De eerste incarnatie van avatars

 

Vraag: De geascendeerde meesters hebben gezegd dat we alle illusies van het honderdvierenveertigste tot het achtenveertigste bewustzijnsniveau aannemen wanneer we voor het eerst op aarde incarneren. Het lijkt erop dat de hoofdpersoon het boek ‘Mijn Levens met’ in zijn eerste incarnatie zonder die illusies komt. Kunnen de meesters hier iets over zeggen?

Antwoord van Kim Michaels. Webinar voor Amerika, 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

Als je dit vanuit een lineair perspectief bekijkt, dan zou je zeggen dat de hoofdpersoon in het boek een bepaald bewustzijn en een bepaalde afstemming heeft en bepaalde vermogens om met energie om te gaan. Je moet echter oppassen dat je niet al te lineair wordt. De waarheid is dat de illusies die je op je neemt niet beslist betekenen dat jij je niet bewust bent van energie of een bepaald vermogen bezit om energie te voelen of om met energie om te gaan. Dit is niet helemaal hetzelfde.

De illusies die je aanneemt, hebben meer betrekking op het fysieke rijk op aarde, het collectieve bewustzijn. Je kunt ook zien dat de hoofdrolspeler op bepaalde manieren heeft gereageerd op wat we zijn geboortetrauma zouden kunnen noemen, toen hij werd aangevallen door de gevallen wezens en zijn reactie was niet op het hoogste niveau van Christusbewustzijn. Daarom kon hij zolang tegen de gevallen wezens vechten.

Wanneer je als avatar voor het eerst incarneert, heb je in het algemeen wel enkele vermogens en het bewustzijn bij je die je op een natuurlijke planeet bezat. Niet alles, maar je bent wel op een hoger niveau dan de gemiddelde mens op aarde. Nogmaals, je hebt de illusies op je genomen om af te kunnen dalen naar het achtenveertigste niveau. Maar die illusies bezitten betekent niet dat je geen bepaald vermogen en een bepaald bewustzijn kunt bezitten.

De meeste avatars vergeten dit als ze hun eerste trauma meemaken. Dat vermogen is er niet meer. Je kunt het wel enigszins terugkrijgen, maar je vergeet waar je vandaan kwam, welke capaciteiten je bezit. Zoals ze uitleggen over veel baby’s die incarneren, zijn die na de geboorte nog niet volledig verankerd in hun lichaam. Ze hebben dan nog enig besef van een ander bestaan voordat ze in hun lichaam kwamen. Misschien zelfs wel van een vorig leven.

In je eerst incarnatie zit je in een tussenfase. En dit betekent natuurlijk dat je gevaarlijk bent voor de gevallen wezens omdat je iets demonstreert dat de meeste mensen niet hebben en dat zal de aandacht van mensen trekken en hen een referentiekader geven voor het normale bewustzijnsniveau en ook voor de manipulatie door de gevallen wezens. De gevallen wezens vallen je daarom aan; natuurlijk vallen ze ons aan want ze willen dat we dit bewustzijn vergeten.