Afgunst overwinnen door alles te bereiken

 

IK BEN de Boeddha Amogasiddhi. Het gif waarvoor ik het tegengif ben, is afgunst. Wat is afgunst? Waar komt het vandaan? Het is net als de andere vergiften ontstaan bij de gevallen wezens die nadat ze waren gevallen, iets meemaakten wat ze nog niet eerder hadden meegemaakt. Voordat ze vielen, hadden ze in veel gevallen een hoog niveau bereikt op het gebied van medescheppen, of in ieder geval op het beheersen van het materiële rijk zoals dat was in de sfeer waarin ze vielen, of het nu de vierde, de vijfde of de zesde was. Sommige gevallen wezens gingen hun medescheppende vermogens op een controlerende manier gebruiken om iets te behouden, en een bepaalde staat te behouden, in plaats van dat ze bereid waren om een beperkende staat op te geven en iets mede te scheppen wat meer is.

Hoe afgunst is ontstaan
Dit is, zoals we eerder hebben gezegd, het basisprincipe van medescheppen. Je schept met je huidige zelfgevoel. Je ervaart dat dit fysiek wordt uitgebeeld. Daarna verfijn jij je zelfgevoel, vergroot jij je zelfgevoel en schep je iets mede dat meer berust op jouw nieuwe zelf. Dit proces vereist dat jij je voormalige zelf laat sterven. Als je dat niet wilt, dan ga je proberen jouw vroegere zelf te behouden of de staat die je op het fysieke vlak hebt bereikt. Zolang je niet gevallen bent, ontvang je nog steeds licht van je IK BEN Aanwezigheid en kun je dat licht gebruiken om een situatie te scheppen waarin je alles onder controle hebt.
Sommige gevallen wezens die het eerst gevallen waren, hadden het gevoel ontwikkeld dat ze de hoogste, de meest geavanceerde, de meest ontwikkelde, de machtigste wezens waren in de kleine enclave die ze voor zichzelf hadden gevormd. Ze hadden vaak veel volgelingen die hen de bevestiging gaven dat zij superieur aan hen waren, dat zij de leiders, de machtigste wezens, waren. Ze hadden het identiteitsgevoel dat ze de superieure wezens waren en daardoor hoefden ze ook niet afgunstig te zijn, want ze waren, zoals ze zelf vonden, de hoogsten. Dit vond natuurlijk alleen plaats op wat jullie in jullie sfeer planeten noemen. Er was een beperkt aantal planeten waar de gevallen wezens hun ‘verfijnde’ beschavingen mochten scheppen.
Pas toen de sfeer klaar was om te ascenderen, werden de gevallen wezens geconfronteerd met de geascendeerde meesters. Toen realiseerden ze zich pas dat hun creatie, hun medeschepping, niet zo superieur was als ze dachten. De gevallen wezens vielen daarna naar de volgende sfeer die werd gevormd. Daar begonnen ze zich geleidelijk aan door hun omgang met zowel de nieuwe wezens die in die sfeer werden geschapen als bepaalde andere wezens die ze tegenkwamen, het equivalent van wat we hier avatars hebben genoemd, te realiseren dat ze waren afgesneden van hun IK BEN aanwezigheid. Eigenlijk realiseerden de gevallen wezens zich dit niet, maar merkten ze wel dat andere wezens waren meer spiritueel licht hadden, meer energie hadden dan zij om iets mede te scheppen.
In zekere zin zou je kunnen zeggen dat de gevallen wezens niet langer medeschepper zijn omdat ze niet iets samen kunnen scheppen met hun IK BEN Aanwezigheid omdat ze geen creatieve energie ontvangen van hun IK BEN Aanwezigheid om iets mee mede te scheppen. Ze kunnen alleen iets ont-scheppen door licht te onttrekken dat al naar het rijk, de sfeer waarin ze bestaan, is gebracht. Ze kunnen niets nieuws brengen, dus proberen ze opnieuw een imperium te vormen waarin ze zichzelf als heerser kunnen vestigen.
Degenen die met hen vielen, hun volgelingen, bevestigden opnieuw dat zij de leiders waren en daardoor waren ze in staat om zoiets op te bouwen. Af en toe werden er ook wezens naar deze planeten, naar deze rijken, gestuurd die wel spiritueel licht hadden en die daarom aan de gevallen wezens konden demonstreren dat ze iets hadden wat die schijnbaar heel machtige, ontwikkelde gevallen wezens niet hadden. En daar komt afgunst vandaan. De gevallen wezens zagen het licht in anderen; bij wezens die nog medeschepper waren en ze waren jaloers op dat licht. Ze realiseerden zich op een bepaald niveau dat ze dat niet konden krijgen zolang ze in het gevallen bewustzijn waren. Ze waren niet bereid om het gevallen bewustzijn op te geven, waardoor ze het niet konden krijgen.

Het licht haten
Dat bracht hen ertoe om het licht daadwerkelijk te haten, de avatars te haten, degenen te haten die wel de vaardigheden bezaten om iets mede te scheppen. Woede is een extreem gevoel, maar haat is nog extremer. Woede zorgt ervoor dat je anderen wilt straffen, maar haat zorgt ervoor dat je anderen wilt vernietigen. De gevallen wezens ontwikkelden die vernietigingsdrang, maar die is sterk gekoppeld aan hun afgunst omdat ze denken, of voelen zou je kunnen zeggen, dat ze niet kunnen krijgen wat medescheppers en avatars hebben. Ze zouden het natuurlijk kunnen krijgen als ze bereid waren het gevallen zelf op te geven en aan de slag te gaan met het proces waarin ze geleidelijk aan hun zelven transcenderen, op een hoger bewustzijnsniveau komen, waardoor ze weer licht van hun IK BEN Aanwezigheid zouden kunnen ontvangen. Als ze dat niet willen, dan ervaren ze vanuit hun perspectief dat ze het niet kunnen krijgen.
Zodra de gevallen wezens naar een planeet kwamen, bijvoorbeeld toen ze naar de aarde kwamen, hebben ze daar het dualiteitsbewustzijn geïntroduceerd. Ze schiepen het waardeoordeel dat er wezens die goed zijn, wezens die fout zijn, wezens die hoger zijn, wezens die lager zijn, wezens die het machtigst zijn, het meest geavanceerd, en wezens die dat niet zijn. Dan krijg je een actieve kracht van de gevallen wezens die niet per se de oorspronkelijke bewoners van de aarde wilden vernietigen, omdat ze hen eigenlijk in hun macht wilden krijgen, maar ze wilden dat de oorspronkelijke bewoners van de aarde ook jaloers zouden worden op de gevallen wezens vanwege hun macht en hun meesterschap over het materiële rijk.
Ze probeerden natuurlijk het gif dat ze hadden meegebracht als het ware op alle mensen op aarde over te brengen, waardoor iedereen in een gemoedstoestand zou komen waarin alles met elkaar werd vergeleken. Natuurlijk kun je alleen jaloers zijn wanneer je in het dualiteitsbewustzijn bent en een waardeoordeel hebt dat ervoor zorgt dat je alles vergelijkt met twee uitersten waarin het ene beter is dan het andere. Het hele idee dat iets beter is dan iets anders komt voort uit het dualiteitsbewustzijn en het gif van afgunst.

Afgunst overwinnen
Het tegengif dat ik belichaam tegen het gif van afgunst is de Allesbereikende Wijsheid, zoals het wordt genoemd. Vanuit een bepaald perspectief, vanuit een bepaald bewustzijnsniveau, ziet het er natuurlijk zo uit: “Ik ervaar dat er andere mensen op aarde zijn die iets hebben wat ik niet heb. Ik wil het hebben. Met de Allesbereikende Wijsheid van Amogasiddhi zou ik dus in staat moeten zijn om alles te krijgen wat ik op aarde wil en dan zou ik op niemand jaloers hoeven te zijn omdat niemand meer heeft dan ik.”
Zo hebben mensen vele malen geredeneerd sinds deze leringen werden gegeven, maar hier gaat de Allesbereikende Wijsheid niet helemaal over. Ik wil jullie hier een paar ideeën over geven. Als jij als iemand die op aarde is geïncarneerd, afgunst voelt, voel jíj dan afgunst of is dat een gescheiden zelf? Door onze leringen weet je natuurlijk dat een gescheiden zelf zich zo voelt. Wat hebben we verteld over die gescheiden zelven? Ze projecteren dat er een probleem opgelost moet worden. Als er aan die voorwaarde is voldaan, zul je daarna iets voelen.
Met andere woorden, je voelt afgunst, maar als je krijgt waar je jaloers op bent, dan zul je geen afgunst meer voelen. Dat is de redenering van deze zelven. Die zelven zullen zeggen: “Wend je tot Amogasiddhi, dan krijg je de Allesbereikende Wijsheid zodat we de situatie krijgen die we willen en dan voel jij ook geen afgunst meer. Je zult niet meer jaloers zijn als ik, het gescheiden zelf, krijg wat ik wil.”
De Allesbereikende Wijsheid stelt jou, als Bewuste Jij, natuurlijk in staat om buiten dit zelf te treden en te zien dat wat het zelf wil, opnieuw een voorbeeld is van een onmogelijk doel, een onmogelijk verlangen. Zelfs als je zou krijgen wat jouw zelf projecteert, dan zou je het gif van afgunst nog niet overwinnen, want het gif is gif.
De overtuiging dat je ergens jaloers op bent en dat je iets nodig hebt, is alleen maar de illusie waarachter het gif zich verschuilt; het onderscheid dat het zelf niet kan maken. Hij lijkt op een computer die is geprogrammeerd om een bepaald doel na te streven. Jij bent jaloers op macht; het zelf zal projecteren dat je macht moet krijgen. Jij zult pas tevreden zijn als je die macht bezit. De afgunst van degenen die macht bezitten, is een vergif, mijn geliefden, het is een toestand. Om een visuele vergelijking te maken zullen we zeggen dat de kelder in jouw huis volloopt met water, maar jij weet niet dat je kelder vol water staat. Er woont iemand in huis die als enige naar de kelder gaat en weet dat de kelder vol met water staat, maar die wil niet dat jij dat weet. Hij projecteert in plaats daarvan op jouw gedachten, of zegt tegen jou, dat je huis een nieuw dak nodig heeft en dat jij je beter zult voelen wanneer je een nieuw dak hebt.
We gaan er nu even vanuit dat jij je, hoewel je niet weet dat je huis vol water staat, ineens onbehaaglijk voelt in huis. De persoon projecteert dat de oorzaak van je onbehagen is dat je buurman een prachtig nieuw dak heeft. Je moet een dak hebben dat nog beter is, dan zul jij je weer op je gemak voelen. Maar de oorzaak van je gebrek aan tevredenheid is dat je kelder vol water staat. Hoe mooi het dak op je huis ook is, zal dat ook het water uit de kelder halen? Nee, omdat het gif er nog is en het is gewoon een zelf dat de illusie projecteert dat jij moet zien te krijgen waar het zelf jaloers op is.
Als jij jaloers bent op mensen die een bepaalde positie of erkenning in de samenleving hebben, dan projecteert het zelf dat jij ook die erkenning moet krijgen om je tevreden te voelen. Niet het gebrek aan erkenning zorgt voor die ontevredenheid maar het spirituele gif van afgunst. Daarom neemt erkenning krijgen die afgunst niet weg. Pas als je het gif verwijdert, zal de ontevredenheid verwijderd worden.
Hoe verwijder je het gif? Gedeeltelijk door het gif te gaan zien natuurlijk en te begrijpen wat het gif is. Je begrijpt dat een gescheiden zelf dit gif gebruikt om te projecteren dat je iets moet doen en dan maak jij je los van het zelf en laat hem sterven. Een ander onderdeel daarvan is dat je tegengif in je wezen brengt dat het gif kan verteren, verdrijven en oplossen. Daarom bieden wij, wij allemaal, jullie onze diensten aan en kunnen jullie je afstemmen op ons wezen, je geest openstellen, je vier lagere lichamen openen voor een toevloed van het tegengif dat het gif vervolgens zal verteren. Alles draait om vrije wil. Daarom moet je bepaalde dingen zien, beseffen, en we zouden jullie ook kunnen helpen om zover te komen door de leringen te gebruiken die andere meesters hebben uitgebracht over het oerzelf, het gescheiden zelf, enzovoort.

De rest van dit dictaat staat samen met een invocatie in het boek ‘Je Hoogste Spirituele Potentieel bereiken’.