Een Russisch sprekende boodschapper (2022)

 

Vraag: Op de conferentie in Kazachstan in 2018 antwoordde Jezus op de mogelijkheid om een Russisch sprekende boodschapper te hebben. Hij zei ook: “Alles hangt af van persoonlijke groei en het is complex om boodschapper te worden.” Sindsdien zijn er vier jaren verstreken, is het nog steeds mogelijk om een Russisch sprekende boodschapper te hebben? Of misschien heeft die persoon zijn of haar initiaties nog niet doorlopen of die missie opgegeven, of is de situatie in en rond Rusland van dien aard dat het op dit moment gewoon niet realistisch is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus Christus, 2022 – Webinar voor Oekraïne

De mogelijkheid bestaat altijd, maar je hebt gelijk dat het gezien de situatie in Rusland op dit moment niet kan. We kunnen geen boodschapper in Rusland sponsoren vanwege alles wat er op het fysieke vlak is gebeurd en wat er is gebeurd in het collectieve bewustzijn van Rusland.

Er moet een verschuiving in het collectieve bewustzijn plaatsvinden voordat we mogelijk een boodschapper in Rusland kunnen sponsoren, en het is nu dus niet relevant of iemand deze positie zou kunnen vervullen, omdat we op dit moment geen boodschapper voor Rusland kunnen sponsoren.