De leringen op een universele manier verspreiden

 

Vraag: De geascendeerde meesters vroegen ons om een website te maken, maar wat zou er op zo’n websites moeten staan? En ook: voor wie zijn ze bedoeld aangezien alle informatie al beschikbaar is op de Ask Real Jesus website? Vertellen we de leringen opnieuw in onze eigen woorden voor het volgende niveau naar beneden, zouden we kunnen zeggen? Dat wil zeggen, mensen die wel openstaan voor de ideeën, maar er nog niet helemaal aan toe zijn om een direct dictaat te lezen? Of proberen we iets te channelen? Als het geen dictaten zijn, dan misschien antwoorden van geascendeerde meesters? Daar lijkt veel vraag naar te zijn.

Antwoord van de Geascendeerde Meester Jezus. Webinar voor Amerika, 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

Ten eerste kun je de leringen nemen die we hebben gegeven, je kunt kijken naar het feit dat we deze websites nu al twintig jaar, bijna twintig jaar, hebben en veel boeken hebben gepubliceerd. En hoewel we miljoenen bezoekers op de websites hebben gehad, hebben ze geen algemene erkenning of bekendheid gekregen. Je kunt hieruit concluderen dat heel veel mensen op aarde er niet aan toe zijn om geascendeerde meesters te erkennen, of dat één persoon berichten van geascendeerde meesters zou kunnen ontvangen.

Zoals we eerder hebben gezegd, bestaat er grote behoefte aan om de leringen, de ideeën, op een universele manier uit te drukken en ze bij wijze van spreken toegankelijker te maken voor mensen die niet op hetzelfde niveau van spiritueel bewustzijn zijn als jij. Dit kun je op elk terrein van de samenleving doen. Voor wie zijn deze websites bedoeld? Voor mensen die geïnteresseerd zijn in dat specifieke terrein. Er zouden veel van dergelijke websites kunnen komen. Het hoeft niet over één onderwerp te gaan, maar er kunnen wel meerdere zijn die over één onderwerp gaan.

Wat betreft of je iets van geascendeerde meesters moet proberen te channelen, is heel persoonlijk. Dat zou je kunnen doen als jij je daartoe geroepen voelt, maar je kunt ook websites maken waarop mensen vragen kunnen stellen en dat je die beantwoordt op grond van jouw ervaring en onze leringen en ze uit te drukken op een manier die niet vertelt waar ze vandaan komen. We vragen je niet om tegen mensen te liegen of ze te misleiden, maar besef gewoon dat ideeën zelf kracht hebben. Er zijn veel mensen op aarde die zich grote zorgen maken over waar ideeën vandaan komen. En als ze het niet leuk vinden waar hun ideeën vandaan komen, sluiten ze zich af en willen niet het idee overwegen.

Als je de ideeën presenteert op een manier die niet vereist dat mensen in iets geloven, zoals geascendeerde meesters, dan zou jij misschien mensen kunnen bereiken die we anders niet zouden kunnen bereiken. Je zou kunnen zeggen dat we met deze boodschapper natuurlijk een berekend risico hebben genomen, omdat we weten dat er door openlijk naar voren te stappen en te zeggen dat wij geascendeerde meesters zijn en dat we via deze boodschapper spreken, automatisch veel mensen zullen zijn die we niet kunnen bereiken met deze leringen. Het is natuurlijk nodig dat onze ideeën worden opgepakt, om ze toegankelijker te maken, zodat we op deze manier meer mensen kunnen bereiken.

We vragen je niet om dat obsessief-compulsief te doen en jezelf hiermee te belasten. Je moet zorgvuldig naar je eigen psyche kijken en welke psychologische problemen er naar boven komen als je hierover nadenkt. Zoek naar de zelven die je hebt om iets in het openbaar te zeggen door uit de gelederen van de onbekenden te stappen, uit de massa te stappen. En werk daaraan omdat dit ook deel uitmaakt van je Christusschap. Zo’n website maken doe je niet alleen voor anderen of voor de geascendeerde meesters, maar je krijgt de kans om de obsessies te zien die jij in je psyche hebt over zoiets doen. Veel van jullie hebben in vorige levens iets uitgesproken en zijn daarvoor zwaar vervolgd. Bij sommigen van jullie is dit het oorspronkelijke geboortetrauma. Door dit te doen geef jij jezelf de kans om met deze psychologische problemen om te gaan, net zoals deze boodschapper ze in de twintig jaar waarin hij dit doet, keer op keer heeft gebruikt om te werken aan zijn eigen psyche en zijn eigen reacties op de positie waarin hij zit.