De Oekraïense Natie sneller van Onzuiverheid bevrijden

Geascendeerde Meester Serapis Bey, 29 oktober 2022 – Webinar voor Oekraïne

Ik ben de Geascendeerde Meester Serapis Bey, Chohan van de Vierde Straal, vaak de Straal van Zuiverheid genoemd, maar het is ook de Straal van Intentie. Ik kom dus met de zuiverst mogelijke intentie om al het leven te verheffen, al het leven sneller te verbeteren, omdat ook een deel van de Vierde Straal, de Vlam van de Vierde Straal, de Vlam van Acceleratie is. Ik heb niet de intentie om wat voor deel van het leven op haar nummer te zetten, maar ik heb wel de intentie om zuiver, eerlijk en direct te spreken over de situatie in Oekraïne.

(On)zuivere intenties
Zien we ook zuivere intenties bij Poetin, zijn machtselite, en de Russische militaire geheime politie en andere geheime organisaties voor de natie Oekraïne? Zien we ook zuivere bedoelingen ongeacht de officiële redenen voor deze invasie? Zien we ook dat hij het Oekraïense volk of de Oekraïense natie wil verheffen? Ik zie het niet. Ik weet niet wat jij ziet – en ik spreek hier tot het collectieve bewustzijn – maar wat je ook ziet, als jij zuivere intenties ziet, dan is jouw visie niet zuiver.

Als je aan mijn woorden twijfelt, kun je gewoon kijken naar de acties die in Oekraïne zijn ondernomen tegen de burgers, tegen de civiele infrastructuur. Je kunt zien wat er werkelijk gebeurt. Nu realiseer ik me dat de meeste mensen in Rusland niet kunnen zien wat er werkelijk gebeurt vanwege de intense nieuwsuitval en het verdraaien van informatie door hun eigen regering, maar juist door het feit dat die niet wil dat je weet wat er werkelijk aan de hand is, weet je al dat haar intenties en daden niet zuiver zijn, want waarom zou die anders bang moeten zijn om jou te laten weten wat er speelt? Je ziet opnieuw discrepantie tussen de leider van Rusland, de machtselite van Rusland, en het volk van Rusland, want de enig redelijke, logische, rationele conclusie is dat de machtselite niet wil dat het Russische volk weet wat er in werkelijkheid gebeurt, want als het volk dit wist, dan zou die dat niet goedkeuren, die zou het er niet mee eens zijn. Ze zouden niet steunen wat er gaande is, omdat ze zouden zien dat er discrepantie bestaat tussen wat de machtselite bereid is andere mensen aan te doen en wat het Russische volk, de meerderheid daarvan, bereid is andere mensen aan te doen.

Wat is zuiverheid?
Er zijn veel uitingen van onzuiverheid op aarde. De Vlam van Zuiverheid wordt vaak vervormd, maar ik wil jullie nu een enigszins filosofisch betoog geven over onzuiverheid. Wat is onzuiverheid? Misschien moeten we beginnen met de vraag: “Wat is zuiverheid?” Als je naar de natuur kijkt, als je naar het universum in het algemeen kijkt, dan zie je dat er bepaalde wetten zijn. Je zou het natuurwetten kunnen noemen. Je kunt het spirituele wetten of kosmische wetten of de wetten van God noemen, maar dat laat ik aan jou over. Het valt moeilijk te ontkennen dat er bepaalde wetten, bepaalde regels, bepaalde principes zijn die al heel lang in dit universum aan het werk zijn. Zelfs de meest fervente materialisten erkennen dat er principes in de natuur zijn. Waarom zouden de wetenschappers anders de moeite nemen om de natuur te bestuderen als alles chaos alleen maar was? Er is orde. Er is enige ordelijkheid. Er zijn bepaalde principes die zorgen voor een bepaalde orde, een zekere voortgang, een zekere duurzaamheid in het universum.

Je zou kunnen zeggen dat mensen volgens de officiële schatting al geruime tijd op aarde zijn, maar vergeleken met de tijd dat het universum bestaat, opnieuw vergeleken met de officiële schatting, is het bestaan van menselijke wezens slechts een oogwenk, een heel snelle oogwenk. Je zou kijkend naar de geschiedenis van de naties die je tegenwoordig kent, zoals Rusland, kunnen zeggen: “Rusland bestaat al duizend jaar.” Dan zou ik in de eerste plaats willen zeggen dat het Rusland van tegenwoordig natuurlijk niet al duizend jaar bestaat. Maar laten we dat cijfer, duizend jaar, nemen; een heel snelle oogwenk vergeleken met de tijd dat het universum al bestaat. Kijk dan naar de Sovjet-Unie, zeventig jaar, nog korter dan de Russische natie of het bestaan van de mensheid.

Wie kan dan nog rationeel ontkennen dat bepaalde structuren in het universum duurzaam zijn, die al heel lang bestaan. En er zijn structuren die niet duurzaam zijn en maar een beperkte levensduur kunnen hebben. We zouden kunnen zeggen dat zuiverheid een structuur is die in overeenstemming is met de basiswetten van het universum. Iets wat in overeenstemming is met deze wetten, in harmonie met deze wetten, is duurzaam. Wat houdt dat in? Iets wat niet duurzaam is, moet dan niet in harmonie zijn met de basiswetten van het universum. Zou je dan kunnen zeggen dat dit een redelijke conclusie is?

Meegaan op de stroom van de basisprincipes in het universum
Dan kunnen we een andere kijk krijgen op de menselijke geschiedenis. In India is een gezegde dat verwijst naar God als principe. En dat gezegde luidt: “Mensen kunnen komen en mensen kunnen gaan, maar Ik blijf eeuwig.” We zouden net zo goed kunnen zeggen: “Rijken kunnen komen en rijken kunnen gaan, maar Ik blijf eeuwig.” De principes van het universum blijven in ieder geval tot in het oneindige vergeleken met de manier waarop je tijd meet. De vraag wordt dan: “Ben jij als individu, zijn jullie als natie, in overeenstemming met de basisprincipes van het universum? Of zitten jullie er niet mee op één lijn?

Hoe kun je weten dat je niet op één lijn bent met de basisprincipes van het universum? Dat kun je zien aan het feit dat jouw structuur niet blijvend is. Als je midden in een imperium zit dat nog niet is ingestort, weet je natuurlijk niet of het niet blijvend is. Kijk maar naar de Sovjet-Unie; daar waren mensen die nadrukkelijk zouden hebben ontkend dat de Sovjet-Unie ooit zou kunnen ophouden te bestaan. En er waren mensen die dat bleven ontkennen tot aan het moment toe dat het echt uiteen viel. Er zijn mensen die dat tegenwoordig nog steeds ontkennen omdat ze denken dat dit een afwijking was, een uitzondering. Het Sovjetrijk had moeten blijven bestaan en ze kunnen het nu opnieuw opbouwen. Dit zijn de mensen die zich rondom Poetin hebben verzameld, die dat zelf ook gelooft. Hij begrijpt niet, zij begrijpen niet, waarom de Sovjet-Unie is ingestort, waarom het maar een beperkte levensduur had.

Je kunt zeggen: “Als je midden in een situatie zit die niet blijvend is, hoe weet je dan of je niet in overeenstemming bent met de kosmische principes? Hoe weet je, totdat je beschaving instort, dat je niet op één lijn zit?” Je kunt natuurlijk waarnemingen doen als je dat wilt – ik zeg natuurlijk niet dat de meeste mensen die in een van deze niet blijvende imperiums wonen, dat ook zullen doen. Op veel manieren kun je waarnemingen doen. Je kunt die natuurlijk doen met elk van de zeven stralen, maar ik zal het hebben over zuiverheid en onzuiverheid. Je kunt eenvoudig het niveau van zuiverheid en onzuiverheid in je samenleving observeren. Een van de maatstaven voor zuiverheid is orde. Wees nu voorzichtig. Orde is niet hetzelfde als controle. Je zou kunnen zeggen: “Was er niet een bepaalde orde in de Sovjet-Unie of in het nazirijk of het Romeinse rijk?” Dit was echter een gecontroleerde orde die de samenleving werd opgedrongen. Dat is geen zuiverheid. Dat is niet in overeenstemming met de basisprincipes van het universum.

Het universum is niet gebaseerd op dwang/geweld. Je gaat mee met de basisprincipes. En als je met de basisprincipes mee stroomt, hoef je geen geweld/dwang te gebruiken. Juist door het feit dat het Romeinse rijk, het nazirijk en het Sovjetrijk, geweld moesten gebruiken om mensen binnen de door het rijk bepaalde grenzen te houden, laat zien dat ze niet op één lijn lagen met de basisprincipes die het universum blijvend maken. Daardoor was dit een maatstaf voor onzuiverheid. De hoeveelheid geweld/dwang die in een samenleving wordt gebruikt, is een maat voor de hoeveelheid onzuiverheid in die samenleving.

Ware orde, de natuurlijke orde, is een steeds veranderend, een eeuwig transcenderend, een zichzelf transcenderend, proces als het gaat om zelfbewuste wezens. Wat zie je tijdens het hele bestaan van het universum? Zelftranscendentie. Alles heeft zichzelf getranscendeerd en is meer geworden. Zo is het universum geëvolueerd, hoe je ook naar het begin van het universum kijkt, tot aan de grotere complexiteit van tegenwoordig.

Dwang gebruiken om de orde te handhaven
Controle is een poging om tegen de natuurlijke evolutie in te gaan. Wat deed Karl Marx? Hij beweerde dat het historische noodzakelijk was om een communistische staat tot stand te brengen, maar wat zie je in elk land dat door de communistische ideologie is beïnvloed? Ze hebben dwang moeten gebruiken om een communistische staat te vormen. En ze hebben geweld moeten gebruiken om die in stand te houden om de mensen in die staat te houden, omdat de mensen zouden zijn gevlucht als ze de mogelijkheid hadden gehad om te vluchten. Juist het gebruik van geweld druist in tegen de natuurlijke stroom van het universum. Als Karl Marx in zijn eigen theorie had geloofd, als Lenin die had geloofd, waarom moesten ze dan geweld gebruiken om een communistische staat te vormen? Ze hadden alleen maar achterover hoeven leunen en wachten tot de communistische staat zich manifesteerde, omdat ze beweerden dat dit een historische noodzaak was.

Wanneer je beweert dat iets voorbestemd is, maar dwang gebruikt om dat te laten gebeuren, wanneer jij denkt dat het zou moeten gebeuren, bewijs je dat je geen zuivere bedoelingen hebt. Je bewijst dat je bent afgeweken van de principes die het bestaan en de evolutie van het universum nu al heel lang veilig hebben gesteld. Daarom plaats jij je buiten de stroom van de Rivier van Leven, zoals wij dat hebben genoemd, omdat je iets probeert op te dringen aan de natuurlijke stroom van het universum. Je probeert mensen te dwingen om iets te doen wat ze van nature niet zouden doen.

Wat doe je dan? Je overtreedt een van de basisprincipes die in de moderne wetenschap bekend staat als de tweede wet van de thermodynamica. Iets wat een populaire uitdrukking zegt: dat in een gesloten systeem de wanorde zal toenemen totdat het systeem is afgebroken tot de laagst mogelijke staat van organisatie en energie. Met andere woorden, een staat waarin je geen werk kunt doen en geen structuur kunt vormen. Er is een natuurwet, een kosmische wet, die zegt dat als een structuur geen deel uitmaakt van de stroom, de zichzelf transcenderende Rivier van Leven die zal afbreken. Die zal beginnen af te breken. Die zal weerstand tegen zichzelf beginnen te creëren waardoor hij geleidelijk aan zal instorten.

Hoe verloopt zo’n proces? Dat begint met een toename van onzuiverheden. Vanaf het allereerste begin van zo’n op dwang gebaseerd imperium of zo’n structuur, heb je een ingebouwde en onontkoombare onzuiverheid. Juist door het feit dat je dwang gebruikt, veroorzaak je onzuiverheid. Juist door het feit dat je intentie onzuiver is omdat je om mensen tegen hun vrije wil tot iets dwingt, schep je een onontkoombaar weerstand tegen die pogingen. En dit betekent simpelweg dat de dingen vanaf het allereerste begin al beginnen af te brokkelen.

Je kunt op tijdelijke basis een redelijk groot imperium scheppen op een planeet als Aarde, omdat de materie zo dicht is dat er een vertragingsfactor ontstaat in de werking van de tweede wet van de thermodynamica, die je ook de wet van karma of de werking van Shiva zou kunnen noemen. Je kunt een poosje dwang gebruiken. En de hoeveelheid dwang zal de omvang, de complexiteit, de macht zo je wilt, van je rijk bepalen. Maar hoe meer kracht en geweld je gebruikt, hoe korter de levensduur van dat rijk zal zijn. Vooral omdat het bewustzijn op aarde aan het versnellen is, zoals dat al een tijdje gebeurt.

Steeds grotere onzuiverheid manifesteren
Hoe zie je dat dit zich manifesteert? Als de samenleving uiteenvalt en steeds grotere onzuiverheid manifesteert. Wat heb je in de Sovjet-Unie gezien? Veel mensen werden gedwongen om banen aan te nemen die ze niet leuk vonden. Wat hebben ze toen gedaan? Ze kregen een gemoedstoestand waarin het hen niets kon schelen. Ze deden het absolute minimum dat ze moesten doen. Ze namen geen enkel initiatief. Ze deden niets extra’s. Ze deden niets als ze daartoe niet verplicht werden zoals bijvoorbeeld hun werk orde op houden of de omgeving van hun huis. Alles werd daardoor vies, ongeorganiseerd. De mensen zakten weg in een lage bewustzijnsstaat. Veel namen hun toevlucht tot alcoholmisbruik om het leven in de Sovjet-Unie te kunnen volhouden.

Je zag veel voorbeelden van dingen die mislukten, dat de organisatie niet werkte, dat alles moeilijker ging. Alles kostte meer tijd, meer moeite, meer kracht, om iets te scheppen. Maar wat was de meest dramatische gebeurtenis in de tijd van de Sovjet-Unie? Dat was de enige gebeurtenis waarvan Gorbatsjov zei dat als er één gebeurtenis was ondergang van de Sovjet-Unie teweeg had gebracht, dit de ramp in Tsjernobyl was. En waar vond Tsjernobyl plaats? In Oekraïne. Toont dat niet de rol aan, zoals Moeder Maria heeft uitgelegd, dat het de rol van het Oekraïense volk was om de onmenselijkheid van het Sovjetsysteem van Rusland en de Russische benadering van het leven, de op dwang gebaseerde benadering van het leven, aan te tonen?

Als je de ramp in Tsjernobyl zou willen bestuderen, dan belichaamt dit bijna alle elementen van de onzuiverheden in de Sovjetmaatschappij, waar er door het in vakken verdelen van informatie in feite verhinderde dat de mensen die de centrale beheerden, wisten dat hun reactor volledig kon instorten als ze deden wat ze op die noodlottige dag hebben gedaan. In de Sovjet-Unie was al bekend dat er een meltdown zou kunnen ontstaan als je met een reactor doet wat de operators van de kerncentrale van Tsjernobyl met Reactor 4 hebben gedaan. Als ze dit hadden geweten, hadden ze het natuurlijk nooit gedaan, maar ze wisten het niet, omdat het Sovjetsysteem zo is opgezet dat alle informatie die een zwak punt in het Sovjetsysteem zou kunnen aantonen, aan de mensen moet worden onthouden, zelfs aan de mensen die rechtstreeks verantwoordelijk waren voor dat gebied.

Dit is een van de tekenen van onzuiverheid: het achterhouden van informatie. Ik heb het nog niet eens over persvrijheid. Ik heb het over technologie, een kerncentrale die het potentieel heeft om een meltdown te veroorzaken die radioactiviteit verspreidt over een enorm gebied dat miljoenen mensen treft. Ze wisten dat er een fout zat in het ontwerp van deze energiecentrale, maar de mensen aan de top besloten dat deze kennis achtergehouden moest worden aan de mensen die de energiecentrale bedienen. Dit kwam omdat ze wilden voorkomen dat het Sovjetsysteem in verlegenheid werd gebracht. Maar wat gebeurde er in plaats daarvan? Er kwam een meltdown, wat het Sovjetsysteem veel meer in verlegenheid heeft gebracht dan toegeven dat er een fout in het ontwerp van de reactor zat. Een fout die niet tot een meltdown hoefde te leiden. En dat had makkelijk voorkomen kunnen worden als de operators hetzelfde wisten als de mensen aan de top Dit is een voorbeeld van onzuiverheid, van de wanorde die een samenleving afbrokkelt.

De onzuiverheid van de Russische militaire campagne
Wat zie je tegenwoordig bij de militaire campagne van de Sovjet in Oekraïne? Dat er het ene probleem na het andere is. Zoals we hebben gezegd, heeft het Oekraïense leger zeker moedig en intelligent gevochten. Ze hebben natuurlijk steun en wapens van het buitenland gekregen, maar het Sovjetleger heeft zichzelf eigenlijk verslagen, want alles wat fout kon gaan, is fout gegaan. Apparatuur is kapotgegaan. Eenheden zijn slecht geleid. Ze hadden geen motivatie om te vechten. Eenheden zijn de strijd ingestuurd zonder voldoende munitie of brandstof voor hun voertuigen. En dan heb je natuurlijk nog het gedrag van Russische soldaten in de veroverde gebieden dat nu pas aan het licht komt. Systematische mishandeling van burgers: moord, gevangenschap, martelingen, verkrachtingen. Dit valt niet te ontkennen. Degenen die het niet weten en niet willen weten, mogen het ontkennen, maar het valt op den duur niet te ontkennen. En dat is een teken van onzuiverheid. Het is een teken van hoe ver je afwijkt van de fundamentele duurzaamheidsprincipes van het universum.

En daarom moeten dingen kapotgaan. Wat kunnen ze nog meer doen? Er zijn mensen, te beginnen bij Poetin, mensen aan de top van het politieke apparaat en aan de top van het militaire apparaat die zich afvragen waarom het zo mis is gegaan, waarom het niet heeft gewerkt; waarom hun plannen voor deze invasie niet zijn uitgekomen, waarom elk aspect van het plan verkeerd is gelopen. Ze kijken naar diverse aspecten en proberen te analyseren wat hier fout is gegaan, wat daar fout is gegaan. Ze zijn echter nog niet eens begonnen na te denken over de werkelijke oorzaak: dat hun hele militaire machine een huis is dat op zand is gebouwd, niet in overeenstemming is met de duurzaamheidsprincipes van het universum. En dat het, wanneer het in een make-or-break-situatie wordt gebracht, dan alleen maar kan breken. Er zijn mensen die dat verwoed proberen uit te zoeken: hoe lossen we het probleem op opdat we kunnen winnen? Maar het probleem kan niet worden opgelost, omdat het een systemisch probleem is. Het is: “Elk aspect van deze campagne is gebrekkig.” Je kunt bepaalde factoren niet isoleren en zeggen: “Als we ze oplossen, gaat alles goed voor ons.” Het is een onoplosbaar probleem. Het kan niet worden verholpen door menselijke inspanningen.

Top-down management in de Russische samenleving
Slechts één voorbeeld dat is genoemd, is dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen de organisatie van het Russische leger en het Oekraïense leger. Het Russische leger is strikt top-down. Hoe lager je komt in het Russische leger, hoe meer je wordt geleerd om geen beslissingen te nemen, geen initiatief te tonen, maar te doen wat je wordt gezegd. In het Oekraïense leger is er veel minder leiderschap van bovenaf. Lokale commandanten hebben meer vrijheid om het initiatief te nemen, om zich aan te passen aan de omstandigheden op het slagveld en met nieuwe ingenieuze oplossingen te komen in plaats van altijd te vertrouwen op trainingen en de manier waarop dingen in het verleden werden gedaan.

Er zijn mensen die zeggen: “De Russen zullen wel iets van hun fouten leren en dit oplossen.” Maar dat is niet zo, omdat de organisatie van het Russische leger een uitdrukking is van de organisatie van de hele Russische samenleving die begint met één man aan de top die de beslissingen neemt die doorsijpelen naar alle lagere niveaus. En degenen op de lagere niveaus hebben niet de vrijheid om het initiatief te nemen om zich aan veranderende omstandigheden aan te passen. Ze moeten wachten op aanwijzingen van bovenaf. Poetin en zijn ondergeschikten kunnen dit probleem niet oplossen, omdat zij zelf het probleem zijn. De enige manier om het op te lossen, is zichzelf uit de Russische samenleving verwijderen en het is niet erg waarschijnlijk dat ze dat zullen doen.

Uitbreiding versus verbetering
Je ziet nogmaals dat je niet bent afgestemd op de duurzaamheidsprincipes van het universum en je breekt jezelf af. Kijk naar de acties. Allereerst, te beginnen met de intentie. De Vierde Straal is de straal van intentie, van zuivere intenties. Om jezelf af te kunnen stemmen op de basisprincipes van het universum, moet je beginnen met een zuivere intentie. Wat was de intentie achter de invasie van Oekraïne? Wat is de intentie van het hele universum? Dat alle aspecten van het universum worden verbeterd en in een sneller tempo gaan. Was Poetin van plan het Oekraïense volk in een hogere staat te brengen? Hij had misschien in het hoofd dat het een verbetering voor hen zou zijn als ze ondergeschikt waren aan Rusland, maar de Oekraïners vonden dat natuurlijk niet. En ik kan je verzekeren dat het universum dat ook niet vond. Het was duidelijk zijn bedoeling om Oekraïne als natie uit te roeien, om de Oekraïners uit te roeien – niet beslist letterlijk, maar omdat ze zichzelf als Oekraïners beschouwden, gescheiden van de Russische natie. Hij wilde hen in slaven veranderen. Dat is geen zuivere intentie. Dat is geen intentie om andere mensen te verbeteren.

Je kunt dit begrijpen als je een heel eenvoudige overweging maakt. Kijk eens naar de grootte van Rusland. Kijk naar de hoeveelheid olie en gas die Rusland heeft en andere natuurlijke hulpbronnen en de hoeveelheid geld die hierdoor binnenkomt. Poetin had de levensstandaard van alle mensen in Rusland kunnen verhogen als hij dit inkomen daarvoor had gebruikt in plaats van zichzelf en zijn eigen maten het geld van de mensen te laten stelen. Dit is geen zuivere intentie. Dit is niet in overeenstemming met de principes van het universum. En omdat hij dit niet deed, concentreerde hij zich niet op het verhogen van de levensstandaard van zijn eigen volk, zijn geest werd een gesloten systeem en begon achteruit te gaan. En daarom was het plotseling niet genoeg voor hem om de onbetwiste leider van Rusland te zijn. Hij moest meer doen. En ondanks de enorme omvang van Rusland, moest hij daarom meer territorium krijgen.

Dit is expansie, maar geen snelle verbeteringen. Expansie is horizontaal, acceleratie is verticaal, het is transcendentie. Expansie is geen transcendentie. Dat is je onevenwichtigheid op een extremere manier demonstreren, om het zichtbaarder te kunnen maken voor degenen die het willen zien of om de onvermijdelijke ineenstorting sneller te laten verlopen voor degenen die niet willen zien, waardoor ze gedwongen worden om toch te zien dat er iets is gebeurd wat niet in overeenstemming was met hun verwachtingen en hoe ze de wereld bezagen.

Wat is de ultieme staat van onzuiverheid? Vanuit één perspectief zou je kunnen zeggen dat het gebrek aan menselijkheid is omdat je bereid bent andere mensen te doden, om ze psychologisch en spiritueel te vernietigen. Je hebt geen oog voor de gevolgen van jouw daden voor anderen. Vanuit een ander perspectief zou je kunnen zeggen dat de grootste vorm van onzuiverheid is dat je een theorie bedenkt over hoe het universum werkt en probeert andere mensen te dwingen om jouw theorie aan te hangen. Maar jouw theorie komt eigenlijk niet overeen met de basisprincipes. Dit is in zekere zin de grootst mogelijke vorm van onzuiverheid, wat we de ideologische mentaliteit hebben genoemd, die we hebben uitgelegd in het boek over ideologie.

Uitingen van onzuiverheid in de Oekraïense natie
En dus zou je kunnen zeggen: “Dit klinkt allemaal heel aardig en filosofisch, maar wat heeft dat te maken met het Oekraïne van vandaag en de situatie waarmee we worden geconfronteerd?” Wat zie je in Oekraïne met betrekking tot het niveau van onzuiverheid? Laten we dit eens bekijken in de tijd van voor de oorlog. Als je heel eerlijk bent, dan zou je zeggen dat er geen groot verschil bestond tussen het collectieve bewustzijn van Oekraïne en het collectieve bewustzijn van Rusland toen de Sovjet-Unie instortte. Er was geen enorm groot verschil in het gedrag van de mensen en in de samenleving.

Sindsdien zijn de zaken in Oekraïne rap verbeterd. Het is wel enigszins een zware strijd geweest vanwege de redenen die we hebben uitgelegd over de verdeeldheid in de samenleving. Je moet echter begrijpen dat het de rol van het Oekraïense volk is dat ze de onmenselijkheid van het Russische volk zichtbaar maakt. Maar hoe doe je dat als je niet eerst de onmenselijkheid in jezelf ziet? Hoe kun je dit transcenderen als je niet bereid bent om naar de onzuiverheden in de Oekraïense samenleving van voor deze oorlog te kijken? Hoe kun je het dan transcenderen? Je ziet een hoge mate van corruptie in Oekraïne voor de oorlog. Dit is natuurlijk een uiting van onzuiverheid.

Je hebt een bepaalde orde, je hebt bepaalde wetten, maar er zijn mensen die de wetten ondermijnen door zich bezig te houden met corruptie. Je hebt opnieuw die wetteloze mentaliteit van veel mensen van het Oekraïense volk gezien die bereid waren de wet te overtreden. Je hebt zelfs gezien dat Oekraïne na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de grootste wapenhandelaar ter wereld werd en ze aan iedereen verkocht die de prijs ervoor wilde betalen. Natuurlijk geen uiting van zuiverheid. Je zag dat de regering, net als in Rusland, een paar oligarchen toestond om buitensporige hoeveelheden rijkdom te vergaren in plaats van de rijkdom van de natie te gebruiken om de levensstandaard van alle mensen te verhogen, maar ze lieten de mensen in armoede leven; de onmenselijke levensstandaard die in de Sovjettijd als normaal werd beschouwd. Dat is duidelijk geen uiting van zuiverheid.

Nu is er geleidelijk aan iets verbeterd in Oekraïne. Maar je moet tot het besef komen dat de maatstaf voor succes voor Oekraïne niet kan zijn hoe ver we ons boven Rusland of de Sovjet-Unie hebben verheven. De maatstaf voor succes voor Oekraïne in de toekomst, na de oorlog, moet zijn: “Hoe klein is de kloof tussen ons en de EU-landen? Hoe ver zijn we verwijderd van het EU-lidmaatschap?” Zoals we al hebben gezegd, kun je daarvoor niet in aanmerking komen op basis van medelijden. Je moet je kwalificeren door te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap. En jullie kúnnen dit! Oekraïne kán dit! Maar je moet dan wel de onzuiverheden die je meesleept uit het verleden, transcenderen. De corruptie moet verdwijnen! Er moet een nieuw besef komen dat je steelt van het geheel wanneer je de wet overtreedt, wanneer jij je bezighoudt met corruptie. Er moet een nieuw besef komen dat de oligarchen geen heldhaftige zakenlieden zijn. Het zijn dieven, met goedkeuring van de staat. En dit kan niet zo blijven.

Er moet worden erkend dat het Russische volk zelfs al vóór de Sovjet-Unie, maar zeker ook versterkt tijdens de Sovjettijd, een hoger niveau van wreedheid heeft dan veel andere mensen over de hele wereld. En het is noodzakelijk dat het Oekraïense volk kijkt naar de wreedheid waaraan ze zijn blootgesteld door het Russische leger en dan zeggen: “We moeten ons hier boven verheffen.” Veel mensen hebben dat natuurlijk al gedaan. Ik bekritiseer jullie op geen enkele manier, ik zet jullie niet op jullie nummer. Ik zeg alleen dat er meer moet gebeuren voordat jullie eraan toe zijn om daadwerkelijk aan een nieuw tijdperk van de Oekraïense natie te beginnen. Er kan meer worden gedaan. Jullie kunnen meer doen.

De commitment om te veranderen
Ik klink misschien streng, misschien wel net zo streng als de vrouwelijke meesters die heel direct en heel streng klonken, maar je moet begrijpen dat als jullie niet in staat zijn om te doen wat ik zeg, en ik bedoel het Oekraïense volk als geheel, dan zou ik het niet zeggen. Ik ben hier niet om iemand te ontmoedigen. Ik ben hier om jullie een impuls te geven waardoor jullie je uit de neerwaartse kracht van het verleden zouden kunnen accelereren, want hoe ga je anders de natie na de oorlog weer opbouwen?

Wanneer je kijkt naar de vernietigingen die er tot nu toe, zelfs tot op dit moment, in Oekraïne plaatsvinden, dan zou je je kunnen afvragen: “Hoe is dit mogelijk?” Maar die vernietigingen zijn eigenlijk een maatstaf voor de weerstand tegen verandering. Het is ook een maatstaf voor het commitment om te veranderen. Met andere woorden, een deel van de Oekraïense bevolking heeft de commitment om te veranderen, maar zoals we hebben uitgelegd, wil een ander segment de status quo handhaven en verzet zich tegen verandering. Als er in de Oekraïense natie geen commitment was geweest om te veranderen, dan zou er niet zoveel verwoest zijn, althans niet direct omdat je dan in korte tijd door Rusland zijn overgenomen en dan zouden jullie nu allemaal onderworpen zijn aan de wet van Poetin. En er zou fysiek minder vernietigd zijn, maar in de toekomst zou er natuurlijk veel meer psychologisch vernietigd zijn.

Maar ik zeg dat de reden waarom de Oekraïense natie zich heeft verzet en zich heeft kunnen verzetten, is dat er een deel van de bevolking vastbesloten is om te veranderen. Maar de reden dat er zoveel vernietiging is, is omdat een ander segment zich tegen verandering verzet. En die wrijving veroorzaakt de vernietigingen. Ik zeg daarmee niet dat de progressieve mensen, die vastbesloten zijn om te veranderen, verantwoordelijk zijn voor de vernietigingen. Hier zijn natuurlijk de mensen die zich verzetten verantwoordelijk voor.

Maar waar is die vernietiging een uitdrukking van? Natuurlijk, van de onmenselijkheid van de Russen, maar ook een uitdrukking van het feit dat vanwege de weerstand tegen verandering in Oekraïne het in een zekere mate moet instorten voordat er verandering kan plaatsvinden. Nogmaals, ik keur op geen enkele manier de Russische vernietigingen goed. Het is onmenselijk, onlogisch, zinloos, maar ik zeg wel dat de progressieve mensen deze situatie als een kans moeten beschouwen. Nu alles is afgebroken, zijn jullie vrijer om verder te gaan en de natie weer op te bouwen zoals jullie dat willen.

Wat had je kunnen doen als er heel weinig was verwoest? Dan zou er nog steeds verzet zijn geweest. Hoe had je een nieuwe samenleving kunnen vormen? Nogmaals, ik keur de vernietigingen niet goed. Ik zeg dat je nu andere kansen krijgt die je voorheen niet had, als je bereid bent die te grijpen. Om er gebruik van te kunnen maken, moet je naar de Oekraïense samenleving kijken zoals die was voor de oorlog en zeggen: “Waar moeten we naar toe? Hoe moeten we ons sneller verbeteren? Wat zijn de onzuiverheden die we kunnen identificeren omdat we die gewoon nodig hebben om onszelf en onze samenleving snel te verbeteren? Corruptie; hoe kunnen we een moderne samenleving opbouwen met zoveel corruptie? Hoe kunnen we lid worden van de EU met zoveel corruptie?”

Waar wordt de EU op gebaseerd? Die is gebaseerd op: er komt een nieuwe staat bij de Unie die niet op hetzelfde niveau van materiële welvaart staat als de oudere naties. De oudere naties in de EU zullen geld geven aan de nieuwe natie zodat die de infrastructuur kan bouwen die nodig is om welvaart voor alle mensen op te bouwen. Hoe kan de EU jullie blijven steunen als je het geld van de EU aanneemt en enkele corrupte ambtenaren of oligarchen het geld laat stelen zodat het niet wordt gebruikt om een infrastructuur op te bouwen waar iedereen van profiteert? Hoe kun je Oekraïne zo transformeren dat het een land wordt met dezelfde welvaart als andere EU-landen, als je toestaat dat de corrupte mensen het grootste deel daarvan stelen? Dat kan niet. Dat kan zich niet manifesteren. Dat is een onmogelijkheid.

Ik weet zeker dat veel mensen dit kunnen begrijpen. Veel politici en de president zelf kunnen het begrijpen. Ik geef jullie echter de gelegenheid om dit naar het collectieve bewustzijn uit te stralen met de intensiteit van de Vierde Straal, die jullie dan de impuls geeft die het doorslaggevende verschil kan maken om de natie over die hobbel heen te duwen. Natuurlijk moet het worden geaccepteerd. Het moet worden opgenomen. Het moet worden uitgedrukt als de vastberadenheid dat jullie je snel willen verbeteren. “We zullen meer worden. We zullen het verleden achter ons laten en een nieuwe natie worden. In Oekraïne willen we een ommezwaai te maken en afstand nemen van het verleden.” Zo kun je Oekraïne veranderen in een nieuwe natie.

Van logheid naar initiatief
Ik weet dat dit een streng betoog is, maar ik ben de meester van de Vierde Straal die in zekere zin ook de Straal van Discipline is. Wat is discipline? Wat is het gebrek aan discipline? Wanorde, chaos. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat mensen die ongedisciplineerd zijn, zich in de laagst energietoestand bevinden die mogelijk is. Ze zijn in een gemoedstoestand waarin ze het gevoel hebben dat ze niets kunnen doen. Het heeft geen zin om iets te doen. Ze kunnen geen enkel initiatief nemen. Ze kunnen niet aan iets beginnen en het tot een goed einde brengen.

Om te kunnen accelereren, om jezelf te verheffen, moet je een bepaalde mate van discipline hebben, een zekere bereidheid om de neerwaartse aantrekkingskracht naar de kleinste gemene deler te overwinnen. Die neerwaartse aantrekkingskracht is niet natuurlijk. Die zit niet in de menselijke natuur. Zelftranscendentie behoort tot de menselijke natuur, maar vanwege alle dingen die op aarde zijn gebeurd, hebben de gevallen wezens geprobeerd de drang naar zelftranscendentie te vernietigen. En het resultaat is dit zeer lage bewustzijn van logheid, luiheid; de luiheid, de onwil om iets te doen, gewoon de status quo willen handhaven, hoe ellendig die ook is. Natuurlijk krijg je nu de kans om dit los te maken, om te breken met dit momentum uit het Sovjetverleden dat zelfs nog verder teruggaat dan de Sovjet-Unie. Maar de Sovjet-Unie had dit natuurlijk bij de meerderheid van de mensen gecultiveerd om te voorkomen dat ze het systeem zouden aanvechten.

Oekraïne moet doorgaan naar een nieuwe staat waarin initiatief wordt verwelkomd, wordt aangemoedigd en wordt gezien als iets wat de samenleving vooruit kan helpen. Er zal altijd een machtselite zijn, en in Oekraïne is nog steeds een machtselite in het bedrijfsleven, in de politiek, die initiatief wil ontmoedigen omdat ze denken dat het hen kan bedreigen. En Oekraïne moet vastberaden het besluit nemen: “We zullen de huidige orde bedreigen, om vooruitgang te boeken en een betere natie te scheppen met welvaart en vrijheid voor iedereen.” Dit is mogelijk. Dit kan gebeuren!

Het geschenk van Serapis
Ik heb nu gezegd wat ik jullie wilde zeggen, deze impuls is naar het collectieve bewustzijn gerold, niet als een chaotische golf, maar als een harmoniserende golf die orde, harmonie, regelmaat, discipline, structuur in de chaos brengt, die een ordelijke invloed heeft. Als je een student van de geascendeerde meesters bent die zich zorgen maakt over de toekomst van Oekraïne, kun je zeker de Vierde Straal aanroepen en in je oproepen vragen om de impuls die ik heb uitgestraald, sneller te laten verlopen. Als je die zou kunnen zien, dan zou je zien dat er zich een regelmatige golf heeft verspreid en dat die is begonnen de disharmonie die er is uit te roeien en het hele collectieve bewustzijn te laten vibreren in regelmatige, geordende, gestructureerde, prachtige golfpatronen.

Ik geef jullie de kans om het collectieve bewustzijn van Oekraïne in harmonie te brengen met de duurzame principes van het universum. Ik mag dit maar een tijdje doen om jullie een referentiekader te geven, maar het is vervolgens aan de mensen of ze zich daarbij aansluiten of dat ze terugvallen in hun oude wanorde en het patroon doorbreken. Maar de kans wordt hen in ieder geval geboden. De mensen die deze verhandeling hebben gehoord of die hem ooit zullen horen of lezen, kunnen er niet omheen dat ze op een bepaald niveau van hun wezen die geordende invloed voelen. Deze sinusgolf van zuiverheid die door het collectieve bewustzijn straalt totdat het op een gas lijkt waardoor de disharmonische moleculen plotseling op één lijn gaan liggen en er in fasen een verschuiving volgt, een overgang naar fasen waardoor er orde ontstaat.

Ondanks de chaos die gaande is in Oekraïne, ondanks de wanorde op het slagveld, komt er een kort moment, een korte pauze op de emotionele, mentale en identiteitsniveaus van het collectieve bewustzijn van deze staat van orde, zuiverheid. De Zuiverheid van de Vierde Straal die IK BEN. Want IK BEN Serapis Bey, de Chohan van de Vierde Straal. En mijn intenties zijn zuiver en daarom kan ik mijn invloed uitstralen en alle onzuivere intenties van geïncarneerde mensen terzijde schuiven. Want mijn intentie is zuiverder dan van wie ook op aarde. En dan weet je hoe dat voelt, of je het nu bewust weet of niet, maar je hebt de Zuiverheid ervaren die IK BEN.