De helende Kracht van het Robijnkleurige Vuur van Liefde

Geascendeerde Meester Paul de Venetiaan, 29 oktober 2022 – Webinar voor Oekraïne

IK BEN de Geascendeerde Meester Paul de Venetiaan, Chohan van de Derde Straal van Liefde. Sommigen zullen zeggen, en natuurlijk komt er een reactie vanuit het collectieve bewustzijn, wat is de bedoeling van een dictaat over liefde aan een natie die in oorlog is? Maar toch, wat is liefde? Liefde is in één opzicht de grote heler van alle wonden. Liefde is een geweldige helende vlam, vooral voor psychologische wonden die veel mensen in deze oorlog en veel andere oorlogen door de geschiedenis heen hebben opgelopen.

Van iets houden wat meer is dan je verwonde zelf
Het is daarom ook een van de taken van de engelen van de Derde Straal om mensen, de mensen die dat willen, die ervoor openstaan, te helpen bij psychologische genezing. Dit is natuurlijk de reden waarom we dictaten hebben gegeven over de noodzaak om te vergeven, want wat betekent het eigenlijk om geheeld te worden? Dit betekent dat je iets overwint. Als jouw lichaam een snee krijgt, dan zou het in het ideale geval zo moeten genezen dat er geen litteken te zien is. Met andere woorden, het lichaam wordt vernieuwd zodat het lijkt alsof de verwonding nooit heeft plaatsgevonden. Bij psychologische genezing kun je een trauma oplopen, maar als je dat trauma echt hebt geheeld, dan ben je genezen, dan is je psyche geheeld, dan zijn je vier lagere lichamen genezen, zodat er geen litteken meer is, geen spoor van het letsel dat er ooit was.

Maar wat is ervoor nodig om zo’n soort genezing te ontvangen? Dat je het verleden los wilt laten. Als je vasthoudt aan het gevoel van woede of onrechtvaardigheid, of degenen wilt straffen die je pijn hebben gedaan, dan zal dat vasthouden aan de wond voorkomen dat de wond heelt. Hoe kun je datgene helen waaraan je vasthoudt en niet los wilt laten? Het is vergelijkbaar met een snee in je lichaam waar een korstje op de wond zit en je maar aan het korstje blijft peuteren, waardoor het genezingsproces wordt vertraagd, zodat het in plaats van genezing zonder dat er een litteken achterblijft, lang zal duren voordat het korstje geneest. Dit doe je ook als je niet loslaat, als je niet vergeeft, als jij niet besluit dat je verder wilt. Wat stelt jou in staat verder te gaan, los te laten? Dat je van iets anders meer houdt. Meer van wat, zou je kunnen zeggen; welnu, meer dan van het gescheiden zelf dat je hebt gevormd als gevolg van het trauma.

We verwachten natuurlijk niet dat het grote publiek dit begrijpt, maar jullie, studenten van de geascendeerde meesters, kunnen onze leringen aannemen en zien wat er gebeurt wanneer je een trauma oploopt, wanneer je wordt blootgesteld aan een trauma. Je maakt een nieuw zelfgevoel dat jou beschouwt als een verwonde persoon. Wat heb je nodig om je te bevrijden van een trauma? Dat jij het identiteitsgevoel dat je verwond bent, laat sterven. En hoe kun je dat doen? Je moet meer van iets anders houden dan dat gekwetste identiteitsgevoel. Je moet van iets meer houden dan het beperkte zelfgevoel. Je moet een gevoel van eigenwaarde hebben waar je meer van houdt dan het oude gevoel van eigenwaarde. Zo kan iedereen veranderen in elke situatie, trauma of niet.

Wat hebben wij van de Helende Straal van Liefde, de helende engelen van liefde, al eeuwenlang op aarde gedaan? We hebben de Liefdesvlam, deze intense Robijnrode Straal van Liefde aangeboden aan mensen die psychisch, spiritueel, verwond zijn geraakt. We hebben hen de Liefdesvlam aangeboden die hun wonden kan verteren, die hun oude zelf, hun beperkte zelf, kan verteren. En als mensen die accepteren, als ze kunnen accepteren dat zij iets zijn waar ze meer van houden dan van het gewonde zelf, dan kunnen ze genezen alsof er nooit een wond is geweest.

Het laagste bewustzijnsniveau op aarde
Je ziet dat het lichaam een behoorlijk indrukwekkend vermogen heeft om zichzelf te genezen, maar ik kan je verzekeren dat je psyche nog een veel groter vermogen heeft om zichzelf te genezen want de psyche is natuurlijk niet gemaakt van die dichte energie van het fysieke lichaam. Deze uitspraak moeten we natuurlijk bespreken. Ja, in zekere zin is je psyche niet zo compact als je fysieke lichaam, maar aan de andere kant heeft de psyche van sommige mensen nog lagere vibraties dan de vibraties waaruit het fysieke lichaam bestaat. Dit zie je bij mensen die bereid zijn anderen kwaad te doen. Je ziet dat zij een bewustzijnsstaat kunnen krijgen die het laagste bewustzijnsniveau is waarmee je op aarde kunt incarneren. Het duidelijkste voorbeeld is natuurlijk Poetin die op dit moment het laagst bewustzijnsniveau heeft dat een mens op aarde kan hebben, maar hij is lang niet de enige. Veel soldaten en leiders en huurlingen die vechten voor zijn oorlog in Oekraïne hebben ook dat allerlaagste of bijna allerlaagste bewustzijnsniveau. Je herkent dit aan hun bereidheid om anderen pijn te doen en hun volledige minachting voor hoe die andere mensen beïnvloedt.

Denk je dat Poetin en zijn handlangers zich zorgen maken over de psychologische wonden die zij toebrengen aan het Oekraïense volk? Natuurlijk niet, anders zouden ze dat niet kunnen. Door hun acties bewijzen ze dat ze geen enkele aandacht hebben voor de invloed van hun acties op andere mensen. En die totale minachting voor hoe jouw acties andere mensen beïnvloeden, is het laagst mogelijke bewustzijnsniveau op aarde. Je kunt niet lager komen en toch geïncarneerd blijven. Je kunt wel lager, maar niet als je een fysiek lichaam hebt.

De bereidheid om de genezing te accepteren
Terug naar de mogelijkheid om te genezen voor degenen die dat willen. Je weet dat vrije wil de absolute wet is en wij, die de liefdesstraal zijn, hebben het potentieel om elke persoon te genezen die gewond is geraakt tijdens dit conflict, zowel de Oekraïners als de Russen. We kunnen ze allemaal psychologisch genezen, maar ze moeten wel bereid zijn om dat te accepteren. Je ziet bijvoorbeeld dat veel Russische soldaten diepe psychische wonden hebben opgelopen door hun betrokkenheid bij deze oorlog, niet alleen omdat ze lichamelijk gewond of voor het leven verminkt raakten, maar ook omdat ze zich verraden voelden door hun eigen land, door hun superieuren, door hun leger, zelfs door Poetin die hen dwong tot deze oorlog zonder de uitrusting of de training te hebben gekregen die ze nodig hadden en daarom liepen ze vreselijke fysieke en psychologische wonden op.

Hoe kunnen we die soldaten genezen? Welnu, ze moeten bereid zijn om de genezing te accepteren door het oude zelfgevoel los te laten. Ook het zelfgevoel dat ze hadden voordat ze ten strijde trokken. Ze hadden natuurlijk kunnen weigeren. Waren de consequenties als ze geweigerd hadden ernstiger geweest dan in de oorlog omkomen? Je ziet dat veel Russische soldaten een kijk op Rusland hebben die ze niet willen opgeven en als ze niet bereid zijn die kijk, dat oude zelfgevoel, op te geven, dan kunnen ze geen genezing van ons ontvangen.

Het verwonde zelfgevoel opgeven
Voor de Oekraïners ligt de situatie anders. Ze hoeven hun oude zelfgevoel niet op te geven om geheeld te worden. Zij moeten het gekwetste zelfgevoel opgeven dat is ontstaan na de traumatische gebeurtenissen waaraan ze zijn blootgesteld. Dat is een subtiel verschil, maar het is belangrijk om dit te begrijpen, omdat het je laat zien waarom veel Russische soldaten hun eigen genezing blokkeren, ook al bieden we hen die natuurlijk ook aan zonder enige negatieve reactie. We willen niemand straffen. We willen alleen maar iedereen helen. Voor de Oekraïners is het veel gemakkelijker om die heling te ontvangen en te accepteren, maar ze moeten bereid zijn om dat gekwetste zelfgevoel op te geven.

Dit sluit natuurlijk aan bij iets waar de andere meesters over hebben gesproken: dat je het slachtofferbewustzijn moet opgeven, het gevoel dat je slachtoffer bent en dat alleen maar een slachtoffer kan zijn; en dat je als je eenmaal iets slechts is overkomen, er nooit van bevrijd kunt worden. Dit is natuurlijk iets wat ook deel uitmaakt van alle zeven stralen, maar het is vooral een groot deel van de Liefdesvlam omdat ware liefde, zoals je die op aarde kunt ervaren, in zekere zin een groot stuk gum is. Het geconcentreerde vuur van liefde, de Robijnrode Straal, kan absoluut alles uitwissen wat er op een planeet als Aarde gebeurt. Welke pijn je ook hebt opgelopen, aan welk trauma je ook bent blootgesteld, alles kan worden uitgegumd. Er is niets wat liefde niet kan uitgummen, maar je moet accepteren dat je bevrijd kunt worden van het verleden. En wat is de grootste manifestatie van antiliefde op aarde? Het bewustzijn dat door de gevallen wezens wordt geprojecteerd, dat als jou eenmaal bepaalde dingen zijn overkomen, of als je eenmaal bepaalde dingen hebt gedaan, bepaalde fouten hebt gemaakt, jij je er nooit meer van kunt bevrijden. Je bent hierdoor voor altijd bezoedeld. Je bent hierdoor voor altijd gewond.

De modus operandi van de gevallen wezens
Dit is natuurlijk een leugen. Het is een heel subtiele leugen. Het is een zeer verraderlijke leugen die heel veel mensen hebben geloofd. We zouden zelfs kunnen zeggen dat vrijwel alle mensen op aarde een of andere versie van deze leugen geloven. Ze geloven dat jou dingen kunnen overkomen die zo pijnlijk, zo verschrikkelijk, zijn dat jij je daar niet van kunt bevrijden. Veel mensen geloven ook dat het mogelijk is dat je zo’n verschrikkelijke fout maakt dat je er nooit overheen kunt komen. Je zou er nooit overheen kun komen. Dit is natuurlijk de belangrijkste leugen van de gevallen wezens op een planeet als Aarde.

Als studenten van geascendeerde meesters begrijpen jullie het mechanisme omdat de gevallen wezens keer op keer deze situaties scheppen waarin ze twee groepen mensen met elkaar in conflict brengen. Bijvoorbeeld in een oorlogssituatie, waarin iemand wordt aangevallen door een vijand die bereid is alles te doen wat in zijn macht ligt om de ander te vernietigen, zoals je nu bij Oekraïne ziet. Hoe versla je zo’n vijand? In veel gevallen moeten de mensen net zo bereid zijn als de vijand om alles te doen wat in hun macht ligt om de vijand te verslaan. Wat voor effect heeft dat? Dat mensen aan beide kanten diep verwond raken, maar veel mensen hebben ook het gevoel dat ze zoiets vreselijks hebben gedaan dat ze niet kunnen zien hoe ze zich daarvan kunnen bevrijden, hoe hen dat kan worden vergeven, hoe zij zichzelf dat kunnen vergeven.

De gevallen wezens zijn experts in het scheppen van conflicten tussen mensen die ervoor zorgen dat ze dingen doen waarvan ze later beseffen dat die niet goed waren, wat hun definitie van goed ook is, waardoor ze ook verwond raken. Met andere woorden, mensen doen anderen pijn en anderen doen hen pijn en dan komen de gevallen wezens aan beide kanten van dit conflict in hun oor fluisteren: “Je kunt je hier nooit van bevrijden, je kunt dit nooit vergeten.” Een voorbeeld hiervan is de Holocaust, zoals we hebben besproken, omdat sommige joden zeggen: “Dit mag men nooit vergeten, we mogen de wereld dit nooit laten vergeten.” Welnu, hoe kun jij je hier dan ooit van verlossen? Hoe zal je ooit genezen van dit trauma? Je ziet hoe het mechanisme werkt. De gevallen wezens pakken vaak een groep mensen die het gevoel hebben dat ze superieur zijn en dat ze hier op aarde iets moeten doen wat van episch belang is, bijvoorbeeld het meesterras zijn en mensen die de vijanden van God zijn, moeten uitroeien, of de vijanden van de islam, of de vijanden van het christendom, of de vijanden van Rusland.

De mensen worden dan bedrogen om mee te doen aan een oorlog, maar de gevallen wezens zijn er niet in geïnteresseerd dat deze mensen de oorlog winnen en het gevoel hebben dat ze zegevieren en dat ze superieur zijn. De gevallen wezens fluisterden in Hitlers oor dat het Duitse volk het meesterras was, maar dat deden ze niet omdat ze wilden dat de Duitsers zouden winnen en zich het meesterras zouden voelen. Ze wilden de Duitsers voor de gek houden opdat ze een fout zouden maken waardoor ze hen achteraf in het oor konden fluisteren: “Hier kom je nooit overheen.”

En daarom fluisterden ze Poetin in het oor dat hij moest doen wat hij ook maar vond dat hij moest doen. En dan krijg je soldaten die naar Oekraïne zijn gegaan, hun gedachten gevuld met de propaganda die van tevoren in hun hoofd was gestopt, en die dachten dat ze op zoek waren naar nazi’s. Ze lopen daar nu al maanden rond en vragen de Oekraïners: “Waar zijn de nazi’s? Waar zijn de nazi’s?” En ze hebben ze niet gevonden en beseffen nu dat ze voor de gek zijn gehouden. Ze hebben een fout gemaakt. En dan komen de gevallen wezens: “Je kunt hier nooit overheen komen.”

De gevallen wezens staan aan niemands kant. Ze hebben geen voorkeur voor de ene groep mensen of de andere. Ze kijken alleen naar: “Hoe kunnen we mensen gebruiken. Waar is een groep mensen die gevoelig is voor de leugen dat ze superieur zijn opdat we die kunnen gebruiken om hen voor de gek te houden en hen een fout te laten maken en ze daarna met de grond gelijk te maken, op een veel lager niveau te brengen dan voorheen.” Dit is de modus operandi van de gevallen wezens.

De dispensatie van de Derde Straal
Waar kun je dit voor gebruiken in Oekraïne? Waarom projecteer ik dit op het collectieve bewustzijn van Oekraïne en Wit-Rusland en Rusland? Je kunt het gebruiken om een oud gezegde te onthouden: hou me één keer voor de gek, schaam je dan, houd me twee keer voor de gek, dan schaam ik me. Met andere woorden, als jij jezelf voortdurend voor de gek laat houden door de gevallen wezens, dan doe je niet echt je best. Ik straal uit dat het niet uitmaakt hoe vaak je in het verleden door de gevallen wezens voor de gek bent gehouden. Waar het om gaat is dat je nu het patroon doorbreekt en zegt: “Ik laat me niet meer voor de gek houden.” En dan accepteer je de Liefdesvlam die je kan genezen van het gevoel dat je een fout hebt gemaakt, een gruweldaad hebt begaan of gewond bent geraakt. Je accepteert dat je bevrijd kunt zijn van je verleden. Je kunt bevrijd zijn van het verleden, wat dat verleden ook is geweest.

Want het verleden is voorbij en het enige wat je met je meedraagt is niet het verleden, maar de zelven die je in het verleden hebt gevormd. En als je bereid bent die zelven op te geven, dan kan het Robijnrode Vuur van Liefde ze allemaal verteren. Nu zouden jullie als studenten van de geascendeerde meesters kunnen zeggen: “Maar hoeven die mensen dit niet bewust te zien en hoeven ze geen spiritueel licht aan te roepen om het te verteren?” Ja, in het ideale geval wel. Dat doen jullie ook omdat jullie de voorlopers zijn die de leiding nemen over jullie eigen psyche, jullie eigen pad en de rest mee optrekken. We mogen echter aanbieden dat mensen zonder kennis van geascendeerde meesters, zonder ook maar spiritueel licht aan te roepen, genezing kunnen ontvangen wanneer dit in het grotere belang is van de voorwaartse vooruitgang van de mensheid.

Dus in het belang van de voorwaartse vooruitgang van Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland, bieden we deze Vlam van Liefde aan, zodat degenen die deze willen accepteren, die het oude zelfgevoel los willen laten, hulp van ons ontvangen, ook al weten ze niets van ons bestaan af en roepen ze ons licht niet op. Dit is een dispensatie die we in dit soort situaties mogen geven. Dit betekent niet dat deze levensstromen zich hier later niet van bewust hoeven te worden, maar dit hoeft niet beslist als ze geïncarneerd te zijn. Het kan ook tussen incarnaties in.

Dit zijn heel erg belangrijke overwegingen voor veel mensen die meer naar spiritualiteit neigen. Ik heb het nu niet alleen over de studenten van de geascendeerde meesters, maar over de vele mensen in Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne die naar spiritualiteit neigen. Het is belangrijk dat zij beseffen dat er na zo’n traumatische gebeurtenis grote behoefte is aan psychologische, spirituele, psycho-spirituele genezing. Het is ook belangrijk dat de mensen dit ook beseffen die in deze landen bij instituten werken voor geestelijke gezondheidszorg. En daarom beloof ik speciale hulp te geven aan alle professionals in deze drie landen die bereid zijn die te ontvangen, maar ook in andere landen waar mensen die bij de oorlog betrokken zijn geweest, komen voor genezing.

Ik straal ook geconcentreerde energie uit naar het collectieve bewustzijn opdat de politieke leiders van Oekraïne zich hier meer bewust van worden. Ik zeg niet dat ze zich hier allemaal van bewust moeten worden, want het is duidelijk dat de taak van de wederopbouw van een natie na de oorlog vereist dat mensen zich op verschillende aspecten concentreren en niemand kan zich op alle aspecten concentreren. Ik straal deze energie uit naar degenen die hiervoor openstaan; de energie die mensen kan helpen om te beseffen dat er na de oorlog veel meer dan normaal behoefte is om zich te concentreren op psychologische genezing. En de staat zal het initiatief moeten nemen om middelen toe te wijzen en hulp aan het buitenland te vragen om professionals in de geestelijke gezondheidszorg te laten komen om mensen te helpen genezen van het trauma dat ze hebben opgelopen, tenminste degenen die dat willen.

Als hier gehoor aan wordt gegeven en dit wordt uitgevoerd, zal dit de Oekraïense natie enorm helpen om na de oorlog verder te gaan en de oorlog achter zich te laten. Wij, de geascendeerde meesters, zijn daar uiteindelijk naar op zoek naar en visualiseren dat Oekraïne verder gaat, zodat Oekraïne in een relatief korte tijd, zeker minder dan meerdere generaties of zelfs één generatie, dit achter zich zal laten en zichzelf transformeren in een moderne democratische natie met economische welvaart voor al haar burgers, zoals je in Europa ziet.

Voor zover de mensen in Oekraïne het erover eens zijn dat dit de beste toekomst voor hun natie is, heb ik ze nu de aanzet gegeven om zo te handelen en een bijdrage te leveren om de psyche te helen om de natie vooruit te helpen, want hoe kan een natie vooruitkomen als de individuele burgers niet vooruitgaan? Hoe kun je een natie opbouwen, een natie opnieuw opbouwen, als heel veel mensen psychisch verlamd zijn en daardoor niet in staat zijn om iets te doen, hun baan te behouden, een initiatief te nemen of zelfs maar goed te kunnen functioneren in de samenleving, maar in plaats daarvan overgaan op alcoholisme, drugsmisbruik, psychologische problemen van allerlei aard? Hoe kan dit de natie helpen? Zelfs vanuit een puur pragmatisch oogpunt is het beter voor de natie om zich in te spannen om middelen vrij te maken voor dergelijke problemen in plaats van die te negeren. Natuurlijk zijn er mensen die dit al weten, maar mijn motivatie, onze motivatie, is dat ik deze mensen wil helpen om de weerstand te doorbreken en het bewustzijn te vergroten dat het noodzakelijk is om dit te doen.

Echte liefde versus bezitterige liefde
Liefde is eigenlijk een van de meest uitdagende vlammen voor mensen; om die te kunnen bevatten. Dit komt gedeeltelijk omdat de gevallen wezens alles hebben gedaan wat ze maar konden bedenken om de kijk van mensen op liefde, de definitie die mensen hebben van liefde, zelfs hoe mensen liefde ervaren, te vervormen. Liefde is in zekere zin het grote tegengif voor angst. Het is duidelijk dat alle vlammen angst tegengaan. Maar liefde en angst zijn echt aan elkaar verbonden omdat liefde het tegengif is voor angst, en angst is een vervorming van liefde. Er zijn natuurlijk vervormingen van alle zeven stralen, maar hoe verdraai je de waarheid? Dat kun je alleen als je niet genoeg liefde voor de waarheid bezit. Hoe vervorm je vrijheid? Als je niet genoeg liefde voor de vrijheid bezit.

Je ziet dat de gevallen wezens alles hebben gedaan wat ze maar konden bedenken en gelukkig is hun vermogen om te denken en zich iets voor te stellen beperkt, maar ze hebben alles gedaan wat ze maar konden bedenken om de liefde op aarde te vervormen. Wat zei Jezus tweeduizend jaar geleden? Heb je vijanden lief. Hoeveel christenen hebben hier weleens aandacht aan besteed? Hoeveel? Hoeveel hebben daarnaar geleefd? Er is een christelijke kerk die de heersende kerk is in Oekraïne. Hoeveel leiders en leden hebben aandacht besteed aan de uitspraak: Heb je vijanden lief?

Nu begrijp ik natuurlijk, en nogmaals, er komt een sterke reactie vanuit het collectieve bewustzijn op mij af, omdat ik dit in het fysieke octaaf zeg, omdat veel mensen zullen zeggen: “Kijk eens wat de Russen de Oekraïense burgers en Oekraïense soldaten, de infrastructuur en hun huizen en de levens van mensen aandoen. Zie dat ze alles tot gort bombarderen met hun artilleriegranaten en dat ze maandenlang meedogenloos aan het bombarderen zijn. Hoe kunnen we van hen houden als ze dit doen?” Maar je houdt niet van hen omdat ze doen wat ze doen. Dit is een vervorming van liefde. Dit is bezitterige liefde.

De vervorming van liefde is simpel dat je van iemand houdt om er iets voor terug te krijgen. Je doet iets voor een ander door van ze te houden, maar ze moeten jou ook iets teruggeven. Dit is bezitterige liefde. Echte liefde is dat je van iemand houdt om jezelf van hen te bevrijden, want als je echt van iemand houdt, ben je van hen bevrijd. Dit komt overeen met wat we hebben gezegd over vergeving. Je vergeeft anderen om hen te bevrijden, om jezelf van hen te bevrijden. Je houdt van iemand om jezelf te bevrijden van deze mensen en wat ze jou ook hebben aangedaan.

De andere wang toekeren
Nu hebben heel veel mensen op de wereld het gevoel dat er gerechtigheid moet zijn: “Degenen die mij kwaad hebben gedaan, moeten ter verantwoording worden geroepen en dan kan ik het wel loslaten, dan kan ik verder.” Maar verdergaan is een handeling die in gedachten plaatsvindt en zolang je denkt dat iets wat zich in je gedachten afspeelt, afhankelijk is van iets buiten jouw gedachten, dan zijn jouw gedachten niet vrij. Je zit vast aan iets buiten jou waarvan je denkt dat dit moet veranderen voordat jij van gedachten kunt veranderen.

Je zou kunnen zeggen: “We willen dat de Russen rekenschap afleggen voor wat ze in Oekraïne hebben gedaan. We willen dat ze gestraft worden. We willen wraak.” Het is jullie vrije wil om dit te zeggen, maar het is mijn vrije wil als geascendeerde meester om via een fysieke boodschapper, als ik die heb, te verklaren dat dit op de lange termijn niet in jullie belang is. Waarom heeft Jezus gezegd dat jij je vijanden lief moet hebben? Omdat het de enige manier is om jezelf van hen te bevrijden. Wil jij jezelf echt binden, niet alleen in de rest van dit leven maar ook in toekomstige levens, aan mensen die jou kwaad hebben gedaan?

Je ziet dat ze je kwaad hebben gedaan omdat ze in een bewustzijnsstaat verkeren waarin het aan menselijkheid ontbreekt. Sommige leiders zijn zelfs in het laagst mogelijke bewustzijn op aarde. Waarom zou jij je aan deze mensen willen binden? Is dat echt in jouw belang? Nee. Het is jouw belang om jezelf van hen te bevrijden, zodat ze je niet opnieuw kunnen verwonden. Zelfs als ze je fysiek verwonden, kunnen ze je psychisch niet verwonden omdat jij je van hen hebt bevrijd, en dan hebben ze ook geen macht over jouw gedachten.

Ik weet dat dit geavanceerde concepten zijn die de meeste mensen niet kunnen bevatten, maar sommigen zullen het wel begrijpen en daarom moeten die naar het collectieve bewustzijn worden uitgesproken. Je kunt zeggen: “Ik wil dat mensen rekenschap afleggen voor wat ze in het fysieke octaaf hebben gedaan.” Ja, natuurlijk moeten de Russen ter verantwoording worden geroepen voor hun schendingen van het internationale recht en de mensenrechten, maar er zijn instituten op de wereld die dit kunnen doen, zoals dat ook na de Tweede Wereldoorlog met de nazi’s is gebeurd. Je kunt er altijd over discussiëren of ze goed genoeg zijn, maar het gaat erom wat het beste is voor jou als individu. En dit is dat je dat proces de komende jaren laat werken en de Russen ter verantwoording roept en jij jezelf ervan bevrijdt om zo snel mogelijk verder te gaan met je persoonlijke leven.

Dan kun je natuurlijk nog overwegen wat de allerbeste manier is om mensen ter verantwoording te roepen. Dat is geen rechtbank in het fysieke octaaf. Dat is in de rechtbank van de Karmische Raad waar mensen verantwoordelijk worden gehouden voor hun karma. Zij kunnen het niet ontkennen. Ze kunnen het niet wegredeneren. Ze kunnen er niet omheen. Ze kunnen er niet voor weglopen. Zij zullen ter verantwoording worden geroepen. “Aan mij is de wraak”, zegt de Heer, “Ik zal vergelden.” De verklaring betekent dat jij als mens anderen niet iets betaald hoeft te zetten, omdat God dat zal doen en God een onontkoombare wet heeft gemaakt die mensen ter verantwoording zal roepen. Je kunt dit accepteren en vervolgens accepteren dat dit niet jouw rol is. Dit is Gods rol, of liever de rol van de Karmische Raad, en daarom is verdergaan het beste wat je voor jezelf kunt doen.

Wat is de ultieme wraak? De andere wang toekeren. Iemand slaat je op één wang. De ultieme wraak is de andere ook toe te keren, waardoor je het oordeel van Christus over hen brengt, niet het menselijke oordeel maar het oordeel van Christus, en daar kunnen ze niet aan ontsnappen. Door je andere wang toe te keren, bevrijd jij je ook van deze mensen. Je kunt verder. Je kunt de genezing van je psychische wonden accepteren, zodat je verder kunt gaan alsof het trauma nooit heeft plaatsgevonden. Nu zie je over de hele wereld, mijn geliefden, dat er mensen zijn die willen vasthouden aan hun trauma, hun gewonde zelf. In het Midden-Oosten heb je mensen die dit duizenden jaren en honderden incarnaties hebben volgehouden. Dit is hun vrije wil, maar wil jij dat ook? Zo niet, dan heb je nu een alternatief. Door dit naar het collectieve bewustzijn uit te stralen, heb ik het voor veel mensen die door deze oorlog verwond zijn geraakt, gemakkelijker gemaakt om genezing te accepteren en dit is natuurlijk mijn wens. Ik verlang ernaar dat alle mensen, alle mensen overal ter wereld, genezen van alle trauma’s die ze hebben.

Dit is mijn boodschap vandaag, voor deze gelegenheid. Ik ben dankbaar dat ik die heb kunnen geven en ik verzegel jullie, die het werktuig zijn om hem uit te zenden, in de Vlam van de Vreugdevolle Liefde die IK BEN. IK BEN Paul de Venetiaan.