Een nieuwe Visie op Bedrijven oproepen

 

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik alle geascendeerde meesters op, vooral Saint Germain en de Goddelijke Leider, die werken aan het manifesteren van de Gouden Eeuw om een nieuwe visie naar het collectieve bewustzijn te stralen van hoe we moeten omgaan met bedrijven. Help de mensen inzien dat we een nieuwe toekomst kunnen opbouwen als we met de geascendeerde meesters samenwerken en de oude manier waarop we naar het leven kijken, loslaten, inclusief… (Doe je eigen persoonlijke oproepen.)

Deel 1

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het beperken van de concentratie van rijkdom niet hetzelfde is als socialisme of communisme dat persoonlijk eigendom vervangt door staatseigendom. Het is een middenweg waardoor er een grens is aan hoeveel kan worden geconcentreerd in de handen van de elite, waardoor de hele samenleving op een lager niveau komt, dat zelfs de elite beperkt.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de leden van de elite zich zorgen maken over het verschil tussen de hoeveelheid rijkdom die zij hebben en de hoeveelheid rijkdom die de gemiddelde persoon heeft. Ze willen beter zijn dan anderen en ze zijn volledig bereid om de hele samenleving op een lager niveau te houden.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er een machtselite op deze planeet is die volkomen tevreden zou zijn als het totale bedrag van de rijkdom die beschikbaar is in de westerse wereld, op het niveau bleef dat we zagen in de feodale samenlevingen.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat veel leden van die elite het niet zo belangrijk vinden dat de totale hoeveelheid rijkdom wordt vergroot maar wel dat ze de bevolking voorblijven.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat sommige leden van de machtselite gevangenzitten in een spiraal waarin ze zich er geen zorgen over maken of ze meer hebben dan de mensen. Ze zijn er alleen bezorgd over of ze wel steeds meer krijgen, want ze zitten gevangen in een verlangen dat nooit vervuld kan worden.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het noodzakelijk is voor een ontwikkelde samenleving om de omvang van bedrijven te beperken. Een bedrijf mag niet zo groot worden dat die het contact met het menselijke element verliest en klaarstaat om de hele wereld te onderdrukken en beheersen als dat zou kunnen.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat in plaats van bedrijven toe te staan om op een nooit eindigende zoektocht naar macht en controle te gaan, een bedrijf een hulpmiddel zou moeten zijn voor het grotere goed door de overvloed voor iedereen te vergroten.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat geen enkele onderneming in een vacuüm kan bestaan. Die heeft de samenleving en de mensen nodig om haar producten te produceren en te verkopen.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de aandeelhouders het bedrijf niet volledig in eigendom mogen hebben als ze andere mensen nodig hebben om het werk te doen.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 2

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de mensen eigenaar zijn van de grondstoffen als het bedrijf grondstoffen gebruikt die in de omgeving worden gevonden.

Divine Director, I now see,
the world is unreality,
in my heart I now truly feel,
the Spirit is all that is real.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de mensen het recht hebben om op te staan en te zeggen: “Stop! We twijfelen aan het recht van de elite om negentig procent van de rijkdom van onze natie te bezitten en daar de macht over te hebben.”

Divine Director, vision give,
in clarity I want to live,
I now behold my plan Divine,
the plan that is uniquely mine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de mensen moeten zeggen: “De elite heeft die rijkdom vergaard door gebruik te maken van de grondstoffen die ons allemaal toebehoren en door te profiteren van het werk dat wij allemaal doen. Wij zijn dus de eigenaar.”

Divine Director, show in me,
the ego games, and set me free,
help me escape the ego’s cage,
to help bring in the golden age.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de mensen moeten zeggen: “We hebben inspraak opdat de rijkdom van deze bedrijven niet zal worden gebruikt om de rijkdom vergroten van een elite die al veel meer heeft dan iemand ooit zou kunnen besteden. In plaats daarvan hebben we het recht om te eisen dat de rijkdom van die bedrijven wordt verdeeld onder alle mensen in de samenleving, inclusief de werknemers van die bedrijven.”

Divine Director, I’m with you,
my vision one, no longer two,
as karma’s veil you do disperse,
I see a whole new universe.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we niet zullen zien dat die enorme monolithische bedrijven in een samenleving in de Gouden Eeuw de nationale grenzen transcenderen.

Divine Director, I go up,
electric light now fills my cup,
consume in me all shadows old,
bestow on me a vision bold.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we in de Gouden Eeuw, veel kleinere bedrijven zullen zien die op een bepaalde manier eigenaar zijn omdat de werknemers gedeeltelijk of zelfs volledig eigenaar van het bedrijf zelf zijn.

Divine Director, heart of gold,
my sacred labor I unfold,
o blessed Guru, I now see,
where my own plan is taking me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat dit voor een heel andere dynamiek zorgt, omdat de mensen niet op een bepaalde tijd komen werken en geestdodend, mechanisch werk doen zonder enig gevoel verantwoordelijkheid te hebben of zich verantwoordelijk te voelen voor wat ze doen.

Divine Director, by your grace,
in grander scheme I find my place,
my individual flame I see,
uniqueness God has given me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat in de Gouden Eeuw de mensen iets hebben geïnvesteerd in het bedrijf en beseffen dat wat ze doen het geheel beïnvloedt en dat zij er uiteindelijk baat bij hebben.

Divine Director, vision one,
I see that I AM God’s own Sun,
with your direction so Divine,
I am now letting my light shine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat je een nieuw bedrijfsmodel krijgt en er zijn al mensen geïncarneerd die zich hiervan bewust zijn en die zijn begonnen deze bedrijfsmodellen naar buiten te brengen.

Divine Director, what a gift,
to be a part of Spirit’s lift,
to raise mankind out of the night,
to bask in Spirit’s loving sight.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

Deel 3

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het niet onredelijk is dat de uitvinder van een nieuw product een tijdlang octrooi kan krijgen, maar voor een groot bedrijf zou het niet mogelijk moeten zijn om het patent te kopen en te begraven zodat een nieuwe technologie die zou kunnen concurreren met hun bestaande bedrijf, vanaf het begin in de verdrukking komt.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat iemand die een nieuw product heeft uitgevonden, er niet echt de eigenaar van is. Bepaalde producten, bepaalde vormen van technologie, zijn zo belangrijk voor het welzijn van iedereen dat we niet kunnen toestaan dat iemand of een bedrijf het gebruik van die technologie in zijn of haar macht heeft.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat bepaalde vormen van technologie aan de mensheid worden gegeven voor het welzijn van iedereen. Nieuwe uitvindingen en technieken komen eigenlijk uit het geascendeerde rijk, want de geascendeerde meesters zijn de ware uitvinders voor de aarde.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de mensen die zogenaamd iets uitvinden, gewoon de ontvangers zijn. Ze zijn niet aan het uitvinden, ze stemmen zich af zodat ze iets kunnen ontvangen wat in het etherische rijk al bestaat als een volledig ontwikkeld idee.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de persoon die zich erop kan afstemmen en een nieuwe uitvinding doet, het verdient om beloond te worden, maar de uitvinding moet worden gezien als een geschenk aan alle mensen en moet worden gebruikt voor het welzijn van iedereen.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het niet redelijk is dat een particuliere onderneming vrijwel alle controle kan hebben over de software die draait op negentig procent van de computers op de wereld.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er een moment komt waarop we moeten zeggen dat computers te belangrijk voor de wereld als geheel zijn geworden om hebzucht en winst de motor te laten zijn voor de ontwikkeling.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we niet toe kunnen staan dat hebzucht en winst een bedrijf in staat stelt het gebruik van software, het gebruik van computers, zo te beheersen dat innovatie die hun unieke positie zou kunnen bedreigen, in de verdrukking komt.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we moeten eisen dat wij de eigenaar zijn van de computertechnologie om te voorkomen dat computers worden gebruikt om elk aspect van ons leven te beheersen. We moeten de grootst mogelijke transparantie eisen in elk aspect van de ontwikkeling van de cruciale software waar de wereld op draait.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder roep ik Moeder Maria op om mij en alle mensen in mijn invloedssfeer te verzegelen in de creatieve stroom van de Goddelijke Moeder, de Rivier van Leven. Ik roep op dat mijn oproepen worden vermenigvuldigd door alle vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder opdat we de perfecte stroom in de vorm van een acht kunnen vormen van ‘zo Boven, zo beneden’. Ik accepteer dus dat dit zich volledig openbaart, omdat de mond van de Heer, de Goddelijke Moeder die IK BEN, het heeft uitgesproken. Amen.