Over gescheiden zelven

 

Vraag: Mijn vragen hebben betrekking op hoe we moeten omgaan met het zien van gescheiden zelven en het oplossen daarvan. Wat gebeurt er met de energie van het gescheiden zelf als we hem laten sterven of transformeren? Waar gaat die naartoe, wanneer je een gescheiden zelf vindt met de bedoeling hem te laten sterven? Krijg je het gevoel dat hij verkeerd is en moet veranderen? Zal hij zich proberen te verstoppen als hij weet dat we willen dat hij sterft? Zo ja, hoe gaan we er dan met liefde mee om? Wat als we hem niet leuk vinden en willen dat hij verandert? Moeten we iets doen of gewoon het gescheiden zelf zien en ertegen zeggen: “Ik heb dit niet meer nodig.” Ik weet dat je hier veel over hebt gesproken, maar ik snap het nog steeds niet? Dank je.

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria. Webinar voor Amerika, 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

Laat ik eerst ingaan op het energieaspect. Het zelf lijkt meer op een constructie in je gedachten. Het is een matrix in de geest. En wanneer er energie van je Ik Ben Aanwezigheid, of zelfs uit het materiële rijk, door het zelf stroomt, wordt het beïnvloed en gekwalificeerd door het zelf, we zouden kunnen zeggen dat die energie een lager niveau krijgt door het zelf.

Dit zelf wordt daarna opgeslagen in je emotionele lichaam, je mentale lichaam, je identiteitslichaam. Deze energie wordt opgeslagen in je emotionele lichaam, mentale lichaam, identiteitslichaam en tot op zekere hoogte zelfs ook in het fysieke lichaam. Daarom laten we jullie invocaties en decreten opzeggen. Het effect hiervan is dat ze de energie transmuteren, zodat die weer een hogere vibratie krijgt en daarom naar het spirituele rijk terugstroomt, waar die in talenten verandert die worden vermenigvuldigd en dan ontvang je daar weer nieuwe energie voor terug. De energie die een lager niveau heeft gekregen, verdwijnt letterlijk omdat die wordt getransmuteerd. Die wordt weer veranderd in de oorspronkelijke, hogere staat.

Wat betreft je houding om de zelven te vinden, dat hangt ervan af hoe bekend je hiermee bent. Het is normaal dat je in het begin het gevoel hebt dat de gescheiden zelven jou inperken; je wilt ze niet en ze moeten verdwijnen, maar naarmate je meer geoefend bent, dit proces volwassener aanpakt, neem je gewoon een neutrale gemoedstoestand aan. Je verzet je er niet tegen om die zelven te zien, je hebt er geen negatieve gevoelens over. Je vraagt gewoon om onze hulp, doet de oefeningen om het zelf te zien en wanneer je het zelf ziet, laat je hem sterven.

We hebben de formule gegeven dat je gaat inzien: “Jij bent een zelf, jij bent mij niet, ik ben jou niet, ik wil jou niet meer in mijn leven ervaren; daarom laat ik je sterven.” Vanzelfsprekend zal het zelf zich tegen ontmaskering verzetten, maar aan de andere kant hebben veel specifieke gescheiden zelven eigenlijk geen geavanceerd redeneringsproces. Ze lijken meer op een computerprogramma. Telkens wanneer zich een situatie voordoet die een zelf triggert, kan hij zich niet echt verbergen. Het ego is wat verder ontwikkeld en kan daarom proberen zichzelf te verbergen, zichzelf te camoufleren, enzovoort.