Het levensoverzicht

 

Vraag: Kun je ons iets leren over de evaluatie van het leven die een mens na de dood ervaart? Kijkt hij terug op het restant van de energiegolven die een nieuwe vorm kregen nadat hij ze had ervaren, zoals uitgelegd in een dictaat van Master MORE in Estland; wat is er dan eigenlijk nog over? Met andere woorden, als de ziel haar kracht, of de Aanwezigheid, heeft verloren, wat gebeurt er dan bij de beoordeling? En wat gebeurt er als de ziel wordt gebroken? Worden de herinneringen dan niet opgeslagen in de ziel? Is de herinnering ook weg als de ziel gebroken of verloren is? Laten we dat lege gat van de vraag over de evaluatie van je leven vullen met de antwoorden en kennis van de geascendeerde meesters.

Antwoord van de Geascendeerde Meester Jezus. Webinar voor Amerika, 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

De feitelijke vorm van het levensoverzicht hangt af van het bewustzijnsniveau van die specifieke persoon. Heel veel mensen op de wereld staan niet open voor een evaluatie van het leven. Ze staan er helemaal niet voor open. Sommigen wel gedeeltelijk, maar die zijn zeer selectief in waar ze naar willen kijken. Er zijn dus momenten waarop we niet veel hebben om mee te werken bij mensen. Ze wijzen onze hulp af en worden meestal naar een van de lagere niveaus van het emotionele rijk getrokken, wat we het astrale vlak hebben genoemd. En ze brengen daar wat tijd tussen incarnaties door voordat ze opnieuw incarneren met vrijwel hetzelfde bewustzijn als ze hadden in hun vorige incarnatie. Daarom kun je mensen op aarde zien die verschillende keren incarneren, die maar zeer stapsgewijs, zeer geleidelijk, vooruitgang boeken.

Als de mensen opener zijn, proberen we met hen samen te werken, maar we kunnen alleen met hen werken binnen de grenzen van hun vrije wil, hun bereidheid om naar zichzelf te kijken en verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen. Als iemand in een vorig leven niet aan het spirituele pad is begonnen, zit er een limiet aan wat we kunnen doen. Wij moeten die persoon dan zo goed mogelijk bijstaan. En vaak staat iemand er niet eens voor open om ons, de geascendeerde meesters, te ontmoeten, maar zijn familieleden uit zijn laatste leven. Nogmaals, ze gaan niet per se naar het astrale vlak, als ze een lager bewustzijn hebben, maar naar een van de hogere niveaus van het emotionele rijk of het mentale rijk waar ze misschien enige vooruitgang kunnen boeken, maar toch incarneren ze weer met relatief weinig vooruitgang.

Wanneer de mensen op het spirituele pad zijn, hebben we meer om mee te werken. En nogmaals, afhankelijk van hoe open ze zijn om naar zichzelf te kijken, kunnen we hen een veel betere evaluatie van hun leven geven, wat er in feite op neerkomt dat je niet van binnenuit maar van buitenaf naar je leven kijkt. Zoals we al eerder hebben gezegd, betekent dit niet dat je per se op een hoger bewustzijnsniveau bent. Mensen die zich op de lagere niveaus van het pad bevinden, of zelfs niet op het pad zijn, zullen gebeurtenissen uit hun laatste leven evalueren en beoordelen op grond van hun bewustzijnsniveau. Wanneer ze uit hun lichaam zijn, is het moeilijker om bepaalde dingen te negeren of weg te redeneren. Ze hebben de neiging om er directer naar te kijken, ze hebben de neiging om te zien wat ze hebben gedaan en hoe het andere mensen heeft beïnvloed. En ze beoordelen dat op hun bewustzijnsniveau. Als ze erg kritisch zijn geweest op andere mensen, hebben ze de neiging om zichzelf te veroordelen.

Als mensen meer vooruitgang hebben geboekt op het spirituele pad, kunnen ze hun leven veel beter evalueren, omdat we hen daadwerkelijk op een hoger niveau kunnen brengen dan het bewustzijn dat ze in hun laatste leven hadden, omdat we hen naar hun leven kunnen laten kijken en er dus ook veel meer van kunnen leren.

Wat betreft de gevallen waarin de ziel is vernietigd, kun je eigenlijk niet zeggen dat de ziel verloren is gegaan, maar dat de ziel is beschadigd of gespleten. Het is waar dat er gebeurtenissen kunnen zijn die het wezen zich niet herinnert, maar in de evaluatie kunnen we die inderdaad uit de Akashakronieken halen, zodat iemand kan zien wat er is gebeurd, maar dit doen we alleen als de persoon zich afvraagt wat er in een of andere situatie is gebeurd of: “Waarom kreeg ik dit trauma dat mijn ziel heeft gespleten?”

Die beschadigde zielen brengen we naar speciale plaatsen die we in het lagere identiteitsrijk hebben gecreëerd, waar ze genezing en hulp kunnen ontvangen om hun ziel te genezen, en als ze willen, zelfs een deel van de verloren ziel kunnen terughalen, zodat ze in hun volgende incarnatie niet meer dezelfde soort wonden hebben, maar dit hangt weer af van hoe open de ziel hiervoor staat. In sommige gevallen hoeven de mensen alleen maar in een veilige en comfortabele omgeving te zijn om te kunnen genezen, soms wel een zeer lange periode.