Eco 02 – Oproepen dat de Machtselite wordt ontmaskerd

 

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik alle geascendeerde meesters op, vooral Jezus, Maitreya en Saint Germain, die werken aan het manifesteren van de Gouden Eeuw, om een impuls uit te stralen naar het collectieve bewustzijn dat de mensen bewust zal maken van het bestaan van de machtselite. Help de mensen inzien dat we een nieuwe toekomst kunnen opbouwen als we met de geascendeerde meesters samenwerken en de oude manier waarop we naar het leven kijken, loslaten, inclusief… (Doe je eigen persoonlijke oproepen.)

Deel 1

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de machtselites in de geschiedenis bestaan uit een beperkt aantal gevallen levensstromen. Ze zijn in opstand gekomen tegen Gods plan en de bedoeling met het universum.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat, hoewel de elite zelfs niet verenigd is, er een gezamenlijke intentie, beweging en kracht is om de gewone bevolking te onderdrukken. De elite zal tegenstand bieden aan de groei in bewustzijn van de bevolking.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er zelfs na tweeduizend jaar nog steeds een elite is die het bewustzijn van de bevolking probeert te beperken, ondanks dat we in het verleden een enorme groei in kennis en bewustzijn hebben gezien; dat ze nog steeds mensen kunnen onderdrukken door hun onwetendheid over wat er aan de hand is.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het noodzakelijk is dat de mensen beseffen dat deze elite niet bestaat uit levensstromen die dom zijn. Ze zijn zeer intelligent en ontwikkeld en daarom zullen ze alle middelen proberen te gebruiken die beschikbaar zijn in een bepaalde samenleving.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er een moment is gekomen waarop de machtselites op de wereld accepteerden dat democratie onvermijdelijk was, dus hebben ze gekeken hoe ze die konden gebruiken. Er is geen democratische samenleving waarin geen mensen zijn met de mentaliteit van de elite, die neerkijken op de bevolking en vinden dat ze recht hebben op privileges en dat ze het recht hebben om te regeren.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat hoe groter een land wordt, hoe meer macht het heeft, des te meer levensstromen het zal aantrekken die macht willen en er alles aan zullen doen om die macht te veroveren.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat geen enkel land in de democratische wereld een sterkere machtselite heeft dan de Verenigde Staten. Er is nauwelijks een meer elitaire samenleving dan de Verenigde Staten waarin de leden van de elite niet openlijk het politieke proces beheersen, maar op verborgen manieren door middel van het financiële stelsel.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er nauwelijks een bevolking in de democratische wereld is die meer wordt misleid dan de Amerikanen, want ze geloven dat zij de meest vrije natie ter wereld zijn. Toch is er nauwelijks een natie waarin een kleine elite meer macht heeft.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat jij wilt dat mensen zich bewust zijn van de elite, maar je wilt niet dat ze een fysieke strijd aangaan tegen die elite. Jij wilt geen gewelddadige opstanden en demonstraties tegen zittende regeringen zien.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 2

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we de Gouden Eeuw niet door middel van geweld en dwang kunnen bevorderen. We zullen jou niet helpen als we de Gouden Eeuw willen brengen door te vechten tegen de machtselite.

O Jesus, blessed brother mine,
I walk the path that you outline,
a great example to us all,
I follow now your inner call.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the Golden Age is given birth.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we jou zullen helpen om de Gouden Eeuw te brengen door te helpen de machtselite te ontmaskeren door de mensen bewust te maken van het bestaan van een machtselite en de mensen bewust te maken van de denkwijze die boven de epische denkwijze, de dualistische denkwijze, staat.

O Jesus, open inner sight,
the ego wants to prove it’s right,
but this I will no longer do,
I want to be all one with you.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the Golden Age is given birth.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we de Gouden Eeuw niet zullen manifesteren zolang de elite de samenleving regeert, maar we zullen de elite niet met geweld en dwang overwinnen. We overwinnen de elite niet als we die vernietigen, maar door de manier van denken van de elite te transcenderen.

O Jesus, I now clearly see,
the Key of Knowledge given me,
my Christ self I hereby embrace,
as you fill up my inner space.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the Golden Age is given birth.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat een kleine machtselite een natie zo groot als de Verenigde Staten kan regeren door te profiteren van de manier van denken van de meeste mensen, namelijk het zwart-witdenken, de dualistische manier van denken en de epische strijd.

O Jesus, show me serpent’s lie,
expose the beam in my own eye,
as Christ discernment you me give,
in oneness I forever live.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the Golden Age is given birth.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er nog steeds zoveel mensen vastzitten in die denkwijze, dat de elite Amerika kan regeren omdat de mensen de vragen niet eens kunnen stellen – zo verblind zijn ze door die denkwijze.

O Jesus, I am truly meek,
and thus I turn the other cheek,
when the accuser attacks me,
I go within and merge with thee.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the Golden Age is given birth.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat spirituele mensen die vragen moeten stellen en de epische denkwijze transcenderen die de wereld afschildert als een strijd tussen goed en kwaad.

O Jesus, ego I let die,
surrender ev’ry earthly tie,
the dead can bury what is dead,
I choose to walk with you instead.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the Golden Age is given birth.

7. Saint Germain, straal het besef uit naar het collectieve bewustzijn dat de epische strijd tussen goed en kwaad een strijd is tussen de twee dualistische polariteiten van het bewustzijn van de gevallen wezens. Die heeft niets te maken met het bewustzijn van de geascendeerde meesters.

O Jesus, help me rise above,
the devil’s test through higher love,
show me separate self unreal,
my formless self you do reveal.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the Golden Age is given birth.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het allerhoogste doel van het spirituele pad is dat we de denkwijze van de gevallen wezens transcenderen. We kunnen met een voorbeeld aantonen dat het mogelijk en noodzakelijk is om die te transcenderen voor de Gouden Eeuw geboren kan worden.

O Jesus, what is that to me,
I just let go and follow thee,
with this I do pass ev’ry test,
to find with you eternal rest.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the Golden Age is given birth.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het doel van een ontwaakte samenleving is dat alle mensen gelijke kansen krijgen en dat de menselijkheid en de spiritualiteit van elk menselijk wezen wordt gerespecteerd en zodoende mensen helpt om hun bewustzijn persoonlijk te verhogen.

O Jesus, fiery master mine,
my heart now melting into thine,
I love with heart and mind and soul,
the God who is my highest goal.

O Jesus, let the Fire of Joy,
consume the devil’s subtle ploy,
transfigured is our planet earth,
the Golden Age is given birth.

Deel 3

1. Saint Germain, straal het besef uit naar het collectieve bewustzijn dat het leven op aarde niet is zoals het bedoeld is, want het leven op aarde is er niet op gericht om mensen gelijke kansen, gelijke rechten, evenveel waarde, te geven.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er een elite is van wie de leden er altijd naar streven om zichzelf privileges en macht over de bevolking te geven. Ze hebben niet de denkwijze dat alle mensen evenveel waard zijn, want ze geloven dat zij meer waard zijn dan gewone mensen.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de leden van de elite niet willen dat mensen dit bewustzijn krijgen omdat ze niet ontmaskerd willen worden, ze willen niet dat de mensen zien wie ze zijn.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat leden van de elite weten dat de mensen zich niet aan hen willen onderwerpen als ze hen zien en zien dat ze net als de keizer zijn die niets aanheeft.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we zullen inzien dat de elite geen macht heeft als wij erkennen dat we meer zijn dan mensen. Wij zijn spirituele wezens en daarom hoeven we aan geen enkele macht op aarde te gehoorzamen.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we zoals de Boeddha en Jezus hebben aangetoond, allemaal een bewustzijnsstaat kunnen bereiken waarin we de aarde kunnen bewandelen in een fysiek lichaam, maar niet onderworpen zullen zijn aan welke macht op aarde ook.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we allemaal de open deur kunnen zijn voor de macht van God, en de macht van God kan de machtselite niet in haar macht krijgen.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de elite haar macht over het volk niet kan behouden wanneer voldoende mensen zichzelf gaan beschouwen als spirituele wezens die het potentieel hebben om de open deur te zijn voor de macht van God.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het laatste wat de machtselite op aarde wil, is dat mensen het voorbeeld van Jezus volgen; dan zijn er ineens tienduizend mensen met volledig Christusschap geïncarneerd en miljoenen die in mindere mate Christusschap bezitten.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 4

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat mensen, wanneer ze een mate van Christusschap hebben bereikt, niet onderworpen zullen zijn aan het bewustzijn van de elite die zichzelf als een gescheiden wezen beschouwt; gescheiden van God en andere mensen.

Maitreya, I am truly meek,
your counsel wise I humbly seek,
your vision I so want to see,
with you in Eden I will be.

Maitreya, kindness is the cure,
in fires of kindness I am pure.
Maitreya, now release the fire,
that raises me forever higher.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het bewustzijn van gescheidenheid leidt tot het bewustzijn van ongelijkheid.

Maitreya, help me to return,
to learn from you, I truly yearn,
as oneness is all I desire
I feel initiation’s fire.

Maitreya, kindness is the cure,
in fires of kindness I am pure.
Maitreya, now release the fire,
that raises me forever higher.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het bewustzijn van elitarisme fundamenteel berust op ongelijkheid, zodat niet alle mensen gelijk geschapen zijn; ze zijn niet allemaal begiftigd met onvervreemdbare rechten die geen enkele macht op aarde hen kan ontnemen.

Maitreya, I hereby decide,
from you I will no longer hide,
expose to me the very lie
that caused edenic self to die.

Maitreya, kindness is the cure,
in fires of kindness I am pure.
Maitreya, now release the fire,
that raises me forever higher.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de elite wel macht kan bezitten, wel een bevoorrechte positie kan hebben, maar alleen als ze niet gelijk is aan de meerderheid van de bevolking. Die moet een filosofie ontwerpen die mensen naar beneden haalt en in verschillende categorieën indeelt.

Maitreya, blessed Guru mine,
my heart of hearts forever thine,
I vow that I will listen well,
so we can break the serpent’s spell.

Maitreya, kindness is the cure,
in fires of kindness I am pure.
Maitreya, now release the fire,
that raises me forever higher.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat zelfs de christelijke religie werd gebruikt om een elitaire samenleving te vormen, in stand te houden en te ondersteunen waarin de koning, de adel en de kerkelijke hiërarchie een bevoorrechte klasse vormden en de meerderheid van de bevolking hun slaaf was.

Maitreya, help me see the lie
whereby the serpent broke the tie,
the serpent now has naught in me,
in oneness I am truly free.

Maitreya, kindness is the cure,
in fires of kindness I am pure.
Maitreya, now release the fire,
that raises me forever higher.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de elite alleen maar kan regeren omdat de meerderheid van de bevolking ook verblind is door deze illusie van gescheidenheid. Dit maakt het mogelijk dat we zo’n ongelooflijke ongelijkheid zien tussen rijke en arme naties.

Maitreya, truth does set me free
from falsehoods of duality,
the fruit of knowledge I let go,
so your true spirit I do know.

Maitreya, kindness is the cure,
in fires of kindness I am pure.
Maitreya, now release the fire,
that raises me forever higher.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat wij, wanneer we een mate van Christusonderscheid beginnen te krijgen, zien dat alle mensen van oorsprong spirituele wezens zijn.

Maitreya, I submit to you,
intentions pure, my heart is true,
from ego I am truly free,
as I am now all one with thee.

Maitreya, kindness is the cure,
in fires of kindness I am pure.
Maitreya, now release the fire,
that raises me forever higher.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat Christusschap wordt gekenmerkt door eenheid in plaats van gescheidenheid. Wij zijn verticaal één met de Geest en horizontaal één met andere mensen.

Maitreya, kindness is the key,
all shades of kindness teach to me,
for I am now the open door,
the Art of Kindness to restore.

Maitreya, kindness is the cure,
in fires of kindness I am pure.
Maitreya, now release the fire,
that raises me forever higher.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het Christusbewustzijn het onaanvaardbaar vindt dat sommige naties zo’n grote mate van materiële welvaart hebben terwijl er tweemiljard mensen onder de armoedegrens leven en miljoenen mensen honger lijden.

Maitreya, oh sweet mystery,
immersed in your reality,
the myst’ry school will now return,
for this, my heart does truly burn.

Maitreya, kindness is the cure,
in fires of kindness I am pure.
Maitreya, now release the fire,
that raises me forever higher.

Deel 5

1. Saint Germain, straal het besef uit naar het collectieve bewustzijn dat alleen het bewustzijn van gescheidenheid kan verklaren dat veel van de rijkste naties volledig opgaan in hun welvarende levensstijl, zich alleen richten op het verkrijgen van meer geld en materiële bezittingen.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat alleen mensen die gevangenzitten in gescheidenheid geen compassie kunnen voelen met het feit dat niet iedereen een levensstijl heeft die spirituele wezens waardig is.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de Gouden Eeuw zich zal manifesteren als miljoenen mensen een mate van Christusonderscheid bereiken waarop ze die vragen natuurlijk beginnen te stellen en ze in het openbaar stellen.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de mensen ervan bewust zal maken dat zij in hun Goddelijke plan hebben staan dat zij zich op elk gebied van de samenleving uitspreken en het publieke debat fundamenteel verschuiven van gescheidenheid naar eenheid.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het mogelijk is om wereldwijd een overkoepelende organisatie te vormen met als doel het bewustzijn van de spirituele kant van het leven op alle mogelijke manieren te verbeteren.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, straal het besef uit naar het collectieve bewustzijn dat de beschaving niet aan haar potentieel kan voldoen als we niet erkennen dat het leven ook een spirituele kant heeft. Alleen wanneer we Christusonderscheid krijgen, zullen we in staat zijn om een stap achteruit te doen en de vragen te stellen die we zelfs niet kunnen stellen met het bewustzijn van gescheidenheid.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het Christusbewustzijn het niet acceptabel vindt dat democratische naties hun legers blijven opbouwen, steeds geavanceerdere wapens blijven maken, ook al is er helemaal geen vijand waarvoor ze die wapens nodig hebben.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het Christusbewustzijn het niet acceptabel vindt dat de Verenigde Staten een gewapende krijgsmacht heeft die op elk moment overal ter wereld kan toeslaan en regeringen omverwerpen of oorlogen beginnen waar de elite maar wil.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het voor het Christusbewustzijn vanzelfsprekend is dat het geld dat in wapens en het onderzoek naar wapens wordt gestoken, zou moeten worden vrijgemaakt om echte problemen op te lossen.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder roep ik Moeder Maria op om mij en alle mensen in mijn invloedssfeer te verzegelen in de creatieve stroom van de Goddelijke Moeder, de Rivier van Leven. Ik roep op dat mijn oproepen worden vermenigvuldigd door alle vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder opdat we de perfecte stroom in de vorm van een acht kunnen vormen van ‘zo Boven, zo beneden’. Ik accepteer dus dat dit zich volledig openbaart, omdat de mond van de Heer, de Goddelijke Moeder die IK BEN, het heeft uitgesproken. Amen.