Gelijkheid tussen vrouwen en mannen

Vraag: Momenteel bestaat de tendens dat mannen en vrouwen steeds meer gelijk worden in de samenleving en thuis, iets wat ik persoonlijk prettig vind, maar het lijkt erop dat er in sommige gevallen een misverstand is ontstaan over wat gendergelijkheid eigenlijk inhoudt en dat het te ver wordt doorgevoerd.

Er zijn ook pogingen om oude genderrollen terug te brengen waarin de mannen dominant zijn en de beslissingen nemen en vrouwen gewoon “ja schat” zeggen, en nooit iets in twijfel trekken. Ook dat is vanzelfsprekend niet in balans.

Er is iemand die leert dat vrouwen al hun geld aan hun echtgenoten moeten geven en hen moeten laten zorgen voor alle rekeningen en uitgaven, omdat het niet vrouwelijk is om met zulke moeilijke dingen om te gaan. Ze stelt ook voor dat vrouwen hun eigen maandelijkse budget maken voor hun persoonlijke uitgaven, die de echtgenoot dan aan zijn vrouw moet betalen.

Voor mij voelt het alsof een vrouw in de positie van kind wordt geplaatst waardoor ze geen volwassen verantwoordelijkheid hoeft te nemen. Kunnen de meesters uitleggen wat een evenwichtige volwassen relatie is tussen een man en een vrouw en een evenwichtig gebruik van mannelijke en vrouwelijke energie voor beide geslachten?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria. Webinar voor Amerika van 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

Nog niet zo lang geleden hebben we een hele conferentie gehouden over de relatie tussen mannen en vrouwen. Ik spoor je aan om die op te zoeken en gebruik te maken van de dictaten en leringen. We hebben in de loop der jaren ook vele andere leringen over dit onderwerp gegeven. Waar ik nu wel iets over wil zeggen, is het idee dat vrouwen terug moeten naar traditionele genderrollen.

Zoals we hebben gezegd, is het duidelijk dat mensen in het dualiteitsbewustzijn altijd de uitersten zullen opzoeken en dat veroorzaakt een tegenovergestelde reactie. Er zijn mensen, vrouwen en een paar mannen, die de bevrijding van vrouwen tot in het uiterste hebben doorgevoerd, de extreme feministische beweging, en dit zorgt dan voor een tegenovergesteld uiterste van vrouwen of mannen die willen dat vrouwen terugkeren naar traditionele rolpatronen, waarin ze zich volledig onderwerpen aan hun echtgenoot en natuurlijk zijn die allebei uit evenwicht.

Mannen en vrouwen moeten gelijk zijn. Het betekent niet dat ze hetzelfde zijn, maar wanneer je in een mannelijk lichaam bent, heb je in feite meer zelven gemaakt in eerdere incarnaties met een mannelijk lichaam. Wanneer je in een vrouwelijk lichaam bent, activeer je de zelven die je hebt gecreëerd toen je in vorige levens in een vrouwelijk lichaam was. Je verbindt je ook met de collectieve zelven die zijn geschapen op basis van mannelijke en vrouwelijke rollen. Niet al die zelven zijn dualistische zelven.

Er zijn een paar verschillen tussen mannen en vrouwen, niet alleen psychologisch, maar ook door het fysieke lichaam. Het is noodzakelijk om je hierop af te stemmen en te kijken wat dat voor jou persoonlijk betekent, wat het voor jullie tweeën betekent in een relatie. Er is geen standaard manier om gemakkelijk te zeggen hoe het hoort te zijn. Het ligt heel persoonlijk, afhankelijk van het bewustzijnsniveau van twee mensen, maar waar je in het algemeen naar streeft, is de erkenning dat je in deze incarnatie in een vrouwelijk lichaam bent, in deze incarnatie misschien in een mannelijk lichaam bent, maar dat je in vele vorige levens in een lichaam van het andere geslacht bent geweest.

Ondanks het feit dat er fysieke verschillen zijn, dat er psychologische verschillen zijn, zit er geen verschil in de waarde van mannen en vrouwen. Jij, als ziel, we zouden het een levensstroom kunnen noemen, bent zowel in mannelijke als vrouwelijke lichamen geweest; je draagt dit van leven tot leven met je mee. Zeggen dat we een ziel hebben die een bepaald niveau van volwassenheid heeft bereikt, maar dat die daarna in een vrouwelijk lichaam komt en die volwassenheid niet meer kan uitdrukken, is gewoon onjuist.

Veel mensen die tegenwoordig in een vrouwelijk lichaam zijn geïncarneerd, geven uiting aan de volledig spirituele volwassenheid die ze gedurende vele levens hebben opgebouwd in zowel mannelijke als vrouwelijke lichamen. Er zijn vrouwen die hun volledige volwassenheid niet tot uitdrukking brengen, omdat ze geboren zijn in een land waarin ze van jongs af aan zijn geprogrammeerd met een beperkte vrouwelijke rol en zij accepteren dit en daarom beperken ze hun potentieel, maar heel veel vrouwen, zeker in moderne democratieën brengen hun volledige potentieel tot uitdrukking. Zeggen dat bepaalde zaken, zoals financiën, niet vrouwelijk zijn, is slechts een onevenwichtige kijk op de vrouwelijke rol en berust op de beperkte rol die vrouwen gedurende vele eeuwen in verschillende culturen hebben gekregen.

Je streeft naar gelijkwaardigheid, je streeft naar de erkenning dat het er niet om gaat of je een man of een vrouw bent, het gaat erom dat je achterhaalt welke talenten, welk momentum, welke verworvenheden je hebt opgebouwd in vorige levens. Kan een van jullie beter omgaan met financiën en de ander beter met iets anders? Laat elkaar dan doen waar jullie goed in zijn of zeg zelfs: “Hier ben jij niet zo goed in, jij moet het dus eigenlijk doen opdat je op dat gebied kunt groeien”. Maar het gaat er absoluut om dat je erkent dat er geen inherent verschil bestaat tussen mannen en vrouwen in spirituele, psychologische zin. Het is een kwestie van talent en de volwassenheid hebben die je in vorige levens hebt bereikt en natuurlijk ook in dit leven.