Oppervlakkige standpunten ten aanzien van abortus

 

Vraag: Veel mensen in de Verenigde Staten en elders zien de abortuskwestie als gezondheidszorg, een zeer noodzakelijke vorm van gezondheidszorg. Kunnen de geascendeerde meesters hier commentaar op geven?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria. Webinar voor Amerika, 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

We hebben een aantal opmerkingen en leringen over de abortuskwestie gegeven. Het is duidelijk dat mensen die het standpunt innemen dat abortus legaal zou moeten zijn, geneigd zijn het te zien als een vorm van gezondheidszorg. Maar dit is een oppervlakkig standpunt omdat er, zoals we ook al hebben aangegeven, nog veel andere overwegingen zijn die deel zouden moeten uitmaken van de discussie over abortus.

Het ene standpunt is de ziel van het ongeboren kind, een ander standpunt is de situatie van een alleenstaande moeder die zwanger wordt, maar ook de situatie van vrouwen in het algemeen in de samenleving. Aan de ene kant heb je mensen die er alleen naar kijken vanuit het standpunt dat dit moord op het ongeboren kind is en je hebt mensen die zeggen, ach, het is net als elke andere vorm van gezondheidszorg. En beide zijn oppervlakkig en beide zijn onvolledig. Maar we hebben hier al leringen over gegeven, dus ik zal er niet verder op ingaan.