Oorzaken van onvruchtbaarheid

 

Vraag: Kun je ons alstublieft helpen om beter begrip te krijgen van onvruchtbaarheid bij zowel mannen als vrouwen? Kun je wat praktische adviezen geven om de vier lagere lichamen in evenwicht te brengen op een manier die het verwekken van een kind voor zowel mannen als vrouwen ondersteunt?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria. Webinar voor Amerika, 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

Welnu, er zijn fysieke oorzaken van onvruchtbaarheid en niet-fysieke oorzaken. Er kunnen natuurlijk genetische factoren zijn die onvruchtbaarheid veroorzaken, er kunnen chemische onevenwichtigheden in het lichaam zijn, er kunnen ziektes in het lichaam zijn die onvruchtbaarheid veroorzaken.

Op een dieper niveau kunnen er spirituele redenen zijn, zouden we kunnen zeggen, psychologische redenen voor onvruchtbaarheid. In een paar gevallen is het gewoon zo dat het niet in het Goddelijke plan van mensen staat om kinderen te krijgen. Ze worden geblokkeerd om fysiek een kind te verwekken. In sommige gevallen, maar wel heel weinig gevallen, willen mensen bewust kinderen, maar worden ze geblokkeerd door hun onderbewuste. In veel meer gevallen van onvruchtbaarheid heeft het te maken met vorige levens en onopgeloste psychologische problemen.

Er zijn families waarin ze – dezelfde zielen, dezelfde levensstromen – zo vaak samen zijn gereïncarneerd, dat ze er niet van groeien. Er kunnen dus gevallen zijn waarin er steeds meer onvruchtbaarheid voorkomt in de nieuwe generaties, zodat de mensen niet kunnen blijven incarneren bij dezelfde familie. Er zijn ook gevallen waarin mensen in vorige levens kinderen hebben misbruikt en daarom worden ze vanwege karma geblokkeerd om kinderen te krijgen. Er zijn gevallen waarin mensen om verschillende redenen geen kinderen willen en daarom ligt er een blokkade op het onderbewuste niveau die het fysieke lichaam en het vermogen om kinderen te verwekken beïnvloedt.

Als je een spiritueel persoon bent, kun je natuurlijk onze hulpmiddelen gebruiken om elk gescheiden zelf, elke onopgelost psychologisch probleem uit vorige levens te helen en in sommige gevallen zal het effect hebben, maar niet in alle gevallen. Want zoals ik al zei, als het niet in je Goddelijke plan staat om kinderen te krijgen, dan kun je eigenlijk niet veel doen om fysieke vruchtbaarheid te creëren. Mensen die niet spiritueel zijn, kunnen er niet zo veel aan doen, ik kan hen niet veel aanbevelen, omdat ze niet openstaan voor een spirituele oplossing.