De volwassen zielen die vrijwillig hebben aangeboden om in Oekraïne te incarneren

 

Vraag: Ik was geschokt door de wreedheden begaan door het Russische leger in Oekraïne, de martelingen en vooral geweld tegen burgers, vrouwen en kinderen. De geascendeerde meesters hebben uitgelegd dat de levensstromen die op dat moment besloten om in Oekraïne te incarneren, deze rol vrijwillig op zich hebben genomen om de onmenselijkheid van de Russen te weerspiegelen. Als ik nadenk over wat veel van de mensen die deze rol vervulden, hebben doorgemaakt, heb ik veel vragen. Geliefde geascendeerde meesters, in jullie leringen zeggen jullie dat de kristallijne structuur van de ziel van een levensstroom die wordt onderworpen aan gruwelijke martelingen, ernstig kan worden beschadigd als gevolg van een trauma. Daardoor wordt de psychische heelheid van de levensstroom vernietigd en kan die zijn normale ontwikkeling niet voortzetten. Ik voel enorm veel mededogen met zielen die zo’n traumatische ervaring meemaken. Ik zou graag willen weten of de levensstromen die besloten om op dit moment in Oekraïne te incarneren en deze rol op zich te nemen om zo’n extreem traumatische ervaring mee te maken, zich ervan bewust waren dat ze door die ervaring hun identiteit zouden kunnen verliezen. Het is een uitdaging voor mij om me voor te stellen dat een ziel vrijwillig zo’n offer zou willen brengen en wat voor soort zielen dat in zo’n geval zijn. Zijn hoogontwikkelde zielen beter in staat om zo’n ervaring te doorstaan? Zoals we weten uit het boek ‘Mijn Levens met’, was zelfs Jezus bang dat hij die martelingen niet het hoofd zou kunnen bieden en er staat een scenario van uitwisseling van lichamen van Jezus en zijn vriend in. Ik maak me grote zorgen over martelingen op deze planeet en ik realiseer me dat het hoogstwaarschijnlijk verband houdt met mijn trauma dat nog niet geheeld is, maar ik zou graag de uitleg van de geascendeerde meesters willen horen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2022 – Webinar voor Oekraïne

Nogmaals, we voelen natuurlijk veel goddelijke empathie met mensen die aan dergelijke wreedheden zijn blootgesteld. Martelingen zijn natuurlijk de ergste voorbeelden van onmenselijkheid, want als je kijkt naar waarom sommige mensen andere mensen martelen, dan zie je dat er geen rationele verklaring voor is. Je hebt natuurlijk de bewering: “We proberen informatie te krijgen”, maar dit is geen verklaring voor de ernst van de martelingen. Er is een rationele verklaring in de zin dat de geest van deze mensen wordt overgenomen door demonen op het astrale vlak die hen gebruiken als werktuig om energie te onttrekken en zielen te vernietigen. Niet alleen om energie aan hen te onttrekken maar ook alleen maar om hen te vernietigen. Zoals we hebben uitgelegd, willen de gevallen wezens Gods plan vernietigen en het laten lijken alsof God een fout heeft gemaakt door mensen vrije wil te geven.

Wat betreft zielen die vrijwillig hebben aangeboden om dit op zich te nemen, er waren zeker zielen die wisten wat er misschien zou kunnen gebeuren. Niemand wist met zekerheid wat er zou gebeuren, maar in veel landen over de hele wereld vind je moedige volwassen zielen die zich vrijwillig hebben aangemeld om te incarneren in een situatie waarin ze zouden kunnen worden blootgesteld aan martelingen of andere wreedheden. Als je teruggaat in de geschiedenis, dan zie je dit in vrijwel alle naties terug, zelfs naties die tegenwoordig democratieën zijn. Ze maakten allemaal een periode mee waarin iemand stelling moest nemen tegen de heersende elite van die tijd en sommigen van hen werden onderworpen aan moord en martelingen en gevangenschap en verschillende vormen van onderdrukking.

Er is een vrij grote groep zielen die zich keer op keer vrijwillig aanmeldt om dit te doen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat alle mensen die aan dergelijke wreedheden worden onderworpen, hetzij in Oekraïne of elders, volwassen zielen zijn. Er zijn mensen die om verschillende redenen in dergelijke situaties terechtkomen vanwege hun karma uit vorige levens, maar een vrij grote groep zielen, die volwassen zielen zijn, bieden leven na leven aan om te incarneren in situaties waarin ze het hoofd bieden aan een repressief regime en daarom het risico nemen dat dit met zich meebrengt. Je ziet op dit moment nogal wat van hen in Iran als de jonge mensen die daar zijn geïncarneerd om het repressieve regime daar te veranderen.

Je moet begrijpen dat volwassener zielen natuurlijk door het trauma worden beïnvloed, maar in feite minder dan een ziel die niet hetzelfde niveau van volwassenheid heeft bereikt. Als ze er doorheen gaan, worden ze er ten eerste niet zo zwaar door beïnvloed, maar omdat ze een hoger ontwikkelingsniveau hebben, staan ze er natuurlijk veel meer voor open om met ons samen te werken na die incarnatie, zodat hun wonden kunnen worden geheeld. Sommigen van hen kunnen zelfs met ons samenwerken na de marteling terwijl ze nog geïncarneerd zijn om die wond te genezen. Je ziet dat het, althans bij sommigen niet zo’n ernstige impact op hen heeft als bij zielen die minder volwassen zijn.

Nu willen we natuurlijk niet dat iemand hieraan wordt blootgesteld, maar zoals we hebben gezegd is op een planeet als de aarde de Harde Leerschool de enige manier waarop veel mensen iets kunnen leren, daarom is het helaas nog steeds de realiteit dat dit gebeurt en dat het in veel landen regelmatig gebeurt.

Jij kunt allereerst de vele hulpmiddelen kunt gebruiken die we hebben gegeven om je trauma te helen, de zelven te overwinnen, maar je kunt natuurlijk oproepen doen voor het oordeel, het binden van de duistere krachten die achter marteling zitten. Je kunt oproepen doen om dit aan de kaak te stellen, zodat er een toenemend besef komt van wat hieraan kan worden gedaan. Maar je kunt ook oproepen dat de menselijkheid toeneemt, want wat zal uiteindelijk een einde maken aan marteling? Een toename in menselijkheid. Hoe is het mogelijk dat Russische soldaten die voor de oorlog betrekkelijk normale mensen waren, toch kunnen instemmen met het martelen van vrouwen en kinderen? Omdat er een gebrek aan menselijkheid is in het collectieve bewustzijn van het Russische volk. Anders zou dit niet mogelijk zijn.

Je kunt je niet voorstellen dat de wreedheden die je in Oekraïne ziet, kunnen worden begaan door soldaten van een westerse natie. Dat zou gewoon niet kunnen. Ik zeg niet dat de geest van individuele soldaten niet kan worden overgenomen in een oorlogssituatie, maar zeker niet op het systematische niveau dat je nu in Oekraïne ziet.