De verborgen Woede van spirituele Mensen

 

IK BEN de Dhyani Boeddha Akshobya. IK BEN de Geascendeerde Meester Akshobya, maar ik ben natuurlijk meer dan een naam. Het vergif dat ik heb gekozen om de aarde in evenwicht te houden, is woede en haat. Wat is woede? Woorden zijn beperkt als je een gevoel wilt beschrijven omdat gevoelens vaak complex zijn, gevoelens zijn meer dan woorden alleen.

Jezelf in een hoekje zetten
Laten we ons nu richten op twee soorten wezens. De gevallen wezens en avatars. De gevallen wezens voelen grote woede op God, andere gevallen wezens, mensen, avatars, Christuswezens, Boeddhische wezens. Ze zijn eigenlijk woedend op alles behalve zichzelf. In werkelijkheid zijn ze ook woedend op zichzelf, maar dat zien ze niet.
Als je denkt aan wat eerder is gezegd, dan weet je dat onwetendheid een scherm creëert en dat je niet kunt zien wat erachter zit. Wanneer een avatar naar de aarde komt en begint te twijfelen, of een schok krijgt omdat hij zijn oorspronkelijke doel om hier te komen niet kan halen, dan vorm je het oerzelf dat de schok verbergt om opnieuw na te denken over jouw aanpak.
Toen een wezen in de eerste sfeer viel, had het gevallen wezen datzelfde grote zelfgevoel opgebouwd om iets goeds te doen. Toen hij door de geascendeerde meesters werd geconfronteerd met het feit dat het eigenlijk niet goed was maar alleen maar egocentrisch, voelde het gevallen wezen dat ook als een schok en schiep hij een zelf dat die schok sindsdien verbergt. Het gevallen wezen heeft zo kunnen voorkomen dat hij opnieuw moest nadenken over zijn aanpak en kijken: “O, is er iets in mijn houding, mijn benadering, mijn overtuigingen, mijn manier van kijken naar dingen, mijn waarneming, wat niet het hoogste is van wat er mogelijk is? Moet ik mijn waarneming veranderen?”
Je zou kunnen zeggen dat een avatar die naar de aarde komt, een schok krijgt omdat hij beseft dat de reden waarom hij naar de aarde kwam, niet verwezenlijkt kan worden. Je schept het oerzelf om niet met de vraag te hoeven omgaan: “Mankeerde er iets aan mijn reden, mijn houding, mijn waarneming van de aarde, wat moet veranderen?” Je hebt een zelf gevormd om te voorkomen dat je naar het echte probleem moest kijken. Maar als je blijft incarneren, of je nu een gevallen wezen in een hogere sfeer bent of een avatar op aarde, zul je tijdens je leven ervaren dat je bepaalde problemen schijnbaar niet kunt oplossen.
De reden dat je problemen niet kunt oplossen, is dat je niet naar het oorspronkelijke probleem wilt kijken dat je oerzelf voor jou verborgen houdt. Juist omdat je dit oerzelf hebt gevormd, krijg je een beperkte waarneming en daarom kun je bepaalde problemen niet oplossen. Omdat je blijft incarneren, vorm je steeds meer zelven die een nazaat zijn van het oerzelf en die zelven scheppen steeds meer beperkingen. Elke keer als jij een zelf schept, schep je ook een beperking. Voor elke beperking staat een probleem dat je niet kunt oplossen totdat je het zelf oplost.
Je zou kunnen zeggen dat elk zelf je waarneming inperkt. Met een beperkende waarneming kun je een probleem niet oplossen, maar wat doe je dan? Je kunt het probleem niet oplossen en dan moet je dus op het probleem reageren. Hoe ga je daarmee om? Je schept weer een zelf dat berust op een andere beperking en dat schept weer een ander probleem dat je niet kunt oplossen.

De opbouw van woede
Geleidelijk aan worden de dingen steeds heftiger en daarom, zoals Master MORE zei, kunnen zelfs spirituele studenten in toenemende mate gefrustreerd raken. Je ervaart dat je in een vervelende situatie zit. Je voelt je beperkt, je voelt je opgesloten. Je ervaart dat je ingesloten wordt door omstandigheden die je niet kunt veranderen. Je wordt beperkt door problemen die je niet kunt oplossen – zo lijkt het tenminste voor jou. De reden is dat je de problemen bekijkt door een bepaald zelf, maar je ziet dat zelf niet. Zodoende denk je dat er een probleem is dat je niet kunt oplossen. Zoals we al eerder hebben gezegd, wordt het persoonlijk voor jou omdat jij je opgesloten voelt en het gevoel hebt dat je nergens heen kunt. Zo bouwt woede zich op.
De woede bouwt zich op omdat er steeds meer problemen komen die je niet kunt oplossen. Want elke keer dat je op een probleem moet reageren, schep je een ander zelf en dat schept weer een ander probleem en het lijkt alsof daar nooit een eind aan komt. Het is het verhaal van het monster in de grot waaruit nog zeven hoofden groeien als je zijn hoofd afhakt. Dit veroorzaakt woede. Het is een frustratie, een ophoping van energie, van spanning die steeds intenser wordt en je woedend maakt. Op dat moment wordt het zo sterk dat je die woede alleen maar kunt botvieren. Natuurlijk niet op jezelf, maar op andere mensen.
Nu kun je daar profijt van hebben als je het verschil begrijpt tussen gevallen wezens en avatars. Gevallen wezens hebben veel meer tijd gehad om gefrustreerd te raken en daardoor is hun woede sterker. Hun woede is zelfs zo heftig geworden dat die grensoverschrijdend wordt en in haat verandert. Het verschil is subtiel en niet zo belangrijk. Haat is natuurlijk veel heftiger en veel meer gericht op specifieke omstandigheden in de buitenwereld die jij als de oorzaak, de hoofdoorzaak van het probleem, herkent. Veel gevallen wezens haten God omdat ze denken dat God de oorzaak van hun problemen is. Veel gevallen wezens voelen intense woede op God, maar omdat ze niets kunnen doen om God te straffen – wat ze wel zouden willen – worden ze woedend op andere mensen en proberen ze hen te straffen. Dat is de reden waarom ze jou, toen jij als avatar naar de aarde kwam, een bedreiging vonden en probeerden jou te straffen.

Avatars zijn boos op zichzelf
Hoe ontstaat woede eigenlijk? Woede komt voort uit de frustratie dat je niet bij machte bent om een probleem op te lossen. Het mechanisme dat ontstaat, is dat als jij ervaart dat jij je woede op iemand anders kunt afreageren om die persoon hetzelfde slechte gevoel te laten krijgen als jij over jezelf hebt, dan heeft die persoon net zo’n slecht gevoel over zichzelf als jij over jezelf, wat jou op een of andere manier het gevoel geeft dat jij bepaalde macht hebt. Je bent niet bij machte om het probleem op te lossen dat ervoor heeft gezorgd dat jij kwaad werd, maar je hebt wel de macht om iemand anders een slecht gevoel te geven. Het geeft kortstondig wat verlichting omdat je voelt dat je toch een béétje macht hebt.
Daarom zijn er mensen, en je ziet ze zelfs bij spirituele bewegingen zoals Master MORE zei, die denken dat ze een andere persoon kunnen ‘bluerayen’ om die persoon te wekken, maar in werkelijkheid vieren ze hun eigen woede bot. Als je echt diep in hun psyche duikt, dan zie je dat de gevallen wezens, andere mensen, God, het Ma-terlicht, het kan niet schelen wat, haten omdat ze zoveel tijd hebben gehad om steeds meer zelven te creëren.
Veel avatars richten hun haat of hun woede op zichzelf. Ze voelen een zekere frustratie en in veel gevallen kan dat komen omdat ze gefrustreerd zijn over bepaalde omstandigheden op aarde. Je hebt bijvoorbeeld vaak het gevoel dat bepaalde omstandigheden op aarde jou inperken en daardoor krijg je een slecht gevoel over jezelf. Als je beter kijkt, dan heeft het te maken met de schok die jij kreeg toen jij je realiseerde dat je het oorspronkelijke doel waarvoor je naar de aarde kwam, niet kunt verwezenlijken. Je bent kwaad op jezelf omdat je de keuze hebt gemaakt om hiernaartoe te komen: “Hoe kon ik zo dom zijn om ervoor te kiezen om naar deze planeet te komen?” Veel van jullie zullen ontdekken dat jullie zowel het oerzelf als andere zelven hebben gevormd om dat te verbergen. Nu we jullie deze leringen hebben gegeven, zijn sommigen bereid om dat toe te geven en het is heel belangrijk dat je dat ook doet.

De rest van dit dictaat staat samen met een invocatie in het boek ‘Je Hoogste Spirituele Potentieel bereiken’.