Onderscheid toont jou wanneer genoeg genoeg is

 

IK BEN de Boeddha Amitabha. Het gif waarvoor ik het tegengif ben, wordt afgunst, hebzucht en lust genoemd. Dit zijn natuurlijk enigszins symbolen voor een complex fenomeen. Wat is hebzucht? Wat is lust? De meeste mensen zien het als de fysieke lust, of de lusten van het fysieke lichaam, of de hebzucht naar geld, maar eigenlijk is het veel meer. Eigenlijk is dit het gevoel dat je niet genoeg van iets kunt krijgen en dit lijkt enigszins paradoxaal.

Een gif wordt een tredmolen
In onze leringen die we jullie hebben gegeven, hebben we gezegd dat alle wezens die zich van zichzelf gewaar zijn, vrije wil hebben gekregen van hun Schepper. Ze hebben het recht om elke ervaring te scheppen of te hebben die ze willen en deze te houden zolang ze willen; totdat ze er genoeg van krijgen. Hoe kunnen wij zeggen dat iets een spiritueel gif is als je er steeds meer van wilt? Is het niet oké om hebzuchtig te zijn en steeds meer geld te willen als je deze ervaring hebt? Is het niet oké om te verlangen naar seks of eten of andere genoegens die je kunt beleven aan je fysieke lichaam als dit de ervaring is die jij wilt? Je moet je er gewoon aan overgeven, zoveel mogelijk zien te krijgen wat je wilt waardoor je sneller op het punt kunt komen dat je er genoeg van hebt.
Er zijn bepaalde oosterse filosofische scholen die zeggen dat er twee manieren zijn om verlicht te worden. Een daarvan is het pad van de wijze die zich terugtrekt uit wereldse genoegens, de andere is dat jij je eraan overgeeft totdat je er genoeg van krijgt. Al deze zorgen zijn terecht. Het punt van een gif, en de reden dat wij het een gif noemen, is echter dat het je gevangenhoudt. Het houdt je gevangen in een draaimolen, een tredmolen, waarin je steeds maar rondjes draait en misschien wel steeds sneller gaat, maar nergens uitkomt. Het punt is dat iemand die zich overgeeft aan de geneugten van het fysieke lichaam en als hij niet werd beïnvloed door het gif van hebzucht en lust, dan inderdaad binnen een paar levens zover zou kunnen zijn dat hij genoeg van die geneugten heeft en ze kan opgeven.
Het punt is dat het gif in de loop van de tijd zowel op aarde als door de gevallen wezens is gevormd. Als mensen dat gif in zich opnemen, kunnen ze er niet genoeg van krijgen. Ze kunnen niet het gevoel krijgen dat ze vol zijn, want het gif van hebzucht en afgunst blokkeert het gevoel van vol zijn, van er genoeg van hebben.
Dit sluit natuurlijk aan bij de lering die we jullie hebben gegeven over het zelf dat jullie hebben gevormd. Je kunt een zelf scheppen dat het gevoel heeft dat hij op aarde tekortschiet. Als avatar schep je vaak een zelf op aarde dat het gevoel heeft dat hij tekortschiet vanwege het geboortetrauma. Hij voelt dat er iets ontbreekt, er is een bepaalde leegte, je mist iets in je wezen. Dit zelf is in principe geprogrammeerd om te proberen die leegte op te vullen en hij maakt andere zelven die daarna zeggen: “Als je genoeg geld hebt, dan vul je die leegte wel op.” “Als je genoeg seks krijgt, dan vul je die leegte wel op.” “Als je genoeg erkenning krijgt, dan vul je die leegte wel op.” “Als je genoeg dingen bereikt, dan vul je die leegte wel op.” “Als je genoeg mensen helpt veranderen, dan vul je die leegte wel op.” “Als je een of andere toestand op aarde verandert, dan vul je die leegte wel op.”
Zo ziet het er voor een avatar uit: Je bent naar de aarde gekomen om een positieve verandering teweeg te brengen. Je krijgt het trauma. Dit geeft je een gevoel van leegte, van een lege ruimte. Je vormt een zelf dat op jou projecteert dat jij je vol zult voelen, als je maar genoeg van het een of ander hebt.
Dit sluit natuurlijk aan bij het collectieve momentum dat begon toen er in de vierde sfeer voor het eerst gevallen wezens vielen en dat zich sindsdien verder heeft opgebouwd. Wanneer je door dit gif wordt aangetast, kun jij je nooit vol voelen. Misschien énigszins op korte momenten, als je een heel extreme ervaring krijgt. Zoals mijn broeder zei: Een sporter die het wereldrecord behaalt en de Olympische medaille wint, voelt zich even op een hoogtepunt, maar opeens is dat niet meer genoeg. Of hij heeft meer hoogtepunten nodig of hij komt in de depressie terecht die volgt na de high, de tegenovergestelde polariteit van de high. Wat omhooggaat, moet weer naar beneden komen. Wat eigenlijk een legitiem verlangen is om een bepaalde ervaring te krijgen, wordt door het gif vervormd tot een nooit eindigende zoektocht naar steeds meer dat nooit genoeg kan zijn, dat je nooit kan vullen.

De Wijsheid van Onderscheid
Veel mensen op aarde zitten vast in verlangens – die avatars meestal niet hebben – naar fysieke genoegens, om zich over te geven aan diverse dingen op aarde. Dit is niet jouw zorg als avatar. Deze mensen zullen geleidelijk mee omhoog worden getrokken naarmate het collectieve bewustzijn wordt verhoogd en sommigen van hen zullen in staat zijn om dit te overwinnen en verder te komen. Naarmate het collectieve bewustzijn wordt verhoogd, zullen mensen zich ook kunnen afstemmen op de Wijsheid van Onderscheid en zich gaan afvragen of ze ooit ergens genoeg van kunnen krijgen. Hoeveel bier moet je drinken? Hoeveel handtassen moet je in je kast hebben, enzovoort. In de westerse wereld, waar je nu al tientallen jaren een consumentencultuur hebt, zijn mensen die dit soort vragen beginnen te stellen en die doen dat natuurlijk ook al een poosje.
Wat ik jullie als avatar wil geven, is mijn hulp aanbieden met de wijsheid die mijn tegengif is tegen dat gif. Het is de Wijsheid van Onderscheid of de Wijsheid die Onderscheid maakt. Er zit verschil tussen een waardeoordeel en discriminatie en onderscheid. Onderscheid wordt gebruikt in de hogere zin van het woord, niet zoals het veelgebruikte woord dat je bijvoorbeeld iemand discrimineert vanwege zijn ras. Daarom geef ik de voorkeur aan het woord onderscheid, de Wijsheid van Onderscheid.
Wanneer jij je afstemt op de Wijsheid van Onderscheid, dan kun jij jezelf een aantal vragen stellen. Je kunt beginnen te herkennen dat jouw wezen bijvoorbeeld het verlangen heeft om bepaalde veranderingen op aarde te zien. Je verlangt ernaar dat mensen ontwaken en zich niet overgeven aan een bepaalde activiteit waardoor ze lijden bij zichzelf veroorzaken. Wanneer jij je vervolgens afstemt op de Wijsheid van Onderscheid, dan kun je gaan putten uit de leringen die we over vrije wil hebben gegeven en jezelf afvragen of het een redelijk verlangen van je is om een verandering teweeg te brengen of dat je een verandering tot stand moet brengen; dat hangt af van de keuzes van andere mensen.
Je kunt de leringen gebruiken om je af te stemmen en te voelen dat jij als avatar niet een zelf mag hebben dat op jou projecteert dat jouw gemoedstoestand, jouw gemoedsrust, afhangt van de keuzes van andere mensen. Je kunt beginnen te begrijpen dat jij misschien een bepaald zelf hebt dat op jou projecteert dat jij moet helpen om een bepaalde verandering tot stand te brengen en dat jij je pas vol kunt voelen als mensen niet meer aan een bepaalde ziekte lijden of niet meer in oorlogen worden gedood. In beide gevallen zou dat in principe betekenen dat jij je de rest van je leven onmogelijk vol kunt voelen. Oorlog wordt misschien wel niet uitgebannen of een bepaalde ziekte wordt niet uitgeroeid in de rest van je leven, afhankelijk van hoe oud jij op dit moment bent.
Dit zou betekenen dat jij de rest van je leven met deze leegte moet leven. Je kunt dan tot het besef komen dat jij dat niet wil. Aan de andere kant kun je uit de leringen halen dat een gescheiden zelf jou het gevoel geeft dat dit moet worden bereikt. Je kunt hem herkennen, je kunt je van hem losmaken en laten sterven.
Je kunt de Wijsheid van Onderscheid ook gebruiken om je af te stemmen, om te mediteren, op deze wijsheid. Je kunt je voorstellen dat die wijsheid een heel dun, heel scherp, mes van heel hard materiaal is. Of je kunt visualiseren dat een laserlicht door het compacte dualiteitsbewustzijn heen snijdt en het echte van het onechte scheidt zodat je kunt zien wat een onmogelijk verlangen is, een verlangen dat niet vervuld kan worden.

De rest van dit dictaat staat samen met een invocatie in het boek ‘Je Hoogste Spirituele Potentieel bereiken’.