Een nieuw Besef van de Geschiedenis oproepen

 

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik alle geascendeerde meesters op die werken aan het manifesteren van de Gouden Eeuw, in het bijzonder Gautama Boeddha, Sanat Kumara en Saint Germain, om de visie naar het collectieve bewustzijn uit te stralen van de manier waarop de machtselite de geschiedenis heeft beïnvloed. Help de mensen inzien dat we een nieuwe toekomst kunnen opbouwen als we met de geascendeerde meesters samenwerken en de oude manier waarop we naar het leven kijken, loslaten, inclusief… (Doe je eigen persoonlijke oproepen.)

Deel 1

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het voor het Christusbewustzijn duidelijk is dat de hoofden van de wetenschappers die zich nu richten op wapenonderzoek, zouden kunnen worden vrijgemaakt om andere dingen te doen, zoals alternatieve vormen van energie, de uitroeiing van ziekten, de uitroeiing van armoede en honger.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de leden van de elite niet willen dat deze verandering plaatsvindt. Ze willen hun macht en hun privileges behouden.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de leden van de elite het gevoel willen houden dat ze speciaal zijn, dat zij tot een elite behoren die meer heeft dan de mensen.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de leden van de elite geen gelijkheid willen, geen gelijke kansen willen; zij willen bevoorrechte posities die niemand kan uitdagen.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat leden van de elite van de feodale samenlevingen van Europa hielden, want ze werden geboren in een bepaalde positie en behielden die hun hele leven lang. Ze hebben geprobeerd opnieuw dit soort samenlevingen te scheppen met democratie als vermomming en een zogenaamde vrijemarkteconomie.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat leden van de machtselite Lenin en de bolsjewistische revolutie hebben gefinancierd. Ze bleven de Sovjet-Unie kredieten geven, zodat die de wapens kon blijven maken die nodig waren voor de voortdurende wapenwedloop tussen oost en west.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat leden van de elite geloven dat je, als je geen echte vijand hebt, er één moet creëren. Dan krijg je een dualistische strijd tussen twee partijen, wat het kenmerk is van het dualistische bewustzijn.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, straal het besef uit naar het collectieve bewustzijn dat geen enkele samenleving het zich kan veroorloven om de regering en de media toe te staan om de mensen de mond te snoeren die zich durven uitspreken.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat een regering een natie werkelijk in gevaar brengt wanneer die niet transparant is.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 2

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de leden van de machtselite altijd geen transparantie willen omdat ze weten dat ze alleen maar kunnen heersen als ze verborgen blijven voor de mensen.

Gautama, show my mental state
that does give rise to love and hate,
your exposé I do endure,
so my perception will be pure.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat leden van de machtselite zich grote zorgen maakten over de opkomst van democratieën. De essentie van een democratie is dat iedereen één stem heeft en dat alle stemmen als één stem tellen.

Gautama, in your Flame of Peace,
the struggling self I now release,
the Buddha Nature I now see,
it is the core of you and me.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat in een democratie iedereen zijn stem moet uitbrengen op basis van wat hij weet. Een democratie kan alleen op het hoogste potentieel functioneren als de regering, het bedrijfsleven en alle aspecten van de samenleving volledig transparant zijn.

Gautama, I am one with thee,
Mara’s demons do now flee,
your Presence like a soothing balm,
my mind and senses ever calm.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de leden van de machtselite zagen dat democratieën steeds transparanter zouden moeten worden en dat de machtselite dan niet verborgen kon blijven.

Gautama, I now take the vow,
to live in the eternal now,
with you I do transcend all time,
to live in present so sublime.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de leden van de machtselite besloten dat ze dit moesten tegenhouden en dat deden ze door een vijand van  democratie in het leven te roepen, namelijk de Sovjet-Unie.

Gautama, I have no desire,
to nothing earthly I aspire,
in non-attachment I now rest,
passing Mara’s subtle test.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de machtselite door de oprichting van de Sovjet-Unie de rechtvaardiging kreeg om een limiet te stellen aan de transparantie in democratische naties.

Gautama, I melt into you,
my mind is one, no longer two,
immersed in your resplendent glow,
Nirvana is all that I know.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de noodzaak om dingen geheim te houden voor de Sovjet-Unie slechts een excuus was. Het echte probleem was dat de machtselite dingen wilde geheimhouden voor de mensen in democratische landen.

Gautama, in your timeless space,
I am immersed in Cosmic Grace,
I know the God beyond all form,
to world I will no more conform.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de leden van de machtselite die geïncarneerd zijn, het werktuig zijn voor de duistere krachten die niet zijn geïncarneerd en die zelfs nog een negatiever potentieel zien dan mensen die geïncarneerd zijn.

Gautama, I am now awake,
I clearly see what is at stake,
and thus I claim my sacred right
to be on earth the Buddhic Light.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat maar één kracht dit kan tegengaan en die is dat meer mensen de open deur worden voor de geascendeerde meesters. De meesters zijn de enige kracht die tegen de duistere krachten en de geïncarneerde machtselite in kan gaan die proberen de aarde in een zelfvernietigende spiraal te brengen.

Gautama, with your thunderbolt,
we give the earth a mighty jolt,
I know that some will understand,
and join the Buddha’s timeless band.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

Deel 3

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de aarde alleen in een opwaartse spiraal is omdat er mensen waren die het aangedurfd hebben om de open deur te zijn voor het spirituele licht en hogere ideeën.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, straal het besef naar het collectieve bewustzijn uit dat de samenleving kinderen moet leren hoe ze met hun eigen persoonlijke psychische problemen moeten omgaan, hun beperkingen overwinnen, opdat ze een gelukkiger en tevredener leven kunnen leiden.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de reden waarom dit nog niet is gebeurd, is dat de machtselite niet wilde dat mensen hun wonden helen omdat zowel de geïncarneerde machtselite als de duistere krachten achter hen, de mensen alleen in hun macht kunnen houden als ze wonden hebben.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat miljarden mensen levens leiden van intens lijden vanwege hun innerlijke psychische wonden. De rijke landen moeten ook psycho-spiritueel welzijn bieden in plaats van alleen materieel welzijn.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, straal het besef naar het collectieve bewustzijn uit dat Jezus een beweging trachtte te starten die mensen zou kunnen helpen om genezing te krijgen door de kracht van de Heilige Geest en het Christusbewustzijn. Mensen zouden dan hun onderscheidingsvermogen in de samenleving tot uiting kunnen brengen zonder psychologisch vernietigd te worden door de duistere krachten.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, straal het besef naar het collectieve bewustzijn uit dat veel van de mensen in de geschiedenis die hebben geprobeerd om dingen te veranderen, hun eigen innerlijke psychische problemen hadden en hun missies niet hebben uitgevoerd.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat elk land een ongelooflijk potentieel heeft om een vastbesloten beleid te maken om kinderen te leren hoe ze van jongs af aan hun psyche kunnen helen en innerlijke rust en een oplossing voor hun problemen te vinden.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, straal het besef uit naar het collectieve bewustzijn dat de machtselite Christusschap wil afbreken voordat het zich kan manifesteren. Veel dingen in de samenleving zijn speciaal ontworpen om de psychische beperkingen van mensen te vergroten.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de machtselite de christelijke religie overnam en gebruikte om de bevolking in hun macht te krijgen.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 4

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de elite, toen die zich ervan bewust werd dat de christelijke religie het intellectuele leven van de westerse samenlevingen niet langer kon domineren, begon het tegenovergestelde te scheppen, namelijk het wetenschappelijk materialisme.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I seek my place in love’s own choir,
with open hearts we sing your praise,
together we the earth do raise.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de machtselite erin geslaagd is om een samenleving te scheppen die verdeeld is. Democratische naties zijn inconsistent want ze kunnen niet beslissen wat voor soort mensen ze dienen met hun regering.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
initiations I desire,
I am for you an electrode,
Shamballa is my true abode.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we een inconsistentie hebben als een democratische natie erkent dat mensen rechten hebben, maar tegelijkertijd niet erkent dat mensen spirituele wezens zijn.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I follow path that you require,
initiate me with your love,
the open door for Holy Dove.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

4. Saint Germain, straal het besef naar het collectieve bewustzijn uit dat samenlevingen niet kunnen erkennen dat mensen spirituele wezens zijn vanwege de tegenstand van het wetenschappelijk
materialisme.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
your great example all inspire,
with non-attachment and great mirth,
we give the earth a true rebirth.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er ook een tegenovergestelde polariteit is die de machtselite heeft gedefinieerd, waardoor mensen denken dat ze teruggaan naar de oude tijd waarin ze door het christendom werden gedomineerd, als ze erkennen dat mensen spirituele wezens zijn.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are this planet’s purifier,
consume on earth all spirits dark,
reveal the inner Spirit Spark.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er een alternatief voor het traditionele christendom en het wetenschappelijk materialisme is. Het is een universele vorm van spiritualiteit.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are a cosmic amplifier,
the lower forces can’t withstand,
vibrations from Venusian band.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat samenlevingen wanneer ze dit beginnen te erkennen, een onderwijssysteem kunnen maken dat kinderen leert dat ze psycho-spirituele wezens zijn en het potentieel hebben om de beperkingen in hun psyche te overwinnen.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
I am on earth your magnifier,
the flow of love I do restore,
my chakras are your open door.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we kinderen dan hulpmiddelen kunnen geven om psychische problemen te overwinnen. Binnen één generatie zullen kinderen dan zijn opgevoed met inzicht in hun eigen psyche en het potentieel hebben om hun psychische problemen op te lossen.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
Venusian song the multiplier,
as we your love reverberate,
the densest minds we penetrate.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat kinderen dan een gevoel van zingeving krijgen en weten dat een van de doelen van het leven is dat ze meesterschap krijgen over zichzelf.

Sanat Kumara, Ruby Fire,
you are for all the sanctifier,
the earth is now a holy place,
purified by cosmic grace.

Sanat Kumara, Ruby Ray,
bring to earth a higher way,
light this planet with your fire,
clothe her in a new attire.

Deel 5

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de meeste ouders hun eigen onopgeloste psychische problemen tegenwoordig naar hun kinderen exporteren; daarom zien we zoveel disfunctionele gezinnen.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de welvarendste landen steeds meer psychologische, familiale en sociale problemen hebben, steeds meer disfunctionele gezinnen, steeds meer echtscheidingen, steeds meer kinderen die schipbreuk lijden.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het noodzakelijk is dat de samenleving in actie komt en kijkt naar het psycho-spirituele welzijn van haar leden wanneer we een bepaald niveau van materiële welvaart hebben bereikt. Tenzij dit het doel van de samenleving wordt, zal het onderworpen worden aan de tweede wet van de thermodynamica en beginnen te desintegreren.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat bijna geen enkel kind niet negatief is beïnvloed door de onopgeloste psychologische problemen van de ouders. Psychische wonden worden van generatie op generatie overgeërfd.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we de trend kunnen omkeren wanneer we bereid zijn om ons bewustzijn te verhogen, zodat we betere kansen kunnen doorgeven aan onze kinderen.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het hoogste potentieel voor de moderne welvarende democratieën het potentieel is om andere naties te dienen, om te proberen om de hele familie van naties te verheffen.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat ze in verschillende neerwaartse spiralen terecht zullen komen totdat deze naties genoeg Christusperspectief verwerven om anderen te kunnen gaan dienen, zelfs de hele mensheid dienen.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het vaak lijkt alsof er geen uitweg is, maar er is een weg omhoog. Er is geen uitweg want we kunnen deze problemen niet horizontaal oplossen. We kunnen ze transcenderen door omhoog te gaan en te kijken hoe we anderen kunnen dienen.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat wij, wanneer we anderen beginnen te dienen, de open deur worden voor de geascendeerde meesters die hier alleen maar zijn om de mensheid te dienen en die de oplossing hebben voor alle problemen waarmee wij worden geconfronteerd.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder roep ik Moeder Maria op om mij en alle mensen in mijn invloedssfeer te verzegelen in de creatieve stroom van de Goddelijke Moeder, de Rivier van Leven. Ik roep op dat mijn oproepen worden vermenigvuldigd door alle vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder opdat we de perfecte stroom in de vorm van een acht kunnen vormen van ‘zo Boven, zo beneden’. Ik accepteer dus dat dit zich volledig openbaart, omdat de mond van de Heer, de Goddelijke Moeder die IK BEN, het heeft uitgesproken. Amen.