De Vlam van Barmhartigheid/Genade gebruiken om vooruit te komen

 

Antwoord van de Geascendeerde Meester Kuan Yin, 28 oktober 2022 – Webinar voor Oekraïne

IK BEN de Geascendeerde Meester Kuan Yin. In het oosten sta ik, althans bij sommigen, bekend als de vertegenwoordiger van de Vlam van Barmhartigheid/Genade. Ik kom een buitengewoon grote uitstoot van deze Vlam van Barmhartigheid aan Oekraïne geven en de reden hiervoor is dat Oekraïne voor veel keuzes staat, niet alleen nu en in het dagelijks leven, maar zeker wanneer de oorlog voorbij is. En ik kom deze grote hoeveelheid van de Vlam van Barmhartigheid brengen om de mensen te helpen om een van de cruciale keuzes te maken die de toekomst van de natie zullen bepalen.

Zoals Moeder Maria heeft uitgelegd, zijn wij, de geascendeerde meesters, natuurlijk niet blind voor het lijden dat de mensen op aarde ervaren. We zijn geenszins blind voor het immense fysieke leed dat de bevolking van Oekraïne door deze oorlog is aangedaan. Er zijn mensen gedood, mensen zijn gewond geraakt en daardoor de rest van hun leven gehandicapt. Mensen zijn gemarteld, mensen zijn verkracht en mensen hebben dierbaren verloren, hun huis verloren, hun gezin verloren, soms hele families, hun baan verloren en hun manier van leven en het is heel begrijpelijk dat dit hen niet alleen fysieke littekens bezorgt, maar ook emotionele en mentale littekens, littekens op identiteitsniveau, psychologische littekens. We verwachten natuurlijk niet dat mensen in Oekraïne ineens de leringen van geascendeerde meesters zullen ontdekken en die leringen gaan gebruiken om hun psyche te helen. Maar desalniettemin werken we al met mensen, en zullen we in de toekomst met mensen werken op innerlijk niveau, voor zover ze openstaan voor onze hulp om hen te helpen deze immense wonden te genezen.

Grote verdeeldheid in Oekraïne
Ik zal echter wat ideeën naar het collectieve bewustzijn uitstralen via de chakra’s van de mensen die deelnemen aan deze conferentie. En het zijn ideeën die Oekraïne als natie kunnen helpen om een cruciale beslissing te nemen om vooruit te komen in plaats van achteruit te gaan. Wanneer je naar Oekraïne kijkt zoals het was toen we daar niet zo lang geleden onze conferentie gaven, dan zie je dat dit toen een zeer verdeeld land was. Een bepaald deel van de bevolking herinnerde zich het Sovjetverleden nog toen Oekraïne deel uitmaakte van de Sovjet-Unie en een bepaald deel van de bevolking voelde zich, hoewel dat zich niet per se identificeerde met de Russen, meer Rus dan Oekraïner en helden over naar Rusland, wilde misschien zelfs wel dat Oekraïne deel uitmaakte van Rusland of nauwere banden kreeg met Rusland. Er waren duidelijk mensen die wilden dat Oekraïne dichter bij Rusland zou komen in plaats van dichter bij het westen.

Een deel hiervan is natuurlijk bekokstoofd door Vladimir Poetin die zijn aanvallen op Oekraïne als onafhankelijke natie niet begon toen hij in 2014 de Krim binnenviel; hij begon er bijna meteen mee toen hij president van de Russische Federatie werd. Hij heeft heel veel dingen gedaan om de eenheid in Oekraïne te ondermijnen, om mensen naar Rusland te lokken met simpele propaganda, leugens en beloften die nooit konden worden waargemaakt. En dit heeft vervolgens voor de situatie gezorgd dat we, vanuit een bepaald perspectief, zouden kunnen zeggen dat Oekraïne onbestuurbaar was. Het was onmogelijk om de twee tegengestelde polariteiten in Oekraïne tevreden te stellen – de mensen die wilden dat Oekraïne dichter bij het westen kwam en degenen die wilden dat het dichter bij Rusland kwam te staan.

Verandering van mening over Rusland in Oekraïne
Nu is het natuurlijk zo dat nog steeds een bepaald percentage van de Oekraïense bevolking haar houding of kijk op Rusland niet heeft veranderd, maar een veel groter deel van de bevolking is natuurlijk totaal van houding veranderd ten aanzien van Rusland. Veel mensen die eerder positief tegenover Rusland stonden of neutraal waren ten aanzien van Rusland, hebben nu hun houding veranderd en veel van de mensen die voorheen westers georiënteerd waren, zijn ook van houding veranderd.

Als je nu kijkt naar het immense menselijke leed dat het Oekraïense volk tot nu toe is aangedaan door het Russische leger en de speciale strijdkrachten en huurlingen en buitenlandse strijders en wat dies meer zij, dan is het vanuit menselijk perspectief heel begrijpelijk dat veel mensen grote woede en wrok, zelfs haat jegens Rusland en zelfs het Russische volk, maar zeker het Russische leger, voelen. Dit is duidelijk een groeiend fenomeen dat waarschijnlijk intenser en wijder verspreid zal worden voordat de gevechten daadwerkelijk stoppen. Je zou kunnen zeggen: “Waarom behandelt een vertegenwoordiger van de Vlam van Barmhartigheid deze kwestie? Probeer je op een of andere manier te zeggen dat we de Russen genade moeten schenken en hen moeten vergeven? Je bevestigt dat we de Russen haten, we zijn boos op de Russen vanwege de immense wreedheden die ze hebben begaan, maar probeer je wel te zeggen dat we ze moeten vergeven?”

Geen genade voor het Oekraïense volk
Nee, eigenlijk doe ik dat niet. Ik zeg niet dat het Oekraïense volk genade moet schenken aan de Russen, maar ik zeg dat het Oekraïense volk als ze de beste toekomst wil die mogelijk is, genade moet schenken aan zichzelf. En je zou opnieuw kunnen zeggen: “Hebben de Russen een vorm van genade geschonken aan de burgers die ze gevangen hebben genomen, wekenlang hebben vastgehouden en gemarteld, geslagen met ijzeren pijpen zodat hun lichaam helemaal blauw werd? Schonken ze genade aan de vrouwen die ze verkracht hebben, de talloze soldaten die steeds dezelfde vrouw hebben verkracht? Hebben ze genade geschonken aan de mensen die ze met geweld hebben verdreven en naar Rusland hebben gebracht, en van wie niemand nu weet waar ze zijn en niemand iets van hen heeft gehoord? Hebben ze genade geschonken aan het Oekraïense volk?” En vanuit menselijk perspectief is dit weer heel begrijpelijk; ze hebben geen genade geschonken en Poetin vertoont geen tekenen dat hij bereid is om genade te schenken, noch aan het Oekraïense volk, noch aan zijn eigen soldaten.

Wat willen jullie?
Ik wil jullie wijzen op een zeer eenvoudig mechanisme. Hoe kunnen jullie je leven verbeteren? Kun jij je leven verbeteren als je andere mensen verandert of kun jij je leven alleen verbeteren als jij jezelf verandert? De vraag is, wat jullie willen. Ik realiseer me dat sommigen zullen zeggen dat het veel te voorbarig is om ons een verhandeling als deze te geven. Ik spreek hier over het collectieve bewustzijn en de reactie van het collectieve bewustzijn wanneer deze woorden fysiek worden uitgesproken. Je realiseert je misschien dat je problemen met de taal kunt hebben als je hier fysiek naar luistert, maar wanneer het op het collectieve bewustzijn aankomt, is er geen taalprobleem. In welke taal de boodschapper ook spreekt, ik kan dat gemakkelijk vertalen naar het Oekraïens of Russisch, zodat het onmiddellijk aanslaat in het collectieve bewustzijn. Daarom kan ik ook onmiddellijk de reactie van het collectieve bewustzijn voelen en die reactie bespreken.

Maar het is niet voorbarig om hierover te praten, ook al is de oorlog nog steeds aan de gang, want we moeten zaden zaaien in de identiteits-, mentale en emotionele lichamen, zodat het Oekraïense volk, het Oekraïense collectieve bewustzijn, bereid is om dit probleem af te handelen en in het ideale geval een omslag in bewustzijn, een omslag in haar houding kan maken, wanneer de gevechten fysiek stoppen. En de vraag is simpelweg: Willen jullie een betere toekomst voor het Oekraïense volk, een betere toekomst dan de mensen nu hebben, maar zelfs een betere toekomst dan in de tijd voor de oorlog?

Wil jij een betere toekomst voor de Oekraïense natie? Als dat zo is, dan is er maar één manier om dit te bereiken. Je moet je bewustzijn losmaken van het bewustzijn van Rusland en het Russische volk., Hoe kun jij je fysiek losmaken van de Russische dominantie als jij je niet losmaakt in bewustzijn? Als je wilt dat Oekraïne een toekomst krijgt waarin Oekraïne niet wordt gedomineerd door Rusland, noch door openlijk geweld, noch door heimelijk geweld, dan moet je het collectieve bewustzijn van het Oekraïense volk verheffen boven het collectieve bewustzijn van het Russische volk.

Barmhartigheid is bevrijd zijn van het verleden (en Rusland)
We hebben eerder gezegd dat de Oekraïners voor de oorlog verder waren met betrekking tot menselijkheid en het collectieve bewustzijn dan het Russische volk, maar je moet begrijpen dat je om voorop te kunnen blijven lopen, hiernaar moet kijken en zeggen: “We hebben gezien wat het Russische volk, of in ieder geval het Russische leger en de Russische leiders met ons, met ons volk, zal doen. We mogen niet worden zoals zij. We kunnen het ons niet veroorloven om naar datzelfde niveau af te zakken. Zelfs als we ze militair willen verslaan, kunnen we onszelf niet toestaan om te zakken naar hetzelfde niveau van onmenselijkheid en minachting voor het leven. Want hoe kunnen we ons dan van hen bevrijden?”

Ik wil daarmee zeggen dat er verband staat tussen het bewustzijn en fysieke gebeurtenissen. We hebben vaak gezegd dat bewustzijn voor de fysieke manifestatie komt. Als jullie je fysiek van Rusland willen bevrijden, moeten jullie je bevrijden van het Russische volk en het Russische collectieve bewustzijn door jullie eigen bewustzijn te verhogen. En hoe kun je dit doen? Alleen door jezelf genade te schenken. Alleen door naar jezelf te kijken en te zeggen: “Wat is de grootste daad van barmhartigheid voor het Oekraïense volk? Wat zou de grootste blijk van barmhartigheid zijn voor ons, het Oekraïense volk, dat een toekomst wil als een vrije, onafhankelijke natie?”

Zoals ik al zei, dat jullie je boven het Russische volk verheffen, maar hoe kun je dit doen als je het Russische volk haat? Hoe kun je jezelf bevrijden van degenen die je haat, op wie jij je woedend voelt, die je de schuld geeft van jouw eigen situatie? Ik begrijp het, en natuurlijk komt er een reactie vanuit het collectieve bewustzijn omdat men zal zeggen: “Hoe kunnen we het de Russen niet kwalijk nemen dat ze ons land zijn binnengevallen, dat ze onze infrastructuur hebben vernietigd, onze mensen hebben gedood? Hoe kunnen we hen dit niet kwalijk nemen?”

Maar nogmaals, wat voor toekomst wil jij voor Oekraïne? Wil jij een betere toekomst voor het Oekraïense volk dan de toekomst die het Russische volk waarschijnlijk tegemoet gaat? En als je een betere toekomst wilt, moet je jouw eigen bewustzijn verhogen en hoe doe je dat? Welnu, kijk naar het Midden-Oosten – zie hoe het daar toegaat in wat jullie tegenwoordig naties noemen, maar vroeger stammen of volkeren waren die al honderden en duizenden jaren ruzie maken en vechten. De ene groep haat de andere groep en weer een andere groep haat die groep en daarom zijn ze karmisch aan elkaar gebonden en al zoveel generaties dat niemand zich nog kan herinneren wanneer het is begonnen.

Jullie kennen allemaal de banden tussen het Russische en Oekraïense volk, die heel ver teruggaan, maar de vraag is: Willen jullie in deze spiraal blijven of willen jullie die transcenderen? Hoe kun je die transcenderen? Alleen met genade. Wat betekent dat? Dat je niet achterom mag kijken. Je moet, en ik spreek dit in het collectieve bewustzijn omdat ik weet dat geleidelijk aan veel mensen van het Oekraïense volk, zelfs velen die vandaag als vluchteling in het buitenland zijn, in staat zijn om die ideeën op te pikken. Als je bevrijd wilt zijn van Rusland, moet je anders zijn dan de Russen. Je kunt in bewustzijn niet hetzelfde zijn als de Russen en je tegelijkertijd bevrijden van Rusland. Dat kan niet. Het is onmogelijk.

De vraag is nu dat er een enorme spiraal is gevormd, een enorme vortex, in het emotionele lichaam van het Oekraïense collectieve bewustzijn die bestaat uit woede en haat jegens Rusland, het Russische leger, Poetin, en nogmaals vanuit menselijk perspectief, niet alleen begrijpelijk maar ook onvermijdelijk. De vraag is echter: “Is dit het beste voor jullie? Is dit op lange termijn het beste voor jullie?” Als jullie anders willen zijn dan Poetin en de Russische machtselite, dan Poetin, denk dan eens na over wat Poetin aan het doen is. Denk na over zijn wereldbeeld en waarom hij Oekraïne binnenviel.

Hij kijkt terug in de tijd. In gedachten heeft hij het idee dat iets in het verleden beter was en hij probeert dat opnieuw te scheppen; op zijn manier. Ik zal dit zelfs niet eens bespreken omdat zijn gedachten zo verward, onsamenhangend, inconsequent zijn en voortdurend veranderen waardoor het zelfs geen zin heeft om woorden vuil te maken aan wat Poetin denkt. Hij heeft slechts een vaag idee, maar het gaat erom dat hij terugkijkt naar het verleden. Er is een paradijs verloren gegaan. Hoe kan iemand de Sovjet-Unie associëren met het paradijs, gaat misschien de pet van veel mensen te boven, maar toch is het zo. Als je bevrijd wilt zijn van Poetin, kun je niet zo denken zoals hij. Je kunt niet terugkijken naar het verleden en zeggen dat alles beter was voor de invasie en je laten meeslepen in deze draaikolk van woede en haat die zichzelf kan versterken. Je moet daarmee breken. Je moet naar die afschuwelijk situatie kijken zoals hij nu is en beslissen: “Willen we vooruit of achteruit? Willen we bevrijd zijn van Rusland of willen we tot in het oneindige aan Rusland gebonden zijn?”

Oekraïne bevrijden van Rusland
Hoe kun je bevrijd zijn van Rusland? Er is maar één manier om bevrijd te zijn van degenen die jou kwaad hebben gedaan en dat is door hen te vergeven. Ja, er komt een reactie uit het collectieve bewustzijn, niet alleen in Oekraïne maar wereldwijd; moeten we de mensen vergeven die deze enorme wreedheden tegen ons hebben begaan? Maar je vergeeft het Russische volk niet. Je vergeeft jezelf. Vergeving is niet een daad om andere mensen te laten ontsnappen, het is een daad om jezelf te laten ontsnappen, te ontsnappen aan de haak die de duistere krachten in je vier lagere lichamen hebben als je niet vergeeft.

Ik zeg niet dat ik hier ben om te zeggen dat je gemoedstoestand moet veranderen en moet doen alsof de oorlog nooit heeft plaatsgevonden. Ik heb het niet over: “O, we kunnen zakendoen met de Russen. We kunnen met hen communiceren zoals we vroeger deden. Ik heb het over je opzettelijk, bewust, omdraaien en niet meer achterom te kijken maar vooruit te kijken. Natuurlijk zullen jullie zeer vastberaden maatregelen moeten nemen om je fysiek te beschermen en je te beschermen tegen infiltratie en manipulatie die al dan niet vanuit Rusland zullen doorgaan. Jullie moeten praktische voorzorgsmaatregelen nemen, maar in gedachten moeten jullie doen wat nodig is vanuit het gevoel van praktische noodzaak, niet vanuit een gevoel van woede en haat, niet met de zucht naar wraak, niet met het verlangen om Rusland of het Russische volk te straffen, maar met het verlangen om zelf, jullie eigen volk, een beter leven te krijgen.

We hebben het al eerder gezegd, waarschijnlijk meerdere keren, maar we zullen het nog een keer zeggen: Als de Oekraïners bereid zijn naar zichzelf te kijken, dan kun je zien dat er een reden is waarom jullie niet zijn geaccepteerd in de NAVO en de EU. Er is een reden in het collectieve bewustzijn van het Oekraïense volk. Jullie waren niet bereid om de noodzakelijke veranderingen door te voeren, de veranderingen die werden doorgevoerd in andere Oost-Europese landen, de Baltische staten, om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap. Ze waren bereid om naar zichzelf te kijken en te zeggen: “Wat moeten we bij onszelf veranderen?”

Nu kun je de mensen in Estland bijvoorbeeld niet beschuldigen van woede en haat jegens Rusland. Toch heeft Rusland ernstige wreedheden begaan in Estland. Maar toen ze vrij waren van de Sovjet-Unie, heeft Estland een periode doorgemaakt waarin ze naar zichzelf keken en zeiden: “Onze enige kans om vrij te blijven van de Russische overheersing is dat we lid worden van de NAVO en de EU. Wat zijn hun eisen? Wat moeten we veranderen om in aanmerking te komen?” Oekraïne deed dat niet, gedeeltelijk vanwege de verdeeldheid in Oekraïne, zoals ik al zei. Maar toch moeten jullie dit doen, er nu al mee beginnen, aangezien veel mensen hier in feite al over zijn gaan nadenken. Natuurlijk de president en zijn adviseurs, maar ook veel anderen. Maar dat moeten jullie nog meer doen als de strijd voorbij is en jullie een nieuwe toekomst gaan opbouwen. Hoe kunnen jullie daarvoor in aanmerking komen? En dan kunnen jullie opnieuw naar de situatie kijken en zeggen: “Hoe kunnen wij veranderen zodat we niet hetzelfde zijn als de Russische bezetters? Hoe kunnen we afstand nemen van de mentaliteit die ervoor heeft gezorgd dat de Russen die wreedheden konden begaan in ons land?”

Ongevoeligheid voor het leven in Oekraïne
En dan moeten jullie naar jezelf kijken en zien dat jullie ook elementen hebben van gebrek aan menselijkheid in het Oekraïense collectieve bewustzijn. Een bepaalde wreedheid is nog niet volledig getranscendeerd, hoewel er wel een begin mee is gemaakt. Er is een zekere ongevoeligheid voor het leven en de meest voor de hand liggende uiting van deze ongevoeligheid voor het leven is corruptie. Gevoeligheid voor het leven betekent dat je erkent dat andere mensen net zo zijn als jij en daarom doe je hen niet aan wat je niet wilt dat ze jou aandoen. Als jullie wat menselijker worden, begint het bewustzijn te ontstaan dat de bevolking een geheel is, er komt gemeenschapsgevoel, het collectieve bewustzijn dat we een groep mensen zijn die op elkaar lijken, die dezelfde rechten hebben en dat we een geheel vormen. En als individu schaad je niet alleen andere individuen niet, maar je schaadt ook het geheel niet. Een van de manieren om het geheel schade toe te brengen is corruptie, omdat dit rechtstreeks indruist tegen de staat dat alle mensen gelijke rechten en gelijke kansen hebben. Wanneer mensen de wet willen omzeilen, steekpenningen aannemen, anderen privileges geven waar zij profijt van kunnen hebben, dan ondermijn je de vooruitgang in het collectieve bewustzijn naar grotere heelheid, grotere eenwording.

Wat zou het beste zijn voor de Oekraïense natie? Dat je één verenigde natie had waarin de mensen gezamenlijk het doel hebben dat ze lid willen worden van de EU en de NAVO, een moderne democratische natie willen opbouwen met dezelfde welvaart als je in West-Europa ziet. Oekraïne heeft de natuurlijke hulpbronnen om dit doel te bereiken. Het Oekraïense volk heeft de bereidheid en de vindingrijkheid om eraan te werken dat ze dit doel bereiken, maar tot nu toe is dat niet bereikt omdat er geen gevoel van saamhorigheid, van eenheid, was: “We maken deel uit van een geheel en we vernietigen het geheel niet of pakken iets af van het geheel om onszelf te verrijken.”

Oligarchen en corruptie
Dit gaat natuurlijk helemaal tot aan de oligarchen, omdat jullie een systeem hebben waarin mensen erin zijn geslaagd om zichzelf in posities te plaatsen waarin ze schijnbaar niet kunnen worden aangepakt door de staat. Door de oorlog hebben veel oligarchen veel geld, veel invloed, verloren. Maar jullie moeten na de oorlog zeer vastberaden zijn en niet opnieuw de situatie in het leven roepen dat er elitarisme en privileges in de economie en in het politieke systeem komen. Dat kan alleen als de mensen veranderen, zodat er zelfs op het niveau van zogenaamd ‘gewone mensen’ de bereidheid tot corruptie ontbreekt. Men is bereid om daartegen te vechten, het bloot te leggen en het te overwinnen. Dit zal in zekere zin gemakkelijker worden gemaakt door het feit dat je, om een natie te reconstrueren, niet kunt toestaan dat iemand iets van het geheel afneemt, omdat alles nodig is om het geheel weer op te bouwen. Je moet er wel heel erg alert op zijn dat je niet toestaat dat sommige zakenmensen, oligarchen, opnieuw een monopolie en privileges voor zichzelf creëren tijdens het wederopbouwproces. Je hebt geen heel rijke mensen nodig om Oekraïne weer op te bouwen. Je hebt heel veel mensen nodig die niet in een positie van macht en privileges verkeren.

Jullie moeten hier erg op gefocust zijn, want nogmaals, wat is de manier om corruptie te bestrijden? Een van de manieren is de Vlam van Barmhartigheid. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien niet erg waarschijnlijk, maar wat is de allergrootste genade? Wat zie je als je de genade, de Vlam van Barmhartigheid, hebt? Dan zie je andere mensen als jezelf en dat jij deel uitmaakt van het geheel en dat iedereen deel uitmaakt van het geheel en als je daarom wilt doen wat het beste is voor het geheel, dan is dat barmhartigheid.

Dit zijn ideeën die in het collectieve bewustzijn zijn opgenomen op identiteits-, mentaal en emotioneel niveau. Ze zullen zich een weg beginnen te banen naar de bewuste gedachten van mensen. Een vrij aanzienlijk aantal Oekraïners, zowel in het binnenland als in het buitenland, is eraan toe om ze nu te begrijpen en om op zijn minst een begin te maken om die gedachten en ideeën te verwerken en in de loop van de tijd zullen nog veel meer mensen ervoor openstaan. Er kan een moment komen waarop de natie besluit: “We hebben genoeg van oorlog. We hebben genoeg van woede en haat en we hebben er genoeg van om vast te zitten aan mensen die geen respect hebben voor ons en ons recht om in een aparte natie te leven en onze eigen toekomst te bepalen.”

Oekraïne op afstand houden van Rusland
Nu kan er ook in Rusland een moment komen waarop ze genoeg krijgen van oorlog, genoeg krijgen van onderdrukking en er genoeg van krijgen om te worden gezien als onderdrukkers door het Oekraïense volk dat veel van hen als een broedervolk beschouwen. Er kan ook een verandering plaatsvinden in het Russische collectieve bewustzijn, maar jullie als Oekraïners mogen jezelf niet laten wachten tot dat gebeurt. Jullie moeten vooruit en zo ver mogelijk vooruitlopen op het Russische collectieve bewustzijn, want dat is in het beste belang van jullie en jullie natie.

Jullie moeten in principe de houding krijgen dat jullie de Russen niet haten, niet boos op hen zijn, ze niet willen straffen. Je wilt Rusland niet vernietigen. In Rusland wil je niets kapot maken. Je wilt iets nieuws opbouwen in Oekraïne en daarom laat je gewoon alle gevoelens voor Rusland en Russen los. Het zijn niet je broeders, vanzelfsprekend kun je ze duidelijk niet als je broeders zien. Het zijn gewoon mensen die iets hebben gedaan, maar jullie gaan verder zonder hen en laten het aan hen over wat ze zullen doen. Je hebt er geen mening of zorgen over, behalve dan dat je er natuurlijk afstand van moet nemen. Je zou kunnen zeggen dat jullie jezelf moeten beschermen en jezelf een tijdje verdedigen, maar hoe sneller jullie afstand kunnen nemen van hen, hoe korter de tijd zal zijn waarin je jezelf moet verdedigen.

Zolang Poetin aan de macht is, en het zal je misschien verbazen hoe kort die tijd eigenlijk nog is, maar zolang hij aan de macht is, zal Rusland een natie zijn die achterom kijkt. Natuurlijk niet het hele Russische volk, want er zijn er veel mensen die vooruit willen kijken, maar Rusland als natie zal achteromkijken. Maar dit is niet jullie zorg in Oekraïne. Jullie zorg is Oekraïne en dat die vooruitgaat, dat het een natie wordt die zich op de toekomst richt Wat stelde de Oost-Europese en Baltische naties in staat om zich los te maken van hun Sovjetverleden of het door de Sovjets gedomineerde verleden? Ik realiseer me dat ze niet allemaal helemaal van bevrijd zijn, maar ze hebben zich daar meer van losgemaakt dan Oekraïne. Hoe konden ze dat doen? Ze zeiden: “We willen niet op de Russen lijken die ons onderdrukten. Wij willen veranderen. We willen anders zijn. We willen een hoger bewustzijn, een hoger niveau van menselijkheid, krijgen.” Weinig mensen hebben dit bewust gezegd, maar dit is gebeurd. Ze transcendeerden het bewustzijn van de Sovjet-Unie. Ze lieten het achter. Er zal natuurlijk behoefte zijn om dit te verwerken, zoals we eerder hebben besproken, maar toch lieten ze het achter zich en gingen verder en dat kan Oekraïne ook doen en dat moet ook als je wilt wat het beste is voor jou en je eigen natie.

Menselijke genade transcenderen
Nu zou je kunnen zeggen: “Dit is niet de strenge verhandeling die we verwachtten van een wezen dat de Vlam van Barmhartigheid vertegenwoordigt.” Maar als dat zo is, dan komt dat omdat je een menselijke kijk op barmhartigheid hebt. Wat is de grootste barmhartigheid jegens mensen die onderdrukt en beperkt zijn? Dat je hen bevrijdt van onderdrukking en beperkingen, nietwaar? Hoe zou het genade kunnen zijn als je hen een waarheid en een verklaring onthoudt die hen zou kunnen bevrijden om te voorkomen dat hun ego wordt gekwetst? Zou dat barmhartig zijn? Zou het genadig zijn om te zeggen: “O, jullie zijn zo beschadigd door de Russen dat jullie weg moeten kruipen en de komende twintig jaar medelijden met jezelf hebben en daarna kunnen we pas praten over de vooruitgang in Oekraïne.” Zou dat genade zijn? Nee. Genade zoals ik het zie, is: “Hoe kunnen we verdergaan? Het is gebeurd. Het was niet ideaal. Het was in feite een verschrikkelijke gruweldaad. Het was zelfs onrechtvaardig. Het was… hoe je het ook wilt noemen. Maar hoe gaan we verder?”

En ik heb jullie en het collectieve bewustzijn nu de kans gegeven om te zien hoe je de Vlam van Barmhartigheid kunt gebruiken om vooruit te komen. Andere meesters zullen andere standpunten geven, maar ik heb jullie het mijne gegeven, misschien zou je kunnen zeggen streng, maar ik zou zeggen, zoals de barmhartige moeder die uiteindelijk zoveel van jullie houdt dat ze wil dat jullie groeien in plaats van in iets blijven hangen.

Hiermee bedank ik jullie dat jullie mij dit podium hebben gegeven en verzegel ik jullie in de Vlam van Barmhartigheid die IK BEN. Barmhartigheid is vrij zijn van het verleden. Denk aan die woorden terwijl ik ze uitstraal naar het collectieve bewustzijn. Bevrijd zijn van het verleden is de toekomst van Oekraïne, want als jij je niet bevrijd van het verleden, dan blijf je in het verleden en dat is geen vrijheid.