Eco 01 – Een Einde maken aan de Onderdrukking door de Machtselite

 

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik alle geascendeerde meesters op, vooral Moeder Maria en Saint Germain, die werken aan het manifesteren van de Gouden Eeuw, uit te stralen naar het collectieve bewustzijn dat de manier waarop de machtselite mensen onderdrukt, wordt ontmaskerd. Help de mensen inzien dat we een nieuwe toekomst kunnen opbouwen als we met de geascendeerde meesters samenwerken en de oude manier waarop we naar het leven kijken, loslaten, inclusief… (Doe je eigen persoonlijke oproepen.)

Deel 1

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de beschaving in de Gouden Eeuw het immateriële in staat zal stellen om de materiële uitdrukking te bepalen in alles; van de hoogste niveaus van de overheid, tot aan de kunst, muziek, cultuur en de individuele levens en relaties van de mensen toe.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de Gouden Eeuw níét zal worden gemodelleerd naar de zogenaamde ‘grote’ beschavingen uit het verleden, omdat de wereld niet zal worden verenigd onder één centrale regering.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de beschavingen in het verleden de diversiteit hebben vernietigd door te eisen dat alle mensen de centrale leiding van de gevallen wezens gehoorzamen.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de Gouden Eeuw van Saint Germain niet zal worden bereikt als je de diversiteit vernietigt of door een centrale wereldregering die geweld gebruikt om de creativiteit te onderdrukken.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat jij je een Gouden Eeuw voorstelt die berust op diversiteit waarin een centrale organisatie zal coördineren. Die organisatie zal niet dicteren, geweld gebruiken of een centrale religie of filosofie naar buiten brengen die iedereen moet aanhangen.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat in de Gouden Eeuw de beschaving zal erkennen dat er een niveau is dat boven de materiële wereld staat en dat er intelligente wezens in die wereld zijn die met mensen kunnen communiceren.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat geen enkel instituut op aarde ooit een monopolie kan hebben op de communicatie van de geascendeerde meesters omdat de Heilige Geest blaast waarheen hij wil.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de Gouden Eeuw van Saint Germain een tijdperk is van diversiteit waarin de Geest tot uitdrukking komt door miljoenen mensen die de open deur zijn om nieuwe ideeën te ontvangen.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het niet je doel is om alle mensen te bekeren tot de leer van de geascendeerde meesters, maar een universele vorm van spiritualiteit naar buiten te brengen.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 2

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat je geen geweld wilt gebruiken om zelfs dictatoriale rijken te vernietigen. Je wilt dat het bewustzijn wordt verhoogd opdat de mensen tot het besef komen dat ‘het tijd wordt om hiermee te stoppen’.

O blessed Mary, Mother mine,
there is no greater love than thine,
as we are one in heart and mind,
my place in hierarchy I find.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de vrije wil voorschrijft dat wat mensen ook willen uitbeelden op de materiële wereld, het hen moeten worden toegestaan om dit een tijdlang uit te beelden. Ze moeten de fysieke manifestatie van de ideeën zien die ze zijn gaan accepteren.

I came to earth from heaven sent,
as I am in embodiment,
I use Divine authority,
commanding you to set earth free.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er alleen van boven kan worden ingegrepen wanneer een cruciaal aantal mensen hun bewustzijn verandert, waardoor bepaalde fysieke rampen kunnen worden voorkomen. Dit is de reden waarom de oorlogen uit de afgelopen eeuw niet vermeden konden worden.

I call now in God’s sacred name,
for you to use your Mother Flame,
to burn all fear-based energy,
restoring sacred harmony.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de grote conflicten in het verleden zijn ontstaan omdat mensen met spirituele verworvenheden hun eigen regime steunden zodat hun licht een lagere kwaliteit kreeg die dualistische rijken in stand hield.

Your sacred name I hereby praise,
collective consciousness you raise,
no more of fear and doubt and shame,
consume it with your Mother Flame.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het licht wordt vervormd wanneer mensen op een epische manier gaan denken en geloven dat een zaak zo belangrijk is dat dit het doden of dwingen van andere mensen rechtvaardigt.

All darkness from the earth you purge,
your light moves as a mighty surge,
no force of darkness can now stop,
the spiral that goes only up.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we in een Gouden Eeuw andere mensen niet kunnen bestempelen als ondergeschikte mensen die vervangbaar zijn om een groter doel te behalen. Er is geen reden die het doden van andere mensen rechtvaardigt.

All elemental life you bless,
removing from them man-made stress,
the nature spirits are now free,
outpicturing Divine decree.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat alle mensen, ongeacht hun lichaam en persoonlijkheid, in hun hart een universele band delen. Deze universele band in hun hart kan ervoor zorgen dat mensen zich verenigen terwijl ze hun individuele, regionale, culturele en natuurlijke uitdrukkingsvorm tot bloei laten komen.

I raise my voice and take my stand,
a stop to war I do command,
no more shall warring scar the earth,
a golden age is given birth.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat wij niet bedreigd worden door andere materiële uitingen die anders zijn dan die van ons wanneer we verder kijken dan het materiële en de immateriële band tussen alle mensen zien. We genieten van de diversiteit.

As Mother Earth is free at last,
disasters belong to the past,
your Mother Light is so intense,
that matter is now far less dense.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we de Gouden Eeuw niet brengen als we een maatstaf van goed en kwaad hanteren. In plaats daarvan moeten we ons richten op het verbeteren van dingen door de hogere visie te erkennen en te zeggen: “Hoe kunnen we het oude transcenderen? Hoe kunnen we anderen helpen om het oude te transcenderen? Hoe kunnen we allemaal iets doen wat meer is dan daarvoor?”

In Mother Light the earth is pure,
the upward spiral will endure,
prosperity is now the norm,
God’s vision manifest as form.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

Deel 3

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat je dat niet doet als je een gigantisch model hebt van hoe de Gouden Eeuw er tot in detail uit zal zien wanneer die volledig is gemanifesteerd. Er is volop ruimte voor diversiteit en individuele expressie.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de denkwijze in de Gouden Eeuw niet is dat wetenschappers miljarden dollars uitgeven om het ultieme bewijs te leveren voor het materialistische paradigma, terwijl er miljoenen mensen honger lijden.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de wetenschap heel erg is beïnvloed door de elitaire denkwijze die afkomstig is van de gevallen wezens.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het collectieve bewustzijn van de mensen op aarde ervoor heeft gezorgd dat de gevallen wezens hier konden komen en ze kwamen hier gedeeltelijk als een soort test. Zouden mensen de elite volgen of zouden ze voor zichzelf opkomen?

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de gevallenen wezens geloven dat ze superieur zijn aan de mensen op aarde en daarom proberen zij zichzelf op te werpen als sterke leiders.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de drie monotheïstische religies worden geregeerd door een specifiek paradigma dat vergelijkbaar is met het paradigma dat de wetenschap regeert, namelijk het geloof in een ultieme theorie of religie.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de vervorming van het Vaderaspect de allerhoogste waarheid bepaalt en de vervorming van de Moeder vereist dat iedereen zich aan die allerhoogste theorie houdt.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de eis van zowel de traditionele religies als de wetenschap, zelfs het communisme en het kapitalisme, is dat het individu zich moet onderwerpen aan de leidende elite.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de drie monotheïstische religies zowel mannen als vrouwen systematisch hebben onderdrukt. We kunnen pas een eind maken aan de onderdrukking van vrouwen als we een eind maken aan de denkwijze van de gevallen wezens zodat die niet langer deze planeet kan regeren.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Deel 4

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de onderdrukking van vrouwen voortkomt uit het grotere doel om mannen en vrouwen te verdelen opdat ze niet de juiste polariteit van de stroom in de vorm van een acht tussen elkaar kunnen vormen.

O blessed Mary, Mother mine,
there is no greater love than thine,
as we are one in heart and mind,
my place in hierarchy I find.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

2. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er nooit een laatste, allerhoogste, absolute spirituele leer zal worden gegeven en dat we de droom van een ultieme spirituele organisatie moeten opgeven.

I came to earth from heaven sent,
as I am in embodiment,
I use Divine authority,
commanding you to set earth free.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat de alchemistische sleutel tot de Gouden Eeuw geen geheime formule is, maar dat we de open deur worden voor de stroom van de Geest. Dit kan niet als we innerlijk verdeeld zijn of met elkaar vechten.

I call now in God’s sacred name,
for you to use your Mother Flame,
to burn all fear-based energy,
restoring sacred harmony.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat een toename van bewustzijn voor de vooruitgang in de samenleving zorgt. Daarom zal de elite zich altijd verzetten tegen een toename van bewustzijn.

Your sacred name I hereby praise,
collective consciousness you raise,
no more of fear and doubt and shame,
consume it with your Mother Flame.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er in iedere tijd mensen zijn die weigeren om zich te onderwerpen aan de macht die het bewustzijn probeert in te perken. Zij zijn bereid om de open deur te zijn voor ideeën die de samenleving vooruithelpen.

All darkness from the earth you purge,
your light moves as a mighty surge,
no force of darkness can now stop,
the spiral that goes only up.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

6. Saint Germain, straal het besef naar het collectieve bewustzijn uit dat te veel mensen in het westen zich niet voldoende bewust zijn van de machtselite omdat ze misleid zijn en denken dat er geen kracht is die de groei in bewustzijn tegenhoudt omdat we zogenaamd vrije samenlevingen, vrije democratieën zijn, en vrijheid van meningsuiting hebben.

All elemental life you bless,
removing from them man-made stress,
the nature spirits are now free,
outpicturing Divine decree.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het ontbrekende ingrediënt het besef is dat het leven ook een spirituele kant heeft. Mensen zijn niet geëvolueerde dieren omdat we zijn geschapen in het spirituele rijk en zijn afgedaald naar ons fysieke lichaam op aarde.

I raise my voice and take my stand,
a stop to war I do command,
no more shall warring scar the earth,
a golden age is given birth.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat mensen een pad kunnen volgen dat hen leidt van welk bewustzijnsniveau ze ook hebben naar het niveau van bewustzijn dat hen in staat stelt om te ascenderen en permanent bewoners van het spirituele rijk te worden.

As Mother Earth is free at last,
disasters belong to the past,
your Mother Light is so intense,
that matter is now far less dense.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat menselijke wezens geen ‘menselijke’ wezens zijn maar psycho-spirituele wezens en dat ons leven een bedoeling heeft. Dit maakt het gemakkelijker om de macht van het elitarisme en de invloed ervan overal in de geschiedenis te zien.

In Mother Light the earth is pure,
the upward spiral will endure,
prosperity is now the norm,
God’s vision manifest as form.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

Deel 5

1. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er een universele menselijkheid, een universele waarde, is die van toepassing is op alle mensen omdat alle mensen psycho-spirituele wezens zijn die hun oorsprong hebben in een hoger rijk.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, straal het besef uit naar het collectieve bewustzijn dat dit de natuurlijke manier is om naar mensen te kijken; dat alle wezens op aarde evenveel waard zijn en gelijke rechten zouden moeten hebben. Deze rechten moeten worden vastgesteld om alle mensen dezelfde kans te geven om hun bewustzijn op persoonlijke basis te vergroten.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat alle wetten die specifieke samenlevingen hebben, moeten uitgaan van het fundament van individuele groei om vervolgens de parameters vast te stellen voor hoe een bepaalde samenleving als geheel wil groeien.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat groepen mensen die wij als natiestaten zien, het recht hebben om bepaalde wetten te maken voor hoe de leden van hun groep met elkaar en het grotere geheel dat de mensheid is, omgaan.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat wij, wanneer we de universele waarde van alle mensen accepteren, kunnen zien welk ingrediënt eraan ontbrak, wat de ontbrekende schakel was bij het begrip van de geschiedenis door mensen. Dat komt omdat er mensen zijn die geen respect hebben voor de universele waarde en waardigheid van alle mensen.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat we in iedere samenleving in het verleden zien dat er zich een elite vormt. Deze mensen hebben niet de mentaliteit dat alle mensen op aarde evenveel waard zijn en gelijke kansen zouden moeten krijgen om te groeien.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat leden van de elite de universele rechten en waarden niet respecteren; in plaats daarvan respecteren ze alleen hun eigen rechten, alleen hun eigen waarde.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat er mensen zijn die er alles aan hebben gedaan om zichzelf op te werpen als een elite die de meerderheid van de bevolking beheerst. Ze hebben de meerderheid van de bevolking onderdrukt, waardoor zij dus de werkbijen zijn die werken om de bevoorrechte levensstijl van de elite in stand te houden.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, straal het bewustzijn naar het collectieve bewustzijn uit dat het enige ingrediënt dat nu ontbreekt, de bewustwording is van de invloed van het elitarisme op de koers van de mensheid.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder roep ik Moeder Maria op om mij en alle mensen in mijn invloedssfeer te verzegelen in de creatieve stroom van de Goddelijke Moeder, de Rivier van Leven. Ik roep op dat mijn oproepen worden vermenigvuldigd door alle vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder opdat we de perfecte stroom in de vorm van een acht kunnen vormen van ‘zo Boven, zo beneden’. Ik accepteer dus dat dit zich volledig openbaart, omdat de mond van de Heer, de Goddelijke Moeder die IK BEN, het heeft uitgesproken. Amen.