Hoe gaan we nu verder?

 

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria, 28 oktober 2022 – Webinar voor Oekraïne

IK BEN de Geascendeerde Meester Moeder Maria. Als vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder op aarde heb ik besloten deze conferentie te openen. Natuurlijk hadden wij, de geascendeerde meesters, liever tegen Oekraïne willen spreken onder vreedzamere omstandigheden.

De menselijke bewustzijnsstaat versus de geascendeerde bewustzijnsstaat
Een van de problemen die we als geascendeerde meesters hebben sinds we onze aanwezigheid op aarde begonnen bekend te maken, is dat veel mensen die in contact komen met onze leringen, die over ons bestaan horen, het moeilijk vinden om te bevatten hoe we naar de aarde kijken. Ik zeg dit niet om op wat voor manier ook fouten te vinden bij mensen. Ik zeg alleen maar dat er een aantal misvattingen zijn, die er al waren en er nog steeds zijn, die ik graag wil bespreken.

Wanneer je van de aarde ascendeert, bereik je een bewustzijnsstaat die zo anders is dan de bewustzijnsstaat die de meeste mensen op aarde hebben, dat het heel begrijpelijk en natuurlijk is dat mensen niet kunnen doorgronden wat er tijdens het ascensieproces gebeurt. Je zou zelfs kunnen zeggen dat wij als geascendeerde meesters, het ook niet kunnen doorgronden wanneer wij door het ascensieproces heen gaan. We kunnen het in ieder geval niet met onze gedachten doorgronden. De ascensie is niet iets wat je begrijpt. Het is iets wat je in totaliteit ervaart en je ervaart dit als een transformatie, een verandering, waarbij je van het ene identiteitsgevoel op een fundamenteel andere vorm van identiteit overgaat en terwijl je dat doet, werp je jouw vorige identiteit volledig af. Je vorige identiteit sterft, raakt in de vergetelheid, bestaat niet meer, alsof die nooit heeft bestaan.

Wat betekent dit voor jullie die op aarde zijn, die nog op aarde zijn? Welnu, dit betekent dat jullie de neiging hebben om je eigen bewustzijnsstaat op ons als geascendeerde meesters te projecteren. Hier zijn we in deze dispensatie duidelijk meer aandacht aan gaan besteden. Het is dus normaal dat de mensen, wanneer ze van geascendeerde meesters horen, een beeld op ons projecteren. Er kunnen verschillende facetten aan dit beeld zitten, afhankelijk van de culturele achtergrond van mensen of hun individuele situatie, omdat ze gedurende veel levens misschien een bepaald wereldbeeld, een bepaalde visie hebben opgebouwd. Maar twee aspecten hiervan wil ik nu bespreken. Een daarvan is dat mensen geneigd zijn te projecteren dat geascendeerde meesters dezelfde gevoelens hebben als mensen. Dit is uiteraard zeer relevant door de situatie in Oekraïne.

Wanneer je als geïncarneerd mens het nieuws leest over wat er in Oekraïne gebeurt, niet alleen over de dood van soldaten, maar vooral ook over het doden van burgers, het verkrachten van vrouwen, het martelen van burgers en andere gruweldaden van onmenselijkheid, dan voel je natuurlijk mededogen, empathie, sympathie, verschillende gevoelens en het is ook natuurlijk dat je die gevoelens op ons als geascendeerde meesters projecteert. Wanneer je begint te vermoeden dat wij niet dezelfde gevoelens hebben als jullie, dan zullen sommige mensen redeneren, of het gevoel hebben, dat we kil zijn, afstandelijk, geen emoties hebben, ons niet bekommeren om het lijden van de mensen op aarde. Het is begrijpelijk dat sommige mensen zich zo voelen. Ik begrijp dat sommige mensen zich de afgelopen decennia zo hebben gevoeld en ik begrijp ook dat het moeilijk voor jullie is om te begrijpen en te bevatten hoe wij als geascendeerde meesters kijken naar een situatie waarin er zulk intens menselijk lijden is als jullie nu in Oekraïne zien, en hebben gezien sinds de invasie is begonnen in februari.

Voor alle levensstromen op aarde zorgen
Hoe kijken we hiernaar? Hoe verhouden we ons hiertoe als geascendeerde meesters? Dat hangt nogal af van onze rol in de hiërarchie. Een deel van mijn rol als geascendeerde meester die de Goddelijke Moeder vertegenwoordigt, is dat ik toezicht houd op wat er gebeurt met levensstromen die hun fysieke lichaam hebben verlaten, die zijn gestorven. En daardoor ben ik nauw betrokken bij letterlijk miljoenen engelen die deze levensstromen verzorgen wanneer ze hun lichaam achterlaten. Maar ten eerste moet je begrijpen dat het mijn rol is om alle levensstromen te verzorgen die het levensscherm hebben verlaten en het is mijn rol dat ik dit op een volledig neutrale manier doe. Met andere woorden, ik zorg voor Oekraïense soldaten op dezelfde manier als Russische soldaten. Ik maak geen onderscheid in de manier waarop we die mensen, deze levensstromen, verzorgen. We hebben maar één zorg, en die is om hen zo goed mogelijk verder te helpen met hun persoonlijke groei.

Met andere woorden, hoe kunnen we hen helpen de wonden te helen die ze hebben opgelopen in de oorlog, of het nu om burgers of soldaten gaat? Hoe kunnen we hen helpen ze te genezen in het emotionele, mentale en identiteitslichaam, zodat ze de beste kans krijgen die mogelijk is om door te gaan naar hun volgende incarnatie? Dit is onze enige zorg. We beschuldigen niemand, we nemen niemand iets kwalijk, we zeggen niet: “Je had dit niet moeten doen, je had dat niet moeten doen”. We kijken gewoon naar een levensstroom zoals die bij ons komt nadat die zijn lichaam heeft verlaten en we bekijken hoe we die levensstroom kunnen helpen. Dit geldt natuurlijk voor alle levensstromen die het levensscherm verlaten, zelfs als daar zogenaamd natuurlijke oorzaken voor zijn. We verzorgen voortdurend het hele jaar door, dag in dag uit, vierentwintig uur per dag, levensstromen die hun fysieke lichaam hebben afgelegd.

Hoe we dat doen, hoe we ze kunnen helpen, hangt natuurlijk af van hun bewustzijnsstaat, hun openheid, hun bereidheid om zelfs maar om hulp te ontvangen. Sommigen zijn niet meer te helpen, krijgen geen hulp omdat ze heel erg boos zijn. Ze zijn zo vervuld van haat dat ze zelfs het idee verwerpen dat er spirituele wezens zouden kunnen zijn die hen kunnen helpen. En daarom zullen er levensstromen afdalen naar wat wij het astrale vlak hebben genoemd en daar zullen ze magnetisch worden aangetrokken door een groep levensstromen met hetzelfde bewustzijnsniveau en vanuit het geascendeerde rijk kunnen we niet veel voor hen doen. Het gaat erom hoe ze reageren op de omgeving waarin ze zich bevinden. We kunnen die levensstromen natuurlijk in de gaten houden en als er een opening is, als ze bereid zijn om hulp te ontvangen, zijn we er om die aan hen te verlenen, maar ook veel levensstromen staan open om hulp te ontvangen en die we proberen natuurlijk op diverse manieren te helpen.

De manier waarop we de levensstromen helpen die zijn overleden, lijkt heel erg op die van een dokter op het slagveld die gewonde soldaten opvangt en moet beoordelen hoe een bepaalde soldaat het beste kan worden behandeld. Soms moet hij dan zelfs de inschatting maken dat hij iemand niet meer kan helpen en zich daarom op anderen moet richten die wel geholpen kunnen worden; dat heet triage. Hoewel dit natuurlijk niet betekent dat we hetzelfde bewustzijn hebben als dokters op het slagveld die nog geïncarneerd zijn, omdat zij nog wel menselijke gevoelens hebben die ze vaak moeten onderdrukken om hun werk te kunnen doen, maar wij hebben menselijke gevoelens getranscendeerd.

Goddelijke empathie versus menselijke empathie
Hoe zit het met de mensen die nog in leven zijn, maar die zijn blootgesteld aan zo’n trauma: martelingen, geweld, het verlies van hun huis, het verlies van familieleden, allemaal zeer schokkende gebeurtenissen waaraan mensen worden blootgesteld in een oorlogssituatie, of het nu om Oekraïne of Syrië of Iran gaat, of andere landen over de hele wereld; veel landen in Afrika. Hoe zit het met de levenden? Wat vinden we van de levenden? Het is niet zo dat wij in het geascendeerde rijk geen gevoelens hebben, maar we hebben geen menselijke gevoelens zoals de meeste mensen op aarde hebben. Er zijn natuurlijk mensen die hun bewustzijn op hogere bewustzijnsniveaus hebben gebracht, het Christusbewustzijn, het Boeddhische bewustzijn, zoals wij het hebben genoemd, ook al noemen sommigen het op verschillende niveaus, bijvoorbeeld verlichting.

Dit betekent echter niet dat we geen gevoelens hebben ten aanzien van het lijden van mensen, maar het zijn geen menselijke gevoelens. Je kunt niet eens de woorden die worden gebruikt om menselijke gevoelens te categoriseren en te labelen op ons toepassen. Dat geeft je een vertekend beeld. Je zou kunnen zeggen: “Voelen jullie geen empathie?” Wij voelen goddelijke empathie, maar geen menselijke empathie. Hoe komt dat? Omdat we geen angst kennen. Veel gevoelens, menselijke gevoelens komen voort uit angst. Je zou kunnen zeggen: “Empathie berust niet op angst”, maar bij veel mensen is dat wel zo. Er zit een sterk element van angst in empathie, medelijden, sympathie, maar ook een element van “Dit had niet mogen gebeuren.” De meeste mensen op aarde zouden niet kunnen begrijpen wat ik nu ga zeggen, maar ik zeg dit omdat ik weet dat er mensen zijn die het kunnen begrijpen en natuurlijk hoop ik dat jullie, die studenten van geascendeerde meesters zijn, dat ook kunnen begrijpen.

Hoe moeten we nu verder?
Als we naar een situatie kijken zoals de oorlog in Oekraïne, dan hebben we een beeld van hoe de mensheid vooruitgang had kunnen boeken, en dat Rusland als natie en Oekraïne als natie vooruitgang hadden kunnen boeken zonder deze oorlog. Het spreekt vanzelf dat dit een hogere visie zou zijn van de werkelijke situatie met veel minder lijden, veel minder doden, veel minder verwoestingen. Het lijdt geen twijfel dat we wel een idee hebben van wat er in het ideale geval had kunnen gebeuren, maar we hebben niet het gevoel dat iets goed of fout is; wat had moeten gebeuren en wat niet had mogen gebeuren. Dit kunnen veel mensen maar moeilijk bevatten, maar jullie, onze directe studenten, als jullie de zeer uitgebreide leringen bestuderen die we hebben gegeven over dualiteit en non-dualiteit, zijn wel in staat zijn om dit te gaan begrijpen. Veel van jullie hebben het ook al begrepen.

Wanneer wij naar een situatie als deze kijken, hebben we niet het gevoel: “Dit had niet mogen gebeuren, dit is niet rechtvaardig; iemand is hier schuldig aan.” We kijken naar de situatie en we zeggen, dit is er gebeurd op het fysieke vlak. We kunnen natuurlijk zien dat er voortekenen waren in het emotionele, mentale en identiteitsrijk die tot de fysieke oorlog hebben geleid, maar totdat er iets doorbreekt naar het fysieke vlak, bestaat toch altijd nog de mogelijkheid om iets te kunnen vermijden, dat er dingen kunnen veranderen, dat bepaalde mensen van gedachten kunnen veranderen, dat het collectieve bewustzijn kan veranderen zodat een bepaalde gebeurtenis niet hoeft te gebeuren. Zodra de drempel wordt overschreden naar het fysieke rijk, oordelen wij niet: “O, dit had niet mogen gebeuren.” Het is een feit, het is de realiteit en daarom bekijken we hoe we vanaf hier verder kunnen.

Verschillende perspectieven op menselijke aangelegenheden
Mensen zijn geneigd om naar dergelijke situaties te kijken en zich er erg op te concentreren dat de fysieke situatie totaal verkeerd is: “Dit had niet mogen gebeuren, dit soort lijden zou niet mogen voorkomen, er zou geen oorlog meer in Europa mogen komen; na wat we hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog, zou dit nooit meer mogen gebeuren.” En hoewel die gevoelens begrijpelijk zijn, is de vraag: Helpt dit jou verder als individu, helpt het naties om verder te komen? Wij, geascendeerde meesters, hebben natuurlijk een ander perspectief dan jullie die geïncarneerd zijn.

Je zou er eens over kunnen nadenken dat er een tijd was waarin niemand die op aarde geïncarneerd was in een vliegtuig had gevlogen. Je zou er eens over kunnen nadenken dat de meesten van jullie weleens in een vliegtuig hebben gevlogen en hebben neergekeken op de aarde ver beneden jou, maar heb je ooit nagedacht over het verschil in perspectief dat je hebt als je vanuit een vliegtuig naar beneden kijkt? Of als je op aarde in een bos staat waar je alleen de bomen om je heen kunt zien, maar vanwege die bomen de lucht niet eens kunt zien? Dat geeft je een idee van het verschil in perspectief tussen geïncarneerde mensen en geascendeerde meesters, alleen verschilt ons perspectief nog meer. Natuurlijk hebben we ook een historisch perspectief voor de lange termijn.

Mensen zijn geneigd om zich te concentreren op de directe situatie en dat is begrijpelijk, maar de vraag blijft toch: Is het constructief? Is het de beste situatie die mogelijk is? Wij kijken terug op de hele geschiedenis van de mensheid en we kunnen de enorme hoeveelheid lijden zien die in die zeer lange geschiedenis is veroorzaakt. Vooral als jij persoonlijk betrokken bent bij een situatie als de oorlog, kijk jij natuurlijk naar de directe situatie, het leed dat nu wordt veroorzaakt. Daardoor word jij er gemakkelijker in meegesleept om je te focussen op, zoals ik al zei, iets wat niet had mogen gebeuren en wie de schuldige is. Wij kijken naar de situatie en zeggen: “Er zijn talloze andere situaties geweest die lijden veroorzaken. De wereld is verdergegaan, de mensheid is verdergegaan, de mensen zijn verdergegaan. Hoe kunnen we deze situatie gebruiken om zoveel mogelijk mensen en de wereld verder te helpen?” We concentreren ons altijd op verdergaan.

Beginnen jullie misschien al te begrijpen wat ik zeg? Je zou kunnen zeggen dat de meeste mensen zich eigenlijk niet gewaar zijn of zich bewust zijn van wereldgebeurtenissen in hun dagelijks leven. De meeste mensen richten zich op hun dagelijks leven, hun onmiddellijke situatie, hoe die er ook uitziet. Af en toe gebeurt er iets op de wereld wat hun gevoel voor evenwicht verstoort. Ze schrikken hiervan en dan richten ze al hun aandacht daar op. Ze krijgen tunnelvisie en concentreren zich op die situatie. Nogmaals, ik neem niemand iets kwalijk, het is begrijpelijk, ik wijs gewoon op het mechanisme. We kunnen dit vergelijken met mensen die in hun normale dagelijkse leven naast een rivier wonen, maar die niet opmerken. Ze merken niet dat de rivier voortdurend stroomt; ze concentreren zich gewoon op hun eigen leven. Als er ineens iets in de rivier gebeurt, richten ze zich op die verstoring. Dan krijgen ze in feite een stilstaand beeld van de rivier, die verstoring in de rivier, en ze fixeren dat, ze pinnen hun geest vast op dit stilstaande beeld, terwijl wij als geascendeerde meesters ons voortdurend richten op de rivier als een doorgaande stroom. En ook al is er misschien een verstoring, turbulentie in de rivier, we concentreren ons nog steeds op de voortdurende beweging van de rivier. Hoe gaan we verder?

Wat gebeurt er na de oorlog?
Hoe moeilijk de situatie in Oekraïne op dit moment ook is, die zal niet eeuwig duren. Die zal niet altijd zo blijven. Die zal niet eens zo lang meer duren. Daarna komt er een moment waarop de strijd stopt en de vraag is dan: “Hoe gaan we nu verder?” Daar richten wij ons als geascendeerde meesters op. We doen dit op heel veel verschillende manieren door met geïncarneerde mensen te werken. Een onderdeel hiervan is, hoe open de mensen ook zijn, dat we werken aan het genezen van hun psychologische problemen. We binden en verteren de duistere krachten die proberen hen in een oneindige spiraal van woede en schuld te trekken. Wat dat betreft helpen jullie oproepen enorm om ons te machtigen om dergelijke krachten te binden. We werken ook samen met mensen die openstaan voor nieuwe ideeën.

Op dit moment werken we bijvoorbeeld samen met heel veel mensen in Oekraïne, Rusland, Wit-Rusland en andere landen over de hele wereld om hun op ideeën te brengen die deze situatie kunnen verbeteren en de wereld in haar geheel en alle direct betrokken partijen dichter bij de Gouden Eeuw te brengen. Op de laatste conferentie was er een vraag of de Gouden Eeuw in deze situatie nog wel mogelijk was, en wat de kansen waren dat er een Gouden Eeuw zou komen? En Saint Germain zei dat die kans honderd procent is. Omdat de Gouden Eeuw de continuïteit van de rivier is en wat voor turbulentie er ook in de rivier is, het is alleen maar turbulentie maar de rivier stroomt gewoon verder. We begrijpen dat het moeilijk is om dit perspectief te bevatten als je geïncarneerd bent. Degenen onder jullie die het kunnen begrijpen, die bereid zijn hun geest open te stellen om het te begrijpen, kunnen zeker een ander perspectief ontvangen dat je kan helpen om de manier te veranderen waarop je naar de huidige situatie kijkt en hoe jij je daartoe verhoudt. Dit is natuurlijk iets wat we op deze conferentie zullen bespreken.

De Wet van Vrije Wil en de oorlog in Oekraïne
Het andere aspect dat veel mensen op ons als geascendeerde meesters projecteren, is dat mensen geneigd zijn om zich bezig te houden met wat we ‘magisch denken’ hebben genoemd. Dit wordt gedeeltelijk in stand gehouden door, gevormd en versterkt door, traditionele religies. Men gelooft in een bovennatuurlijke kracht die op aarde kan komen om dingen te veranderen. Veel mensen hebben door de tijd heen geloofd in diverse goddelijke figuren die zogenaamd bovennatuurlijke krachten bezitten om tussenbeide te komen in menselijke aangelegenheden en dingen recht te zetten. Nu hebben we hier heel veel leringen over gegeven. Wij zijn geen tovenaars die een konijn uit een hoed kunnen toveren en de zaken ineens in orde brengen. En de reden is in de eerste plaats dat de absolute wet voor een planeet als Aarde die van vrije wil is. En je zou kunnen zeggen: “Hoe kan het de vrije wil zijn van de Oekraïners om door Rusland te worden aangevallen?” Dat zal ik dus uitleggen en het is heel eenvoudig.

We hebben al vaak gezegd, we hebben hierover al veel leringen gegeven, dat de aarde een planeet is met een zeer laag collectief bewustzijn. Dat zie je aan de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Dat houdt in dat de overgrote meerderheid van de mensen op aarde maar op één manier iets kan leren, en dat hebben we de Harde Leerschool genoemd. We hebben beschreven dat er twee manieren zijn om te leren. Op de Harde Leerschool heb je fysieke gebeurtenissen die heel moeilijk te negeren zijn en die je daarom, bij wijze van spreken, dwingen om je bewustzijn te veranderen. Nu zeg je misschien: “Is dit geen schending van de Wet van Vrije Wil?” Nee, omdat de fysieke gebeurtenissen die je overkomen, passen bij je bewustzijnsstaat en de keuzes die je in vorige levens hebt gemaakt, zelfs de keuze van groepen, grote groepen mensen, zelfs de mensheid als geheel.

We hebben uitgelegd dat de Wet van Vrije Wil je het recht geeft om elke ervaring te krijgen die je maar wilt, zo lang je maar wilt, maar niet voor altijd, niet tot in het oneindige. Er is een bepaalde vooruitgang, zelfs een zekere vooruitgang op de hele planeet, waardoor steeds meer mensen het niet meer nodig hebben om op de Harde Leerschool iets te leren, in ieder geval op een directe manier iets te leren en ze staan ervoor open om iets te leren op de andere manieren waarop je iets kunt leren, voornamelijk door jezelf te observeren en een soort inspiratie te zoeken bij een bron buiten jouw eigen gedachten. Dit kunnen dingen op aarde zijn, leringen op aarde. Het kunnen spirituele en religieuze leringen zijn, iets kan rechtstreeks van de geascendeerde meesters komen, niet beslist als een lering, maar een intuïtieve impuls in jouw eigen gedachten. Veel mensen staan open voor dergelijke impulsen, ook al hebben ze nog nooit van geascendeerde meesters gehoord.

De kracht die op het collectieve bewustzijn wordt uitgeoefend
Het collectieve bewustzijn wordt verhoogd en het gevolg is dat de mensen die hun bewustzijn verhogen, daar aan trekken. Die kracht beïnvloedt de mensen op de laagste bewustzijnsniveaus die hun bewustzijn niet zoveel hebben verhoogd als de andere mensen op de planeet. Misschien zijn ze nog niet eens begonnen hun bewustzijn te verhogen, in ieder geval niet bewust. Dit betekent dat er, als de mensen in die lagere bewustzijnsstaat blijven waarin ze bijvoorbeeld bereid zijn geweld en dwang tegen anderen te gebruiken, een complexe beweging ontstaat, waardoor hetgeen de mensen naar buiten projecteren, eerder terugkomt. Dit zorgt ervoor dat die mensen acties ondernemen die de tekortkomingen van hun bewustzijnsstaat duidelijker aantonen. Met andere woorden, degenen die in een bewustzijnsstaat zijn waarin ze geloven dat geweld gerechtvaardigd is, zullen nu ertoe worden aangezet om gewelddadig te worden, maar dit zal uiteindelijk ook de tekortkomingen van hun bewustzijnsstaat aantonen en dat geweld alleen maar kan leiden tot steeds meer geweld en eigenlijk niet tot wat die mensen willen.

Innerlijke tegenstellingen
We hebben het in wezen over dualiteit, omdat er altijd twee polariteiten zijn. Nu zou je kunnen zeggen dat er in een dualistische strijd twee partijen zijn; een die zich volledig inzet voor de ene dualiteit, zoals het communisme, en de andere die zich volledig inzet voor de tegenovergestelde polariteit, zoals het kapitalisme. Maar je moet begrijpen dat er bij degenen die in deze dualistische strijd, in het epische bewustzijn, twee polariteiten in hun eigen geest zitten. Met andere woorden, ze hebben grote tegenstrijdigheden in hun eigen geest, ze zijn dus gespleten, een huis dat tegen zichzelf verdeeld is en als de rest van de mensen op aarde hun bewustzijn verhoogt, kunnen die huizen niet standhouden. Dat betekent dat de rijken die ze hebben opgebouwd, moeten afbrokkelen, maar wel op zo’n manier dat de mensen de tegenstrijdigheid gaan zien in hun eigen overtuigingen, in de standpunten die ze hebben.

Een typisch voorbeeld hiervan kun je uit de geschiedenis halen. Nazi-Duitsland had een ideologie die het Duitse volk presenteerde als het meesterras, de hoogst ontwikkelde groep mensen op aarde, maar ze zagen niet dat ze tegelijkertijd een heel hoog niveau van wreedheid bezaten en bereid waren om geweld te gebruiken en andere mensen te doden. Wat heeft ervoor gezorgd dat het Duitse volk na de Tweede Wereldoorlog veranderde? Aan de ene kant dat ze de oorlog verloren hadden en daarom konden ze niet volhouden dat zij het meesterras waren, want hoe kon een meesterras verliezen? De andere kant was het blootleggen van de Holocaust en het zeer hoge niveau van onmenselijkheid waarvan dit een uiting was. Hoe kon je het meest ontwikkelde ras op aarde zijn en tegelijkertijd dit soort wreedheid en onmenselijkheid hebben?

Je ziet dat het Duitse volk door uiterlijke gebeurtenissen gewoonweg werd gedwongen om toe te geven dat ze twee onverenigbare gezichtspunten hadden. In de eerste plaats hun eigen superioriteit en vervolgens hun eigen onmenselijkheid, hun eigen gebrek aan menselijkheid, aangetoond door hun acties die onmiskenbaar waren, althans voor de meeste mensen. Door de bereidheid om dit, iets wat wij spirituele blindheid noemen, te erkennen, omdat je de onverenigbaarheden in je eigen geest niet ziet, is het Duitse volk in staat geweest om vooruit te komen. Je zou kunnen zeggen dat er nog steeds neonazi’s in Duitsland zijn, maar een situatie zoals Hitler kan zich in tegenwoordig en in de toekomst in Duitsland niet meer voordoen. Het Duitse volk is vooruitgegaan, maar hoe hebben ze dat gedaan? Op de Harde Leerschool, omdat hun eigen acties tot consequenties hebben geleid die hen dwongen de onverenigbaarheden in hun wereldbeeld en hun zelfbeeld onder ogen te zien; zichzelf als superieur te beschouwen maar tegelijkertijd bereid te zijn om enkele van de ergste wreedheden in de recente geschiedenis te plegen.

Hoe leren de mensen op aarde? Veel mensen leren alleen op deze manier, door harde klappen. Dit geldt natuurlijk ook voor de situatie van het Russische volk van tegenwoordig. Zoals ik eerder dit jaar al zei, heeft Oekraïne als natie de taak op zich genomen om de onmenselijkheid van het Russische volk en de Russische regering aan te tonen en iedereen die het wil zien, kan zien dat het elke dag in Oekraïne aangetoond wordt. Hoe zit het dan met Oekraïne? Waarom werd Oekraïne hier het doelwit van? Gedeeltelijk omdat de Oekraïners als volk iets van datzelfde bewustzijn hebben. Ze hebben zich niet zo veel van de Sovjet-mentaliteit bevrijd als sommige andere naties die onder de Sovjet-Unie of het Warschaupact vielen. Je ziet opnieuw dat de Oekraïners zich in een situatie bevinden waarin ze gedwongen worden naar zichzelf te kijken: “Houden we vast aan bepaalde onverenigbare opvattingen in ons wereldbeeld? Hebben we twee polariteiten die volledig tegengesteld zijn, maar zijn we er op een of andere manier in geslaagd om de tegenstellingen, de onverenigbaarheden, te negeren?”

Bereid zijn om naar jezelf te kijken
De vraag is nu natuurlijk voor zowel Oekraïne, Wit-Rusland als Rusland: Hoeveel mensen zijn bereid om dit te overwegen? Hoeveel mensen zijn bereid om dit te zien en beide dualistische polariteiten te transcenderen – de onverenigbaarheid te zien, dit los te laten? En eerlijk gezegd is dit het echte mechanisme, in feite bijna het enige mechanisme dat de toekomst van deze naties zal bepalen; het aantal mensen dat bereid is om de onverenigbaarheden in hun standpunten onder ogen te zien en daardoor verder te gaan. Wij hebben zeker de visie dat Oekraïne dit zal doen; dat Oekraïne het voorbeeld zal zijn van een natie die in staat is, bereid is, om naar zichzelf te kijken en verder te gaan. We zullen dit op verschillende manieren bespreken, maar onthoud dit mechanisme omdat het essentieel is om te begrijpen wat er in de wereldgeschiedenis is gebeurd en wat er tegenwoordig gebeurt.

Mensen die op de Harde Leerschool zitten, hebben altijd standpunten die onderling onverenigbaar zijn, die inconsequent zijn. En dat houdt hen gevangen in een bepaalde situatie; het lijkt onmogelijk om de verhouding te veranderen. En alleen als ze over de onwil heen stappen om naar zichzelf te kijken, zal de verhouding in hun land veranderen en zal er vooruitgang komen. Dit is de enige manier waarop vooruitgang kan worden geboekt in landen die vastzitten in deze staat, de dualistische bewustzijnsstaat en die op de Harde Leerschool zitten. Overal ter wereld zijn staten die deze staat hebben getranscendeerd, maar er zijn er ook veel die dat niet hebben gedaan. In zekere zin kun je zeggen dat je in dit tijdperk de strijd ziet waarin die landen de onverenigbaarheden niet hebben getranscendeerd, er alles aan doen om in die staat van ontkenning te blijven.

De antidemocratische ‘alliantie’
Je kunt zien aan de toespraken van Poetin, inclusief zijn laatste toespraak gisteren, dat hij probeert een nieuwe wereldorde te scheppen waarin Rusland kan blijven bestaan zoals hij Rusland ziet. Met andere woorden, het Rusland dat Poetin in zijn hoofd heeft gecreëerd, kan blijven bestaan en misschien zelfs wel zijn positie versterken. En hij denkt dat het een alliantie kan vormen met andere naties die zich op hetzelfde bewustzijnsniveau bevinden en zij kunnen dan een ‘samenhangend blok’ vormen dat in staat zal zijn om het westen uit te dagen, zoals hij het noemt. Hij begrijpt echter niet dat het westen niet de vijand is die hij wil dat het is, omdat het westen zijn bewustzijnsniveau grotendeels heeft getranscendeerd en daarom zijn de andere landen die zich op hetzelfde niveau bevinden, de echte tegenstanders van zijn bewustzijnsstaat.

Hij denkt misschien dat hij vrienden is met China, maar dat is geen vriendschap, die berust alleen maar op het feit dat China beoordeelt wat in het belang van China is en op het moment dat iets niet in het belang van China is, kan hij er helemaal niet op rekenen en hetzelfde geldt voor andere staten op dit bewustzijnsniveau. Ze letten alleen op zichzelf. En waarom? Wat hebben we jullie verteld over de dualiteit? Wanneer je in één dualistische polariteit gaat, zeg je eigenlijk tegen de kosmische spiegel dat je de ervaring wilt dat je gelijk hebt, dat je superieur bent, en dat er een tegenstander is die ongelijk heeft, die inferieur is aan jou. Dit betekent dat je een tegenstander moet aantrekken. Maar welke tegenstander kun je aantrekken? Alleen een tegenstander die zich in dezelfde bewustzijnsstaat van dualiteit bevindt. Om een democratische natie te worden moet je op zijn minst een deel van dat bewustzijnsniveau transcenderen. Dus wie is je echte tegenstander? De andere naties die net zo zijn als jij en waarmee je denkt een alliantie te kunnen vormen om het westen uit te dagen dat jouw bewustzijnsniveau heeft getranscendeerd.

De snellere terugkeer van karma
Op fysiek niveau kun je natuurlijk zeggen dat Rusland het westen zou kunnen aanvallen en de NAVO zou kunnen aanvallen. Natuurlijk dat is zo, maar wat zou er gebeuren als ze de NAVO zouden aanvallen gezien het beperkte succes dat de Russische strijdkrachten in Oekraïne hebben gehad? Hetzelfde als er in Oekraïne is gebeurd; wat er is gebeurd met de Russische militaire prestaties in Oekraïne. Je zou kunnen zeggen dat de Oekraïners beter hebben teruggevochten dan iemand had verwacht. Dit is waar. Dit komt deels omdat ze dat bewustzijnsniveau nog niet helemaal hebben getranscendeerd. Je zou kunnen zeggen dat het westen wapens heeft geleverd en dat het westen daardoor bij het conflict betrokken is geraakt. En betekent dat ook niet dat het westen een bepaald niveau van dualistisch bewustzijn heeft? Maar is dat wel zo? Wat er gebeurt wanneer je iemand aanvalt die een hoger bewustzijnsniveau heeft dan jij, dan keert je karma onmiddellijk terug en zelfs versneld. Hoe hoger het bewustzijnsniveau van de mensen die je aanvalt, hoe sneller je karma terugkomt.

Je begrijpt wel dat wat ik jullie uitleg, een zeer delicate overweging is. Je zou zeggen dat het niet mogelijk is om iemand die het dualistische bewustzijnsniveau heeft getranscendeerd, wordt aangevallen door iemand in de dualistische bewustzijnsstaat. Veel mensen hebben zo geredeneerd. Veel spirituele mensen hebben zo geredeneerd. De fout in die redenering is dat Jezus wel werd opgesloten, gemarteld en gekruisigd door de dualistische autoriteiten, ook al had hij de dualistische bewustzijnsstaat getranscendeerd. In het fysieke octaaf op een planeet als de aarde kan geen enkele spirituele kracht voorkomen dat mensen uit vrije wil keuzes maken om anderen aan te vallen, of iets dergelijks, hoe vrij ze ook zijn. Dit heeft te maken met het magische denken dat een bovennatuurlijke kracht kan voorkomen dat je wordt aangevallen. Dit kan niet op een planeet als de aarde.

De vrije wil moet zich openbaren en daarom is het mogelijk dat een natie in de dualistische bewustzijnsstaat een natie aanvalt die de dualistische bewustzijnsstaat heeft getranscendeerd. Wanneer dat gebeurt, zal het karma onmiddellijk terugkomen en versneld worden en hoewel je misschien zegt dat de Oekraïners hebben teruggevochten en dat het westen hen wapens heeft gegeven, is de realiteit dat de strijdkrachten van Rusland zichzelf hebben vernietigd. Ze hebben een karmische impuls uitgezonden en wat ze hebben uitgezonden is naar hen teruggekaatst, en dit heeft de chaotische situatie veroorzaakt die je in Oekraïne ziet.

De verandering in de verhoudingen in Rusland
Terugkomend op wat ik zei over hoe geascendeerde meesters naar een situatie kijken, nu heb je tenminste een idee van hoe we een situatie benaderen. We kijken naar deze situatie en zeggen: “Toen Poetin besloot Oekraïne binnen te vallen, stopte hij de cyclus waarin wij als geascendeerde meesters probeerden het Russische volk geleidelijk aan hun bewustzijn te laten verhogen. Hij stopte die cyclus gewoon en hij nam een onomkeerbare beslissing die een einde maakte aan die cyclus.” Wat betekent dit? Dit betekent dat het Russische volk alleen haar bewustzijn kan veranderen op de Harde Leerschool en die klappen moeten nu hard genoeg worden om hun ontkenning te overwinnen, de onwil om naar de onverenigbaarheden in hun kijk op zichzelf te kijken. De dynamiek is niet precies hetzelfde als bij de Duitsers in de jaren dertig, maar er zijn nog steeds veel Russen die Rusland als een geweldig land willen zien, maar waar is dan de compatibiliteit als je kijkt naar de wreedheden die deze grote natie in Oekraïne heeft begaan tegen burgers, vrouwen en kinderen? Hoe kan een grote natie zoiets doen?

Ik weet dat de meeste Russen dit niet beseffen omdat ze het niet mochten weten, maar dit is, zoals je kunt zien als je begrijpt wat ik zeg, dat dit de enige uitkomst is die mogelijk is – dat het Russische volk wordt geconfronteerd met die onverenigbaarheid in hun wereldbeeld. En hoe gaat dit gebeuren? Hoe is dat met de Duitsers gebeurd? Hoe dit precies uitpakt, is natuurlijk niet te voorspellen. Zelfs ik als geascendeerde meester kan het niet precies voorspellen, maar het is duidelijk dat dit het enige is wat nu de verhouding in Rusland kan veranderen en Rusland op een positief spoor naar de gouden eeuw kan zetten. Saint Germain zegt hierboven natuurlijk niet: “Nu moeten we de Russen straffen.”

De nieuwe realiteit voor Oekraïne
Hij kijkt alleen naar: “Hoe kunnen we Rusland vooruithelpen naar de Gouden Eeuw?” Hetzelfde geldt natuurlijk voor Wit-Rusland en Oekraïne, en zoals ik heb uitgelegd, hangt dit af van de bereidheid van mensen om naar de onverenigbaarheden in hun wereldbeeld te kijken, want deze onverenigbaarheid verhindert mensen om Saint Germains visie voor de Gouden Eeuw in die natie te bevatten.

Hoe gaat de Gouden Eeuw in Oekraïne zich manifesteren? Er moeten mensen in Oekraïne zijn die zich kunnen afstemmen op de visie van Saint Germain, zelfs als ze geen idee hebben wie Saint Germain is, maar ze kunnen een idee krijgen, de een krijgt het ene idee, iemand anders krijgt een ander idee, en die beginnen allemaal bij elkaar te komen en zeggen: “Wat kunnen we nu doen? Hoe kunnen we verder nu onze situatie voor altijd is veranderd door deze oorlog? Hoe kunnen we nu wel doen wat we voor de oorlog niet konden of wilden doen omdat we ons perspectief hebben veranderd? Wat is de nieuwe realiteit van Oekraïne als natie? En hoe kunnen we als natie verder komen?” Hetzelfde geldt natuurlijk voor Wit-Rusland, voor Rusland, voor elke andere natie.

Niets kan hetzelfde blijven
Wat doen de Europese landen op dit moment? Als je zou kunnen zien wat er gebeurt in het collectieve bewustzijn van Europese naties, dan zou je zien dat ze hun wereldbeeld opnieuw beoordelen, vooral hun kijk op Rusland, hun kijk op energie, en de situatie van energie. Ze kijken naar: “Hoe kunnen we dit veranderen?” Ze denken niet na over: “Hoe kunnen we de Russen straffen? Hoe kunnen we Rusland verslaan? Hoe kunnen we Rusland van de kaart vegen?” Ze kijken naar: “Hoe kunnen we verder omdat we zien dat we niet op Rusland kunnen rekenen voor onze energievoorziening. We kunnen er trouwens niet eens op rekenen dat Rusland een natie is waar we mee om kunnen gaan zoals wij met elkaar omgaan.” Nogmaals, de vooruitgang die daar zal plaatsvinden, is een kwestie van de bereidheid van die mensen om te kijken naar de onverenigbaarheden in hun standpunten, zoals we hebben besproken op onze vorige conferentie over democratie en Christusschap, omdat de democratische naties opnieuw moeten evalueren hoe ze omgaan met naties die niet democratisch zijn en die in feite de democratie als instituut, als proces, aanvallen.

Hiermee heb ik jullie gegeven wat ik je in deze aflevering wilde zeggen; andere meesters zullen natuurlijk meer over de situatie te zeggen hebben. Maar in zekere zin zou je kunnen zeggen dat ik de essentie van de situatie heb ingekapseld, beschreven. We hebben natuurlijk spirituele empathie met de mensen die lijden. Onze empathie gaat natuurlijk uit naar de mensen in Oekraïne, de soldaten van Oekraïne, maar ook naar de mensen en soldaten van Rusland. We zijn niet nationalistisch. We discrimineren niet op basis van nationaliteit, ras, religie of andere menselijke kenmerken die mensen gebruiken om elkaar te discrimineren. We kijken alleen naar: “Hoe kunnen we iedereen helpen? Hoe kunnen we iedereen verheffen?” Soms moeten we de Harde Leerschool haar werk laten doen, zodat mensen de klappen krijgen die hard genoeg zijn om hen bewust te maken van de noodzaak dat ze moeten veranderen, om zichzelf en de manier waarop ze naar het leven kijken te veranderen.

Dan moeten wij als geascendeerde meesters soms een stap terug doen en de vrije wil haar werk laten doen op de Harde Leerschool, ook al is de situatie niet zoals we in het ideale geval voor ogen hadden en mogelijk achtten. Met de invasie van Oekraïne is de hele situatie van Rusland fundamenteel veranderd. Rusland kan hierna niet hetzelfde blijven. De Russische regering en het Russische leiderschap kunnen verandering proberen te voorkomen; het Russische volk kan zich tegen verandering verzetten, maar dit was een onomkeerbare stap en Rusland kan niet hetzelfde blijven. Het kan tijd kosten, maar Rusland kan niet hetzelfde blijven. Oekraïne ook niet, Wit-Rusland ook niet, Europa ook niet, de Verenigde Staten ook niet, en China of Iran ook niet.

Waarom zijn de protesten op dit moment in Iran begonnen? Worden er niet Iraanse drones gebruikt in Oekraïne? Zie je niet dat er karma naar de regering terugkomt die dit heeft laten gebeuren? Nogmaals, je ziet dat dit keer op keer op de hele wereld wordt geopenbaard. In feite moet men zeggen: hoe kan iemand naar wereldgebeurtenissen kijken en de wet van karma ontkennen? Dit is natuurlijk ook een onverenigbaarheid die op een gegeven moment moet worden aangepakt.

Hiermee wil ik mijn dank betuigen omdat jullie voor deze conferentie bij elkaar zijn gekomen; dat jullie die hebben georganiseerd, voor een deel van de vertaling en het oorspronkelijke initiatief om dit te doen. Jullie begrijpen dat we de boodschapper vaak niet de opdracht geven om het initiatief te nemen als we zien dat er studenten zijn die het initiatief kunnen nemen. Wij streven er niet naar om een beweging te vormen waarin één persoon centraal staat. Waarom niet? Kijk naar Rusland als je de zwakte van zo’n systeem wilt zien. Waarom zouden we in de Gouden Eeuw opnieuw zo’n matrix vormen?

Hiermee verzegel ik jullie in mijn liefde. Ik hoop dat de mensen in Oekraïne de empathie kunnen voelen, de goddelijke empathie, die in deze uitgave werd uitgestraald. Ook al lijken mijn woorden ontnuchterend en huiveringwekkend, die liefde is er nog steeds, en natuurlijk ook voor de mensen in Rusland, Wit-Rusland en de rest van de wereld. IK BEN de Goddelijke Moeder.