Verder kijken dan je rationele denken

 

Vraag: We hebben van de geascendeerde meesters gehoord dat sinds de eerste wezens in de vierde sfeer vielen en het contact met het spirituele rijk verloren, die wezens hun ego met zijn analytische geest gebruikten om bij zichzelf te rade te gaan en dat dit de aanleiding was om alles dwangmatig te kunnen uitleggen. Op aarde zijn alle mensen besmet met deze behoefte nadat de gevallen wezens naar de aarde kwamen.

Waardoor is die ideologische manier van denken en de waanvoorstelling ontstaan dat onze geest, de geest van het ego, in staat is om zelf de absolute waarheid te begrijpen en te vinden? Dat is toch de reden waarom we de gewoonte hebben ontwikkeld om te denken dat er voor alles een rationele reden moet zijn en dat wij die kunnen vinden als we leren hoe we onze rationele geest kunnen gebruiken? We worden een gesloten systeem binnen de analytische geest die naar zichzelf verwijst en onze logica gebruikt om te bepalen wat de onfeilbare waarheid is. Maar we vervangen ons contact met het rijk van de geest door onze analytische geest. En ons ego brengt ons op een doodlopende weg die valse eerste principes bedenkt om de werkelijkheid en onze eigen identiteit te verklaren. En door een soort mentale roes geloven we dat we geen ongelijk kunnen hebben en zelfs kunnen bepalen hoe de wereld moet werken.

Hoe ontsnappen we aan die mentale roes, die ook een leugen is die we onszelf voorhouden? Aangezien we nog niet zijn geascendeerd, kunnen we niet beter dan God en de geascendeerde meesters weten hoe we waarheid kunnen onderscheiden van een illusie of overtuiging. Zou je kunnen zeggen dat het pad om hiervan bevrijd te worden eruit bestaat we moeten toegeven dat niet-geascendeerde wezens nog steeds in de dualiteit zijn en niet de volledige kennis bezitten en dat we het op elk moment van het pad niet beter kunnen weten dan God en onze meesters? Kunnen we niet de nederigheid hebben om te zeggen: “Ik weet het niet”, wanneer we iets al te zeker weten, al te zeker zijn van onze conclusies; dat de beste weg die we kunnen nemen, is dat we bij onszelf te rade gaan of we werkelijk een spirituele student willen zijn en er vrede mee hebben dat we op aarde zijn?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Jezus Christus. Webinar voor Amerika, 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

Ja, je hebt hier veel goede inzichten gegeven. Zoals ik eerder zei, kun je niet ontsnappen aan het bewustzijn van antichrist met het bewustzijn van antichrist. Je kunt de rede, je redenerende geest, niet uitschakelen door iets te beredeneren.

Als je eenmaal vastzit in dit systeem van bij jezelf te rade gaan, kun je er niet uitkomen als je iets beredeneert, maar je kunt je wel openstellen. Je kunt erkennen dat je geest, de menselijke geest, de neiging heeft om een systeem te worden dat bij zichzelf te rade gaat. En daarom kun jij je geest openstellen voor ervaringen, ideeën, die niet uit je eigen gedachten voortkomen, of de gedachten van andere mensen, inclusief gevallen wezens. Je kunt de noodzaak ervan inzien dat je verder moet kijken dan je rationele geest. En je kunt verschillende hulpmiddelen en technieken gebruiken om je rationele geest in verwarring te brengen en je intuïtieve vermogens te versterken. Dit doet het zenboeddhisme met koans die je rationele geest verwarren.

In de geschiedenis voorbeelden kun je natuurlijk ook voorbeelden vinden van mensen die hun rationele geest hebben gebruikt een doodlopende steeg in te gaan en dat dit soms tot desastreuze gevolgen heeft geleid.

Je kunt natuurlijk veel doen, maar zoals ik al zei, gaat het er uiteindelijk om dat jij de Christusgeest voelt – de ervaring krijgt dat er een geest boven jouw rationele geest is en dat die geest je dat gevoel van realiteit kan geven dat verder gaat dan wat je rationele geest kan bedenken. Dit betekent dat je die vervolgens kunt gebruiken als referentiekader om de argumenten die uit je rationele geest voortkomen te beoordelen en dit kan je in een toestand van vrede brengen. Het klopt dat je daarom moet kunnen en willen zeggen: “Er is iets dat ik niet weet, ik weet niet alles. Ik begrijp niet alles”. We begrijpen dat je als spirituele student bepaalde stadia doorloopt.

Neem deze boodschapper, gedurende de beginjaren op het pad was hij altijd op zoek om meer te weten te komen, meer inzichten te krijgen om zijn begrip van het pad te vergroten. En hij was op zoek naar het allerhoogste inzicht. Hij kwam tot het besef dat hij onmogelijk het allerhoogste inzicht zou kunnen krijgen zolang hij geïncarneerd was. Hij zag dit intuïtief. En toen schakelde hij om, maakte bewust die omschakeling omdat hij zich realiseerde dat hij niets wist, zelfs na dertig jaar spirituele leringen te hebben bestudeerd en spirituele technieken te hebben beoefend, was er nog steeds niets wat hij absoluut zeker wist. Er was geen enkel inzicht dat niet op een bepaald moment kon worden uitgebreid. Hij besefte dat wij, de geascendeerde meesters, hem op elk moment een idee konden geven dat zijn huidige begrip te boven zou gaan. Dat betekende niet dat zijn huidige begrip verkeerd was. Het betekende alleen maar dat het niet volledig was. Het was niet het totale plaatje.

Jij kunt die houding en aanpak ook krijgen, maar om dat te kunnen moet je eerst een aantal psychologische problemen hebben opgelost. Want als je als avatar naar de aarde bent gekomen en natuurlijk werd blootgesteld aan een traumatische gebeurtenis, een aanval door de gevallen wezens, ben je in een bepaalde gemoedstoestand gekomen, je hebt een zelf gevormd opdat je nooit ongelijk zou kunnen hebben. Dat maakt het moeilijk voor jou om toe te geven dat je niet alles weet, dat je niet al het inzicht hebt. Vaak ben je geneigd om met jouw rationele geest alles eruit te filteren wat het gevoel bedreigt dat je geen ongelijk hebt.

Je moet wel een paar psychologische problemen hebben opgelost om op het punt te komen waarop je kunt accepteren: “Ik weet niet alles en ik hoef niet alles te weten. Ik ben op aarde. Ik ben op een onnatuurlijke planeet. Ik hoef het leven niet volledig te begrijpen. En in feite kan dat nooit zo zijn zolang ik op een planeet als deze ben geïncarneerd.” En dan kun je besluiten dat je een omschakeling maakt, dat je open wilt staan voor alles wat we jou kunnen vertellen. Je staat open voor de geschreven en gesproken leringen die we je geven, om jezelf open te stellen, ook voor innerlijke leiding, zodat wij – jouw Christuszelf, jouw IK BEN Aanwezigheid – jou op elk moment een impuls kunnen geven die verder gaat dan wat je op dit moment weet en begrijpt. Je geeft toe dat je niet alles hoeft te weten – jij hoeft niet alles te weten – je hoeft niet altijd gelijk te hebben. Je hoeft niet altijd gelijk te krijgen van mensen, het gaat erom dat je gelijk krijgt van God, en dat gebeurt alleen met de Christusgeest, niet de rationele, analytische geest.

Dit zijn enkele verschuivingen die je kunt maken, waardoor je geleidelijk aan het punt kunt bereiken waarop jij je voor ons openstelt zodat we onbeperkt met jou kunnen werken. Heel veel mensen, en de boodschapper merkte dat ook bij zichzelf, willen in de beginfasen van het pad echt niet dat wij, de geascendeerde meesters, te dicht bij je komen. Je wilt niet dat we je psyche blootleggen. Je bent bang dat we net zo hard tegen je zullen zijn als de gevallen wezens – dat we jou zullen bekritiseren en jou het gevoel zullen geven dat je ongelijk hebt, dat jij waardeloos bent, dat je het niet kunt redden, wat voor gevoel de gevallen wezens jou ook hebben gegeven. Maar zoals verschillende meesters, waaronder Moeder Maria, hebben gezegd, zijn wij niet de gevallen wezens, denken we niet zoals de gevallen wezens. We proberen je niet te straffen, te overweldigen of je een slecht te geven. We geven je één idee per keer dat je aankunt en waardoor je kunt groeien. En als jij eraan kunt werken om een verschuiving te maken, dan kun je op het punt komen waarop jij je ervoor openstelt, dat jij in een neutrale gemoedstoestand komt. Jij stelt je voor ons open en zegt: “Meesters, laat me zien wat jullie me willen laten zien.” Je verzet je daar niet tegen, zelfs niet onbewust, omdat de zelven die zich daartegen verzetten, zijn opgeruimd, je hebt ze laten sterven.

Je begrijpt dat het heel erg begrijpelijk is dat je een zelf vormt dat zich ertegen verzet om gestraft te worden, niet goed bevonden te worden, wanneer je door de gevallen wezens wordt blootgesteld aan een trauma. Maar dit zelf zal ook weerstand bieden tegen impulsen en instructies van de geascendeerde meesters, omdat hij weerstand biedt aan alles dat ervoor zou kunnen zorgen dat jij je kijk op jezelf verandert. Dit zelf lijkt op een computer dat alleen weerstand kan bieden tegen nieuwe ideeën. Als je een leer van een geascendeerde meester vindt, wil een deel van je geest dichter bij ons komen, wil door ons geleid worden, maar dit zelf, of conglomeraat van zelven, verzet zich ertegen.

Wij moeten een wankel evenwicht bewaren om veel studenten te kunnen helpen, jullie gaan heen en weer. Soms sta je daarvoor open, soms ben je gesloten. Soms krijg je een idee, maar dan begint een zelf te redeneren en te argumenteren met het idee en zwakt het af, zodat er niet echt iets in je bewustzijn verandert. Het is een soort duwen en trekken, zoals men zegt: je doet één stap vooruit en twee stappen achteruit. En wanneer je klaar bent om op een hoger niveau te komen, kun jij je daarvan bewust worden en de stappen nemen die nodig zijn om ze op te ruimen, zodat je op het punt kunt komen waarop je gewoon neutraal bent en zegt: “Laat me nu maar zien wat ik moet doen.”