Wat er nodig is om gratis energietechnologie uit te brengen

 

Vraag: Als studenten van de geascendeerde meesters worden we gestimuleerd om de status quo in twijfel te trekken. Sinds ik de leringen van de geascendeerde meesters volg, heb ik Saint Germain vaak horen praten over gratis energie. Op dit moment heeft de wereld dringend behoefte aan gratis energie. De prijzen van energie en al het andere schieten omhoog door de olie- en gasprijzen. In de komende winter en de komende jaren ziet het ernaar uit dat veel mensen last zullen krijgen van de kou en zullen sterven van de kou omdat ze hun energierekening niet kunnen betalen. Zou het dan nu het moment zijn om de informatie aan de aardse wetenschappers te geven om gratis energie te kunnen produceren, hoewel het al aan de late kant is? Wetenschappers en studenten van de geascendeerde meesters en vele anderen staan meer dan open en willen wanhopig graag informatie over vrije energie van Saint Germain ontvangen en doorgeven aan mensen die ervoor zullen zorgen dat iedereen ervan kan profiteren. Wat houdt hem tegen?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Saint Germain. Webinar voor Amerika, 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

Jullie houden me tegen – jullie bewustzijn en het bewustzijn van heel veel mensen die niet volledig begrijpen hoe de verhoudingen op aarde liggen. Nogmaals, jullie moeten toegeven dat vrije wil alles bepaalt. Je kunt misschien wel zeggen: “Veel mensen en wetenschappers staan open voor gratis energie”, maar daar ben ik het niet mee eens. Ze staan niet open voor gratis energie. Ze staan open voor een gemakkelijke uitweg uit de huidige situatie, maar dat is niet hetzelfde als openstaan voor een fundamentele verandering in hoe zij naar energie en het opwekken van energie kijken, hoe zij wetenschap bedrijven op een niet-materialistische manier. Materialistische wetenschappers begrijpen de noodzakelijke ontdekkingen niet die moeten worden gedaan en staan er niet voor open en dat is nodig voordat vrije energietechnologie haalbaar en praktisch uitvoerbaar kan zijn.

Als je teruggaat naar de tijd voordat er auto’s op aarde waren, dan moet je toegeven dat jullie tegenwoordig auto’s als vanzelfsprekend beschouwen en zeggen: “O, auto’s waren een simpele uitvinding”. Veel mensen denken dat één bepaald persoon de eerste auto heeft uitgevonden. Maar als je echt teruggaat in de tijd, dan zie je dat er eerst veel andere uitvindingen moesten worden gedaan die de kennis en de technologie voortbrachten voordat de auto daadwerkelijk kon worden uitgevonden. En we zouden eigenlijk kunnen zeggen dat de eerste auto niet is uitgevonden. Die werd gewoon samengesteld op basis van veel andere persoonlijke ontdekkingen die niets met elkaar te maken leken te hebben. Maar iemand had de visie om die bij elkaar te voegen en de eerste auto te maken, hoe primitief die ook was. Dit zie je als je de moderne auto’s vergelijkt met de eerste auto’s en nogmaals, hoeveel individuele uitvindingen er zijn gedaan om moderne auto’s te maken.

Hetzelfde geldt voor gratis energietechnologie. Die kun je niet in een paar maanden of een paar jaar bedenken. Zelfs als we zouden zeggen: “Tegenwoordig hebben we regeringen, wetenschappers, we hebben mensen die openstaan voor gratis energietechnologie. Saint Germain, geef ons de ideeën en we zullen ze uitvoeren.” Dan kan dat nog niet in een paar jaar gebeuren. Vanwege de vertragingsfactor van de materialistische wetenschap en het collectieve bewustzijn duurt het een aantal jaren om de afzonderlijke uitvindingen en ontdekkingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, voort te brengen die nodig zijn voordat er daadwerkelijk vrije-energietechnologie op het fysieke vlak kan worden gemanifesteerd.

Het zal ook lang duren om het bewustzijn te veranderen opdat die niet door de machtselite gemonopoliseerd kan worden en gebruikt om de mensen verder in hun macht te krijgen of te onderdrukken. Vrije energietechnologie betekent niet alleen gratis in de zin dat die geen geld kost, maar gratis in de zin dat die niet kan worden gemonopoliseerd door de elite, zoals fossiele brandstoffen gebruikt zijn om de mensen te manipuleren.

Er moeten veel verschuivingen in het bewustzijn plaatsvinden. Het is niet iets wat van de ene op de andere dag zal gebeuren. Er moeten tussenstappen doorlopen worden. En vanwege praktische doeleinden zal er hernieuwbare energie, zonne-energie, windenergie, atoomsplitsing, enzovoort moeten worden gebruikt totdat de omslag heeft plaatsgevonden die vrije energietechnologie haalbaar zal maken.

Je moet hiernaar kijken en beseffen dat mensen altijd de neiging hebben om de gemakkelijke uitweg te willen tijdens een crisis. Maar vrije energietechnologie vereist een fundamentele verandering in het bewustzijn van een cruciaal aantal mensen – niet een meerderheid maar een cruciaal aantal. En dat is nog niet gebeurd. Nu kan en heeft de crisis al verandering gebracht, omdat de mensen nu meer open staan voor nieuwe ideeën, maar het zal nog wel even duren voordat het echt kan doorsijpelen naar de fysieke realiteit. Ik ben niet degene die dat tegenhoudt; dat zijn de mensen.