Wat is elektriciteit?

 

Vraag: Wat is elektriciteit? Zijn de min- en pluspolariteiten in de elektrische stroom uitdrukkingen van Alpha en Omega, de yin- en yangaspecten van het universum? Onze hersenen werken op elektrische signalen, hoe is elektriciteit dus verbonden met het bewustzijn?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Saint Germain. Webinar voor Amerika, 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

Je kunt zeggen dat de plus en min van elektriciteit verbonden is met yin en yang, Alpha en Omega, de Vader en de Moeder, het uitbreiden en het samentrekken, de twee krachten. En zoals je begrijpt, houdt alle elektriciteit in het materiële rijk niet echt direct verband met bewustzijn. De hersenen gebruiken elektriciteit, ja, maar zoals we in onze leringen hebben uitgelegd, wordt je bewustzijn niet geproduceerd door je brein. Je bewustzijn bestaat in de geest, op het identiteitsniveau, op mentaal en emotioneel niveau en drukt zich uit via de hersenen.

Het bewustzijn wordt dus niet geproduceerd door de elektriciteit van het brein. De neuronen of de verschillende delen van de hersenen communiceren via elektriciteit. Je kunt dus zeggen dat je, als je in een elektrische auto rijdt, niet direct in wisselwerking treedt met de elektriciteit, het is een hulpmiddel om van punt A naar punt B te komen. Op dezelfde manier zijn de elektriciteit en de hersenen een hulpmiddel voor de geest die de hersenen en het fysieke lichaam gebruikt om dingen in het materiële rijk te doen.

Hierover kan nog veel meer worden gezegd, maar dat zou een veel langere verhandeling vergen dan ik nu bereid ben te geven.