De regels van Oekraïne om mannen in het land te houden

Vraag: Aan het begin van de oorlog keurde de president van Oekraïne een decreet goed waarin stond dat mannen van de dienstplichtige leeftijd, op enkele uitzonderingen na, niet buiten Oekraïne mochten reizen. Dit decreet is in strijd met verschillende internationale normen die de mensenrechten regelen. In feite bestaat er aan de grenzen van Oekraïne een nieuwe illegale bron van inkomsten, een vorm van corruptie, omdat mannen, als ze over financiële mogelijkheden beschikken, het land wel kunnen verlaten. Vanwege hun wereldbeeld en overtuigingen willen veel mannen niet de wapens opnemen en deelnemen aan de oorlog. Aangezien de mannen het land niet mogen verlaten, gaan ook de echtgenotes of moeders van sommige mannen niet weg uit angst dat ze gescheiden raken. Is het verstandig dat de mensen zich verenigen en de wereldgemeenschap erbij betrekken om herstel van hun geschonden rechten te eisen? Hoe kan dit worden gestopt? Waarom zwijgen de media over deze kwestie, terwijl er grove schendingen zijn van de rechten en vrijheden van miljoenen mensen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2022 – Webinar voor Oekraïne

Als de oorlog voorbij is, zullen er vanzelfsprekend allerlei gelegenheden komen om te kijken wat anders had gekund. Maar nu moedig ik je aan om te overwegen dat de president van Oekraïne deed wat hij heeft gedaan omdat zijn land werd aangevallen door een superieure vijand, in ieder geval numeriek superieur, die probeerde Oekraïne als natie letterlijk van de kaart te vegen. Dit betekent dat de mensen die Oekraïne hadden verlaten, niets zouden hebben om naar terug te keren. Als Poetin zijn zin had gekregen en Oekraïne had overgenomen, denk je dan dat mensenrechten een punt van zorg zouden zijn? Denk je dat de internationale wetten zouden zijn erkend? Denk er eens over na wat jij wilde dat de president zou doen om zijn land te behouden.