Beginnen een alternatief geldsysteem te accepteren

 

Vraag: Ik heb onlangs het boek “The End of Scarcity” gelezen, waarin alternatieven voor ons huidige geldsysteem worden besproken. Is het producentenkredietsysteem dat in het boek wordt beschreven, waarin geld wordt gekoppeld aan de productie van daadwerkelijke goederen en diensten, in overeenstemming met het geldsysteem dat de meesters voor de Gouden Eeuw voor ogen hadden? Zo nee, wat zijn dan de mogelijke beperkingen van deze aanpak?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Saint Germain. Webinar voor Amerika, 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

Er zijn diverse manieren om de hoeveelheid geld te bepalen die nodig is zonder dat je inflatie creëert. Zoals ik al eerder heb gezegd, moet geld gewoon worden gekoppeld aan iets van echte waarde, een product of dienst. Ze zijn allemaal goed, of je het nu doet op de manier die in dit boek wordt beschreven of op een van de andere manieren die beschikbaar zijn, omdat het goed is om na te denken over alternatieven voor het huidige geldsysteem. Er is niet één manier waarop dit kan worden gedaan. Ik zeg niet: “Ik heb één model en dit is het model dat er zal komen, of dat er moet komen.” Verschillende samenlevingen kunnen het op verschillende manieren doen. Maar het belangrijkste is dat er mensen zijn die nadenken over alternatieve geldsystemen en alternatieve manieren om het te maken, de hoeveelheid geld bepalen die nodig is zonder inflatie te creëren.

Je zult, zoals ik al vaker heb gezegd, hierbij grote tegenstand ondervinden van de machtselite, de financiële elite, omdat zij het huidige geldsysteem hebben gevormd omdat ze het op zoveel manieren kunnen manipuleren. En dat willen ze blijven doen; als je een alternatief systeem wilt implementeren, dan moet je hier dus rekening mee houden, je moet je realiseren dat er mensen zijn die een geldsysteem willen dat kan worden gemanipuleerd en die zich ertegen zullen verzetten als dat niet kan. En als jij je daar niet van bewust bent, wordt je systeem hoogstwaarschijnlijk niet geaccepteerd door de samenleving als geheel. Je moet begrijpen dat het niet alleen een kwestie is van een goed idee bedenken voor een nieuw geldsysteem, maar dat je ook het collectieve bewustzijn verhoogt, zodat de mensen het daadwerkelijk kunnen accepteren en genoeg mensen dat kunnen accepteren, zodat het de elite en hun pogingen om het te vernietigen tegengaat.