Evangelische christenen na de dood

 

Vraag: Wat gebeurt er met een evangelische christen als hij of zij sterft? Ontmoeten ze Jezus? Wordt hen de waarheid verteld over de valse leringen van de kerk? Hoe open zijn ze normaal als ze de waarheid horen? Of kiezen ze ervoor om die te blijven ontkennen?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Jezus. Webinar voor Amerika, 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

Dat is een heel persoonlijke kwestie. Het hangt allemaal af van de openheid van de persoon. Jij realiseert je dat je, wanneer je uit het lichaam bent, het potentieel hebt om een bredere visie te krijgen dan wanneer je in een lichaam bent met de vier lagere lichamen en de waarnemingsfilters die het heeft. Maar het hangt af van je openheid van geest, je bereidheid om verder te kijken dan dat waarnemingsfilter.

Veel mensen zijn zo bekrompen – en dat geldt niet alleen voor evangelische christenen, maar wel voor veel evangelische christenen – die zijn zo bekrompen dat we hen niet de waarheid over de kerk en de christelijke religie kunnen vertellen, wanneer ze van het levensscherm verdwijnen, hun lichaam verlaten. We kunnen hen niet de dingen vertellen die ik aan jullie vertel, zelfs niet het dictaat dat ik eerder vandaag heb gegeven. Dit komt gedeeltelijk door de Wet van Vrije Wil, omdat we mensen niet mogen dwingen om iets te zien wat ze niet willen zien.

Veel van deze mensen magnetiseren zichzelf naar bepaalde gebieden in de mentale en emotionele rijken. Meestal niet naar het astrale vlak, het lagere emotionele rijk, maar naar het hogere emotionele rijk. En dan komen ze een soort devachan waar ze iets kunnen ervaren waar ze wel voor open staan, en hopelijk groeien ze daardoor een beetje; komen ze dichter bij het punt waarop ze genoeg krijgen van die ervaring. In de meeste gevallen boeken ze niet veel vooruitgang. Ze gaan gewoon terug in hun volgende incarnatie; in sommige gevallen naar een evangelische omgeving, in sommige gevallen naar een andere christelijke omgeving, in sommige gevallen naar een andere religie, maar met dezelfde mate van fanatisme en bekrompenheid die al in hun vier lagere lichamen zit.