Het Geldsysteem van de Gouden Eeuw oproepen

 

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik alle geascendeerde meesters op, vooral de zeven aartsengelen en Saint Germain, die werken aan het manifesteren van de Gouden Eeuw om de matrix voor de economie van de Gouden Eeuw naar het collectieve bewustzijn uit te stralen. Help de mensen inzien dat we een nieuwe toekomst kunnen opbouwen als we met de geascendeerde meesters samenwerken en de oude manier waarop we naar het leven kijken, loslaten, inclusief… (Doe je eigen persoonlijke oproepen.)

Deel 1

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat geld, in zijn zuivere vorm, een zuivere uitdrukkingsvorm is van de Moeder. Geld is niet de wortel van al het kwaad.

Michael Archangel, in your flame so blue,
there is no more night, there is only you.
In oneness with you, we’re filled with your light,
what glorious wonder, revealed to our sight.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat geld in zijn pure vorm, een ruilmiddel is en een opslag van waarde voor de korte termijn.

Michael Archangel, protection you give,
within your blue shield, we ever shall live.
Sealed from all creatures, roaming the night,
we remain in your sphere, of electric blue light.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gevallen wezens, nadat er geld werd gemaakt, van geld een doel op zich maakten.

Michael Archangel, what power you bring,
as millions of angels, praises will sing.
Consuming the demons, of doubt and of fear,
we know that your Presence, will always be near.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gevallen wezens zagen dat ze door het geldsysteem te vervormen, geld konden gebruiken om privileges voor zichzelf te bemachtigen en de mensen in hun macht te krijgen.

Michael Archangel, God’s will is your love,
you bring to us all, God’s light from Above.
God’s will is to see, all life taking flight,
transcendence of self, our most sacred right.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de geascendeerde meesters, wanneer alle mensen het beste maken van wat ze hebben gekregen, nog meer overvloed kunnen schenken, waardoor de totale overvloed groter wordt.

Michael Archangel, you are the best friend,
from all worldly dangers you do us defend,
the devil no match for your power of light,
and therefore our souls can freely take flight.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het bewustzijn dat voortkomt uit de geest van antichrist, het bewustzijn is dat iets voor niets wil of de vruchten wil plukken van het werk van anderen.

Michael Archangel, as children we play,
we’re bringing the earth into a new day,
we raise it from all of the patterns so old,
our planet’s life story is by us retold.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gevallen wezens zichzelf boven de mensen hebben geplaatst omdat ze de mens van God hebben gescheiden.

Michael Archangel, God’s power you show,
that you are invincible, this we do know,
you are undivided and thus can withstand,
anything coming from serpentine band.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er alleen echte gelijkheid kan zijn als we contact hebben met het spirituele rijk. Wanneer dit contact verloren gaat, zal een elite de mensen onderdrukken en de vruchten plukken van hun werk.

Michael Archangel, come raise now the earth,
giving her thus a complete rebirth,
collective the mind that we do now raise,
for this we do give our infinite praise.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat wanneer mensen fysiek worden onderdrukt, ze weten dat ze onderdrukt worden. De gevallen wezens weten dat het beter is om mensen op verborgen manieren te onderdrukken opdat de mensen niet beseffen dat ze onderdrukt worden.

Michael Archangel, the earth is now new,
covered in Blue-flame as the morning dew,
our planet now sparkles throughout all of space,
as we are receiving your infinite Grace.

Michael Archangel, your Knowing so strong,
Michael Archangel, oh sweep us along.
Michael Archangel, we’re singing your song,
Michael Archangel, with you we belong.

Deel 2

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat sommige gevallen wezens beseften dat dit nieuwe medium geld hen de kans gaf om de mensen in hun macht te krijgen door het geldsysteem te beheersen.

Jophiel Archangel, in wisdom’s great light,
all serpentine lies exposed to our sight.
So subtle the lies that creep through the mind,
yet you are the greatest teacher we find.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gevallen wezens zich realiseerden dat ze, als ze het geldsysteem konden vervormen, de mensen konden onderdrukken en de waarde van hun werk stelen – zonder dat de mensen begrijpen wat er is gebeurd.

Jophiel Archangel, your wisdom we hail,
your sword cutting through duality’s veil.
As you show the way, we know what is real,
from serpentine doubt, we instantly heal.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we, wanneer geld correct wordt gebruikt als ruilmiddel, dan alleen het bedrag aan geld nodig hebben om de door de samenleving geproduceerde goederen en diensten te ruilen.

Jophiel Archangel, your reality,
the best antidote to duality.
No lie can remain in your Presence so clear,
with you on our side, no serpent we fear.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat wanneer er rechtstreeks een overeenkomst is tussen geld en iets van echte waarde, het dan niet mogelijk is om geld uit het niets te maken; geld waar geen echte waarde aan gekoppeld is.

Jophiel Archangel, God’s mind is in me,
and through your clear light, its wisdom we see.
Divisions all vanish, as we see the One,
and truly, the wholeness of mind we have won.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zelfs als de hoeveelheid geld groeit, de waarde van het geld niet achteruitgaat, want we hebben nog steeds alleen maar het geld nodig om goederen en diensten uit te wisselen.

Jophiel Archangel, now show us the way,
that leads us beyond duality’s fray,
we long to discern the truth and the lie,
so we the serpentine knots can untie.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we een samenleving kunnen hebben met een gestaag groeiende economie en een gestage toename van de hoeveelheid geld zonder dat de prijzen van goederen en diensten stijgen.

Jophiel Archangel, your Presence is here,
and therefore our minds are perfectly clear,
in wisdom’s great fount we do take a bath,
and now we withstand the devil’s own wrath.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de prijzen kunnen dalen naarmate de productiviteit stijgt. De waarde van onze arbeid stijgt, zodat we meer kunnen kopen voor dezelfde hoeveelheid werk die erin is gestoken. Iedereen ervaart dat de overvloed toeneemt.

Jophiel Archangel, it is your great task,
to raise all mankind, if only we ask,
so now on behalf of those who are blind,
we ask for your help in wisdom to find.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat dit de natuurlijke economie is omdat de natuur een ingebouwde kracht heeft die leidt tot meer overvloed voor al het leven.

Jophiel Archangel, your Presence we hail,
your Light cutting through the serpentine veil,
the serpents can no longer people deceive,
for all now your Flame of Wisdom receive.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gevallen wezens ons uit de natuurlijke economie hebben gehaald door het geldsysteem te vervormen, omdat ze geld hebben losgekoppeld van iets wat echte waarde heeft.

Jophiel Archangel, where else can we go,
when we long the highest wisdom to know?
You share with us gladly all that you are,
and now our vision goes ever so far.

Jophiel Archangel, exposing all lies,
Jophiel Archangel, cutting all ties.
Jophiel Archangel, clearing the skies,
Jophiel Archangel, the mind truly flies.

Deel 3

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat dit begon omdat de koningen in Europa geld nodig hadden om oorlog tegen elkaar te voeren. Zij hadden overtollig geld nodig, meer geld dan zou kunnen worden opgebracht door het produceren van goederen en diensten.

Chamuel Archangel, in ruby ray power,
we know we are taking a life-giving shower.
Love burning away all perversions of will,
we suddenly feel our desires falling still.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

2. Saint Germain, straal het besef naar het collectieve bewustzijn uit dat een oorlog niet iets van waarde kan produceren. Die kan alleen iets van waarde vernietigen.

Chamuel Archangel, a spiral of light,
as ruby ray fire now pierces the night.
All forces of darkness consumed by your fire,
consuming all those who will not rise higher.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de koningen van Europa in hun begeerte naar meer geld dan ze konden heffen van hun onderdanen, het toneel vormden voor de opkomst van een pervers geldsysteem.

Chamuel Archangel, your love so immense,
with clarified vision, our lives now make sense.
The purpose of life you so clearly reveal,
immersed in your love, God’s oneness we feel.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de koningen wisten dat de mensen tegen hen in opstand zouden kunnen komen als ze belastingen gingen heffen om hun oorlogen te kunnen financieren. Ze moesten een andere manier vinden om hun oorlogen te financieren en ze gingen een duivels pact aan met de bankiers die in opkomst waren in Europa.

Chamuel Archangel, what calmness you bring,
we see now that even death has no sting.
For truly, in love there can be no decay,
as love is transcendence into a new day.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat die bankiers zich hadden gerealiseerd dat ze geld konden verdienen met het uitlenen van goud en het in rekening brengen van rente. Maar hun winsten werden beperkt door de hoeveelheid goud die beschikbaar was.

Chamuel Archangel, God’s Love Flame bestow,
on all those longing God’s true love to know,
conditions we know can never be real,
and this is the love you always reveal.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de koningen van Europa openstonden voor de suggesties van de bankiers om in plaats van geld, dat was gebaseerd op goud of zilver, fiatgeld te maken.

Chamuel Archangel, love’s seed you have sown,
in hearts of all those who don’t seek to own,
for love that possesses is nothing but fear,
that pierces the heart with duality’s spear.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat fiatgeld wordt gemaakt door middel van een decreet omdat de koning een wet uitvaardigt dat dit pas gemaakte geld het wettige betaalmiddel wordt en dat alle mensen het moeten accepteren als betaling voor goederen en diensten.

Chamuel Archangel, we don’t want control,
for this is the devil’s hold on the soul,
your love will now break the serpentine chain,
so we are set free God’s love to reclaim.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat dit ervoor heeft gezorgd dat de bankiers dit geld drukten, het aan de koning uitleenden, die het vervolgens kon gebruiken om de goederen en diensten te kopen om zijn oorlog te financieren.

Chamuel Archangel, you are so adept,
at helping us God’s true love to accept,
we know that the love for which we so yearn,
is not something we on earth have to earn.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat geld en iets van echte waarde dan van elkaar gescheiden worden, wat betekent dat je dan overtollig geld kunt maken. Je kunt geld maken dat niet het resultaat is van iemand die zijn talenten heeft vermenigvuldigd.

Chamuel Archangel, for love to accept,
we do not need to be so perfect,
for love is not static but always a flow,
demanding only we’re willing to grow.

Chamuel Archangel, descend from Above,
Chamuel Archangel, with ruby-pink love,
Chamuel Archangel, so often thought-of,
Chamuel Archangel, o come Holy Dove.

Deel 4

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat geld dan uit het niets wordt gemaakt omdat de bankiers die geld hebben, het uitlenen en er rente voor vragen, maar in feite meer geld uitlenen dan de reserves die ze in hun kluizen hebben.

Gabriel Archangel, your light we revere,
immersed in your Presence, nothing we fear.
Disciples of Christ, we do leave behind,
the ego’s desire for responding in kind.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

2. Saint Germain, straal het besef naar het collectieve bewustzijn uit dat het geldsysteem in de meeste delen van de wereld berust op fractioneel bankieren.

Gabriel Archangel, we fear not the light,
in purifications’ fire, we delight.
With your hand in ours, each challenge we face,
we follow the spiral to infinite grace.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er meer geld in omloop is wanneer je de geldvoorraad vergroot tot meer dan nodig is om goederen en diensten uit te wisselen. De eerste mensen die het nieuwe geld dat wordt uitgegeven in handen krijgen, de mensen die er niet voor hoefden te werken, kunnen het dan besteden.

Gabriel Archangel, your fire burning white,
ascending with you, out of the night.
The ego has nowhere to run and to hide,
in ascension’s bright spiral, with you we abide.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat bij het besteden van geld dat uit het niets is gecreëerd, mensen onvermijdelijk de prijzen van goederen en diensten opdrijven, inclusief onroerend goed. Ze verhogen de prijzen, die geleidelijk door de economie filteren totdat de prijzen van alle goederen en diensten zijn gestegen.

Gabriel Archangel, your trumpet we hear,
announcing the birth of Christ drawing near.
In lightness of being, we now are reborn,
rising with Christ on bright Easter morn.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat als we de hoeveelheid geld zouden verdubbelen door geld te maken dat niet wordt ondersteund door iets van echte waarde, de prijzen van de meeste goederen en diensten uiteindelijk ook zullen verdubbelen.

Gabriel Archangel, the earth is now free,
embracing a nondual reality,
the judgment of Christ upon forces so dark,
who deny that all have a spiritual spark.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat tijdens dit proces de arbeid van de meerderheid van de bevolking minder waard is geworden omdat mensen nog steeds maar een bepaald aantal uren werken en een bepaald loon krijgen, maar meer geld nodig hebben om goederen en diensten te betalen.

Gabriel Archangel, with angels so white,
raising our planet out of the dark night,
as we now intone the Word of the Lord,
the beings who fell are bound by your sword.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

7. Saint Germain, straal het besef naar het collectieve bewustzijn uit dat dit heeft geleid tot een spiraal waarin de waarde van de arbeid van de mensen die eigenlijk het werk deden, degradeerde tot op het punt waarop ze nauwelijks nog de kost konden verdienen.

Gabriel Archangel, we call now to you,
the astral plane your light burning through,
entities, demons, discarnates are bound,
as you and we intone Sacred Sound.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

8. Saint Germain, straal het besef naar het collectieve bewustzijn uit dat dit ervoor heeft gezorgd dat arbeiders zich organiseerden en hogere lonen eisten, maar de machtselite drukte gewoon meer geld uit het niets om de hogere lonen te betalen. Die spiraal heeft zich voortgezet tot op de dag van vandaag.

Gabriel Archangel, what glorious day,
your radiant angels have come here to stay,
your purifications fire burning white,
intentions so pure, our hearts taking flight.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat mensen nu wel een hogere levensstandaard hebben omdat een deel van het geld dat uit het niets is gemaakt, in het systeem is opgenomen door mensen die de productiviteit blijven verhogen.

Gabriel Archangel, our planet so pure,
in our bright new future we do feel secure,
with your band of light encircling the earth,
Saint Germain’s Golden Age is now given birth.

Gabriel Archangel, of this we are sure,
Gabriel Archangel, Christ light is the cure.
Gabriel Archangel, intentions so pure,
Gabriel Archangel, in you we’re secure.

Deel 5

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de mensen die nog steeds bereid zijn te werken om de kost te verdienen, het systeem van de elite hebben onderschreven door echte waarde toe te voegen aan de economie.

Raphael Archangel, your light so intense,
raise us beyond all human pretense.
Mother Mary and you have a vision so bold,
to see that our highest potential unfold.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat heeft verhinderd dat de inflatie die door de toename van de geldvoorraad werd veroorzaakt, zulke proporties aannam dat de economie instortte omdat het geld niets waard was.

Raphael Archangel, in emerald sphere,
to immaculate vision we always adhere.
Mother Mary enfolds us in her Sacred Heart,
from Mother’s true love, we’re never apart.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

3. Saint Germain, straal het besef naar het collectieve bewustzijn uit dat het fiatgeldsysteem dat berust op fractioneel bankieren, dat berust op het maken van geld uit schulden, een ingebouwde inflatoire factor heeft die ervoor zorgt dat het systeem onherroepelijk zal instorten.

Raphael Archangel, all ailments you heal,
each cell in our bodies in light now you seal.
Mother Mary’s immaculate concept we see,
perfection of health our new reality.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat degenen die de leiding hebben over zo’n geldsysteem, hun hebzucht niet in bedwang kunnen houden. De koning wil meer geld, de bankiers willen meer winst, en het enige wat ze hoeven te doen is de drukpersen laten rollen en meer geld drukken.

Raphael Archangel, your light is so real,
the vision of Christ in us you reveal.
Mother Mary now helps us to truly transcend,
in emerald light with you we ascend.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de leden van de machtselite onvermijdelijk verblind worden door die hebzucht en dat ze de economie in een inflatoire spiraal laten komen die de economie zal vernietigen.

Raphael Archangel, diseases are done,
as you help us see that all life is One,
we no longer do your true love reject,
immaculate vision on all we project.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat dit in evenwicht kan worden gebracht door echte mensen die echte arbeid verrichten en het aantal diensten zo snel vergroten dat het geldsysteem niet instort, dat het niet in een inflatoire cyclus terechtkomt die kan niet worden gestopt.

Raphael Archangel, we’re healing the earth,
in immaculate vision we give her rebirth,
a new era has on this day begun,
your emerald light now shines like a sun.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat ondanks het feit dat de gemiddelde arbeider tegenwoordig beter af is, de mensen niet de natuurlijke door God gegeven beloning hebben gekregen toen ze hun talenten vermenigvuldigden.

Raphael Archangel, the fall is behind,
as all of earth’s people the Christ path do find,
we call now to you all people to heal,
as four lower bodies in love you do seal.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat door de toename van de geldvoorraad en de inflatie, mensen belasting moesten betalen. Inflatie is een verborgen vorm van belastingheffen omdat de mensen niet beseffen dat ze belasting betalen.

Raphael Archangel, as you bring the light,
the forces of darkness swiftly take flight,
their day is now done as we claim the earth,
spreading to all an innocent mirth.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de levensstandaard nog hoger zou zijn als er de afgelopen eeuw een goddelijke economie was geweest. Er zou geen armoede meer zijn.

Raphael Archangel, our vision set free,
as we can now see God’s reality,
as Saint Germain’s vision is manifest here,
the earth is now sealed in immaculate sphere.

Raphael Archangel, for vision we pray,
Raphael Archangel, show us the way,
Raphael Archangel, your emerald ray,
Raphael Archangel, our lives a new day.

Deel 6

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de machtselite erin is geslaagd om de door God verordende groei in de economie en het manifesteren van het overvloedige leven, iets is wat nu tot stand had moeten komen, te vertragen.

Uriel Archangel, immense is the power,
of angels of peace, all war to devour.
The demons of war, no match for your light,
consuming them all, with radiance so bright.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de eerste mensen die het nieuwe geld kunnen uitgeven, vaak goederen en diensten kunnen kopen voor de oude prijs. Pas als het nieuwe geld door de economie circuleert, zullen de prijzen stijgen.

Uriel Archangel, intense is the sound,
when millions of angels, their voices compound.
They build a crescendo, piercing the night,
life’s glorious oneness revealed to our sight.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er in de vorige eeuw een steeds grotere concentratie van rijkdom in handen is gekomen van een steeds kleinere elite. Een paar procent van de bevolking beheerst de meerderheid van de rijkdom in de meeste landen.

Uriel Archangel, from out the Great Throne,
your millions of trumpets, sound the One Tone.
Consuming all discord with your harmony,
the sound of all sounds will set all life free.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat dit absoluut een vervorming is van het overvloedige leven van God. Dit is niets meer dan de machtselite die probeert de mensen in hun macht te krijgen door de hoeveelheid geld.

Uriel Archangel, all war is now done,
for you bring a message, from heart of the One.
The hearts of all men, now singing in peace,
the spirals of love, forever increase.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

5. Saint Germain, straal het besef naar het collectieve bewustzijn uit dat een van de oorspronkelijke bankiers die dit systeem hebben gemaakt, zei dat als je hem toestond om het geld van de natie te beheren, het hem niet kon schelen wie de wetten in die natie maakte, want hij wist dat hij de natie regeerde door het geldsysteem.

Uriel Archangel, your infinite peace,
from all warring beings our planet release,
war is a prison from which we are free,
embracing the peace of true unity.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er in de Verenigde Staten een duivels pact bestaat tussen de federale regering en de Federal Reserve, die geen federaal agentschap is en dus geen verantwoording verschuldigd is aan het volk.

Uriel Archangel, we send forth the call,
reveal now the oneness that unifies all,
help us the vision of peace now to see,
so we from all conflicts and struggles are free.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de regeringen van tegenwoordig ook worden geconfronteerd met een situatie waarin ze meer geld willen uitgeven dan ze weten dat de mensen bereid zijn aan belasting te betalen.

Uriel Archangel, in service to life,
you give us release from struggle and strife,
forgetting the self is truly the key,
to living a life in true harmony.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zelfs moderne regeringen de bankiers geld laten maken uit het niets, waardoor de waarde van het geld wordt uitgehold – en de mensen dus belasting betalen zonder dat ze zich hiervan bewust zijn.

Uriel Archangel, the earth now you raise,
out of duality’s death-bringing haze,
we call now upon your great Flame of Peace,
commanding that all petty squabbles do cease.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat wanneer een regering meer wil uitgeven dan ze denken dat de mensen bereid zijn aan belastingen te betalen, ze dat gewoon camoufleren als inflatie, zodat de mensen het toch betalen, maar dat niet merken en daarom geen bezwaar maken.

Uriel Archangel, as peace is the norm,
to your higher vision the earth does conform,
as people have found your peace from within,
a Golden Age is the prize that we win.

Uriel Archangel, use your great sword,
Uriel Archangel, consume all discord,
Uriel Archangel, we’re of one accord,
Uriel Archangel, we walk with the Lord.

Deel 7

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de bankiers en de financiële elite geld verdienen aan dit proces. De waarde van het geld van de mensen daalt niet alleen, maar ze moeten ook de rente betalen over de nationale schuld.

Zadkiel Archangel, your flow is so swift,
in your violet light, we instantly shift,
into a vibration in which we are free,
from all limitations of the lesser me.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er verband bestaat tussen oorlog en geld. De bankiers realiseerden zich al snel dat er geen betere manier was om winst te maken dan naties tegen elkaar op te zetten in een oorlog.

Zadkiel Archangel, we truly aspire,
to being the master of your violet fire,
wielding the power, of your alchemy,
we use Sacred Word, to set all life free.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de bankiers vaak beide kanten van een conflict hebben gefinancierd en ook de wapenfabrieken hebben geopend die de wapens produceerden die tijdens het conflict werden gebruikt.

Zadkiel Archangel, your violet light,
transforming the earth, with unstoppable might,
so swiftly our planet, beginning to spin,
with legions of angels, our victory we win.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

4. Saint Germain, straal het besef naar het collectieve bewustzijn uit dat de bankiers overal winst uit haalden, terwijl de mensen niet alleen met hun bloed betaalden in de oorlog, maar ook met hun zweet en bloed terwijl ze werkten om de echte waarde te produceren die nodig was om het systeem draaiende te houden.

Zadkiel Archangel, the earth is now free,
from burdens put on her by humanity,
all people are free from their inner strife,
embracing the freedom to start a new life.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

5. Saint Germain, straal het besef naar het collectieve bewustzijn uit dat slavernij via geld veel verder gaat dan fysieke slavernij. Mensen kunnen er geen bezwaar tegen hebben, omdat ze het niet eens weten. Ze merken alleen dat ze steeds harder moeten werken en begrijpen niet waarom.

Zadkiel Archangel, the earth will now spin,
much faster as we Christ victory win,
for in Christ the captives are truly set free,
bathed in Christ Light the earth now will be.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we onszelf moeten opleiden en de wil hebben om een nieuw geldsysteem te eisen. Door niet bereid te zijn om de verantwoordelijkheid te nemen voor het geldsysteem, trekken we mensen aan die bereid zijn van het systeem en van ons te profiteren.

Zadkiel Archangel, the forces of night,
are bound by your penetrating Freedom Light,
the earth is now cleared by forces so dark,
as your Violet Light provides a new spark.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat dit een vicieuze cirkel wordt met maar twee uitkomsten. Of we worden wakker en eisen verandering, of de machtselite zal de hoeveelheid geld blijven vergroten totdat het systeem instort.

Zadkiel Archangel, we truly love you,
and to Saint Germain we will always be true,
help us now see our plans so Divine,
so we on this planet our full light can shine.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gevallen wezens, in hun hebzucht, blindheid en spirituele hoogmoed, denken dat ze nooit hoeven te lijden onder de gevolgen van hun daden omdat de mensen het karma dragen en de elite met alles kan wegkomen.

Zadkiel Archangel, there is no more night,
a new day is born from your great Violet Light,
transforming all manifestations of fear,
we know that the Golden Age is now here.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we niet kunnen verwachten dat de machtselite die neerwaartse spiraal zal stoppen. Als de mensen niet op de rem trappen, dan is het nog maar een kwestie van tijd voordat de geldautomaat op hol slaat.

Zadkiel Archangel, your violet flame,
the earth and humanity, never the same,
Saint Germain’s Golden Age, is a reality,
what glorious wonder, we joyously see.

Zadkiel Archangel, encircle the earth,
Zadkiel Archangel, with your violet girth,
Zadkiel Archangel, unstoppable mirth,
Zadkiel Archangel, our planet’s rebirth.

Deel 8

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de hoeveelheid overvloed waar we in de Gouden Eeuw over kunnen beschikken, gestaag zal groeien; dat de kansen geleidelijk aan zullen groeien.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er in de Gouden Eeuw een positieve spiraal is waarin de mensen de vruchten plukken van hun eigen arbeid, en daardoor bereid zijn om meer te werken. Alles wordt een opwaartse spiraal.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de visie die jij op de Gouden Eeuw hebt, een visie is waarin niemand arm is, dat het niemand ontbreekt aan een behoorlijke levensstandaard of de vrije tijd om bezig te zijn met de spirituele aspecten van het leven.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat wij, als we ons bewustzijn verhogen, de deur openen voor nieuwe uitvindingen, nieuwe fabricagemethoden, nieuwe vormen van energie, die de overvloed zullen vergroten zodat de economie zelfs nog meer kan groeien.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er geen eind komt aan de groei van de economie in een samenleving in de Gouden Eeuw. Het concept van limieten aan groei wordt ons opgelegd door de gevallen wezens.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gevallen wezens alleen ónze groei willen beperken, niet hun eigen rijkdom, macht en privileges. Zij moeten een manier vinden om de mensen tevreden te laten zijn met minder, zodat zij meer kunnen hebben.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de mensen in de Gouden Eeuw niet tevreden zijn met minder, want ze beseffen dat de Vader hen met het grootste genoegen meer wil geven. Het is hun goddelijk geboorterecht om de beloning voor hun initiatieven en werk te krijgen.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, straal het besef naar het collectieve bewustzijn uit dat geld niet het kwaad is. In zuivere vorm is het een uitdrukkingsvorm van de Moeder. Als we geen geld hadden, zou de economie niet een bepaald niveau kunnen ontgroeien.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de Goddelijke Vader zorgt voor de toename van de totale hoeveelheid overvloed. De Goddelijke Moeder verdeelt die onder alle mensen, zodat ieder een behoorlijke levensstandaard kan hebben en zijn goddelijke plan kan uitvoeren.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 9

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat geld door de vervorming van de Moeder, het middel wordt om de mensen in de macht te hebben. Het stelt de elite in staat om op hol te slaan in een nooit eindigende zoektocht naar steeds meer in het materiële rijk.

Divine Director, I now see,
the world is unreality,
in my heart I now truly feel,
the Spirit is all that is real.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het hogere gebruik van overvloed in het materiële rijk is dat je het als een platform gebruikt voor spirituele bezigheden die het bewustzijn van de mensen verhogen en het Koninkrijk van God voortbrengen.

Divine Director, vision give,
in clarity I want to live,
I now behold my plan Divine,
the plan that is uniquely mine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat leden van de elite het Koninkrijk van God niet willen, want in het Koninkrijk van God kunnen zij niet de elite zijn. Ze kunnen niet eens op deze planeet blijven en dus willen ze het Koninkrijk van God tegenhouden.

Divine Director, show in me,
the ego games, and set me free,
help me escape the ego’s cage,
to help bring in the Golden Age.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat leden van de elite dit doen door elk aspect van de samenleving te vervormen omdat de mensen zich daar niet bewust van zijn, geen verantwoordelijkheid nemen om zichzelf op te leiden en hun eigen beslissingen nemen.

Divine Director, I’m with you,
my vision one, no longer two,
as karma’s veil you do disperse,
I see a whole new universe.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit de Gouden Eeuw vereist dat de mensen wakker worden en beseffen op wat voor manier elk aspect van de samenleving is vervormd door het dualiteitsbewustzijn en besluiten dat we niet langer pionnen willen zijn in dit spel.

Divine Director, I go up,
electric light now fills my cup,
consume in me all shadows old,
bestow on me a vision bold.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we moeten besluiten dat we niet langer de slaven willen zijn, dat we niet langer de werkbijen willen zijn, voor de elite. We zullen ons geboorterecht terugnemen om het volk van God te zijn.

Divine Director, heart of gold,
my sacred labor I unfold,
o blessed Guru, I now see,
where my own plan is taking me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

7. Saint Germain, in naam van de Christus, zeg ik tegen alle mensen overal: “Word wakker en eis je geboorterecht op! Saint Germain is de vader van de Gouden Eeuw en hij schenkt ons met het grootste genoegen zijn koninkrijk. Eis het op, accepteer het, manifesteer het!”

Divine Director, by your grace,
in grander scheme I find my place,
my individual flame I see,
uniqueness God has given me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat je klaar bent om jouw Gouden Eeuw op deze planeet te manifesteren. Ik ben er bijvoorbeeld klaar voor om die te accepteren.

Divine Director, vision one,
I see that I AM God’s own Sun,
with your direction so Divine,
I am now letting my light shine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er een Gouden Eeuw op ons wacht om gemanifesteerd te worden. We hoeven alleen maar onze rol te spelen en de talenten te vermenigvuldigen die jij ons wilt geven. Dan zul jij jouw deel doen en zorgen voor een toename.

Divine Director, what a gift,
to be a part of Spirit’s lift,
to raise mankind out of the night,
to bask in Spirit’s loving sight.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder roep ik Moeder Maria op om mij en alle mensen in mijn invloedssfeer te verzegelen in de creatieve stroom van de Goddelijke Moeder, de Rivier van Leven. Ik roep op dat mijn oproepen worden vermenigvuldigd door alle vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder opdat we de perfecte stroom in de vorm van een acht kunnen vormen van ‘zo Boven, zo beneden’. Ik accepteer dus dat dit zich volledig openbaart, omdat de mond van de Heer, de Goddelijke Moeder die IK BEN, het heeft uitgesproken. Amen.