De Vrijheid van de Wil op aarde

 

Geascendeerde Meester MORE, 9 oktober 2022. Webinar voor Amerika – De Wederopstanding van de Democratie

Ik ben de Geascendeerde Meester Master MORE. Waarom is de Eerste Straal de straal van wil en kracht/macht? We zouden ook kunnen zeggen: Waarom is de straal van wilskracht en kracht/macht de Eerste Straal? We hebben jullie verteld dat jullie medescheppers zijn met God en dat jullie iets mede scheppen als je een mentaal beeld formuleert, dit projecteert op het Ma-terlicht, energie en bewustzijn projecteert met dat beeld, zodat het Ma-terlicht vorm aanneemt, maar om te beslissen, een beeld te formuleren en dat te projecteren, moet je eerst beslissen dat je bereid bent om iets mede te scheppen. Je bent bereid om iets mede te scheppen.

Medescheppen op aarde is een experiment
Wat is medescheppen? Het is dat je jouw huidige bewustzijnsstaat gebruikt om een beeld te formuleren en dat jij het vanuit die bewustzijnsstaat ergens op projecteert. Wanneer je een nieuwe medeschepper bent, heb je niet het bewustzijn dat je precies weet wat het gevolg is van een projectie. Dat betekent wat? Dat medescheppen een experiment is. Zelfs op een natuurlijke planeet is het een experiment voor een nieuwe medeschepper. Naarmate je ervarener, volwassener, wordt, ontdek je hoe het materiële rijk werkt en dan weet je meestal van tevoren al wat zich zal manifesteren wanneer je een beeld projecteert.

Je bent een volwassen medeschepper op een natuurlijke planeet en kijkt naar de aarde en formuleert een besluit: “Ik wil ervaren hoe het is om op aarde in zo’n omgeving iets mede te scheppen.” Maar dan, wanneer je merkt dat je op aarde bent geïncarneerd, zou je kunnen denken dat je op dezelfde manier iets zou moeten kunnen medescheppen als je op een natuurlijke planeet altijd deed, zodat je van tevoren precies weet wat zich zal manifesteren wanneer je mentaal iets projecteert. Al heel snel ontdek je dat dit op aarde niet het geval is. Je bent in zekere zin weer terug bij af, omdat de omgeving op planeet aarde zo chaotisch is dat je niet van tevoren weet wat er zich zal manifesteren ten gunste van jouw projectie. Er zijn zoveel factoren die het kunnen belemmeren, inclusief het collectieve bewustzijn op alle vier de niveaus. Medescheppen is weer een experiment geworden en het kan moeilijk voor een avatar zijn als hij dit merkt. Dit hebben we eigenlijk niet je geboortetrauma genoemd, dit is echt niet iets waaraan je wordt blootgesteld door de gevallen wezens of de mensen op aarde. Je merkt dat je op aarde bent geïncarneerd en projecteert iets met je geest en je ontdekt dat iets wat jij projecteert zich niet manifesteert. Nu herinner jij je misschien niet, in de meeste gevallen herinneren we ons niet, hoe het was om iets mede te scheppen op een natuurlijke planeet, maar als avatar hebben we het gevoel dat we moeten kunnen manifesteren wat we voor ogen hebben.

De schok van medescheppen op aarde
Waarom kun je dit op aarde niet doen? Gedeeltelijk, zoals ik al zei, vanwege het collectieve bewustzijn, alle verstoringen, alle duistere krachten, demonen en entiteiten. Maar ook omdat je naar de aarde afdaalt naar het achtenveertigste bewustzijnsniveau. Je hebt niet de creatieve kracht die je op een natuurlijke planeet had. Wat je projecteert, is niet zo krachtig, de visie die je hebt om het beeld te formuleren is niet zo helder. En tegelijkertijd ben je in een zeer chaotische omgeving die de manifestatie van wat je uitstraalt, tegenwerkt. Dit is schrikken. Het hoeft niet per se een trauma te zijn, omdat je er niet van buitenaf aan wordt blootgesteld. Maar het blijft een schok. We gaan er allemaal doorheen, we ervaren allemaal: “Wat is hier mis? Waarom wordt er niet gemanifesteerd wat ik uitstraal? Wat doe ik verkeerd?”

Als je een oorspronkelijke bewoner van de aarde bent, dan zul je niet datzelfde gevoel hebben dat er iets mis is, dat je iets verkeerd doet, omdat het al heel lang geleden is dat de aarde in de dualiteit is gekomen, zodat jij je niet bewust een tijd kunt herinneren waarin iets manifesteren gemakkelijker ging. Maar als avatar heb je het gevoel: hier klopt iets niet. Dit kan leiden tot allerlei pogingen om dit te verklaren; dat het universum tegen je is, dat het een onvriendelijke omgeving is, dat het Ma-terlicht tegen je is, dat andere mensen tegen je zijn, dat de duistere krachten tegen je zijn. Je denkt dat er iets tegen jou moet zijn, omdat je niet kunt manifesteren wat je voelt dat je zou moeten kunnen manifesteren.

Onrealistische verwachtingen
Je moet erover nadenken dat nu je al heel lang op aarde bent en veel verschillende ervaringen hebt gehad, dat je hoogstwaarschijnlijk de leringen hebt bestudeerd die we over avatars hebben gegeven opdat je nu een verschuiving kunt maken. Je kunt een verschuiving maken door het enorme verschil tussen een natuurlijke planeet en de aarde te erkennen. Je kunt erkennen dat je hier bent gekomen zonder dat verschil volledig te begrijpen. Mede omdat het niet echt begrepen kan worden, moet het ervaren worden, zoals we al eerder hebben uitgelegd. Je kunt toegeven dat je vanaf de natuurlijke planeet eigenlijk een verwachting met je meedroeg dat je op aarde zou moeten kunnen doen wat je op een natuurlijke planeet kunt doen en dan kun je de tijd nemen, als dat misschien nodig is, om hierover na te denken en bewust te erkennen dat jouw verwachting niet realistisch was, omdat de aarde een heel andere omgeving is dan een natuurlijke planeet.

Hoe vrij is onze wil hier op aarde?
Wat bedoel ik wanneer ik zeg dat je bewust kunt erkennen dat jouw verwachting niet realistisch was? Ik bedoel natuurlijk dat je de beslissing kunt nemen om te accepteren dat jouw verwachting niet realistisch was. Dit is een daad van wilskracht, van wil. De eerste daad van medescheppen is wilskracht. Je moet een keuze maken. Ten eerste dat je bereid bent om iets mede te scheppen. Ten tweede, wat je wilt medescheppen en ten derde, als je eenmaal het beeld hebt geformuleerd, de bereidheid om het met zoveel kracht te projecteren als jij nodig acht.

Wanneer jij je wil uitoefent, dan houdt dat natuurlijk in dat je iets doet wat wij over het algemeen vrije wil hebben genoemd. In het ideale geval heb je de vrije wil om te kiezen – dat je iets wilt manifesteren, wat je wilt manifesteren en met welke kracht je dat wilt projecteren. Maar de vraag is dan: hoe vrij is jouw wil? Hoe vrij is jouw wil op aarde vergeleken met hoe die was op een natuurlijke planeet? Ik zeg niet dat je op aarde geen wil hebt, dat je op aarde geen keuzes kunt maken, maar de vraag is: hoe vrij zijn die keuzes? Op een natuurlijke planeet is er niets wat je tegenwerkt om iets mede te scheppen, om iets wat jij manifesteert tegen te werken. Je hebt een hoge mate van eenheid bereikt met je hogere zelf, met je spirituele gidsen, met andere mensen, met je omgeving. Je bent afgestemd op het vooruitgaan van al het leven en dat geldt ook voor alle andere mensen in jouw omgeving, zelfs als ze niet hetzelfde niveau van verworvenheden hebben bereikt als jij; er is dus niets dat je medescheppen tegenwerkt. Je schept samen iets om het geheel te verhogen, waarom zou het geheel zich daartegen verzetten?

Op een natuurlijke planeet ben je gewend dat er geen tegenstand komt als je iets wilt medescheppen. Dan kun jij een vrije keuze maken; zoals jij iets ziet. Natuurlijk is die keuze nog steeds afhankelijk van je bewustzijnsniveau, je visie, je individualiteit die verankerd zit in jouw IK BEN Aanwezigheid, en het persoonlijke zelf dat je op een natuurlijke planeet hebt opgebouwd, het zelfgevoel, het gevoel over wie je bent. Binnen die context maak je vrije keuzes. Ze lijken je vrij en dat is ook zo, maar ze worden natuurlijk enigszins beïnvloed door wie je bent. Zoals we al eerder hebben gezegd, kun je geen optie kiezen die jij niet kunt zien. Zelfs op een natuurlijke planeet is het zo dat als je geen visie met je gedachten kunt formuleren, dan kun je er niet voor kiezen om die te manifesteren, maar er is niets in je geest of in je omgeving dat jouw medescheppen tegenwerkt.

De illusies die onze visie beperken
Kijk nu naar de aarde. Je komt hier op het achtenveertigste niveau. Wat hebben we eerder uitgelegd? Hoe daal je af naar het achtenveertigste niveau? Welnu, je neemt alle illusies in je op die corresponderen met de niveaus van het honderdvierenveertigste tot het achtenveertigste niveau. Voor elke stap die je de ladder van bewustzijn afdaalt, neem je een illusie aan. Dit is niet jouw persoonlijkheid. Dit is niet de individualiteit die verankerd is in je IK BEN Aanwezigheid. Dit is niet de individualiteit die je op aarde hebt opgebouwd, want je hebt nog niets op aarde gebouwd, je bent nog niet eerder hier geïncarneerd. Maar je neemt deze illusies in je op over hoe het leven op aarde is, hoe het kan zijn, hoe het zou moeten zijn.

Door af te dalen naar het achtenveertigste niveau, krijg je meteen al minder vrijheid om de visie te formuleren die jij had op een natuurlijke planeet, omdat je de visie van wat je wilt manifesteren alleen kunt formuleren met het achtenveertigste bewustzijnsniveau. Op het achtenveertigste bewustzijnsniveau op aarde is dat bewustzijnsniveau veel lager dan op een natuurlijke planeet. Je hebt nog steeds, zoals we hebben gezegd, het gevoel dat je verbonden bent met iets buiten jou, of zoals we op deze conferentie hebben gezegd, buiten jouw geest. Jouw geest is geen gesloten systeem, maar je hebt bij lange na niet de visie die je had op een natuurlijke planeet. Je hebt in zekere zin de verworvenheden opgegeven die je op een natuurlijke planeet hebt vergaard om af te kunnen dalen naar het achtenveertigste niveau op aarde. Dit is een opoffering, een beslissing die je neemt. Meestal begrijp je niet helemaal wat dat betekent, de meesten van ons niet. Want nogmaals, je moet het gewoon ervaren. Zoals het populaire gezegde luidt: je moet het meemaken.

Hoe we medescheppen op aarde
Wanneer jij je visie formuleert van wat je wilt medescheppen, dan heb je niet de vrijheid van wil die je op een natuurlijke planeet had, omdat er zoveel illusies zijn die je ervan weerhouden om te zien wat je zou kunnen manifesteren. En je kunt niet iets kiezen wat je niet kunt zien, dus daardoor word jij al beperkt. Maar nu formuleer je een visie, dit is je eerste incarnatie; je bent niet echt gewend aan deze omgeving. Maar op grond van wat je ziet in de omgeving waarin jij je bevindt, tenminste wanneer je een bepaalde volwassenheid hebt bereikt, of in je tienerjaren, ben je in staat om een visie te formuleren, formuleer je deze visie en daarna projecteer je die vanuit je geest. Wanneer je iets met het bewuste niveau projecteert, moet het door het emotionele, mentale en identiteitsrijk gaan en omhooggaan zoals we hebben gezegd, en dan moet het weer terug naar beneden sijpelen door het identiteits-, mentale, emotionele en het fysieke niveau voordat het zich kan manifesteren. Op een natuurlijk planeet krijg je geen tegenstand tijdens dit proces. Maar op aarde is er enorme tegenstand van andere mensen, van het collectieve bewustzijn, van duistere krachten, demonen, dolende zielen, entiteiten, gevallen wezens, en dergelijke.

Wat gebeurt er eigenlijk als je een creatieve impuls projecteert? Allereerst heb je de visie en de energie erachter. Die energie-impuls komt lagere energie tegen op de emotionele, mentale en identiteitsniveaus. De energie is enigszins verdund. Er ontstaat ook een zekere interferentie met de visie van andere mensen of andere wezens, je visie kan dus enigszins vervormd raken. Wat het identiteitsniveau bereikt, is niet precies hetzelfde als wat je hebt uitgezonden en het heeft aan kracht ingeboet. Alleen wat het etherische rijk bereikt, kan worden vermenigvuldigd en dus komt er een zwakkere impuls naar beneden, maar terwijl deze naar beneden gaat, wordt die ook verstoord en verzwakt.

Wat we op aarde kunnen manifesteren
Wat komt precies het fysieke octaaf binnen en kan zich manifesteren als een fysieke manifestatie? In veel gevallen is dat niet wat je hebt weggezonden. Het is vervormd en verzwakt. Soms komt er niets terug en dit kan voor ons de grootste schok van allemaal zijn. We zijn eraan gewend, we hebben het gevoel, dat we iets moeten manifesteren. En als er niets terugkomt, is dat een schok: “Wat doen we nu? Wat hebben we verkeerd gedaan?” Je ziet dat we zelfs als avatar weinig besef hebben van wie we zijn op natuurlijke planeten, wat onze individualiteit is, hoe het proces van medescheppen werkt. En op het achtenveertigste niveau hebben wij ook weinig besef van de soort omgeving waarin we ons bevinden, maar we kunnen nog wel het gevoel bij ons hebben dat we moeten kunnen manifesteren wat we willen en wanneer we dat niet kunnen, dan redeneren we bijna allemaal: “Ik moet iets verkeerd gedaan hebben. Waarom werkt dit niet? Het zou toch moeten werken. Ik zou in staat moeten zijn om dit te kunnen.”

Het gevoel van schrik en frustratie
De vraag wordt dan: “Hoe gaan we met deze schok om?” En praktisch allemaal proberen we een verklaring te bedenken. Dit is ook iets wat we met ons meedragen. We zijn er op een natuurlijke planeet aan gewend dat we niet alles kunnen begrijpen als we beginnen als medeschepper op een natuurlijke planeet, maar we zijn eraan gewend dat we ons bewustzijn kunnen verhogen en steeds meer inzicht te krijgen en wanneer we iets volledig begrijpen, kunnen we een nauwkeurige visie formuleren en dan kunnen we manifesteren wat we wensen te manifesteren. We zijn eraan gewend dat inzicht de sleutel is tot medescheppen. We realiseren ons niet per se waarom, wanneer we naar de aarde komen, maar we hebben het gevoel dat het belangrijk is om dat te begrijpen.

Op een natuurlijke planeet, gaan we onze omgeving begrijpen. Natuurlijke planeten zijn heel anders, zoals we hebben gezegd. Elke natuurlijke planeet wordt geschapen volgens een bepaalde matrix. En als we die matrix gaan begrijpen, kunnen we natuurlijk medescheppen volgens die matrix en daardoor nauwkeuriger manifesteren wat we willen. We hebben het gevoel: “Ik moet mijn omgeving beter begrijpen. Er moet iets zijn wat ik niet begrijp over mijn omgeving.” En dat is ook zo, we moeten onze omgeving wel beter begrijpen om beter te kunnen medescheppen. Maar vergeet niet, wat we ons op dat moment niet herinneren, is dat we ons op het achtenveertigste bewustzijnsniveau bevinden. Vergeet niet dat we ons op een zeer dichte planeet bevinden. We kunnen ons inzicht niet zo gemakkelijk of zo snel vergroten als op een natuurlijke planeet. Toch dragen we het gevoel met ons mee dat we vroeger meer inzicht hadden, we worden geacht een hoger begrip te hebben. Wat is er misgegaan? Waarom hebben we dat inzicht niet? En dan kunnen we gefrustreerd over onszelf raken, omdat we niet kunnen manifesteren wat we willen. We kunnen onze omgeving niet begrijpen zoals we die willen begrijpen en dit kan een spirituele modus operandi creëren zoals Jezus het noemde, van hoe we ons tot de aarde verhouden.

Onze modus operandi creëren
Wij, ieder van ons, nemen een beslissing over hoe we naar de aarde kijken, hoe we kijken naar onze interactie met de aarde, en hoe we naar onszelf kijken in deze omgeving en dit kan de toon zetten. Het zet inderdaad de toon voor ons leven op deze planeet. Dan komt het moment waarop we worden blootgesteld aan de aanval van de gevallen wezens. Dit trauma, het geboortetrauma, zoals we het noemden. En de beslissing die we hebben genomen over hoe we ons verhouden tot de aarde, zet dan de toon voor hoe we reageren op dit geboortetrauma, wat voor oerzelf we vormen, welke andere zelven we op basis hiervan vormen. Je zit in een proces waarin je nog maar net begonnen bent om op aarde geïncarneerd te zijn. Maar je zit al op een spoor vast en wat houdt dat in? Welnu, dat onze wil al minder vrij is vanaf een heel vroeg stadium van onze incarnatie op aarde. Zoals ik al zei, als je afdaalt naar het achtenveertigste niveau, is onze wil minder vrij geworden omdat we illusies hebben aangenomen. Maar daarna krijgen we een reactie, die modus operandi, en dat perkt onze wil nog meer in. Wij denken: “Zo is het hier op aarde, en zo ben ik hier. Dit kan ik wel manifesteren en dat kan ik niet manifesteren.”

Zelfs vóór het geboortetrauma hebben we al min of meer een gemoedstoestand waarin we ontevreden zijn over onszelf. We hebben het gevoel dat we iets niet begrijpen, dat we iets niet goed doen en dit is een houding waarin we tekortschieten ten opzichte van onszelf. We kunnen ook redeneren dat er iets mis is met de aarde, omdat we iets niet kunnen manifesteren. Dan schieten we tekort ten opzichte van onze omgeving. Daarna, wanneer we het geboortetrauma meemaken, wordt die houding van tekortschieten geïntensiveerd, gaat een bepaalde richting op afhankelijk van het geboortetrauma en onze reactie erop en zitten we vast op een spoor. Onze wil is niet meer vrij. We kunnen nog steeds keuzes maken, maar alleen binnen bepaalde zeer beperkte parameters die we kunnen zien op dat achtenveertigste bewustzijnsniveau.

Onze reactie op het geboortetrauma
De vraag wordt dan eigenlijk: “Hoe reageren we op het geboortetrauma? Wat voor soort beslissing nemen we naar aanleiding van hetgeen we aan worden blootgesteld?” Maar de vraag is eigenlijk: “Kijken we naar buiten of kijken we naar binnen?” Hebben we als gevolg van het geboortetrauma het gevoel: “Ik ben degene die reageerde op de omstandigheden in de buitenwereld en ik moet naar mijn eigen reactie kijken?” Of hebben we het gevoel: “Zij waren degenen die mij hieraan hebben blootgesteld en dat niet had mogen gebeuren; het is dus hun schuld. Ik moet ervoor zorgen dat dit in deze omgeving nooit weer gebeurt. En als we naar binnen kijken, dan doen we ook hetzelfde: “Ik moet ervoor zorgen dat deze innerlijke ervaring nooit meer kan gebeuren.” Maar er is verschil, een subtiel verschil. Kijken we naar onszelf en onze eigen psyche om die ervaring te vermijden? Of kijken we naar buiten omdat we denken dat we andere mensen of onze omgeving moeten veranderen?

Dieper de dualiteit ingaan
Ik zeg dit niet om iemand iets kwalijk te nemen. Veel van ons moesten beneden het achtenveertigste niveau van bewustzijn gaan en een bepaalde ervaring opdoen toen ze in de dualiteit gingen en zeggen dat sommige mensen vijanden zijn, en: “We zijn hier om de aarde te bevrijden van de mensen die macht misbruiken en de mensen op aarde pijn doen. Wij zijn de kruisvaarders. We zijn hier om de helden op het witte paard te zijn die de aarde komen bevrijden van die wezens, de duistere wezens die mensen manipuleren en misbruiken.”

Veel van ons zijn hierin verzeild geraakt, niet allemaal, maar veel van ons wel. De vraag is dan hoe lang we erover doen om beneden het achtenveertigste bewustzijnsniveau te komen? Bij elke stap die we vanaf het achtenveertigste niveau nemen, beperken we onze wil nog meer. De vraag is dan wanneer we als avatar op het punt komen dat we het gevoel hebben dat we in een keurslijf zitten en ons niet meer kunnen bewegen en beseffen dat het keurslijf eigenlijk in onze geest bestaat. We beperken onszelf. En dan draaien we ons om en gaan we weer omhoog. Geen enkele avatar is op de laagste bewustzijnsniveaus op aarde gekomen; naar het niveau van de gevallen wezens, maar sommigen zijn verder naar beneden gegaan dan anderen. Het punt is dat we op een punt komen waarop we ons omdraaien en dan beginnen we naar onszelf te kijken, zoals sommige mensen vanaf het begin al hebben gedaan en beginnen weer de ladder van bewustzijn op te klimmen.

Onze wil en visie bevrijden
Waarvoor kun je dit op je huidige niveau van het spirituele pad gebruiken? Welnu, je kunt je realiseren dat je leven op aarde, je omstandigheden op de wereld, althans tot op zekere hoogte, het resultaat zijn van je medescheppende inspanningen. Ze zijn niet helemaal het resultaat van je medescheppende inspanningen vanwege andere mensen, het massabewustzijn, de duistere krachten, enzovoort, maar tot op zekere hoogte zijn ze het resultaat van je medescheppende inspanningen en als je die omstandigheden wilt veranderen, dan moet jij je medescheppende vaardigheden verfijnen. En wat is de basis hiervoor? Dat jij je wil vrijer maakt, want alleen als je wil vrij is, kun jij je huidige situatie veranderen. Je huidige situatie berustte op het niveau van vrijheid van wil dat je had of dat je nu hebt, want daardoor, door de opties die je kon zien, koos je ervoor om te manifesteren wat je hebt gemanifesteerd, en de enige manier om dit te veranderen is je visie bevrijden, zodat je meer opties kunt zien en een andere keuze kunt maken, een betere keuze dan je hebt gemaakt toen jij je huidige omstandigheden schiep. Je kunt zeggen dat het spirituele pad gaat over het bevrijden van je wil en de essentiële vraag is: “Hoe vrij is mijn wil?”

En dit betekent dat je nu kunt kijken naar: “Wat beperkt mijn wil, mijn vermogen om vrij te kiezen?” Ik heb gezegd dat het een kwestie is van wat je kunt zien. Maar er is meer aan de hand, want wat je kunt zien, wordt bepaald door alle matrices, overtuigingen, ideeën en gescheiden zelven die je in je emotionele, mentale en identiteitslichaam hebt. De inhoud van die drie hogere lichamen bepaalt wat je kunt zien en alleen binnen die context kun je kiezen. En er zitten natuurlijk veel dingen in die drie hogere lichamen, zoals we al zo vaak hebben besproken. Maar ik wijs je er nu op dat een deel van wat zich in die drie hogere lichamen bevindt, iets is wat we ze gescheiden zelven hebben genoemd, matrices hebben genoemd. In het boeddhisme heten ze anders. En het punt is dat je deze creaties in je drie hogere lichamen hebt, zouden we kunnen zeggen, en ze laten je op een bepaalde manier naar jezelf, andere mensen en je omgeving kijken. Je ziet je omgeving op een bepaalde manier en dit beperkt wat je denkt wat kan en wat je denkt wat niet kan.

Wat zei Jezus? “Bij de mensen is dit onmogelijk.” Wat bedoelde hij daarmee? Hij bedoelde daarmee dat het met het bewustzijn dat de meeste mensen hebben, onmogelijk is om iets te scheppen buiten bepaalde grenzen die door dat bewustzijn wordt gedefinieerd. “Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.” Wat betekent dat: bij God? Het betekent dat wanneer je vrij bent van de visie van de mensen en je de visie hebt van je IK BEN Aanwezigheid op wat er mogelijk is, dan kunnen er dingen worden gedaan die je niet kunt doen met het bewustzijn van de mensen omdat je wil vrijer is. Dit betekent nog niet dat er iets op aarde gedaan zou kunnen worden, want je hebt te maken met de dichtheid van de omgeving, het collectieve bewustzijn, enzovoort. Maar er kunnen veel meer dingen worden gemanifesteerd dan wat je met het bewustzijn van de mensen kunt zien.

De initiatie op het zesennegentigste niveau
We hebben jullie via deze boodschapper de cursus in zelfbewustzijn, zelftranscendentie, de zeven stappen onder de zeven Chohans en de Maha Chohan gegeven, die is ontworpen om je van het achtenveertigste naar het zesennegentigste niveau te brengen en als je doet, wordt jouw wil steeds vrijer. Maar dan kom je op het zesennegentigste niveau en daar sta je voor een doorslaggevende beslissing. Blijf jij je concentreren op jouw eigen groei? Het was goed van jou om je te concentreren op je eigen groei tussen het achtenveertigste en het zesennegentigste niveau. Of doe je meer? Zul je de beslissing nemen, een daad van wilskracht om meer te doen dan je op jezelf te concentreren en te zeggen: “Het gaat niet om mij.” Wat betekent dit: “Het gaat niet meer om mij”? Het betekent eigenlijk dat jij je begint los te maken van het gevoel over wie je bent, het identiteitsgevoel dat je in al je vroegere tijd op aarde hebt opgebouwd. Je begint jezelf hiervan los te maken en je begint te zeggen: “Maar het gaat er niet om dat ik dit zelf steeds krachtiger maak zodat ik op aarde kan manifesteren wat dit zelf wil manifesteren. Het gaat erom dat ik dit zelf transcendeer, zodat ik me kan richten op mijn goddelijke plan, op mijn IK BEN Aanwezigheid, op de geascendeerde meesters en kan zeggen wat ik wil manifesteren wanneer ik niet beperkt wordt door de geboortetrauma, door het zelf dat ik heb opgebouwd?”

Nogmaals, ik neem niemand iets kwalijk. We bouwen allemaal een zelf op. Het is de enige manier waarop we op aarde kunnen incarneren, maar begrijp je wat ik nu zeg? Terwijl je naar het zesennegentigste niveau groeit, bevrijd jij je wil, bevrijd jij je visie, en daardoor nemen jouw medescheppende krachten in zekere zin toe. Je kunt steeds meer manifesteren. Maar de vraag is: “Hoe ga je dat gebruiken?” Houd jij vast aan de visie die je gescheiden zelf had toen je het spirituele pad vond? En wil jij je verworvenheden op het spirituele pad gebruiken om die visie te manifesteren, wat die ook is, zodat je de omstandigheden, de omstandigheden die je wereldlijke zelf wilde, kunt manifesteren? Of transcendeer je dat en zeg je: “Het gaat er niet over om iets te manifesteren wat dit wereldlijke zelf wil. Het gaat erom dat ik manifesteer wat ik echt wil als ik niet beperkt word, als mijn wil niet wordt beperkt door dat wereldlijke zelf.”

Dat is de doorslaggevende beslissing. Veel mensen, avatars en oorspronkelijke bewoners, zijn op het punt gekomen waarop ze hebben gezegd: “Aha, nu heb ik de macht om te manifesteren wat ik wilde, wat ik, de gescheiden zelven, altijd heb gewild. Dat ga ik doen.” Nogmaals, vrije wil is vrije wil. Dat mag. Jij mag dit doen. Als je die ervaring nodig hebt, mag je het doen. Maar afhankelijk van de visie die je had door een gescheiden zelf, die helemaal teruggaat naar het moment waarop je voor het eerst incarneerde en de schok kreeg dat er hier op aarde iets mis moest zijn, kan dit je nu in een neerwaartse spiraal brengen en dat kan zelfs in extreme gevallen leiden tot wat we zwarte magiërs hebben genoemd, die op verschillende manieren proberen wat macht te krijgen in het fysieke rijk en dit wordt dan iets waar je heel moeilijk uit kunt komen, pas als je een heel lange tijd dat pad heb gevolgd en uiteindelijk op het punt komt dat je ziet dat het nutteloos is.

Wanneer je het bewustzijn hebt, wanneer je de kennis hebt die we je hebben gegeven over de gescheiden zelven, dan heb je de basis om een stap naar achteren te doen, naar jezelf te kijken en te zeggen: “Wat is mijn modus operandi op aarde? Hoe kijk ik naar de aarde, hoe kijk ik naar mijn omgeving, hoe kijk ik naar mezelf in die omgeving? Heeft dit bepaalde verlangens bij mijn gescheiden zelf gewekt; te zien dat bepaalde dingen op aarde zich manifesteren? En hoe heeft mijn geboortetrauma dit beïnvloed?”

Het verlangen om de verlosser op aarde te zijn
Nu heb ik al gezegd dat veel avatars naar de aarde komen met het gevoel dat we hier zijn om iets positiefs te doen en de prins op het witte paard te zijn, zelfs de verlosser, en wat is onze reactie wanneer we ervaren dat we dit niet kunnen zijn? Houden we vast aan het gevoel dat we de prins op het witte paard moeten zijn of kunnen we er geleidelijk aan beginnen te twijfelen en het transcenderen door ons ervan los te maken? Als we eraan hebben vastgehouden, dan wordt het, wanneer we op dat zesennegentigste niveau komen, heel erg moeilijk voor ons om ervoor te kiezen om het wereldlijke zelf te transcenderen; in plaats daarvan nemen we de beslissing: “Ik wil mijn kracht/macht gebruiken om mijn visie te manifesteren en de verlosser, de prins op het witte paard, te zijn, iets belangrijks op aarde te doen, het verschil te maken.” Met andere woorden, we denken: “Ik kan zelf iets doen.” En we gaan het doen.

Nogmaals, wanneer je op het zesennegentigste niveau bent, heb je niet volledig de creatieve krachten die op aarde mogelijk zijn. Je bent nog niet echt begonnen Christusschap te manifesteren, dat komt pas nadat je de beslissing hebt genomen om verder te kijken dan het zelf. Je kunt wel wat succes hebben om het manifesteren wat je wilt, maar je bent nog steeds op aarde, je hebt een beperkte visie, je krijgt tegenstand van andere mensen, van het massabewustzijn, van de duistere krachten, je zult dus nooit echt manifesteren wat je wenst met een gescheiden zelf. Je hebt een beeld van wat je graag wilt dat er gebeurt. We hebben het weleens grootheidswaanzin genoemd. We hebben veel studenten van geascendeerde meesters gezien die visioenen hadden dat ze in staat waren om fenomenen te manifesteren die mensen niet konden ontkennen of dat ze een kamer binnengaan met duizenden mensen en dat die zouden omvallen door de Geest en dat ze naar het podium zouden kunnen lopen en dat er erkend zou worden dat zij de Heilige Geest hadden. Veel mensen hebben diverse dromen zoals deze gehad. Nogmaals, ik neem niemand iets kwalijk, ik had natuurlijk ook mijn dromen in mijn vorige incarnaties.

Maar het is een feit dat deze dromen nooit uit kunnen komen. Ook al heb je meer kracht, meer visie op het zesennegentigste niveau, wanneer je besluit dat je wilt proberen om de dromen van het gescheiden zelf uit te laten komen, dan kom jij in een cyclus van frustraties. Je raakt gefrustreerd omdat je dit in een omgeving op aarde niet kunt manifesteren, het kan niet. Het is een te dichte planeet. Behalve het feit dat je visie natuurlijk niet berust op de Christusvisie, niet is afgestemd op de Rivier des Levens en daarom heb je geen kans om dat te manifesteren, is het geen realistische verwachting, net zoals de verwachting onrealistisch was die je had toen je naar de aarde kwam, dat je iets kon manifesteren, dat je hetzelfde kon doen als op een natuurlijke planeet.

De doorslaggevende beslissing op het zesennegentigste niveau
De vraag is: wat is ervoor nodig om dit te begrijpen? Moet je een bepaalde hoeveelheid frustraties meemaken, proberen je grootsheidswaan te manifesteren voordat je die opgeeft, voordat je naar jezelf kijkt en zegt: “Is er iets mis met mijn verwachting? Het is mijn mentale beeld, mijn verlangen, dat is niet het hoogste in plaats van me te concentreren op wat er mis is in mijn omgeving, en ik krijg dus niet mijn zin.” Wanneer kom je op het keerpunt, geef deze verwachtingen op en zeg je: “Niet mijn wil, de gescheiden wil, maar jouw wil geschiede, de wil van mijn IK BEN Aanwezigheid en de Bewuste Jij voordat hij incarneerde en het duidelijker was; wat is mijn goddelijke plan?” Dit is de doorslaggevende beslissing die je op het zesennegentigste niveau moet nemen. We willen natuurlijk allemaal dat je zo snel mogelijk deze horde neemt, met zo min mogelijk pijn en frustratie en daarom hebben we de vele leringen gegeven die we hebben gegeven.

In wezen zou je kunnen zeggen dat al onze leringen erop gericht zijn je te helpen die initiatie te halen en naar de niveaus van Christusschap te gaan en zo door te gaan totdat je kunt ascenderen. Tot welke erkenning kun je nu komen? Dat er verschil bestaat tussen de visie van het gescheiden zelf en de visie die de Bewuste Jij kan krijgen, door uit het gescheiden zelf te stappen en in een neutrale gemoedstoestand te komen. Het gescheiden zelf zal altijd verwachtingen en meningen hebben en daarom wordt hij een gesloten kader, een gesloten systeem, een zichzelf versterkend, zichzelf bevestigend systeem dat alles eruit filtert dat in tegenspraak is met zijn verwachtingen en visie. We hebben hierover veel leringen gegeven. Saint Germain en Jezus hebben veel leringen gegeven op deze conferentie. Je kunt tot het besef komen dat er een enorm verschil is en als je de moeite neemt om de hulpmiddelen te gebruiken die we hebben gegeven om jezelf in een steeds neutralere gemoedstoestand te brengen, dan kan de Bewuste Jij iets zien wat het gescheiden zelf nooit zou kunnen zien.

En dan kun je de beslissing nemen: “Ik kan zelf niets doen. De Vader in mij, de IK BEN Aanwezigheid in mij doet het werk, niet mijn wil, maar jouw wil.” Niet dat dit een externe God in de lucht is die je wil dwingen, maar het is je hogere zelf. Het is zelfs de Bewuste Jij wanneer jij neutraal bent in plaats van door het gescheiden zelf te kijken. Je kunt tot de erkenning komen dat de Bewuste Jij altijd de Bewuste Jij is, maar wat de Bewuste Jij ziet, hangt af van welke bril jij draagt, door welk filter jij kijkt. Kijk je door het filter van het gescheiden zelf, of ben je in een neutralere bewustzijnsstaat? Welnu, je bent nog steeds op het zesennegentigste niveau van de aarde, dus zelfs als je in een neutrale bewustzijnsstaat komt, zoals wij het noemen, kun je niet alle illusies boven jouw niveau doorzien. Dat gebeurt alleen als je op die niveaus blijft groeien. Maar je kunt zeker verder kijken dan je gescheiden zelf.

Het pad naar Christusschap
En dat is een belangrijk punt om te bereiken op het spirituele pad. Dan begint je pad naar Christusschap. Veel mensen, veel spirituele mensen, zelfs veel studenten van geascendeerde meesters die al tientallen jaren in een organisatie van geascendeerde meesters zitten, die decreten hebben opgezegd, die leringen hebben bestudeerd, hebben die overstap niet gemaakt, zijn niet tot dat besef gekomen. Daarom geef ik deze lering natuurlijk gedeeltelijk, omdat ik zou willen dat deze mensen die switch maken, dat ze dit mechanisme zullen begrijpen. En wanneer je dit begrijpt, wanneer je het ervaart, krijg je het besef: “Het gaat niet om mij. Het gaat niet om mij in de betekenis van het wereldlijke zelf, het gescheiden zelf, de hele identiteit, persoonlijkheid, die je op aarde hebt opgebouwd, daar gaat het niet over.” Het gaat er eigenlijk om dat je die transcendeert. Totdat de Bewuste Jij aan de door Jezus gestelde eis kan voldoen: “Alleen de mens die uit de hemel is neergedaald, kan weer ascenderen naar de hemel”. Pas als je helemaal vrij bent van alles op aarde, alles wat je op aarde hebt aangenomen, kun je weer ascenderen, kun je ascenderen naar het spirituele rijk.

Je erkent dat je wil steeds vrijer wordt als je het pad naar het honderdvierenveertigste bewustzijnsniveau bewandelt. Je kunt keuzes maken, je kunt opties zien die je op lagere niveaus niet kunt zien. Wanneer je het honderdvierenveertigste niveau bereikt, de laatste illusie overwint, op dat moment is je wil op aarde zo vrij als die op aarde kan worden. Dat heb in wezen vrije wil, tenminste in de omgeving van de aarde. En dan heb je de volledig vrije keuze om terug te kijken naar de aarde, te voelen, te ervaren bij jezelf, dat er niets is wat jou ernaar terugtrekt, dan draai jij je om en loop je door de poort naar het geascendeerde rijk, zonder spijt, zonder om te kijken, er zijn geen onafgemaakte zaken, er is niets wat je nog wilt doen, moet doen, wilt ervaren, moet ervaren, je hoeft niet de verlosser te zijn, je hoeft geen prins op het witte paard te zijn, jij hoeft geen verschil te maken, je hoeft geen andere mensen te redden of de aarde te veranderen of de samenleving te redden. Je keert je er gewoon van af en loopt door die parelwitte poort naar het geascendeerde rijk, volledig neutraal.

Fasen van het spirituele pad
Ik realiseer me dat dit voor veel mensen abstract klinkt, voor velen kan het moeilijk zijn om dit te begrijpen. Dus ga ik nog één poging wagen. Er is een tijd, en voor de meeste mensen is dat zo tot het zesennegentigste niveau, waarin mensen de neiging hebben om zich erg te concentreren op wereldlijke dingen. De mensen zijn erg gefocust op de omstandigheden op de wereld die je ervaart, de uiterlijke omstandigheden die je op aarde ervaart. Je kunt in spirituele bewegingen zien dat iemand is opgegroeid in een niet-spirituele omgeving, zoals de meeste mensen. Plotseling vindt die persoon een spirituele lering, realiseert zich dat er een spirituele kant aan het leven is, dat er een pad is dat je kunt volgen, maar hij begrijpt dat pad op dat bewustzijnsniveau, maar hij realiseert zich zeker dat er iets spiritueels is.

Maar veel mensen gaan door een fase heen waarin ze zich erg richten op de uiterlijke dingen. Je ziet dat er mensen zijn die zich heel erg richten op het vinden van een manier die hen speciaal maakt. Ze kijken naar hun astrologie, ze kijken naar hun numerologie, ze gaan naar paranormaal begaafden of spirituele leraren die hen vertellen: “Jazeker, jij hebt een heel speciale vaardigheid die je kunt ontwikkelen, je hebt een grandioze visie in je goddelijke plan staan op wat je kunt manifesteren op aarde en hoe je de samenleving kunt helpen”, ze zijn heel erg gericht op al die wereldlijke zaken omdat ze een identiteitsgevoel, een gevoel van eigenwaarde, willen krijgen en dit is prima in orde; ik bekritiseer niemand, maar je concentreert je op wereldlijke dingen.

Dan heb je mensen op hogere niveaus, die hun focus verleggen, het gaat niet om de dingen waar je geen controle over hebt, zoals je astrologie of je numerologie, het gaat erom wat je kunt doen, wat ik kan doen. Dan concentreren veel mensen zich op het gebruik van een spirituele techniek of oefening. We hebben gezien dat veel studenten van geascendeerde meesters urenlang bezig waren met het opzeggen van decreten, zoals deze boodschapper een behoorlijk aantal jaren heeft gedaan. Nogmaals, geen kritiek, alleen de constatering dat jij je weer concentreert op uiterlijke dingen. Eerst ben je gefocust op het hebben van bepaalde dingen waar je geen controle over hebt, maar daarna ben je gefocust op wat jij kunt beheersen, wat je zelf kunt doen. Maar veel mensen hebben nog steeds de verwachting dat bepaalde resultaten zich moeten manifesteren wanneer ze deze decreten opzeggen. Als je een bepaald aantal decreten opzegt voor de oorlog in Oekraïne, dan moet de oorlog stoppen. Als je een bepaald aantal decreten opzegt voor je eigen groei, dan zou je moeten groeien, er moet iets in je leven gebeuren, je zou geld moeten krijgen, je zou erkenning van de wereld moeten krijgen, je zou een baan moeten krijgen, je zou dit of dat moeten hebben. Nogmaals, dit eindigt altijd in teleurstelling, omdat het zelf dat deze verwachting heeft, alleen maar teleurgesteld kan worden.

De modus operandi die je hebt meegenomen van de natuurlijke planeet
De vraag is, wanneer je die focus overwint en naar een hoger niveau gaat. Ik zou het volgende willen voorstellen. Als volwassen spirituele student, die dicht bij, op of boven het zesennegentigste niveau zit, kun je bewust de beslissing nemen om je benadering van het leven op aarde te veranderen. De meeste avatars die naar de aarde kwamen, hadden een hoog niveau bereikt op een natuurlijke planeet, maar wat betekent dat? Zoals zij het bezagen, hadden ze die verworvenheden omdat ze een visie konden formuleren en ze konden fysieke omstandigheden manifesteren die overeenkwamen met die visie en ze beschouwden dit als een hoge verworvenheid. Nogmaals, het is een bepaald niveau van verworvenheid, maar zeker niet het hoogst mogelijke, maar daar zal ik nu niet op ingaan.

Je komt naar de aarde met een bepaalde focus, namelijk bepaalde omstandigheden mede te scheppen. Zonder dat je dit weet, je denkt dit niet bewust, draag je het gevoel bij je dat het doel dat jij op aarde bent, is dat je bepaalde omstandigheden op aarde moet manifesteren, bepaalde uiterlijke omstandigheden medescheppen. Ach ja. Dat is de modus operandi die we als avatar meenemen. Dat is de verwachting die je hebt, het zet de toon voor hoe jij jezelf ziet op aarde, in deze omgeving, en hoe jij de omgeving ziet, omdat je denkt dat de aarde zich moet aanpassen aan jouw visie; jouw omgeving moet voldoen aan jouw visie.

Waarom zijn we hier?
Hoe je het ook bekijkt, je denkt dat je hier bent om bepaalde omstandigheden te manifesteren, andere mensen te redden, de gevallen wezens te verwijderen, bepaalde omstandigheden in de samenleving te manifesteren, een ideale samenleving te manifesteren, en dergelijke. Je denkt dat je reden om op aarde te zijn, wat je hier wilt bereiken, is dat je uiterlijke omstandigheden manifesteert. Maar mijn geliefden, dat is niet zo. Het doel om op aarde te zijn is hetzelfde doel als het doel dat je had op een natuurlijke planeet, namelijk dat je groeit in bewustzijn. Het gaat niet om de omstandigheden op de wereld. Het gaat alleen en uitsluitend om het effect dat de omstandigheden op de wereld hebben op jouw gemoedstoestand, jouw bewustzijn, jouw psyche. De aarde gaat niet over uiterlijke omstandigheden, de aarde gaat uitsluitend over psychologische problemen, jouw psychologische problemen.

Wanneer je die switch kunt maken, dan begin je pas echt, niet alleen aan een pad naar Christusschap, maar eigenlijk aan het pad naar Boeddhaschap, de hogere niveaus tot aan het honderdvierenveertigste niveau. Dan kun je gemoedsrust bereiken, je kunt er vrede mee hebben dat je op aarde bent, omdat je niet van jezelf of van de aarde of van andere mensen of van God of van de geascendeerde meesters, verwacht of eist dat je bepaalde omstandigheden op de aarde manifesteert. Alle situaties die je tegenkomt, beschouw je als een kans om naar iets in je psyche te kijken, om een reactionair patroon los te laten, een gescheiden zelf te overwinnen, de illusie te overwinnen opdat je naar het volgende niveau kunt stijgen en dichter bij het honderdvierenveertigste niveau kunt komen. Je richt je volledig op de transformatie van je eigen psychologische problemen. Het betekent niet dat je bepaalde omstandigheden niet kunt manifesteren. Het betekent niet dat je andere mensen niet kunt helpen, maar je doet het niet om die omstandigheden te manifesteren of om andere mensen te helpen, of de wereld te redden.

De fase waarin je ‘in een vacuüm zit’
Je concentreert je op de transformatie van je psychologische problemen. Al het andere is daaraan ondergeschikt, al het andere is slechts de consequentie van wat je doet met je psychologische problemen en dit is een paradox, verschillende paradoxen trouwens, maar de paradox die ik onder je aandacht wil brengen, heeft betrekking op de wil. Omdat er een moment komt, een fase waarin je bent begonnen de Bewuste Jij los te maken van jouw uiterlijke zelf en de wil van dat uiterlijke zelf, de verwachtingen, de verlangens van dat uiterlijke zelf. En je gaat door een fase waarin je het gevoel hebt dat je in een vacuüm zit. Het is alsof je eigenlijk geen wil meer hebt, je hebt duidelijk geen wil meer om iets op aarde te manifesteren, omstandigheden te manifesteren.

En we zijn hier allemaal doorheen gegaan. We zijn er allemaal doorheen gegaan. Het is een fase die je moet meemaken totdat je ze geleidelijk begint op te lossen en wanneer je op de hogere niveaus van het pad komt, dan krijg je geen bovennatuurlijke vermogens en ga je denken dat je dan de werken kunt doen die Jezus heeft gedaan en de wonderen die Jezus heeft verricht en dergelijke. Je zou er misschien niet voor kiezen om zoiets te doen, dit is misschien niet de beslissing die je neemt als je die bewustzijnsniveaus bereikt. Want nogmaals, die bovennatuurlijke vermogens komen van het gescheiden zelf en wanneer je dat gescheiden zelf transcendeert, transcendeer je ook die verlangens en doe je iets dat berust op dat bewustzijnsniveau, dat jij je nu misschien niet eens meer kunt voorstellen. Om die hogere niveaus te bereiken, moet het gescheiden zelf sterven en een tijdlang zul jij je afvragen wie ben ik? Waarvoor ben ik hier? Je hebt geen uitgesproken meningen, je hebt geen wensen, er is niets waarvan je denkt dat het moet gebeuren, dat het zou moeten gebeuren.

Wie ben je ineens? Jij bent niet het gescheiden zelf. Maar je hebt nog niet helemaal besloten wie je op aarde wilt zijn en we hebben allemaal deze fase meegemaakt. Misschien zie je het zelfs aan het leven van Jezus. Hij brengt veertig dagen in de woestijn door. Zelfs op de bruiloft in Kana kan hij niet echt beslissen of hij het water in wijn zal gaan veranderen of niet? Maar hij brengt veertig dagen door in de woestijn die symboolstaat voor die staat waarin hij niet echt weet wat hij wil doen op het hogere bewustzijnsniveau dat hij heeft bereikt, omdat hij beseft dat hij verder moet gaan dan alleen de verwachtingen van zijn gescheiden zelf, maar ook de verwachtingen in het collectieve bewustzijn.

De fase van ‘de open deur zijn’
Op aarde word je voortdurend gebombardeerd met verwachtingen vanuit het collectieve bewustzijn van hoe je als mens hoort te zijn. Je wordt gebombardeerd door de gevallen wezens en de duistere krachten, van hoe je niet verondersteld wordt de Christus te zijn als mens. Je moet niet alleen jezelf, je wil, je visie, bevrijden van je eigen gescheiden zelf, maar ook van het collectieve bewustzijn om vrij te kunnen beslissen wie je op aarde bent. Wat wil ik manifesteren? Wil ik wel iets manifesteren? En er komt een moment op de hogere niveaus waarop je niet echt iets persoonlijk op aarde wilt manifesteren, omdat je hier gewoon weg wilt.

Maar dit betekent niet dat je niet de open deur kunt zijn voor jouw IK BEN Aanwezigheid, of voor de geascendeerde meesters, of de Heilige Geest, om iets door jou te manifesteren, maar het kan even duren voordat je ontdekt hoe je dan de open deur kunt zijn; niet een gedeeltelijk open deur, niet een gekleurde deur, niet een hordeur, maar de open deur. Er is geen standaardmanier om dit proces te doorlopen. Je moet beslissen op basis van je persoonlijkheid, je psychologische samenstelling, maar je kunt sneller vooruitgang boeken als je voortdurend je reacties op de omstandigheden op aarde in de gaten houdt en je realiseert dat elke situatie die je tegenkomt, een kans is om iets in je psyche te zien en op te lossen. “Het gaat er niet om dat ik manifesteer wat ik wil of denk wat ik zou moeten manifesteren. Het gaat om de vastberadenheid van het ik dat meent dat ik bepaalde dingen op aarde zou moeten manifesteren. Totdat ik dat zie, gaat het niet om mij als zelfstandig wezen op aarde, want ik ben geen gescheiden wezen meer, ik maak deel uit van de hiërarchie van van zichzelf gewaarzijnde wezens die boven de dualiteit staan en helemaal tot aan de Schepper reikt. Ik maak deel uit van de geascendeerde meesters, ik ben een verlengstuk van de geascendeerde meesters, ik ben een verlengstuk van mijn IK BEN Aanwezigheid, daarom ben ik de open deur.” Het is geen kwestie van altijd met je gedachten beslissen wat je wilt manifesteren, maar de open deur zijn voor iets wat de Aanwezigheid door jou heen wil manifesteren. Maar tot het honderdvierenveertigste niveau kun je nog steeds beslissingen nemen op grond van de identiteit die je hebt afhankelijk van wat je wilt manifesteren, wat je wilt ervaren en je beslissingen zullen steeds vrijer worden naarmate je richting het honderdvierenveertigste niveau gaat.

De volgende fase voor democratieën
Ik wilde jullie een verhandeling geven die vanuit een bepaald perspectief niets te maken lijkt te hebben met het onderwerp van deze conferentie, De Wederopstanding van de Democratie, maar in zekere zin heeft het er iets mee te maken omdat veel van de meer volwassen democratieën worden geconfronteerd met zo’n soort inwijding. Er is een lange fase geweest waarin ze probeerden specifieke omstandigheden te manifesteren omdat ze dachten dat dit belangrijk was; dit was een doel op zich of dit zou mensen gelukkig maken. En nu realiseren ze zich dat het mensen niet echt gelukkig maakt wanneer ze in deze specifieke materiële omstandigheden zijn, dus wat moeten we doen? Welnu, de verschuiving is gericht op psychologische problemen, de oplossing van psychologische problemen. Het doel is niet dat een democratie specifieke omstandigheden manifesteert, maar de mensen helpt om hun psychologische problemen op te lossen en in bewustzijn te groeien. Het doel is in zekere zin de wil van de mensen te bevrijden en daarom moet een samenleving zich bevrijden van alle bagage die ze met zich meedraagt uit het verleden, door tradities, door subtiele overtuigingen over wat wel of niet kan.

Zoals we hebben gezegd, zou een man of een persoon die honderd jaar geleden leefde, niet kunnen accepteren of geloven dat het leven dat jullie tegenwoordig leiden, zich zou kunnen manifesteren. Als jullie dus de visie van jullie grootvaders bij je dragen, zal dat de vooruitgang die jullie kunnen maken, beperken. Je moet als democratie bereid zijn om jezelf te bevrijden van deze bagage, deze beperkingen in wat er wel of niet kan gebeuren, want zolang je denkt dat iets niet kan gebeuren, dan kan het ook niet gebeuren. Het is het oude gezegde: “Of je nu gelooft dat je het kunt of dat je gelooft dat je het niet kunt, je hebt gelijk”, omdat je alleen kunt medescheppen wat je kunt zien en wat je kunt kiezen, wat je hebt gekozen.

Hiermee heb ik jullie gezegd wat ik jullie wilde vertellen. Ik heb erg genoten van deze kans om jullie een enigszins esoterische verhandeling te geven. Je zou kunnen denken dat ik als Chohan van de Eerste Straal een praktischer, nuchterder persoon ben, maar natuurlijk ben ik enorm gegroeid sinds ik ben geascendeerd en daarom zijn er veel meer facetten bijgekomen. We hebben jullie verteld over eerdere incarnaties van sommige meesters, zodat jullie kunnen begrijpen dat we geïncarneerd zijn geweest en dat we niet altijd perfecte mensen zijn geweest in onze incarnaties. In feite zijn we nooit perfecte mensen geweest, want die bestaan niet. Maar realiseer je alsjeblieft één ding; je kunt kijken naar de vorige levens van een geascendeerde meester, zoals die als El Morya – Master MORE en je kunt zeggen: “Wel, Thomas Moore was zo, daarom moet Master MORE zo zijn.” Maar wanneer je ascendeert, moet je begrijpen dat je de persoonlijkheid die je op aarde had, transcendeert; dat je dat laatste zelf laat sterven. Je kunt misschien wat inspiratie opdoen uit de levens, de vorige levens, van geascendeerde meesters, maar je kunt het vorige leven van geascendeerde meesters niet gebruiken om te redeneren dat de geascendeerde meesters hetzelfde zijn in de geascendeerde staat. Omdat we dit transcenderen om te kunnen ascenderen en jij moet hetzelfde doen.

Hiermee verzegel ik jullie in de vreugde van de Eerste Straal van wil en kracht/macht. Er zit vreugde in elke straal dat het onderliggende gevoel, de sensatie, de ervaring is die het universum aanstuurt. Als je geen vreugde voelt, dan komt dat omdat een gescheiden zelf dit blokkeert, want het is de diepere waarheid over Gods schepping.