vooral niet de kracht die zegt dat je normaal moet zijn. Hoger bewustzijn kun je niet in een hokje stoppen. Het is niet eenvoudig om een standaard te bedenken voor hoe hoger bewustzijn zich op deze wereld zou moeten uiten. Nu krijg je zelfs nog een groter inzicht, want wanneer hoger bewustzijn stroomt, probeert het mensen te bevrijden uit hun mentale kaders en zodoende daagt het hun norm voor wat normaal is uit. Je bent wie je denkt dat jij bent. Je projecteert een beeld dat berust op jouw huidige identiteitsgevoel op de kosmische spiegel en de basisenergie manifesteert letterlijk datgene wat overeenkomt met jouw beeld. Wanneer een cruciaal aantal mensen in een samenleving, of op de hele planeet, is gaan geloven in een bepaalde norm voor normaal menselijk gedrag, dan zal het voor hen heel moeilijk worden om zich over die norm heen te zetten. Ze hebben iemand nodig die de norm voor wat normaal is, wil overschrijden, niet op een krankzinnige, gekke manier, maar door over de grenzen, de beperkingen, die door de norm worden opgelegd, heen te stappen.

Het idee van wat een ‘normaal mens’ is, uitdagen
Wat betekent het echt dat je normaal bent? Welnu, het betekent dat je grenzen accepteert voor wie je bent, wat je kunt zijn en hoe je jezelf kunt uitdrukken, zolang je een geaccepteerd lid van de samenleving wilt zijn. De taak van de mensen die een hoger bewustzijn belichamen, is dat ze het gevoel van de mensen over wat normaal is, uitdagen; iets wat je Jezus zag doen met zijn wonderen en zijn woorden. Zelfs in de Bijbel wordt gezegd dat mensen wilden dat hij normaal was, dat hij volgens hun standaard leefde, dat hij niet te veel verder ging, dat hij niet de grenzen verlegde, de grenzen voor wat voor een mens mogelijk werd geacht.

Denk eens na over de ongelooflijke diepte die de uitspraak van Christus heeft: “Bij mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.” Mensen – met hun menselijk bewustzijn, met een maatstaf voor wat normaal is – wanneer je in de bewustzijnsstaat van een mens bent, moet je accepteren dat er grenzen en beperkingen zijn voor wat je kunt bereiken. De machtselite gebruikt dat juist om de status quo te handhaven door mensen de leugen te laten geloven dat je bepaalde problemen niet kunt oplossen, of zelfs dat je bent gaan geloven dat bepaalde omstandigheden natuurlijk zijn, normaal zijn, omdat de natuur nu eenmaal zo is en dat jij daar niets aan kunt veranderen.

In werkelijkheid bestaat er geen norm, geen standaard. Waarom? Omdat het hogere bewustzijn miljarden uitdrukkingsvormen van zichzelf heeft gevormd die stuk voor stuk uniek zijn. Hoe kan er een standaard zijn als iedereen een uniek individu is met een unieke individualiteit en identiteit? Hoe kan er een norm zijn? Hoe kunnen er normen worden gesteld aan individualiteit? Hoe kan er een standaard zijn als je uniek bent?